دانلود رایگان

قارچ ها - دانلود رایگاندانلود رایگان قارچ ها

دانلود رایگان قارچ ها عنوان: قارچ ها

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 59
این تحقیق در مورد قارچ ها می باشد و اطلاعات کاملی در مورد تاریخچه ، موارد کاربرد انواع قارچ های خوراکی و غیر خوراکی ارائه می دهد.
مقدمه
قارچ ها نه جانورند و نه گیاه؛ بلکه دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند. این دسته همگی دگرخوار (هتروتروف) بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی جهت اخذ انرژی و کربن نیاز دارند. قارچها هوازی یا ناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچها گندروی (ساپروتروف) بوده، در خاک و آب به سر می برند و در این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند. قارچها مانند باکتری ها در تجزیهٔ مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمی تند. علم مطالعهٔ قارچ های انگل برای انسان را قارچ شناسی پزشکی گویند (این انگلها بیماریهای زیادی را به وجود می آورند).
تاریخچه
انسان از هزاران سال گذشته از قارچ ها آشنا بوده و از آن به عنوان منبع تأمین غذا استفاده کرده است. قارچ ها که بیشتر در مناطق جنگلی به صورت خودرو رشد می کنند به علت بالا بودن پروتئین به عنوان پروتئین جنگل معروف شده اند. زمین هایی که دارای خاک غنی از مواد آلی هستند مکان مناسب برای رویش قارچ ها می باشند.
استفاده از قارچ ها به صورت خودرو تا زمان ناپلئون ادامه داشت تا این که اولین بار قارچ خوراکی به صورت تصادفی در غار پرورش یافت. در جنگ فرانسه با روسیه که ارتش ناپلئون شکست خورد، یکی از سربازان فرانسه که با اسب خود در حال فرار بود چند روز در غاری مخفی شد. وی پس از چند روز متوجه شد روی پهن اسب، قارچ رشد کرده است. وی پس از بازگشت به کشور خود این اتفاق را برای دوستان خود تعریف کرد و یکی از آنها ایده پرورش قارچ در غار را عملی کرد. علت رشد قارچ در غار مناسب بودن شرایط محیطی از لحاظ رطوبت، دما، تهویه و تاریکی در صورت مهیا شدن بستر رشد قارچ (پهن اسب) می باشد.
به تدریج که قارچ در غار توسعه یافت به علت محدودیت تعداد غارها در اروپا و فراوان بودن پهن اسب، صنعت پرورش قارچ در سالن های مجهز توسعه یافت که عوامل محیطی در آن شامل رطوبت، دما، تهویه و نور تحت کنترل و بسته به نوع قارچ و نیازهای محیطی به میزان مناسب می باشد. در حال حاضر صنعت پرورش قارچ پیشرفت های فراوانی داشته و در سه زمینه اصلاح و به نژادی قارچ ها، تولید بستر کشت مناسب و مدیریت تولید و کنترل عوامل محیطی تحقیقات فراوان انجام شده و به نتایج مطلوبی دست یافته اند.
در حال حاضر کشور چین با میزان تولید بیش از ۳ میلیون تن قارچ در سال بیشترین تولیدکننده قارچ در دنیا می باشد و پس از آن کشورهای امریکا (۳۴۴۰۰۰ تن)، ژاپن (۳۳۶۰۰۰ تن)، فرانسه (۲۳۲۰۰۰ تن)، هلند (۱۶۵۰۰۰ تن)، انگلستان (۱۱۸۰۰۰ تن) و ایتالیا (۱۰۲۰۰۰ تن) در رده های بعدی قرار دارند. میزان تولید قارچ خوراکی در ایران در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۵۰۰۰ تن بوده است.
از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از قارچ ها به عنوان مواد توهم زا درفالگیری استفاده میکردندوقارچ راگوشت خدا می نامیدند،ولی بدون شک معلوم شده است که قارچ برنج که درچین تقریباًاز۲۰۰۰سال قبل با ساده ترین روش والهام از طبیعت برروی چوب درختان کشت می شده است وتکنولوژی روش کاشت این قارچ ها جزءهنرهای خیلی قدیمی و محرمانه ی این سرزمین ها بوده است،فقط تاریخ مشخص درپرورش قارچ دکمه ای بدست آمده است که طبق آن کاشت این قارچ درحدود ۷۰۰سال قبل ازمیلاد درحومه ی پاریس بوسیله ی یک باغبان ناشناس فرانسوی صورت گرفت.کشت قارچ درگلخانه ها برای اولین بار درحدود سال ۱۷۵۴درسوئد ابداع شد وسپس به انگلستان وسایرنقاط اروپا گسترش یافت. درسال ۱۹۰۱ درایالات متحده ی آمریکا،سالنهای استاندارد پرورش قارچ ساخته شد.توسعه تجربه ی تکنولوژی، ازیک سو ویاری جستن از دانشمندان ازسوی دیگر زمینه ی بوجود آمدن ایزوله های خالص-درنهایت تهیه ی بذر خالص-امکان تولید صنعتی قارچ را درسطح وسیع فراهم آورد ودرانستیتو پاستورفرانسه،روش های علمی کشت وجوانه زدن اسپور وتولید آسان درشرایط تبدیل ابداع نمودند وتا سال ۱۹۰۵به صورت یک راز دراختیار انستیتوپاستور باقی ماند.
