دانلود رایگان

دانلود دستورالعمل آديت حمل و نقل فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود دستورالعمل آدیت حمل و نقل

دانلود رایگان دانلود دستورالعمل آديت حمل و نقل فرمتdoc دانلود دستورالعمل آديت حمل و نقل
2صفحه
  1. هدف:
اين دستورالعمل به خمنظور تشريح چگونگی تکميل فرم آديت حمل و نقل و نحوه امتياز دهی به بارگيری و ارسال محصولات به مشتريان در دوره های مختلف جهت بررسی روند بهبود شرايط ذکر شده مورد استفاده قرار می گيرد.
  1. محدوده اعتبار :
دامنه کاربرد اين دستورالعمل شامل کليه محصولات تحت پوشش نظام کيفيت می باشد .
  1. شرح مسئوليتها:
سرپرست کنترل کيفی :
آديت بسته بندی محموله ها و تکميل فرم مربوطه
مسئول انبار :
همکاری با سرپرست مدير کنترل کيفی در آديت حمل و نقل و پيگيری موارد اقدام اصلاحی
مدير کيفيت :
نظارت بر حسن انجام کار و تجزيه و تحليل موارد و تهيه گزارشات لازم
  1. واژگان تعاريف:
ندارد
  1. شرح اقدامات:
بمنظور تعيين روند بهبود شرايط بارگيری و حمل ونقل ، آديت حمل و نقل در دوره های يکماهه و به طور تصادفی برای يک محصول توسط بخش کيفيت و در قالب چک ليست آديت حمل و نقل(FMQA002) انجام می گيرد . برای هر بند از پارامترهای آديت امتيازی تعيين می شود .
نحوه امتياز دهی به هر يک از موارد ارزيابی با توجه به شرايط موجود بصورت زير می باشد .
3: عالی 2 : خوب 1 : متوسط 0 : ضعيف
تبصره 1 : مواردی که موضوعيت نداشته باشند با حرف N مشخص می شوند .
پس از تخصيص امتياز به پارامترها برای هر بند ، جمع امتياز کسب شده بر جمع امتيازات ممکن تقسيم شده و امتياز نهايي بدست می آيد . پس از تعيين امتياز نهايي ، مدير کيفيت نيز پس از بررسيهای لازم در صورت نياز فرم اقدامات اصلاحی وپيشگيرانه(FMQA033) را برای مواردی که نمره آديت کمتر از 90 درصد امتياز کل شده باشد تکميل می کند .
  1. مستندات مرتبط:
- روش اجرايي جابجايي ، انبارش ، بسته بندی ، نگهداری و تحويل


دانلود دستورالعمل آدیت حمل و نقل


دستورالعمل آدیت حمل و نقل


فرم دستورالعمل آدیت حمل و نقلمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه