دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد رضايت اولياي دم و اختيارات قاضي در كالبد شكافي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد رضايت اولياي دم و اختيارات قاضي در كالبد شكافي با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 24 صفحه آماده چاپ و تحوی

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد رضايت اولياي دم و اختيارات قاضي در كالبد شكافي
عنوان : رضايت اولياي دم و اختيارات قاضي در كالبد شكافي
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 24 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكيده 3
مقدمه 3
تعاريف اصطلاحات 4
ضرورت كالبد گشايي 6
جواز كالبد گشايي 6
موارد كالبد گشايي 10
روال عادل در كالبد گشايي 12
محدوديت هاي مقام قضايي در كالبد گشايي 13
تأثير رضايت اولياي دم در كالبدگشايي 15
حدود اختيارات مقام قضايي در كالبدگشايي 15
روش هاي جايگزين براي كالبدگشايي 19
روند كالبد گشايي 19
وظيفه پزشكي در اطلاع دادن موارد مشكوك به مقام قضايي 19
اهميت تشخيص هويت 20
نتيجه 20
منابع 22
پی نوشت ها 23چکیده :
دربرخي مرگ ها به لحاظ وجود دلايلي بر وقوع جرم يا شكايت اولياي دم ، تعيين علت مرگ مهم است و در اين راستا انجام كالبد گشايي ضروري است . تعيين علت مرگ ، يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني است.
نظرات فقهاي متقدم در كالبد گشايي جسد ، اصولاً همراه با سخت گيري است و انجام آن را مترداف با جنايت بر مرده ومثله كردن وي مي دانستند ، اما در شرايط كنوني با تبيين ضرورت و فوايد كالبدگشايي ، ديدگاه هاي فقهي تغيير يافته است. در قوانين نيز با توجه به در نظر گرفتن جنبه عمومي براي بزه قتل ، مشكلي براي كالبدگشايي در جنايات و موارد مشكوك به جنايت وجود ندارد ، شكايت شاكي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ولي براي كالبد گشايي كافي نبوده و براي انجام آن مي بايست دلايل ديگري دال بر وقوع جنايت يا مشكوك بودن مرگ موجود باشد. اگر شكايتي هم نشده باشد ، در جنايات و موارد مشكوك ، تعيين علت فوت وكالبد شكافي ، از وظايف قاضي است . اگر اولياي دم نسبت به كالبدگشايي رضايت داشته باشند ، مشكلات كمتر خواهد شد. از سوي ديگر ، قتل داراي جنبه عمومي است و در صورت وجود دلايل و قراين وقوع جرم ، استرداد شكايت يا رضايت بعدي اولياي دم ، تأثيري در اقدامات قانوني مقام قضايي ندارد و در صورت لزوم ، كالبدگشايي انجام خواهد شد. به عبارت بهتر شكايت شاكي براي انجام كالبد گشايي ، نه لازم است و نه كافي.
در اين مقاله با بيان ضرورت، مصاديق و روند كالبدگشايي و جواز شرعي و قانوني آن ، پيرامون موضوع رضايت اولياي دم و حدود اختيارات قاضي در كالبدگشايي بحث مي شود.

مقدمه :
حيات انسان ها نسبت به ديگر موجودات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « هركس ديگري را بكشد بدون اين كه استحقاق قصاص داشته باشد يا در روي زمين فساد وتبهكاري كرده باشد ، چنان باشد كه همه مردم را كشته است . » (1)
در تفسير اين آيه گفته شده است : مردم همه داراي حقيقت مساويند . هركسي به انسانيتي كه در يك فرد هست ، سوء قصد كند ، همانا به انسانيتي كه در همه است ، سوء قصد نموده است . ( طباطبايي ، 1364 ، ج 5 ، صص 483 و 484 )
قتل نفس از قبيح ترين جرايمي است كه از گذشته هاي دور با شديدترين واكنش ها مواجه بوده است . ( صادقي ، 1380 ، ص 24 )
مرگ ، صدمه نهايي وغير قابل جبراني است كه در جنايت بر نفس حادث شده وآثار آن نه تنها برخود شخص ،بلكه بر دوستان وخانواده وي وحتي بر جامعه قابل توجه مي باشد . ( مير محمد صادقي ، 1386 ، ص 19 )
در برخي مرگ ها به لحاظ وجود شكايت توام با دلايل و قرائن بر ارتكاب جرم ، تعيين علت مرگ اهميت بيشتري دارد وگاه علت مرگ ، مستلزم كالبدگشايي است . در اين مقاله ضمن بحث در خصوص ضرورت مصاديق و روال كالبد گشايي وجواز شرعي و قانوني آن ، تأكيد بر تعيين نقش رضايت اولياي دم وحدود و اختيار مقام قضايي كالبدگشايي است.

پی نوشت ها :
1 – مائده 32 .
2- ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
3 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
4 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
5 – ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
6 – ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
7 – ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
8 – ماده 40 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
9 – ماده 41 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
10 – ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
11 – ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
12 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
13 – ماده 92 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
14 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
15 – ماده 85 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
16 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
17 – مواد 301 و 302 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
18 – ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
19 – تبصره 2 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
20 – ماده 67 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عممي انقلاب در امور كيفري.
21 – ماده 597 قانون مجازات اسلامي.
22 – ماده 214 وبند « د » ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري وماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
23 – ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
24 – بند « ج » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
25 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
26 – ماده 94 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري


منابع :

1.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ، تهران ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ پانزدهم 1384
2. دانش پرور 1387، « معاينه ظاهري جسد»
3. صادقي ، هادي ، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، 1380
4. علامه طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان ، مترجم، سيد محمد باقر موسوي همداني ، جلد پنجم ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1364
5. قره داغي و همكاران ، اصول نگارش گزارش كالبد گشايي در پزشكي قانوني ، تهران ، سازمان پزشكي قانوني كشور ، چاپ اول ، 1385
6 – گودرزي ، فرامرز وكياني ، محمد ، پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، 1386
7 – معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه،گنجينه استفتائات قضايي ( لوح فشرده )
8 – معين ، محمد ، فرهنگ فارسي معين ، تهران ، انتشارات اشجع ، چاپ سوم ، 1387
9 – مير محمد صادقي ، حسين ، حقوق جزاي اختصاصي – جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان چاپ اول ، 1386
10 – نجابتي ، محمد پليس علمي ( كشف علمي جرايم ) ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، 1385
11- وينسنتجي وديمايو، دو مينيك ، ديمايو، آسيب شناسي قانوني ، مترجمان : عابدي خوراسگاني و همكاران ،چاپ اول ، انتشارات سراي دانش ، 1388
12- گودرزي فرامرز ، پزشكي قانوني ، تهران انتشارات انيشتين ، چاپ اول ، 1377
13 – موسوي اردبيلي ، استفتائات ، جلد اول ، انتشارات نجات ، چاپ اول ، 1377


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


رضايت اولياي دم و اختيارات قاضي در كالبد شكافي


فایل تحقیقرضايت


رضايت اولياي


اولياي


اولياي دم


دم و


و اختيارات


اختيارات


اخت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تغییر اقلیم

مناسب ترين خودرو براي ايران 30 ص

پاورپوینت در مورد جهاني شدن و توسعه 24 اسلاید

پاورپوینت درباره مبانی در MBR

دانلود تحقیق اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill

تحقیق در مورد بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

تحقیق؛ انسان و سرنوشت

سیاه چاله و نسبیت عام

کارآموزی عمران..

دانلود تحقیق در مورد “ طیف نورسنج مدل 6305 ”

توليد الياف مصنوعي صنایع پتروشیمی ایران 27 ص

جهانگردي چيست ؟ جهانگرد كيست؟ 11 ص

پاورپوینت در مورد ميكروسكوپ (Microscope)

فایل پاورپوینت در مورد زاویه ..

كارخانه توس چيني 13ص

دانلود پاورپوینت انگلیسی رشد روانی - 52 اسلاید

دانلود مقاله خزندگان 6 ص

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی 12 ص.DOC

تحقیق در مورد ویندوز 12 ص

تحقیق پاتوفيزيولوژي

تحقیق درباره طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان 25 ص

پاورپوینت روشهای طراحی و تولید صنعتی

پاورپوینت آشنائی با پروتكل FTP 15 اسلاید

تحقیق: آلودگي هوا بر روي كروموزوم‌‏هاي جنسي اثر دارد

تحقیق درمورد فایل با ساختار پایل یا برهم 30 ص

مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي

Biology for Dummies نویسنده:Rene Fester Kratz , Donna Rae Siegfried

پاورپوینت تصوير ديجيتالي

تحقیق در مورد شركت سهامي نخريسي و نساجي خسروي خراسان 60 ص

مقاله شنودی اهورامزدا