دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) فهرست مطالب:
W.H.O
سلامت
رفاه
محیط زیست
p.h.c
تعاریف بهداشت
رفتار
آموزش و یاد گیری
ارتباطات
انواع ارتباطات
وسائل ارتباط جمعی
مدل های ارتباطی
مشاوره
دینامیسم گروهی
انواع جلسات
الگوی رفتار گروه
نیاز ها
انگیزه
تعیین اولویت ها
نقش نظریه ها و الگو ها
پرسید و پُرسید
بازار یابی / ارزشیابی
ارتقاء سلامت
اهمیت آموزش بهداشت
---------------------
سازمانهاي بين المللي بهداشت:
انتشار بيماريهاي اپيدميك از كشوري به كشور ديگر نشان داده است كه همكاري مشترك بين كشورها از نظر حفاظت بهداشتي نهايت لزوم را داشته است .
در سال 1828 اولين سازمان قرنطينه در ونيز در ايتاليا تاسيس گرديد .
تاسيس گرديد. آمريكن در سال 1902 دفتر بهسازي پان درسال 1907ايجاد يك سازمان بين المللي جهت توسعه فعاليتهاي دائمي بهداشتي تصويب نامه اي به امضائ رسيد كه در سال 1909 به نام اداره بهداشت عمومي بين الملل ناميده در پاريس تشكيل شد.در سال1920در كنقرانس صلح پاريس ايجاد يك سازمن دائمي بهداشتي تشخيص داده شد ودرشوراي جامعه ملل در1923 طرح يك قسمت بهداشتي درجامعه ملل تصويب شد كه يك موئسسه كا ملا سياسي بود وتا جنگ جهاني در زمينه كنترل بيماريهاي اپيدميك ؛ آموزش و تحقيقات پزشكي ؛ استاندارد نمودن مواد بيولوزيكي و مشاورات بهداشتي در مورد كشورهاي عضو فعا ليت داشت .با شروع جنگ جهاني دوم و خاطرات تلخي كه از اپيدمي ها بعد از جنگ جهاني اول به ياد مانده بود ايالات متحده از نظر پيشگيري از مسائل گوناگون بهداشتي در سال 1943 ايجاد يك سازمان بين المللي را پيشنهاد نمود و مقدمات تشكيل WHO را فراهم آورد . و بالاخره در سال 1948 سازمان بهداشت جهاني تشكيل شد . سازمان بهداشت جهاني WHO سازماني است مستقل و غير سياسي كه هدف آن ارتقاء و حفاظت بهداشتي تمام افراد جهان است اين سازمان در هفت آوريل 1949 تاسيس و تدريجاً توسعه يافت.1951 تصويب متن جديد مقررات صحيه بين المللي به وسيله چهارمين مجمع بهداشت جهاني.1969 مقررات صحيه بين المللي، در حاليكه تيفوس شپشي و تب راجعه از آن حذف مي شود و فقط وبا، طاعون، آبله و تب زرد در آن باقي مي ماند، به مقررات بهداشتي بين المللي تغيير نام مي دهد.1974 سازمان جهاني بهداشت برنامه توسعه ايمن سازي را به منظور محافظت كودكان در برابر فلج اطفال ، سرخك ، ديفتري ، سياه سرفه ، كزاز و سل راه اندازي مي كند.1978 كنفرانس بين المللي مشترك بين سازمان جهاني بهداشت و يونيسف درآلماآتاي شوروي، اعلاميه مراقبت هاي اوليه بهداشتي را به عنوان كليد نيل به هدف سلامت براي همه تا سال 2000 تصويب مي كند1979 در حاليكه آخرين مورد طبيعي آبله در سال 1977 اتفاق افتاده است، ريشه كني آبله در دنيا به وسيله يك كميسيون جهاني گواهي مي شود.1981 استراتژي جهاني سلامت براي همه تا سال 2000 پذيرفته مي شود وبه وسيله مجمع عمومي ملل متحد مورد تاييد قرار مي گيرد. مجمع عمومي ملل متحد ضمن تصويب استراتژي، ساير سازمانهاي بين المللي را به همكاري با سازمان جهاني بهداشت دعوت مي نمايد.1988 چهلمين سالگرد تاسيس سازمان جهاني بهداشت جشن گرفته مي شود.چهل و يكمين اجلاس مجمع بهداشت جهاني ريشه كني فلج اطفال تا سال 2000 را تصويب مي كند سازمان جهاني بهداشتسازمان جهاني بهداشت يكي از سازمان هاي تخصصي سيستم ملل متحد است كه نقش اصلي آن هدايت و هماهنگي برنامه هاي سلامت در سطح بين المللي مي باشد. هدف سازمان جهاني بهداشت دست يافتن به بالاترين سطح ممكن سلامت براي همه مردم دنيا است. مهمترين مسئوليت هاي اين سازمان بين المللي عبارتند از:ايجاد انگيزه براي ريشه كني بيماري هاي همه گير، بومي و ساير بيماري ها.ارتقاي وضع تغذيه، مسكن، بهسازي محيط، شرايط كار و ديگر جنبه هاي بهداشت محيط.ترويج همكاري بين گروه هاي علمي و حرفه اي مسئول پيشبرد سلامت.ترويج و هدايت پژوهش در زمينه سلامت.تعيين استانداردهاي بين المللي براي غذا، مواد بيولوژيك و فرآورده هاي دارويي.