قارچ ها تأثیر زیادی در طبیعت دارند. گونه ای از قارچ ها با تخمیر انگور آن را تبدیل به شراب می کند. گونه ای دیگر انگورها را بر روی تاک می کُشد. گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ، باعث ایجاد یا درمان بیماری می شوند یا باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوبارهٔ ریشهٔ گیاه می شوند.
قارچ در اصل کلمهٔ ترکی است و برابر فارسی آن سماروغ است. مردم عادی به آن کلاه دیوان و چتر مار هم می گویند.
قارچ ها بر خلاف گیاهان نمی توانند خوراک خود را تولید کنند؛ بنابر این برای ادامهٔ زندگی ناچارند مصرف کننده باشند
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه
تاریخچه استفاده از قارچ خوراکی
مشخصات عمومی قارچ ها
ساختمان شیمیایی سلولی در قارچ ها
طبقه بندی قارچ ها
انواع مختلف قارچ
– قارچ Black Poplar
– قارچ دکمه ای معمولی
– قارچ Enoki یا قارچ سوزن طلایی (Flammulina Velutipe)
– قارچ Maitake یا مرغ درختان (Grifola frondosa)
– قارچ یال شیر (Hericiam Erinaceas)
– قارچ صدف صورتی (انواع Pleurotus)
– قارچ Reishi یا قارچ جاودانگی (Ganoderma lucidum)
– قارچ ShittaRe یا قارچ بلوط سیاه (Lentinula edodes)
تقسیم بندی قارچ ها از نظر نوع دریافت مواد غذایی
تقسیم بندی قارچ ها از لحاظ نوع زندگی
قارچ های سمی و خوراکی
دسته بندی قارچ های خوراکی
انواع نژادهای قارچ های خوراکی
قارچ صدفی دینگری
قارچ صدفی خرما
قارچ صدفی صدف درخت
قارچ صدفی طلایی
قارچ شاه صدف
قارچ صدفی آبالون
قارچ صدفی صورتی یا سالمون
قارچ صدفی ترخون
قارچ خوراکی والاریلا
قارچ خوراکی شی تاکه ( قارچ جنگل )
قارچ گوش چوب
قارچ کوپرینوس یا مرد پشمالو
قارچ خوراکی مرغ چوب یا رقص پروانه ای
سایر قارچ های خوراکی
قارچ های پرورشی ( زراعی )
فلامولینا ولوتیپس
اگروسیبه اگریتا
اگاریکوس بیتورگیس
نحوه زندگی قارچ ها
چرخه زندگی قارچ
سیتولوژی قارچ ها
ریخت شناسی قارچ ها
ساختمان رویشی در قارچ ها
انواع ساختمان رویشی
روشهای اخذ غذا در قارچ ها
عوامل جذب غذا در قارچ ها
ساختار قارچ
تولید مثل قارچ
تولید مثل غیر جنسی
– قطعه قطعه شدن
– جوانه زدن
– تقسیم دو تایی
– تشکیل اسپور
– تشکیل کنیدی
– تکثیر بوسیله هاگ
تولید مثل جنسی در قارچ ها
– پلانوگامی
– گامتانژی
– گامتانژیوگامی
– اسپرماتیزیشن
– سوماتوگامی
بیماریهای قارچی
جنبه های مفید قارچ ها
اهمیت اقتصادی قارچ ها
اهمیت قارچ در رژیم غذایی
مضرات قارچ ها
مزایای کشت قارچ خوراکی نسبت به دیگر محصولات کشاورزی
ارزش غذایی
ویتامین د
خواص غذایی و درمانی قارچ
شناخت قارچ صدفی oyster mushroom
ارزش غذایی و خواص دارویی قارچ صدفی
سوابق کشت قارچ صدفی در ایران
گزینه های مشهور قارچ صدفی
کشت قارچ های خوراکی مصرفی
مراحل کاشت و پرورش قارچ صدفی
۱- آماده سازی سالن قارچ صدفی
روش های تأمین رطوبت
۲- آماده سازی بستر
۳- کاشت بذر
۴- داشت و نگهداری
نحوه تیغ زدن
تعداد چین ها
۵- برداشت
کاهش دمای قارچ افزایش ماندگاری محصول
منابع


ارزش دارویی قارچ


ارزش غذایی قارچ


انواع قارچ


انواع قارچ چیست


بیماری های قارچی


پرورش قارچ


تاریخچه قارچ خوراکی


تاریخچه قارچ سمی


تحقیق قارچ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه