دانلود رایگان

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)نوع فایل: power point
قابل ویرایش 695 اسلاید

توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد.

موضوع:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت،زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است.
طراحی داخلی هر یک از گونه های مسکونی نیز متناسب با ویژگیهای محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه،مصالح،اثاثیه و سایر امکانات کمابیش همانند در هر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین و مشخصی وجود داشته باشد که بر حسب وسعت یک خانه و جایگاه اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است.
اهمیت معماری داخلی در خانه های درونگرا غالباً بیش از طراحی داخلی در ساختمانهای برونگرا بود،زیرا در بافتهای فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع در این گونه بافتها،غالباً بیشتر وقت زنان و کودکان در داخل خانه صرف می شد و افزون بر آن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده در خانه می گذشت و در نتیجه شکل درونی خانه و فضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت،در حالی که در بافتهای برونگرا و به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر،مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون از خانه صرف می شد و در نتیجه طراحی داخلی فضاها در خانه های مربوط به گروه های متوسط مردم،اهمیت کمتری نسبت به نمونه های مشابه آن در بافتهای درونگرا داشت.
خانه سلطان القرایی در استان آذربايجان شرقي و شهرستان تبريز، در منطقه اي زلزله خيز و اقليمي سرد با بافت درون گرا و پيوسته و ارگانيك در محله شتربان شهر قرار گرفته است و داراي دسترسي از كوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامي باشد. تاريخ احداث و نام معمار آن مشخص نيست ولي بخش اعیانی اين بنا در دوره حكومتي سلسله قاجار و بخش اندرونی در دورهی پهلوی ساخته شده است. كاربرد بنا مسكوني و نوع مالكيت خصوصي بوده مساحت آن حدود 320 متر مربع در عرصه و 360 متر مربع در اعیانی می باشد .
خانه در مورخه 86/3/13 درآثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حال حاضر توسط ميراث فرهنگي در دست مرمت مي باشد که با توجه به بودجه كم ميراث فرهنگي مرمت بسيار كند پيش مي رود و هر سال وضعيت اين خانه با ارزش ناگوارتر مي شود. بناي ساختمان بيروني نسبتا سالم است ولي در ساختمان اندروني بيش از 50% نياز به مرمت داريم.
به نظر مي رسد اگر عمل مرمت اين گونه پيش رود بعد از گذشت چند سال از اين خانه جز تلي از خاك نخواهيم داشت.

فهرست مطالب:
ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن
طرح مسئله
موضوع
استان آذربایجان شرقی
معرفی استان آذربایجان شرقی ( مطالعات جغرافیایی )
همسایگی های استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان آذربایجان شرقی
آب و هوای استان
درجه حرارت و میزان بارندگی
بادها و جریانات هوایی و بادهای منطقه
بادهای محلی استان آذربایجان شرقی
فشار هوا
نور خورشید
نام و پیشینه تاریخی
وجه تسمیه
پیشینه تاریخی(قبل از اسلام)
پیشینه ی تاریخی پس از اسلام
آذربایجان به هنگام ورود اسلام
آذربایجان به هنگام ورود سلجوقیان
آذربایجان تحت اشغال مغول ها
آذر بایجان در زمان تیموریان ،قراقویونلو،آق قویونلو
آذربایجان در زمان صفویه
آذربایجان در زمان افشاریه
آذربایجان در زمان قاجاریه
آذربایجان در دوره ی پهلوی
پژوهش های شهر شناختی:
موقعیت تبریز در استان
جغرافیای تبریز و توپوگرافی
چگونگي پستي و بلندي کوهها و ارتفاعات مهم
جهت باد غالب در فصول مختلف سال
بررسی شرایط اقلیمی در منحنی استریو گراف
سیل در تبریز
وجه تسمیه تبریز
شناخت روند شکل گیری و تحول شهر تبریز
از آغاز تا حمله مغول
از حمله مغول تا دوره قراقويونلو
از دوره قراقويونلو تا دوره صفوي
از دوره صفويه تا اواخر دوره قاجار
دوره ی پهلوی تا پس از انقلاب
شناخت ساختار تاریخی و فرهنگی شهر
بافت تاریخی تبری
میدان های شهر
شناخت روند شکل گیری خانه ها و مفهوم خانه
محله و خانه در شهر تبریز
محله ها و ویژگی های واحدهای مسکونی
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی بهنام
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی نیکدل
نمونه ی خانه در دوره ی قاجار
تزیینات دوره ی قاجار درخانه های شهر تبریز
نفوذ معماری غرب
شناخت محله:
محله شتربان
گمانه زنی های موجود در مورد وجه تسمیه
شتربان در نقشه دارالسلطنه (اسدالله خان مراغه ای )
شتربان در نقشه خریطه شهر تبریز
شتربان در نقشه قراجه داغی
نقشه شهر تبریز در 1309ه.ق
بزرگنمایی نقشه شهر تبریز در سال1309
دروازه شتربان قدیم
مساجد و اماکن مقدس شتربان:
مسجد جامع حسن پادشاه
مجموعه صاحب الامر
بقعه ی صا حب الامر در عکس هوایی
مسجد ثقه الاسلام
مسجد میلی
بقعه سید ابراهیم
سنگ بسم الله
مقبره حمال تبریزی
مسجد میرعبدالعلی لنکرانی
مسجد شکلی
موقعیت مسجد شکیلی در نقشه و عکس هوایی و رابطه آن با اثر
مسجد عربلر
مسجد حاج کاظم
مسجد سید علی آقا
مسجد حاج آقا بابا
مسجد شهید کاظمی(بالا مچید)
مسجد حسینیه
اماکن تاریخی محله شتربان:
قنات های کوی شتربان
حمام کوی شتربان
میدان صاحب آباد
باغ صاحب آباد(کاخ هشت بهشت)
مجموعه بازار شتربان
مقابر عرفا
قانلی یخچال
نگاهي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شتربان:
مدارس محله شتربان
مدرسه انوري
مدرسه اسلاميه شتربان
مدرسه علوم حوزوي اكبريه
مدرسه محمدي
دبستان صبا
دبستان شيخ سليم
دبستان سردار ملي
تاريخ سياسي كوي شتربان:
انقلاب مشروطيت
آغاز جنبش تبريز در انقلاب مشروطيت از شتربان
برپاشدن انجمن اسلاميه در تبريز :
آغاز دشمني مردم دوه چي با مشروطه
نخستين خونريزي در تبريز و نقش كوي شتربان
انتشار روزنامه ملا عمو در شتربان :
خيزش اسلاميه و بابي خواندن مجاهدين
آغاز جنگ تبريز
حمله حسين خان براي نابودي اسلاميه
تصرف قسمتي از شتربان توسط مجاهدين
تصرف كامل شتربان و برانداختن انجمن اسلاميه(سه شنبه بيست و يكم مهرماه)
به دار آويخته شدن ميرهاشم شترباني
مير هاشم دوه چي
كربلايي حسين آقا فشنگچي
نگاهي گذرا به تبريز و كوي شتربان(از ابتداي سلطنت رضاخان تا پيروزي انقلاب اسلامي)
مشاهير كوي شتربان:
علامه محمد تقي جعفري
خاندان سلطان القراء تبريزي
آيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقا سلطان القرائي
استاد علي نظمي تبريز
استاد عبدالعلي كارنگ
دكتر جليل تجليل
آقاي علي ابوالفتحي
خانواده ناجيان (حاج اسماعيل عطار و حاج علي اكبر ناجيان)
حجت الاسلام عباس رسولي
پرفسور سعيد پناهي
دكتر برادران
دكتر صدقياني
مشاهير هنري:
ميرزا حسن هريسي
استاد مرتضي رسام نخجواني
استاد حاج ابراهيم بخت شكوهي
استاد جمشيد عباچي زاده
خاندان جوادي فام
مجتبي نخجواني
مشاهير اقتصادي:
استاد حاج سيد مصطفي عالي نسب ( پدر صنعت ايران )
جناب آقاي صمد بحرين :
مسعود پناهي
خاندان حريري
خاندان محموديه
حاج ابوالقاسم جوان
ابولقاسم شكروي (شكلّي)
حاج محد تقي صراف
خانواده نوبخت
مشاهر دینی:
آيت الله ميرزا علي غروي علياري (بالا مجتهد)
حاج ميرزا محمود انصاري (1380-1295 ش)
سيد محمد حجت كوه كمره اي
آيت ا.. اشراقي سرابي
آيت ا.. گرگري
آيت ا.. قزلچه اي
آيت ا... مدني تبريزي
آيت ا.. دينوري
آيت ا... شترباني
آيت ا... مدني آذرشهري
حجت الاسلام محمد حسين انزابي
شيخ محمد حسين انزابي (1378-1299 ش)
حجت الاسلام عبد الحسين غروي
سيد رضا آل محمد
مرحوم آيت ا... علي اكبر محدت صديق
حجة الاسلام ميرزا محرم علي ميرزائي
میدانچه ها و محله های معروف شتربان:
میدان کاه فروشان
رابطه میدان شهید مدنی و خانه مورد نظر
مشاغل میدان کاه فروشان
اماکن ارزشمند میدان
محله گرو(دره گراب)
اماکن ارزشمند محله
کوچه اسلامیه
کوچه صدقیانی
کوچه بیدزار
چهار دربند
کوچه شرشرا
کوچه توت زار
اماكني كه اسامي آنها در طي صد و پنجاه سال اخير در اين محله تغيير يافته اند
خيابان شمس تبريزي:
شتربان امروز و مشكلات آن
دسترسی مربوط به اثر:
کاربری های پیرامون اثر
فضاهای پر وخالی اطراف اثر
عکسهای هوایی منطقه مربوط به اثر در سال 1335
نقشه راههای ارتباطی اطرا ف اثر
موقعيت اثر
شناخت وضعیت دید و منظر و امتدادهای بصری در راستای شبکه های دسترسی به اثر:
بررسی محیط پیرامون بنا:
بافت درونگرا
کیفیت بافت شهری در اطراف بنا
ساخت و ساز های اطراف بنا
جریان های ارتباطی اطراف بنا
خانه های قدیمی
مقایسه تطبیقی خانه ها:
مفهوم خانه
فضاهای موجود در خانه های سنتی ایران
انتخاب خانه های تصادفی هم دوره با اثر
خانه سلطان القرائی
موقعیت خانه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه سلطان قرائی
خانه مشروطه
موقعیت خانه مشروطه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه مشروطه
خانه حیدرزاده
موقعیت
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه حیدر زاده
موزه سنجش
موقعیت
فضاها
دست رسی
نور
رنگ
تحلیل موزه سنجش
نتیجه
معرفی و تحلیل خانه سلطان القرایی
خانه سلطان القرایی:
توصيف خانه سلطان قرائی از ديدگاه تنها وارث ايشان
شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائی
آثار
چند نامه از دفتر نامه ها
نمونه تذهیب، نقاشی
توضیحات اجمالی بنا
دوره بندی
معرفی ساختمان بیرونی
معرفی عناصر:
ورودی
روشنایی
سیرکلاسیون
معرفی فضاهای ساختمان بیرونی:
معرفی فضاهای ساختمان اندرونی:
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی
اولویتهای اجرایی خانه سلطان القرایی:
سازه:
پلان دیوار بار بر
تیرریزی بخش اندرونی
تیرریزی بخش بیرونی
اجرای تکیه گاه سازی(کیز)
توزیع نیروها
جزئیات پی
جزییات اجرایی
آسیب نگاری:
عوامل آسیب رسان داخلی
آسیب نگاری فضای 1-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 4-اتاق
آسیب نگاری فضای 5-فیلتر ورودی
آسیب نگاری فضای 6-سرویس
آسیب نگاری فضای 7-مطبخ
آسیب نگاری فضای 8-فیلتر طبقه اول
آسیب نگاری فضای 9-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 10-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 11-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 12-شاه نشین
آسیب نگاری فضای 13-اتاق
آسیب نگاری فضای 14-انبار
آسیب نگاری فضای 15-راهرو
آسیب نگاری فضای 16-انبار
آسیب نگاری فضای 17-فیلتر ورودی شاه نشین
آسیب نگاری فضای 18-اتاق
آسیب نگاری فضای 19-انبار
آسیب نگاری فضای 20-انبار
آسیب نگاری حیاط اندرونی
آسیب نگاری حیاط بيروني
آسیب شناسی
دلایل پوسیدگی شکست ازلحاظ ساختاری درساختمانهای کاهگلی
تعمیرات اصلی
مواد مورد استفاده برای تعمیر
روش های تعمیرپیشنهادشده
آسیب شناسی ساختمان بیرونی
آسیب شناسی ساختمان اندرونی
مرمت:
مفهوم مرمت
علل خرابی یک بنای تاریخی

طرح مرمت
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی

نمونه های آسیب نام برده
راهکار های درمان آسیب ها

نمونه ی پی بندی دیوار های خارجی

حذف رطوبت پایین رونده(نزولی)

حذف آسیب های بصری

نمونه های آسیب نام برده
رفع ترک در تکیه گاه قوس
احیا:
مفهوم احيا
باز نگری بافت
ساختار فضا
تحقیقات میدانی
پلان مبلمان طراحی شده
تفکیک بخش ها
منابع

منابع:
آرشیو خصوصی کامران صفامنش ، بازخوانی نقشه های قدیمی تبریز
تاريخ دارالسلطنه تبريز - نادر ميرزا
روضات الجنان جنات الجنان
تبریز خشتی استوار در معماری ایران
تاريخ دارالسلطنه تبريز
سياحت نامه اولياي چلبي با كمي تلخيص _ حاج حسين نخجواني _ تبريز 1338 شمسي
سفرنامه بازرگانان ونيزي _ ترجمه دكتر منوچهر اميري
تاریخ محلات و مشاهیر تبریز،میمنت نژاد،جعفرزاده
تبریز خشتی استوار در معماری ایران
تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجري، دكتر محمد جواد مشكور،
مقاله تبريز، مندرج در شماره 5 مجله معلم امروز، تبريز، 1335 شمسي، ترجمه نوشته كاتب چلبي
ابنيه تاريخي شهرستان تبريز، عبدالعلي كارنگ،
تاريخ امكنه شريفه و رجال برجسته شهيد ميرزا علي ثقه الاسلام
تاريخ اولاد الاطهار _ محمدرضا بن صادق طباطبائي تبريزي
تاريخ دارالسلطنه تبريز
تاريخ دنبليان _ حسينعلي شاه نعمت اللهي _ نسخه خطي _ اهدائي نخجواني به كتابخانه تبريز.
مقاله گذري بر قبر جمال در تبريز _ مهدي عطازاده _ روزنامه مهد آزادي _ يازدهم تير ماه 82
آذربايجانان آذربايجان، مهدي اكبري حامد
جعفر سلطان القرائي ،تحشيه روضات الجنان
تبریز به روایت تصویر
مقدمه تاريخ جهانگشاي جويني _ جلد 1
عالم آراي عباسي _ جلد 1
آثار و ا بنيه تاريخي شهرستان تريز _ عبدالعلي كارنگ _ انجمن آثار ملي _ 1351 _
تاريخ عالم آراي اميني _ منبع:فضل ا... روزبهان _
باغ هاي ايران و كوشك هاي آن _ دونالد ويلبر _ ترجمه مهين رخت صبا _ شركت انتشارات علمي و فرهنگي
از جغرافياي تاريخي گيلان، مازندران، آذربايجان، ابوالقاسم طاهري، تهران 1347 شمسي
بازار تبريز در گذر زمان _ بهروز خاماچي _ چاپ اول 1375 _ انتشارات آشينا
چهره آذر آبادگان در آئينه تاريخ _ انتشارات دانشگاه تبريز _ آذر 1353
تاريخ مشروطه ايران _ احمد كسروي _ انتشارات اميركبير تهران
تاريخ فرهنگ آذربايجان _ جلد سوم
آثار باستاني آذربايجان _ آثار و ابنيه تاريخي شهرستان تبريز _ جلد اول _ عبدالعلي كارنگ _ چاپ شفق _ مرداد ماه 1351 خورشيدي.
بلواي تبريز ـ محمد باقر ويجويه اي ــ به كوشش علي كاتبي ـ
مهرمعلم جلد چهارم، كريم صادر
يادمان شادروان علي ابوالفتحي _ علي اصغر مدرس _ 1354 _ تبريز
يادمان روزنامه آيته – سال دوازدهم – شماره 521 – سه شنبه 14 تيرماه 1384
رجال آذربايجان در عهد مشروطيت ، مهدي مجتهدي ، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد ، چاپ اول ،
ريحانة الادب ، ميرزا محمد علي مدرس ، جلد دوم ، چاپ شفق تبريز ، 1347
عرشيان خاك نشين ، محمد الوانساز خوئي ، انتشارات فخردين ، قم ، 1383
فرزانگانآذربايجان ، نوشته، حميد صبري ؛ واحد تحقيقات صدا و سيماي آذربايجانشرقي
شرح حالي از نامداران تاريخ ، عمران عليزاده ، جلد دوم ، چاپ نيكنام تبريز ، 1380


پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان


القرایی (پروژه


درس آشنایی با مرمت ابنیه)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه علم فایل پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس ...

در این پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)
پرداخته شده است.

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

19 نوامبر 2017 ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).
نوع فایل: power point قابل
ویرایش ۶۹۵ اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می
باشد. موضوع: واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 41 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. یکی از خانه های قدیمی قابل توجه قزوین، خانه جلیل آرازی است
که از طایفه آرازخان می باشند. که از تجار اعیان قزوین بودند. این بنا در حدود سال 1275 ه
.

پاورپوینت طرحج مرمت خانه زینت الملگ پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه ...

پاورپوینت طرحج مرمت خانه زينت الملك (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 49 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. مقدمه:شيراز شهر فرهنگ و هنر سرشار از بناها و آثاري است كه
نشان دهنده اوج اقتدار و اهميت اين شهر زيبا و مهم در دوره هاي مختلف مي باشد.اهميت گذشته
و ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی ... - حامی فایل

18 آوريل 2016 ... اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی
با مرمت ابنیه). ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت . ... خانه سلطان القرایی در
استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز، در منطقه ای زلزله خیز و اقلیمی سرد با
بافت درون گرا و پیوسته و ارگانیک در محله شتربان شهر قرار گرفته ...

پاورپوینت مرمت ، پروژه مرمت ، احیا و باز زنده سازه ، مرمت بناهای تاریخی ...

28 ژانويه 2016 ... بررسی خانه های تاریخی تبریز,پروژه پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی,تحقیق
درباره خانه های تاریخی تبریز,خانه های تاریخی تبریز,بررسی و شناخت خانه های ...
الاسلام ، پهلوی -خانه پروین اعتصامی ، پهلوی اول -خانه امیر فاطمی ، پهلوی -خانه ستار
خان ، پهلوی -خانه عهدی، قاجاریه -خانه سلطان القرایی ، قاجاریه و پهلوی -خانه ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس ... - فروشگاه فایل

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt. نوع
فایل: power point قابل ویرایش ۶۹۵ اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. موضوع: واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای
...

حل مشکل ارور drk گوشی سامسونگ مدل SM-A9000 - گناباد دانلود

4 روز پیش ... پروپوزال آماده : تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شهرقدس. 25 نوامبر, 2017. پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس
آشنایی با مرمت ابنیه). ppt 0 ...

پاورپوینت آسیب شناسی خانه انصاری - دانلود مقاله و پروژه - آبتین بلاگ

12 ژوئن 2017 ... Jan 27, 2017 - پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه). .... حاج ميرزا محمود انصاري (۱۳۸۰-۱۲۹۵ ش) ... آسیب شناسی ساختمان بیرونی.
پاورپوینت آسیب شناسی - Alvarssport-blogfa-com - به alvarssport-blogfa-com.
2pmusic-ir.parsblogs.ir/.../پاورپوینت+آسی... - Translate this page

بررسی شیمیایی و میكروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

فهرست مطالب. چكیده: 1. مقدمه 2. روش انجام تحقیق 3. روش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده 4.
نتایج 4. بحث و نتیجه‌گیری 5. هدایت الكتریكی 5. قلیاییت 6. سختی كل 6. كلرور 8.
آهن 8. منگنز 9. سرب 9. كروم 10. پارامترهای میكربی 10. پیشنهاد برای ارتقای كیفیت
آب آب انبارها 11. نتیجه‌گیری و نظریات شخصی: 12. چكیده: جمع‌آوری و ذخیره آب ...

چادر شب بافی

پيشگفتار: تحقيق من در مورد چادر شب قاسم آباد است. قاسم آباد يكي از روستاهاي دور
افتاده استان گيلان است و چون اين تحقيق يك كار ميداني بوده مسلما رفتن به يك چنين
روستايي دور افتاده اي و پيدا كردن فرد با تجربه اي در اين زمينه خيلي كار راحتي
نيست. با توجه به اين كه در مورد چادر شب آنچنان مطلب كتابي وجود ندارد. فكر مي كنم
اين ...

فایل فلش فارسی و شرکتی maxeeder MX-4 فایل فلش فارسی ...

تحقیق پاورپوینت مدیریت اخلاق · پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه
درس آشنایی با مرمت ابنیه) · دانلود تحقیق در مورد مدیریت تلفیقی آفت · تحقیق آماده
در مورد استانداردهای دادرسی در اسناد بین‌المللی و نظام قضایی ایران · تحقیق آماده در مورد
اخذ به شفعه · پکیج آموزش مقدماتی جاوااسکریپت · پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت
...

پاورپوينت بررسي طرح مرمت و احيا کاروانسراي گلشن قزوين

17 نوامبر 2016 ... بررسی خانه های تاریخی تبریز,پروژه پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی,تحقیق
درباره خانه .... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی … ...
بناهایی همچون خانه گلشن یزد، خانه بروجردی ها کاشان، آب انبار شش … ... کاروانسرا و…
... شهردار تبریز از مرمت و احیای خانه تاریخی کلکته‌چی طی روزهای آتی ...

بایگانی‌های القرایی (پروژه - دانلود رایگان فایل , تحقیق , پروژه ...

برچسب: القرایی (پروژه. پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی
با مرمت ابنیه). پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) … آذر ۳, ۱۳۹۶.
Search for: Search. shop. تازه ها. پاورپوینت روانشناسی زمان و مدیریت آن، ...

پاور پوینت مرمت خانه پروین اعتصامی - فارس فایل - میزبان بلاگ

2 ژوئن 2017 ... تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور با بیشینه تاریخی و فرهنگی از
گذشته های دور بنیانگذار بسیاری از سبک های هنری و پیشگام در عرصه های فرهنگی و
اجتماعی بوده است. شهر تبریز به عنوان مرکز ولیعهد نشین عصر قاجار و دومین شهر پر
رونق کشور از لحاظ داشتن خانه های قدیمی،بسیار در خور توجه است.

پاورپوینت مطالعه تکنیک مطالعه عملیات و خطر (HAZOP)

اين فايل حاوي مطالعه تکنیک مطالعه عملیات و خطر (HAZOP) مي باشد که به صورت
فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت
تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. فهرست - تاریخچه -
تعاریف - اهداف - نقطه قوت - تیم Hazop - روش کار - پارامتر - کلمات کلیدی - نقاط
ضعف ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانی

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
دانلود پایان نامه رشته ... در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج
و تابعیت زن ایرانیرا با فرمت ورد word دانلود نمائید: ازدواج و ... در انتهای مقاله
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه
ارائه شده است.

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 695 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. موضوع:واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای
معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری ...

کارآموزی شرکت پی ریزان نمونه – نوافروز

28 ژانويه 2017 ... بیمه کارهای ساختمانی …………………………………………………..۱۰ آشنایی با
ماشین آلات موجمود در شرکت……………………………….۱۳ آشنایی با مصالح موجود در
شرکت………………………………………۱۵ ... کارآموزی در نیروگاه · پاورپوینت طرح
مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt → ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

13 فوریه 2016 ... فایل با عنوان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه). ppt که از فایلهای پرطرفدار رشته معماری و از نظر دانلود دارای بیشترین میزان
در نوبه خود می باشد، بصورت کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرور های پر سرعت و
قدرت سایت ما از سطح اینترنت جمع اوری شده و لینک دانلود مستقیم آن ...

مقاله درباره آزمايشگاه تحويل شير | Mank1

3 سپتامبر 2016 ... اسلایدر زمینه سایت background slideshow (تجاری) همرا با پی دی اف آموزشی ... دانلود
پیت فایل pit گوشی سامسونگ گلکسی اس 5 مدل Samsung Galaxy S5 Active SM-
G870F با لینک مستقیم · پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس
آشنایی با مرمت ابنیه). ppt · دانلود کتاب کمیاب 380 سمبل · دانلود فیلم ...

ابنیه | Filepark

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
Published about a year ago by. نوع فایل: power point. قابل ویرایش 695 اسلاید.
توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع: واحدهای
مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از
پدیده ها و ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
توسط mohsenjoseph · سپتامبر 1, 2017. نوع فایل: power point. قابل ویرایش 695
اسلاید. توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشت …
دریافت_فایل ...

دانلود فایل پاورپوینت خانه های تاریخی شهر تبریز – بیلبورد فایل

17 مه 2017 ... خانه سلطان القرایی. خانه ساوجبلاغی. خانه دکتر صحتی. خانه استاد شهریار. این فایل
با فرمت پاورپوینت در 104 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. .... ابنیه/ معرفی خانه
زیبای خاندان «شربت اوغلی» تبریز … … پاورپوینت طرح مرمت خانه شربت اوغلی (
پروژه درس … … خانه های تاریخی شهر تبریز (قسمت اول) – کجارو.

پاورپوینت مرمت تکیه بیگلربیگی(خانه حیدری) - دانلود پروژه و مقاله

18 دسامبر 2016 ... پاورپوینت مرمت تکیه بیگلربیگی(خانه حیدری) دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت
فایل: ppt حجم فایل: 21169 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود فایل
پاورپوینت بررسی و مطالعه مرمت تکیه بیگلربیگی(خانه حیدری) ،در حجم50اسلاید
قابل ویرایش قیمت فایل فقط 3500 تومان پاورپوینت مرمت تکیه ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

19 نوامبر 2017 ... فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس
آشنایی با مرمت ابنیه) آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در
حال مشاهده فایل دانلودی با نام پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس
آشنایی با مرمت ابنیه) هستید. برای دیدن جزییات و کلیات کامل و ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه اشکوری پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه ppt ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه اشکوری (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع فایل:
power pointقابل ویرایش 106 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از
مطالب فوق می باشد. پيشگفتار :پروژه مورد نظر مربوط به خانه اي واقع در استان گيلان
– شهرستان رشت ميباشد.اين بنا به خانه اشکوری معروف است كه در يكي از محلات قديمي
...

فروشگاه اینترنتی فایل دانشجو پروژه پاورپوینت بررسی خانه های ...

پروژه پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی بررسی خانه های تاریخی تبریز هشتاد و
چهار اسلاید. ... پهلوی-خانه فتحی ، پهلوی اول -خانه میرزا محمد ثقه الاسلام ، پهلوی-خانه
پروین اعتصامی ، پهلوی اول -خانه امیر فاطمی ، پهلوی-خانه ستار خان ، پهلوی -خانه عهدی،
قاجاریه -خانه سلطان القرایی ، قاجاریه و پهلوی -خانه قالیچی ، اواخر قاجار و پهلوی و .

جستجوی درباره مرمت | ماهنامه

پاو وینت سیر تحول در برنامه های مرمت بافت تاریخی پاو وینت قابل ویرایش 29
اسلایدی با طراحی عالی پیرامون سیر تحول در برنامه های مرمت بافت تاریخی دسته
بندی پاو ... پروژه طرح مرمت (ارگ سکوهه سیستان) پروژه درس طرح مرمت ابنیه تاریخی
2 ید و محصول 1395/07/08 مرمت بناهای تاریخی , مرمت , طرح مرمت 2 , طرح 1 , داتشجویی
, ارگ ...

جستجوی مرمت زاده | نوشا

آشنایی با مرمت ابنیه. بنای سر قبرآقا ۱۲۳ تاریخچه بنا:در زمان محمد شاه قاجاراز حصار
شاه طهماسبی شهر تهران در دروازه شاهزاده عبدالعظیم ( دروازه جنوبی شهرتهران ) قبرستان
.... ظ تعدادبرگ: 96 قیمت: 9600 تومان تعدادمشاهده 4 پروژه مرمت و احیاء خانه شعاعی
کاشان ،پاو وینت مرمت خانه شعاعی کاشان فهرست مطالب فصل 1: کلیات فصل 2:
شناخت ...

جستجوی مرمت حفاظت | نوشا

گروه: مرمت ردیف کد درس نام درس گروه نظری عملی نام ت برنامه زمانی رشته مجاز 1
1815003 آشنایی با باستان شناسی 1 2 0 سعیدی انارکی فریبا مختلط (کلاس 902)
شنبه ها ... وینت مرمت خانه شعاعی کاشان فهرست مطالب فصل 1: کلیات فصل 2: شناخت
بستر فصل 3: شناخت بنا فصل 4: آسیب شناسی فصل 5: طرح حفاظت و مرمت فصل 6:
طرح ...

دانلود گزارش کارآموزی: بررسی اصول تست و ساخت و طراحی مخازن تحت ...

27 ژانويه 2017 ... انتخاب مواد : يکي از مهمترين مسائل در طراحي مخازن تحت فشار انتخاب صحيح مواد اوليه
بکار رفته در آنها مي باشد چرا که اين امر تاثير به سزائي در تعيين ضخامتها، ابعاد و
نهايتا شرايط عملکردي مخزن دارد . اطلاعات مهم براي انتخاب مناسب مواد شامل تعيين
مشخصه ها و مقادير ( و تغييرات تاثير گذار) سيال در اجزاء مختلف ...

ی مرمت - مجله

آشنایی با مرمت ابنیه. بنای سر قبرآقا ۱۲۳ تاریخچه بنا:در زمان محمد شاه قاجاراز حصار
شاه طهماسبی شهر تهران در دروازه شاهزاده عبدالعظیم ( دروازه جنوبی شهرتهران ) قبرستان
.... ظ تعدادبرگ: 96 قیمت: 9600 تومان تعدادمشاهده 4 پروژه مرمت و احیاء خانه شعاعی
کاشان ،پاو وینت مرمت خانه شعاعی کاشان فهرست مطالب فصل 1: کلیات فصل 2:
شناخت ...

طاق - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

نظام مهندسی باعث بارگذاری های نامناسب در روی زمین، خانه های نامقاوم. در مقابل تکان ها و
زلزله ها خواهیم شد. استاندار خراسان رضوی خاطر نشان ساخت: باید برای توسعه متوازن در
سطح. استان فکری کرد. بیش از 2500 روستا وجود دارد. امسال با کمک آقای واحدی. و
همکارانشان و با توجه به طرح ملی مدیریت توسعه روستاها 29 روستا را. به عنوان پایلوت
...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
توسط mohsenjoseph · سپتامبر 11, 2017. نوع فایل: power point. قابل ویرایش
695 اسلاید. توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشت …
دریافت_فایل ...

آشنایی بایگانی - صفحه 37 از 61 - 300020

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt ·
ژوئن 28, 2016 نظر بگذارید. نوع فایل: power point. قابل ویرایش 695 اسلاید. توجه:
این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع: واحدهای مسکونی در
گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و ...

پایان نامه حسابداری نظرات حسابرسی و مدیریت سود – طوس وب

18 ژانويه 2017 ... برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع
پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با
ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه
موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 41 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. یکی از خانه های قدیمی قابل توجه قزوین، خانه جلیل آرازی است
که از طایفه آرازخان می باشند. که از تجار اعیان قزوین بودند. این بنا در حدود سال 1275 ه
.

پایان نامه حسابداری نظرات حسابرسی و مدیریت سود – طوس ورک

14 ژانويه 2017 ... برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع
پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با
ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه
موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، ...

خلاصه کتاب سیمای سازمان از نگاه مورگان ویژه آزمون دکتری در 20 صفحه ...

26 ژوئن 2016 ... ... Google + · Stumbleupon · LinkedIn · Pinterest. Tags مدیریت مورگان · Previous
اقليم شناسي و محاسبات هزینه جهت مكانيزاسيون و مديريت كشاورزي و تحليل هاي
مهندسي مناطق زراعی سد شهيد يعقوبي – 188 صفحه فایل ورد word · Next پاورپوینت
طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt ...

تحقیق درمورد امکانات و ساختارهای شرکت صنایع شیشه آذر 10 ص - نوفایل

تحقیق درمورد امكانات و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر 10 ص لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 امكانات
و ساختارهاي شركت صنايع شيشه آذر شركت صنايع شيشه فلوت آذر يكي از
بزرگترين پروژه هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
به شمار مي ...

a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd - CrypTool

آشيل آشكار آشكارا آشكارتر آشكاري آشوب آشوبزده آشوبي آشوبهای آشوبگر آشوبگران
آشوبی آشور آشوراده آشوري آشوريان آشوری آشوریان آشویتس آشنا آشنائی آشناتر ....
ابومرزوق ابومسلم ابوموسي ابوموسی ابوچی ابویی ابقا ابقاء ابقاي ابقای ابلاغ
ابلاغي ابلاغيه ابلاغی ابلاغیه ابله ابلهانه ابلیس ابن ابناء ابنای ابنيه ابنیه ابه
ابهام ...

پاورپوینت آجر نسوز - فایلهای دانشجویی

29 آوريل 2017 ... ایرانیان باستان نیز از دیرباز با آجر آشنایی داشته و از آن در قسمت‌‌های مختلف
ساختمان، اسکلت، قوس‌ها، پوشش‌ سقف‌ها نماسازی و پوشش کف استفاده می‌کردند.
بزرگترین و ...... برای بتن ریزی با پمپ، باید طرح اختلاط بتن چنان انتخاب شود که
نسبت آب به سیمان کمترین مقدار ممکن را داشته و مقدار آن از ۰.۶ تجاوز ننماید.

یونیورسیاد 2017 - Farsi News (News Monitor)

20 آگوست 2017 ... IRAN News is a newsreader (RSS reader) providing a summary of headlines and
latest news stories disseminated in the reliable news sources from Iranian news.
Iranian Media news reads latest regional, national and local headlines in English
and Persian.

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

محصول * پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)
* را از میهن فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *در...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

19 نوامبر 2017 ... مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس
آشنایی با مرمت ابنیه). دسته بندی فایل : فنی و مهندسی. شما می توانید فایل با
مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا
بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست ...

پاو وینت سیاستهای خانه سازی

پاو وینت با موضوع پروژه مرمت خانه رک ، در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل موقعیت آب و هوایی بهبهان، تاریخچه و وجه تسمیع، موقعیت بنا در شهرستان، .... جو
خانه رضا صادری (معبودی) خانه ارفع الملک جلیلی خانه پروین اعتصامی خانه کلانتر
خانه کلکته چی خانه سلطان القرایی خانه ساوجبلاغی خانه صحتی خانه شهریار این فایل
با ...

مرمت آثار تاریخی اصفهان ضرورتی فراملی |51065| سیب

13 سپتامبر 2017 ... مرمت آثار تاریخی اصفهان ضرورتی فراملیاصفهان نیاز به معرفی ندارد و ویژگی های
منحصر به فرد آن در جهان مطرح است و همگان آن را به عنوان ام القرای فرهنگی و هنری ...
دانلود تحقیق مرمت آثار تاریخی تکیه معاون الملک (همراه با تصاویر) تعداد صفحات:
41 فرمت فایل: word (قابل ویرایش) فهرست مطالب: صل اول: شناخت وضع ...

دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداري شهرداري. - فایل رایگان ظهوری

13 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt. 11
سپتامبر, 2017. پروژه متره و برآورد به همراه نقشه ها و جداول محاسبه شده- شماره 3 0 ...

دانلود پروژه مرمت،احيا ابنيه مقبره مي - یاقوت

8 مه 2017 ... پاورپوینت آشنایی با مرمت شهر تبریز (پروژه درس آشنایی با … – دانلود توجه: این
پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. پیشینه … پاورپوینت طرح
مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) (پروژه درس آشنایی با . پاورپوینتپاورپوینت
مسجد مقبره تبریز (پروژه ی واحد مرمت ابنیه) (پروژه درس آشنایی با ...

بررسی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان |44554 ...

توضیحات: چکیده بنا ی خانه ی حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان واقع گردیده که از
نظر معماری دارای اهمیتی به سزا است. ... تحقیق زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث
فرهنگی فرمت فایل: word تعداد صفحات 46 صفحه آشنایی با هنر تمدنهای باستانی و
حوزه های فرهنگی کهن شاید از ضروری ترین دانشهای بشری محسوب می شود، چرا که هنر
آینه ...

مقاله سورس کد پاورپوینت| پاورپوینت طرح مرمت تیمچه حاج تقی پروژه ...

پاورپوینت طرح مرمت تیمچه حاج تقی پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه. نوع فایل:
power pointقابل ویرایش 516 ... رود ارس حدود شمالی آن را با جمهوری های آذربایجان ،
ارمنستان و ایالت خود مختار نخجوان مشخص می کند. رود قطور و آب های دریاچه ارومیه حدود
غربی .... آذربايجانان آذربايجان، مهدي اكبري حامد. جعفر سلطان القرائي ،تحشيه «
روضات الجنان.

مقاله سورس کد پاورپوینت| پاورپوینت طرح مرمت کلیسای مهلذان خوی ...

نوع فایل: power pointقابل ویرایش 94 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال
مختلف از مطالب فوق می باشد. مقدمه:بناهای زیادی از بدو پیدایش یکجا نشینی ساخته
شده و هزاران هزار مورد از این بناها در طول سالیان متمادی بر اثر فرسایش ، گذشت زمان ،
مناسب نبودن مصالح و هزاران دلیل دیگر از بین رفته اند اما در این میان بناهایی نیز به
چشم می ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt.
توسط mohsenjoseph · اکتبر 15, 2017. نوع فایل: power point. قابل ویرایش 695
اسلاید. توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشت …
دریافت_فایل ...

پروژه مرمت سردرب های تاریخی تبریز پروژه معماری ی پروژه مرمت ابنیه ...

ورودی ها معمولا فضاهای از پیش طراحی شده می باشند که همزمان با طرح سایر قسمت های
ساختمان می بایست دارای چارچوب خاص طراحی مربوط به خود باشد. پروژه مرمت سردرب های
تاریخی تبریز ( پروژه معماری ی – پروژه مرمت ابنیه معماری) سردرب ها معماری سردرب
های شهر تبریز نقش دروازه ه ها و سردرب ها در معماری و شهرسازی کلیاتی از معماری دروازه
ها و ...

پاورپوینت آماده در مورد هدف ها و اصول کلی نظام آموزش و پرورش - دانلود ...

پاورپوینت آماده در مورد هدف ها و اصول کلی نظام آموزش و پرورش - دانلود رایگان. دانلود
رایگان هدف ها و اصول کلی نظام آموزش و پرورش دانلود رایگان پاورپوینت آماده در مورد هدف
ها و اصول کلی نظام آموزش و پرورش فرمت Power و قابل ویرایش تعداد صفحات: 18
اسلاید هدف ها و اصول کلی نظام آموزش و پرورش مقدمه پیش از پایان جنگ جهانی دوم، اهداف
آموزش و ...

پاورپوینت معماری معاصر تهران (قاجاریه و پهلوی) - بلاگ خوان

پروژه آشنایی با مرمت ابنیهپروژه مرمت خانه نصیرالدوله ( ... www.parsacad.com/
پروژه-آشنایی-با-مرمت-ابنیه-پروژه-مرم/ ذخیره شده مشابه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ... آشنایی
با معماری جهان · آشنایی با معماری معاصر · آشنایی با مرمت ابنیه · تعمیر و ... خانه ی
نصیرالدوله را میرزا عبدالوهاب خان شیرازی در دوره ی قاجاریه،با ... تهران دوره پهلوی …

پاورپوینت باغ تاج محل پروژه درس انسان، طبیعت، معماری-درمورد،درباره ...

نوع فایل: power pointقابل ویرایش 63 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال
مختلف از مطالب فوق می باشد. تاج محل:تاج محل مقبره‌ای است در شهر آگره که شاه جهان
امپراطور مغولی هند برای زن خود ارجمندبانو بیگم ساخت و... پاورپوینت باغ تاج محل (
پروژه درس انسان، طبيعت، معماری). نوع فایل: power point. قابل ویرایش 63 اسلاید.
توجه: این ...

پاو وینت بررسی خانه ی نظام موزه ی قاجار و خانه ی سلماسی موزه ی ... - نشر

پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی های معماری و شاخص های سنتی بنا به عنوان
موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. ... پاو وینت خانه های تاریخی شهر تبریز , خانه های
تاریخی شهر تبریز , آشنایی با خانه های تاریخی تبریز , خانه بهنام , خانه مشروطه , پاو
وینت خانه های تاریخی شهر تبریز , خانه پروین اعتصامی , پاو وینت خانه های تاریخی ...

خانه استفاده دوره اقلیم معماری پاو وینت خانه ایرانی اقلیم معرفی خانه دوره ...

مشخصات کلی آشنایی با خانه قوام ال ه (وثوق ال ه ) معرفی و تاریخچه ویژگی های معماری
طرح مرمت بنا تصاویر از بخش های مختلف نقشه های اتوکدی این فایل با فرمت پاو
وینت ... توضیحات : این پروژه در قالب پاور پوینت و دارای 110 اسلاید می باشد با
پروژه خانه کرمان (معماری سنتی ) پاو وینت. اختصاصی از فایلکو پاو وینت خانه های
تاریخی ...

پاورپوینت شهرها و بناهای معروف ایتالیا - فروشگاه فایل مجییییییک

دانلود مدل سازی و شبیه سازی میکروتوربین در متلب · دانلود شبیه سازی موتور القایی
قطب چاکدار با Matlab · شبیه سازی مبدل ماتریسی برای موتور القایی دوفاز · شبیه
سازی موتور القایی تکفاز با خازن قابل تنظیم در متلب · دانلود پروژه اصلاح ضریب
قدرت سیستم های قدرت · دانلود پروژه نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از ...

ارائه فایلهای دانشجویی

۵ – ۱) آشنایی با سیستم های ماهواره ای ۵۶ ...... هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند،
طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. ......
امیری ,فایل ,مرمت ,خانه ,بنای ,ابنیه ,مرمت ابنیه ,بنای امیری ,قیمت فایل; در صورتی
که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

معماری

خانه ی سمائیان اصفهان بنایی تاریخی با کاربری مس ی متعلق به دوره قاجار و قبل از
آن بوده با عرصه حدود 1170مترمربع که پس ازاتمام مرمت در پایان سال 1385 به هتل .....
خانه های تاریخی تبریز ,درس معماری ی ,تبریز ,مقدمه ,فهرستی از خانه های تاریخی
تبریز ,خانه کوزه کنانی (مشروطه) ,خانه کبیر ( نظام) ، قاجاریه ,خانه های قدکیبهنامگنجه
ای ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 41 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. یکی از خانه های قدیمی قابل توجه قزوین، خانه جلیل آرازی است
که از طایفه آرازخان می باشند. که از تجار اعیان قزوین بودند. این بنا در حدود سال 1275 ه
.

پروژه مرمت خانه رکابی | زنجبیل دانلود

17 آوريل 2017 ... پاورپوینت پروژه کامل آشنایی با مرمت ابنیه، خانه رحیمی در شوشت دانلود پاورپوینت
با موضوع پروژه کامل آشنایی با مرمت ابنیه، خانه رحیمی در شوشتر، در قالب ppt و در
62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: شناخت بنا مقدمه موقعیت شهر در استان
سابقه تاریخی موقعیت بنا در سایت معرفی بنا مصالح به کار رفته دید ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ” محصول
بازاریابی شده توسط فروشگاه سارا فایل می باشد. پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان
القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶۹۵
اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. موضوع: واحدهای
...

مقاله آشنایی با بنای تاریخی سلطانیه و نگاهی بر مرمت این بنا ...

20 مه 2017 ... دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مقاله
آشنایی با بنای تاریخی سلطانیه و نگاهی بر مرمت این بنا فهرست. ... 65 طرح مرمت
بنای خانه حقیقی مرمت پروژه درس مرمت طرح مرمت بنای خانه حقیقی مرمت پروژه درس
مرمت مرمت طرح مرمت بنای خانه حقیقی پروژه درس مرمت طرح مرمت بنای خانه ...

پروژه مرمت خانه رکابی |49499| زنجفیل دانلود

20 سپتامبر 2017 ... دانلود پروژه طرح حفاظت، مرمت و احیای خانه مشروطه یزد، در قالب pdf و در 95 صفحه، شامل
: طرح تبیین موضوع فصل اول: شناخت وضع موجود فصل دوم: اصول و مبانی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع پروژه کامل آشنایی با مرمت ابنیه، خانه رحیمی در شوشتر، در
قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: شناخت بنا مقدمه ...