كمك به ايجاد يك اعتقاد عمومي در بين همه مردم در باره امور بهداشتيسازمان مركزي WHO در ژنو و شش دوره منطقه اي به ترتيب زير در آن فعاليت دارند:AFRO: منطقه آفريقا مركز آن شهر برازويل كشور كنگو ميباشد.AMRO: منطقه آمريكا مركز آن در شهر واشنگتن است.EURO: منطقه اروپا مركز آن در كينهاك است.EMRO: منطقه مديترانه شرقي مركز آن در اسكندريه مصر است و ايران عضو اين منطقه ميباشد.SEARO: منطقه جنوب شرقي آسيا مركز آن در دهلي نو است.WPRO: منطقه غرب اقيانوس آرام پاسفيك غربي مركز آن در مانيلا مي باشد.بودجه WHO بوسيله كشورهاي عضو بر مبناي جمعيت و درآمد سرانه پرداخت مي گردد. خدمات WHO را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:1. خدمات اصلي –كه علت وجودي سازمان ميباشد مانند مراقبتهاي قرنطينه اي و مسائل مربوط به اپيدمي ها ، استاندارد كردن مواد بيولوژيكي مانند آنتي بيوتيكها، واكسن ها، هورمون ها.2. خدمات اختصاصي – با در نظر گرفتن مسائل بهداشتي كشورها انجام مي شود. مانند تربيت پرسنل ، بهبود وضع مديريت سازمانهاي بهداشتي كشورها و خدمات بهداشتي ويژه مانند بهداشت مادر و كودك، بهسازي محيط برنامه حذف بيماريها مانند مالاريا، آبله بوده است.3.تحقيقات پزشكي – عموماً در مورد بيماريهاي عفوني، سرطانها، بيماريهاي قلبي و عروقي و نيز برنامه ريزي در جهت كنترل و تنظيم خانواده به منظور جلوگيري از خطرات بهداشتي و اقتصادي انفجار جمعيت انجام مي گيرد. صندوق سازمان ملل متحد براي حمايت از كودكان United Nations International Children’s Emergency Found:تاسيس : 1946 مقر : ژنواهداف : برنامه هايي در رابطه با كمك به بقا ، حفظ و تكامل كودك. ايمن سازي . روش هاي تغذيه . پايش رشد. آب آشاميدني سالم ، بهسازي محيط . فاصله گذاري بين زايمان. آموزش دختران و ايجاد فعاليت هايي كه مولد درآمد براي زنان باشد. برنامه سازمان ملل متحد براي توسعه United Nations Development Program:تاسيس : 1966 فعاليتها : توسعه كاملتر منابع انساني و طبيعي براي كشورهاي در حال توسعه (اين فعاليتها همه بخشهاي اقتصادي ، اجتماعي ، كشاورزي ، صنعت ، آموزش ، بهزيستي و اجتماعي رادر بر مي گيرد.) بنياد سازمان ملل متحد براي فعاليتهاي جمعيتي United Nations Fund for Population Activities:تاسيس : 1974 اهداف : توسعه توانايي هاي ملي در جهت ساختن وسايل جلوگيري از بارداري ايجاد برنامه هاي آموزشي درباره جمعيت ، تقويت مديريت برنامه ها بهبود بازده كاركنان بهداشتي ازجمله بهورز ها ، ايجاد روش هاي ابتكاري در برنامه هاي تنظيم خانواده و مراقبت از مادر و كودك. سازمان غذا و كشاورزي Food and Agriculture Organization:تاسيس : 1945 مقر : رماهداف : كمك به كشورهاي در حال توسعه براي بالا بردن استاندارد هاي زندگي بهبود وضعيت تغذيه اي مردم همه كشور هاي جهان ، افزايش كارسازي در جنگل داري و كشاورزي و ماهيگيري ، بهبود شرايط زندگي مردم روستاو ايجاد فرصت اشتغال به كار براي تمام مردم. سازمان بين المللي كار International Labour Organization:تاسيس : 1919 مقر : ژنوهداف : بهبود شرايط كار و زندگي كارگران جهان ، مشاركت در برقراري صلحپايدار از راه افزايش عدالت اجتماعي ، ارتقاء شرايط كار و استاندارد هايزندگي كارگران جهان از راه اقدامات بين المللي ، ارتقاء ثبات اختصاصي و اجتماعي در دنيا. unesco سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد:هدف اصلي يونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهان است از طريق ارتقاي همكاري در بين ملل در زمينه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحقق احترام عالمگير براي عدالت، حاكميت قانون، حقوق انساني و آزادي هاي اساسي براي همه مردم دنيا بدون برتري نژاد، جنس يا مذهب، به ترتيبي كه در منشور ملل متحد آمده است. به منظور نيل به اين اهداف، يونسكو وظايف پنجگانه زير را عهده دار مي باشد:بررسي هاي آينده نگر : چه شكلي از آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات براي دنياي فردا؟پيشرفت، انتقال و سهم بردن از دانش : با تكيه بر فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و آموختني.اقدام براي تعيين استانداردها : تهيه و تصويب اسناد بين المللي و توصيه هاي قانوني.ارائـه نظريه فنـي : به كشورهــا براي تدوين سياست هــا و تهيه پروژه هاي مربوط به توسعه در قالب "همكاري فني" .تبادل اطلاعات تخصصي. برنامه محيط زيست ملل متحد UNEP:برنامه محيط زيست ملل متحد در سال 1972 بنيان نهاده شد. ماموريت اين برنامه رهبري و جلب مشاركت در مراقبت از محيط زيست است، اين مهم از طريق توانمند سازي ملت ها و مردم براي بهبود كيفيت زندگي بدون مصالحه كردن منافع نسل آينده تحقق مي يابد. گروه بانك جهاني بانك جهاني شامل گروهي مشتمل بر پنج موسسه است : هدف مشترك كليه موسسات، كاهش فقر در سرتاسر جهان از طريق تقويت اقتصاد ملت هاي فقير مي باشد.گروه بانك جهاني داراي11000 كارمند است و بودجه ساليانه آن حدود 4/1 ميليارد دلار مي باشد.WFP (برنامه غذاي جهاني) سيستم سيستم ملل متحد كه بزرگترين سازمان بين المللي در زمينه كمك هاي غذايي است ساليانه 3 ميليون تن مواد غذايي توزيع مي نمايد. هدف اصلي برنامه غذاي جهاني كه در سال 1963 تاسيس شده، كمك به مردم فقير كشورهاي در حال توسعه از طريق مبارزه با فقر و گرسنگي در جهان است سازمان هاي غير دولتي بين المللي و توسعه سلامت:سازمان هاي غيردولتي (بين المللي تحت عناوين مختلف از قبيل سازمان، انجمن، اتحاديه، آژانس، كميسيون، گروه مشورتي، جمعيت، مركز، مجمع و فدراسيون در توسعه سلامت ملي و بين المللي نقش مهمي ايفا مي نمايند سلامت:رفاه كامل جسمي رواني و اجتماعي " و نه فقط عدم وجودبيماري" ابعاد سلامتي:با توجه به تعريف سلامتي يك مسئله چند بعدي است حتي امروزه علاوه بر بعد جسمي، رواني و اجتماعي، جنبه معنوي را هم در نظر مي گيرند. و بايد توجه داشت كه ابعاد مختلف سلامتي و يا بيماري بر يكديگر اثر كرده و تحت تاثير يكديگر قرار دارند. چنانچه مشكلات جسمي بر روان فرد مشكلات رواني بر جسم او و نيز هر دوي آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد ديگر سلامتي اثر مي گذارند لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سلامتي بايد به تمام جوانب سلامتي فردي (جسمي و رواني و معنوي) و سلامت كلي جامعه توجه داشته باشد.بعد جسمي:
معمول ترين بعد سلامتي، سلامت جسمي است كه نسبت به ابعاد ديگر سلامتي ساده تر مي توان آنرا ارزيابي كرد. سلامت جسمي در حقيقت ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است. از نظر بيولوژيكي عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگي آنها با هم نشانه سلامت جسمي است.
به عنوان نمونه بعضي از نشانه هاي سلامت جسمي عبارتست از :
ظاهر خوب و طبيعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نكردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبيعي بودن نبض و فشار خون و افزايش مناسب وزن در سنين رشد و وزن نسبتا ثابت در سنين بالاتر و . .
شامل 175 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت سازمان بهداشت جهانی (W


H


O)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد انتگرال 11 ص

پروژه ساختار بتن و مصارف آن (word)

صهيونيسم

تحقیق در مورد لزوم شناسايي عوامل همگرايي و واگرايي

تحقیق درباره شبيه سازي و آثار حقوقي آن

شهر الکترونیک رشته کامپیوتر نرم افزار

تحقیق در مورد پيامبر اسلام

مقاله درباره تغذيه و بهداشت

تحقیق درمورد مفهوم بيكاري و اشتغال زايي

تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول

تحقیق در مورد خلیج فارس 21 ص

تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) 03

83 - پاورپوینت آماده: بررسی اهمیت و دسته بندی انواع جوایز کیفیت - 15 اسلاید

فایل گزارش کارورزی، فناوری اطلاعات، آموزش فتوشاپ

جزوه تقارن مولکولی شیمی معدنی 2

کارآفرینی شركت تعاوني كاركنان نداجا 47 ص

دانلود پاورپوینت در مورد روش های تدریس .

تحقیق آماده در مورد بحران بلوغ

مقاله درباره حملات عدم پذیرش سرویس -130 صفحه word

دانلود پاورپوینت درمورد بررسي تطبيقي قانون كار