دانلود رایگان

دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود روش اجرائی نظام انگیزشی

دانلود رایگان دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي فرمتdoc دانلود روش اجرائي نظام انگيزشي
2صفحه
حفظ و ارتقاء سطح انگيزشي كاركنان به منظور بهره وري هر چه بيشتر و همياري آنان در پيشبرد اهداف سازمان
كليه پرسنل شركت

3-1- حسن اجراء : نماينده مديريت
3-2- اقدام كنندگان :
4- واژگان و تعاريـف :
اين دستورالعمل در فواصل زماني دو ماهه اجرا مي شود و هر يك از مسئولين بخشها با توجه به فرم ارزيابي توانمندي
پرسنل ( FMVP009 ) اقدام به تكميل فرم مربوط جهت هر يك از پرسنل زير دست خود خواهند نمود .
بديهي است كه در اين ارتباط نظر سرپرستان بسيار مفيد بوده و ميتواند موثر واقع شود . فرمهاي مذكور پس از تكميل ميبايست
جهت تائيد نزد نماينده مديريت فرستاده شود . پس از تائيد فرمها جهت محاسبه و پرداخت مبالغ آنها به بخش اداري – مالي فرستاده خواهد شد . در خصوص مديران بخشها فرم ارزيابي توانمندي مديران ( FMVP010 ) توسط نماينده مديريت تهيه وبه تائيد مديريت عامل خواهد رسيد .
نحوه امتياز دهي :
پس از تکميل فرمهاي ارزيابي با توجه به امتياز کسب شده ، مبالغ آن تعيين شده و به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد .
حداقل امتياز جهت پاداش بالاي 80 مي باشد .
هر يک از پرسنل اگر امتياز لازم را کسب نمايند در ليست واجدين شرايط قرار گرفته و شرايط پرداخت مبالغ انگيزشي بصورت زير مي باشد که از حداقل 15000ريال شروع مي شود :
- به ازاي هر امتياز بالاتر از 80 براي رده سرپرستان 8000 ريال
- به ازاي هر امتياز بالاتر از 80 براي رده کارکنان 5000 ريال
به عنوان مثال درصورتيکه امتياز يکي از پرسنل 87 باشد مبلغ پاداش به شرح ذيل محاسبه مي گردد :
امتياز بالاي 80 = 7
ميزان پاداش 50000 ريال = 15000 + ( 5000*7 )
تبصره : در مواردي كه امكان پرداخت مبالغ محاسبه شده در نظام انگيزشي از طرف شركت و بنا به نظر مديريت عامل مقدور نباشد
يعني اينكه شركت در وضعيت بحران مالي بوده و قادر به تخصيص مبالغ مذكور نباشد استثنا پرداخت دوره مذكور قطع شده و سعي بر پرداخت آن همراه با دوره هاي بعدي خواهد بود .
Bسوابق نظام انگيزشي مطابق جدول كنترل سوابق بخش اداري- مالي در اين بخش نگهداري خواهد شد .
6- مستنـدات ذيربـط :


دانلود روش اجرائی نظام انگیزشی


روش اجرائی نظام انگیزشی


فرم روش اجرائی نظام انگیزشیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوينت پيرامون پروژه انتخاب سبد سهام با روش های تصمیم گیری چندمعیاره

دانلود مقاله تقطير مايع

دانلود پاورپوینت خسارت موش ورامین به کشاورزی

پاورپوینت تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته

تحقیق در مورد مكانيك خاك (عمران)

بررسي ويژگي هاي فضاي مورد نياز جهت آموزش و پرورش 13 ص

دانلود پاورپوینت HDSL در شبکه تلفن سیار 13 اسلاید

دانلود مقاله هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر

تحقیق در مورد بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند 23ص

دانلود پاورپوینت جدیدspamming حقوق مربوط به در اينترنت

پاورپوینت در مورد شیب محدوده

دانلود پاورپوینت گزارش آماری ،تحلیلی اجرای طرح شهاب

پاورپوینت سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

تحقیق در مورد دروغ و جنبه های اخلاقی آن 18 ص word

پاورپوینت آشنایی با معماری پایدار و معماری سبز

فایل گزارش کارآموزی سفال و سفالگري ..

دانلود مقاله مس

پاورپوینت در مورد اطلاعات بزرگ