دانلود رایگان

مطالعات اولیه طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست ، با رویکرد زمینه گرایی در معماری - 17 برگ ورد - دانلود رایگاندانلود رایگان پروپوزال طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد زمینه گرایی در معماری

دانلود رایگان مطالعات اولیه طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست ، با رویکرد زمینه گرایی در معماری - 17 برگ ورد بیان مسأله اساسی تحقیق 1
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن: 5
اهداف برجسته تحقیق: 9
سوالات تحقیق: 9
فرضیه های تحقیق: 10
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10
- آرامش روانی 11
- روانشناسی محیط: 12
ويژگي هاي محيط طبيعي بستر 13
شكل و ابعاد بستر طرح 16
شكل و ابعاد بستر طرح 16
روش انجام تحقیق 17
سوال و دوم وسوم: 18
ب - متغیرهای مورد بررسی درقالب یک مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی واندازه گیری متغیرها: 19
منابع و ماخذ 20

رشد کودك تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر عوامل جسمانی و اجتماعی است. عدم توجه به هر یک از این عوامل تاثیر گذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودك تاثیر چشم گیر دارد. یکی از موارد مهم فضایی است که کودکان در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم در رشد و بالندگی روحی، روانی کودکان، تاثیرگذار است. برآورد هر یک از نیازهاي تاثیرگذار در رشد کودك نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد. انعطاف پذیري در معماري مقوله اي است که پاسخ گوي بسیاري از نیازهاي تغییر پذیر در فضاهاي معماري به شمار می رود.
کودکان بی سرپرست، دوران کودکی خود را جدای از جامعه سپری می کنند و زمانی پا به عرصه جامعه می گذارند که مفهوم جدای از جامعه بودن ،در ذهن آن ها شکل گرفته است. درواقع نیاز به درک متقابل جامعه نسبت به این کودکان به جامعه حس می شود؛ متأسفانه در جوامع مدرن شهری توجه به این مسائل آن چنان کم شده است که نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی برای این کودکان که حتی منجر به ایجاد مشکلاتی عمیق در جوامع اجتماعی مردمان امروزی گردیده است. برخورد اقشار گوناگون با این کودکان و لمس احساس پاک کودکانه آن ها حسی بی انتها را القا می کند که امروزه در دید برخی افراد کمرنگ شده و حتی از بین رفته است. پس می توان گفت برخورد مستقیم افراد با این کودکان علاوه بر رفع برخی از مشکلات کودکان، به گروه های مختلف مردم نیز کمک خواهد. بنابراین اولین قدم، انتخاب سایت مناسبی، برای قرارگیری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست است تا ارتباط لازم را با جامعه برقرار کند.(اجلی، ۱۳۸۱)

یکی از دغدغه های امروزی جوامع، مسئله کودکان آسیب دیده وبی سرپرست و همچنین پیامدهای تأثیرگذار آن در جوامع است و عدم فضایی مناسب با روح و روان کودکان بی سرپرست و مشکلاتی که در فضاهای آرامش و بازی . یا تفریح دارند که با توجه به سن کودکان فضایی با شرایط مناسب آنها ساخته شود و اکثر فضاهایی که به این عرصه اختصاص داده شده بدون در نظر گرفتن شرایط و سلامت روانی و روحی می باشد. دو مشکل اصلی کودکان بی سرپرست با آن دست و پنجه نرم می کنند عبارتنداز:
۱. مشکل اجتماعی:علت آن دور بودن از مردم و جامعه و زیستن در فضاهای قلعه ماننداست.
۲. مشکل هویتی و شخصیتی:علت اصلی آن دور بودن از نظام عادی زندگی اتخاذ بعضی نظام های غلط درون شبانه روزی هاست. (اصلی پور،۱۳۸۰)
در این تحقیق تلاش شده است که با رویکردی متفاوت با این مسئله و پیامدهای آن برخورد شود و به دنبال آن راه حلی برای حل مسئله مطرح گردد و بدین منظور موارد زیر موردبررسی قرارمی گیرد.
همچنان باید توجه داشت که کودکان پس از جدایی از بستر خانواده و قرارگیری در سازمان هایی از قبیل بهزیستی به محیطی با استانداردهای تعریف شده دست نمی یابند. با توجه به ایجاد مطالب ذکرشده ، در این مرکز با طراحی فضاهای تعریف شده با استانداردهای فضاهای مسکونی و ایجاد کانون خانواده می توان به این هدف دست یافت تا بتوان فضایی آرام، چون خانه و داشتن خانواده را برای کودکان تعریف نمود.( غفوری ، ۱۳۸۷)
به سبب حل این مشکل می توان با در نظر گرفتن فضای سبز و بازی و تلفیق آن با مکان زندگی کودکان، امکان ایجاد شرایط عادی برای این کودکان را ایجاد نماییم. علاوه بر این وجود فضای سبز تلفیق شده با روش بازی درمانی، روشی تأثیرگذار در حل ناهنجاری های اجتماعی مردم به خصوص این کودکان می گردد.( منصوری، ۱۳۷۶)