تحقیق مرمت آثار تاریخی تکیه معاون الملک (همراه با تصاویر) |163757 ...

شناسه این فایل در سایت «زد فایل»: '163757' - اطلاعات بیشتر درمورد تحقیق مرمت
آثار تاریخی تکیه معاون الملک (همراه با تصاویر) در توضیحات پایین ... پاورپوینت
کامل (شامل 151 اسلاید) از مرمت مدرسه عمادیه (هدیه رایگان: جزوه آشنایی با مرمت بناهای
تاریخی 26 صفحه) فرمت: پاورپوینت (151 اسلاید قابل ویرایش) با هدیه رایگان این ...

دانلود كارآفرين موفق ( بنز و فورد ) - ذخیره فایل رایگان

4 روز پیش ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). 28
نوامبر, 2017. پاورپوینت درباره ی تحلیل هزینه – فایده اجتماعی گسترش خطوط مترو
0 ...

تحقیق درمورد قيمت گذارى سيستم انتقال در سيستمهاى دسترسى باز ...

3 نوامبر 2017 ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt. 2
نوامبر, 2017. پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند
سرمایه 0 ...

دانلود تحقیق در مورد نقش نهادهای اجتماعی فرهنگی | آراد لینک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل : ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید :۲۲ اسلاید قسمتی از متن : یکی از انجمن های مهم
آموزش و پرورش ، انجام اولیــاء و مربیــان مدرسه است که تشکیل از هیئت منتخبی است
از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمت در زمینه تحقق اهداف انجمن
و ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه شربت اوغلی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

پاورپوینت طرح مرمت خانه شربت اوغلی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). ppt نوع
فایل: power pointقابل ویرایش 59 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف
از مطالب فوق می باشد. معرفی استان آذربایجان شرقی: استان آذربایجان شرقی یکی از
استان‌های جمهوری اسلامی ایران است. این استان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین استان
ناحیهٔ ...

دانلودتحقیق مرمت آثار تاریخی اصفهان ضرورتی فراملی | کار دانشجویی

18 آوريل 2017 ... پاورپوینت کامل (شامل 151 اسلاید) از مرمت مدرسه عمادیه (هدیه رایگان: جزوه آشنایی با
مرمت بناهای تاریخی 26 صفحه) فرمت: پاورپوینت (151 اسلاید قابل ویرایش) با هدیه
رایگان این پاورپوینت شامل مجموعه ای از پلان ها و عکسها و نما و برش و توضیحات
بسیار تکمیلی در مرمت مدرسه عمادیه می باشد و با تخفیف ویژه ای بفروش ...

پژوهش مرمت بنای معتضدالدله وزیری | لودینگها

23 آوريل 2017 ... پروژه مرمت بنای معتضدالدله وزیری فهرست مطالب فصل اول: - مطالعه و شناخت 1. ... نامه
کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان نقش تحولات و وقایع دوره نخست وزیری
آموزگار در روند پیروزی انقلاب اسلامی طرح مسئله انقلاب اسلامی ایران در مسیر پرفراز
و فرود خود بسوی پیروزی مقاطع حساسی را پشت سر نهاده است.

اعتصامی مطالعات پروین تبریز پاو وینت فایل پروین اعتصامی خانه ...

اعتصامی مطالعات پروین تبریز پاو وینت فایل پروین اعتصامی خانه پروین مرمت
خانه پاو وینت مرمت فایل پاو وینت خانه پروین اعتصامی. پاور پوینت مرمت خانه پروین
اعتصامی پاور پوینت مرمت خانه پروین اعتصامی پاور پوینت مرمت خانه پروین
اعتصامی پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه 67 اسلاید ... دریافت فایل. اختصاصی از
حامی فایل ...

خانه پاو وینت معرفی خانه پاو وینت معرفی - غنچه

پاو وینت معرفی خانه ی ما رت 17 اسلاید(طرح معماری 5) žکورزیو ما رت آشیانه ی تنهای
خود واقع در دماغه ی ص ه ای جزیره ی کاپای را چنین توصیف کرد : خانه ای شبیه خودم . از
قرار ... پاو وینت با موضوع پروژه مرمت خانه رک ، در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل
ویرایش، شامل موقعیت آب و هوایی بهبهان، تاریخچه و وجه تسمیع، موقعیت بنا در
شهرستان، ...

تحقیق معماری آثار تاریخی شهر کاشان |31184| سی پروژه

دانلود تحقیق با موضوع معماری آثار تاریخی شهر کاشان، در قالب word و در 32 صفحه،
قابل ویرایش، شامل: خانه های تاریخی کاشان، گنجینه ای گرانبها از معماری اصیل ...
مرمت آثار تاریخی اصفهان ضرورتی فراملیاصفهان نیاز به معرفی ندارد و ویژگی های
منحصر به فرد آن در جهان مطرح است و همگان آن را به عنوان ام القرای فرهنگی و هنری دنیا
می ...

بایگانی‌ها تاریخی - ll4

پاورپوینت آماده بررسی اتفاقات تاریخی زمان رضا شاه ... سوالات امتحان نهایی آشنایی
با بناهای تاریخی سال سوم متوسطه رشته نقشه کشی معماری خرداد 93 به همراه پاسخنامه
.... از آثاري كه استاد احساني مرمت كرده است مجموعه تاريخي فرخ آباد در ۲۸ كيلومتري
شمال ساري، خانه گلباري در محله آب انبار نوساري، (كه اداره كل ميراث فرهنگي در آن
مستقر ...

دانلود پاورپوینت آموزش خواندن نماز شب | هلیل فایل

اکنون میتوانید فایل دانلود پاورپوینت آموزش خواندن نماز شب با اطلاعات ذکر شده در
قالب فشرده از دسته علوم انسانی از طریق لینک زیر بطور مستقیم دانلود نمایید.

پاورپوینت اتونومی براساس نگرش اسلام

قلب مصنوعي

تحقیق در مورد پيامدهاي جنگ احد (word با فرمت)

تحقیق درباره ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی

نقشه زمین شناسی 100000 عشق آباد

انرژی الکتریکی

تحقیق درمورد پیشرفت ژاپن

بيماری های طيور

ریاضیات یونان و ریاضیات اسلام

کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 50 ص

پاورپوینت در مورد تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

طرح کارآفرینی درباره گالري هنر شرق

تحقیق درباره درسهاي آموختني ازبحران اقتصادي جهاني

جدایی واقعی 32ص

دانلود چرخه عمر صنايع روشنايي (نور)

پاورپوینت در مورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

تحقیق: انواع مكتب ها و نظريه هاي هنري

تحقیق. جلوه هایی از سیره اخلاقی پیامبر