دانلود رایگان

تحقیق درباره مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

دانلود رایگان تحقیق درباره مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي تحقیق درباره مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي
فرمت فایل : word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 84 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحهديباچه ............................................................................................. 6
بخش اول: نظم عمومي در حقوق ........................................................... 11فصل اول تاريخچه .............................................................................. 12فصل دوم: مباني نظم عمومي ................................................................ 19مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي ................................................. 21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي .............................................................. 24مبحث اول: نظريه نوعي ...................................................................... 24
مبحث دوم: نظريه شخصي .................................................................... 25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي .......................................... 28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي......................... 30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي ............................................................ 32مبحث اول: از لحاظ زمان ..................................................................... 32
مبحث دوم: از لحاظ مكان ...................................................................... 33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي ................................................................ 35مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي ......................................................... 35
گفتار اول- قانون ................................................................................ 35
الف - مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است............................... 35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي ............................................................. 36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند ................................................. 36
د- نظريه تفكيك قوانين ......................................................................... 36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي................................................................. 36
و- قوانين آمره و ناهيه ......................................................................... 37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين الملل خصوصي است........................ 37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه هاي بين المللي ................................................ 37
مبحث دوم: منابع غير مدون نظم عمومي .................................................... 39
گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................ 39
گفتار دوم: عرف و عادت ...................................................................... 39
گفتارسوم: رويه قضائي ........................................................................ 40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزام ..................................................... 41
فصل ششم: اقسام نظم عمومي .............................................................. 44
مبحث اول: از نظر رشته هاي علم حقوق .................................................... 44
مبحث دوم: از نظر روابط بين المللي افراد................................................... 44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثير .............................................................. 47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانين .......................................................... 47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعيت .................................................................. 48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كننده..................................................... 49
فصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنه .................................................... 51
مبحث اول: نظريه انفكاك ...................................................................... 51
مبحث دوم: نظريه ارتباط ....................................................................... 52
بخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ................................... 54فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ......................... 55
نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ايران............................................ 57
فصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين الملل خصوصي .................. 59
تاثير اراده خود در حقوق و حدود آن.......................................................... 63
الف: در حقوق داخلي ........................................................................... 63
ب: از نظر نظم عمومي ........................................................................ 63
فصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ......................... 67
مبحث اول: قوانين خارجي .................................................................... 67
مبحث دوم: احكام خارجي ...................................................................... 69
مبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجه ...................................................... 71
مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ................................................................... 72
فصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ........................... 74
مبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عمومي .................................................. 74
مبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حق........................ 76
فصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي................. 79نتيجه گيري و پيشنهادات ....................................................................... 81
منابع پروژه....................................................................................... 86


ديباچه
مفهوم نظم عمومي يكي از مفاهيم مهمي است كه در حقوق و قوانين اغلب كشورهاي اروپائي و غيراروپائي پيش بيني شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق العاده اي مبذول گرديده دانشمندان كشورهاي مختلف به خصوص فرانسويان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده اند در اين زمينه بحث مفصل به عمل آورده اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عديده از آن استعانت جسته اند. اين مفهوم همراه با افكار حقوقي فرانسه در قوانين مدني كشورهاي ديگر اروپائي و غير اروپائي وارد شد وخواه ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به ميان حقوقدانان غير فرانسوي نيز كشيده شده ولي بر اثر اختلاف عقايد آراء علما و رويه قضائي ممالك مختلف راجع به اين موضوع از يكديگر فاصله آشكاري گرفته اند.
مثلاً ديوان كشور بلژيك با ديوان كشور فرانسه و مقنن آلماني با مقنن فرانسوي دراين باره اختلاف نظرهاي بارزي به هم رسانده اند با عده اي عليرغم دسته ديگر، مفهوم نظم عمومي را جزء يك زائده حقوقي و موجب گمراهي چيز ديگري ندانسته اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومي در فرانسه و كشورهاي مشابه دچار اين سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگليس و آمريكا كه به سياست عمومي معروف شده نيز به همين سرنوشت دچار گرديده است دانشمندان و قضات انگليس و آمريكايي مانند فرانسويان درباره نظم عمومي اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعريف نشدني مي دانند.[1]
نقاديها و گفتگوهاي موافق از قلمروحقوق داخلي كشورها گذشته و در محافل بين المللي مباحث عمد ه اي را بوجود آورده است. از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومي مرتباً در كميته ها و مجامع و كنفرانسهاي حقوق بين الملل خصوصي دقيقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گرديده و طرحهاي مهمي از طرف علماي بزرگ حقوق بين الملل تهيه و به معرض شور گذارده شده و گاهي طرحهاي مذكور به تصويب مجامع صلاحيتدار نيز رسيده است و دولتهاي مختلف در معاهدات و قراردادهاي بين المللي هميشه به مفهوم نظم عمومي اشاره نموده اند. توجه عميق دانشمندان و مراجع بين الملل به جايي رسيده كه ديوان دائمي داوري لاهه چند بار به استناد نظم عمومي آرائي صادر نموده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادي و اعمال افراد را به نظم عمومي محدود ساخته است.[2]

[1] - حسينعلي دروديان- جزوه حقوق مدني 3- دانشكده حقوق ص 78و 79
[2] - جمشيد ارفع نيا- حقوق بين الملل خصوصي- تهران- انتشارات عقيق


تحقیق درباره مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد اشتعال و جرقه

مطالعه شکل گیری و سیر تحول معماری پله پیچ در ایران قبل از اسلام

پاورپوینت درباره اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند

راهکارهاي طراحي اقليمي

کارآفرینی اتوماسيون صنعتي (PLC) 34 ص

تحقیق درباره ی ميزان وعلل نا هنجاريهاي اجتماعي دانش اموزان

تحقیق درمورد اداره مخابرات 43 ص

ممقاله درباره. تاريخ ديرين تركان ايران

دانلود پاورپوینت مایا 8 در یک نگاه، مروری بر محیط نرم افزار مایا- 49 اسلاید

تحقیق درباره مدل ديناميك مقياس كامل ضربه گيرهاي MR براي كاربردهاي مهندسي

علوم پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند

پاورپوینت درمورد حسابداري مخارج تامين مالي

تحقیق درباره نگاهي به يك كتاب مدير در نقش مربي

حضرت‌ مهدي

تحقیق در مورد براي ايجاد يك مدرسه ايده آل چه بايد بكنيم؟

دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری شهاب راه الوند

بيسبال

دانلود پاورپوینت مبانی طب سنتی

هندسه

تحقیق در مورد اطلاعات جغرافیایی شهر مشهد 17 ص