قرارگیری مرکز کودکان بی سرپرست در همسایگی محله به دلیل تعاملات اجتماعی که دریک محله صورت می پذیرد و آشنا شدن کودک با هنجارهای اجتماعی ، پیشنهاد می شود. اما باید توجه داشت که ارتباط به یک باره دو گروه با یکدیگر سبب ایجاد برخی مشکلات می گردد و باعث دشواری ارتباط دو گروه می شود و حتی منجر به صدمه دیدن گروهی از این کودکان می گردد وچه بسا بی تمایلی اقشار مختلف را به دنبال داشته باشد؛ در همین راستا برخورد این دو گروه به گونه ای ناخواسته شاید بتواند به حل این مسئله کمک کند. به گونه ای که با در نظر گرفتن فضای سبز تفریحی و فضاهای ورزشی مورداستفاده اقشار مختلف که به طور روزمره از آن استفاده می کنند امکان برخورد این گروه ها بدون پیش داوری را با یکدیگر ایجاد می کند.(کرونر، ۱۳۸۲)
یکی دیگر از مشکلات شاخص در زندگی این افراد این است که عدم توانایی درونی و محیطی کودکان در ورود به دنیای اجتماعی و فضاهای تفریحی در سنین کم، سبب می شود تا در سنینی که نیاز به داشتن دوران کودکی و اوقات خوش،بازی وبیان هیجانات کودکی احساس می شود از آن محروم شوند.(آذر، ۱۳۸۳)
می توان با ساختن کالبدی شایسته ی کودک،با توجه به خصوصیات جسمانی و روحی او وسعی در فراهم آوردن امکان ارتباط کودکان بی سرپرست با سایر کودکان عادی شهر شد. درنتیجه خانه کودک را در محلی می نشاند که واجد محیط صمیمانه ای است و با ایجاد مراکز ورزشی – فرهنگی – آموزشی که در سطح منطقه عمل می کنند سعی بر آن دارد که کودکان دیگر را به دل مجموعه بیاورد تا کودکان بی سرپرست خود را جدا از جامعه محیط احساس ننمایند. (آذر، ۱۳۸۳)
طراحی معمارانه کوششی برای ابداع راه حل ها قبل از اجرای آن هاست. اغلب طراحی، فرایندی تحلیلی است؛ در حالی که به تجزیه و تحلیل، ارزیابی و گزینش نیز نیاز دارد(لنگ، 1386) ماریو بوتا ارتباط بین ساختمان با پیرامون خود را این گونه شرح می دهد هراثر معماری دارای محیط ویژه مربوط به خود است، به بیانی ساده تر پیرامون این محیط ویژه را می توان بستر ساختمان نامید. ارتباط بین معماری و بستر آن ارتباطی نقش گرفته از یک تأثیرپذیری متقابل است. می توان گفت که این بستر و معماری آن در تماس دو جانبه و همیشگی هستند و همواره با هم در ارتباطند (گروتر، 1383) این رابطه متقابل را در معماری اسلاف می توان به وضوح دید، در حالی که معماری معاصر اغلب در چالش با بستر خود است.
در مسير طراحي معماري، اولين مرحله يعني مرحلة جمع آوري اطلاعات و كسب شناخت كامل و دقيق از تمامي عوامل اثرگذار در طراحي از اهميت بسياري برخوردار است. هر چقدر كه طراح نسبت به موضوع طرح خود احاطه داشته باشد و بر تمامي ابعاد و وجوه دخيل در آن به خوبي واقف باشد، طرح وي از نكته سنجي بيشتري بهره مند شده و به مسائل متعددتري پاسخگويي خواهد داشت.( صادقي پی، 1389)
هر ساختماني در زميني مشخص و داراي ويژگي هايي خاص، بنا مي گردد. شرايط خاص حاكم بر زمين و يا به عبارتي ديگر مشخصات بستر طرح اثر زيادي در تصميم گيري و انتخاب هاي طراح و در نتيجه بر چگونگي طرح ارائه شده توسط وي دارد. پيروي از اين رويه مي تواند سبب گردد كه پيوند خوبي بين ساختمان و بستر آن به وجود بيايد و اين دو بتوانند با سازگاري در كنار هم برقرار بمانند. اطلاعات بستر طرح دو گونه مشخصات متفاوت را شامل مي گردد. دستة اول امكانات مثبت و مفيد زمين را در برمي گيرد كه شايسته است به خوبي از آنها بهره برداري شده و با دقت در طرح مورد استفاده قرار گيرند.آنچه در این پژوهش برای شکل گیری و ایجاد مقوله ای بنام طراحی خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد زمینه گرایی در معماری صورت گرفته است ترکیب فضای معماری در جهت ارتقاء سلامت روان کودکان بی سرپرست می باشد که با راهکارهای معماری زمینه گرا می توان به فضای معماری مناسب کودکان بی سرپرست که ایجاد حس آرامش و تعلق مکان و منطبق با محیط اطراف را تداعی می کند رسید. و.....


پروپوزال طراحی معماری خانه کودکان بی سرپرست با رویکرد زمینه گرایی در معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله خيانت

تحقیق در مورد هدف هاي پژوهش

فایل پاورپوینت در مورد نیرو ..

تحقیق. اقسام توحيد

دانلود تحقیق کامل درباره آزادگی

کارورزی 3( کنش پژوهی)

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی اول تم 12 ..

تحقیق درمورد: مطالعات مربوط به خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر چناران 29 ص

تحقیق در مورد وصیت نامه داریوش کبیر 4ص

پاورپوینت بررسی موانع کلی در فرایند یاد دهی یاد گیری درس فیزیک 1

تحقیق در مورد تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح 71 ص

تحقیق در مورد زیبایی شناسی در هنر اسلامی

پاورپوینت در مورد فنآوری و آینده

مقاله ‌‌‌نـقش‌ بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

تحقیق درمورد: بررسي حقوق زن در اسلام

تحقیق درمورد طراحي و ساخت تجهيزات سد و نيروگاه كارون 3

مقاله درمورد بازاريابي

تحقیق در مورد سيستم مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي 16 ص (word)

تحقیق درمورد ترانسقورماتور قدرت

تحقیق در مورد ابن سینا 14ص