دانلود رایگان

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین شرح فنی 7
فصل اول 8
بررسی بازار 8
بازاریابی 9
برآورد تقاضا 9
برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای واترپمپ عبارتند از: 9
_ سهم قابل وصول از بازار 10
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد: 10
وصول در هر سال 10
فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول : 11
اتوبوس302 11
مقدار تولید سالانه 12
مقدار تولید سالانه 13
کامیون خاور 13
مقدارتولید سالانه 13
فصل دوم 14
مطالعه فنی 14
لیست قطعات 15
محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton 15
لیست قطعات 16
محصول : واتر پمپ بنز 302 16
لیست قطعات 17
محصول : واتر پمپ کامیون خاور 17
لیست مواد و قطعات اولیه 18
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:61654 19
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:51594 19
نمودار مراحل ساخت 20
شماره قطعه:51594 20
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31546 21
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31570 21
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51462 22
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51618 22
نمودار مراحل ساخت 23
شماره قطعه:31450 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 24
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
لیست ماشین الات مورد نیاز 26
لیست ابزار الات 26
برآورد نیروی انسانی بخش تولیدی 27
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی 28
محاسبه زمان سیکل : 29
ماتریس تقدم : 29
کامیون خاور & اتوبوس 302 : 29
سطر کد : 30
بالانس خط مونتاژ : 30
"واتر پمپ " کامیون خاور & اتوبوس 302 : 30
لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها 31
نیروی انسانی بخش مونتاژ 32
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ 32
نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال 33
تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال 34
نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال 34
انبار مواد اولیه 40
انبار محصول 40
انبار قطعات ساخته شده 41
انبار روباز 41
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها 42
تجهیزات : 42
نیروی انسانی : 42
نمای کلی انبارها 43
جدول اطلاعات تولید 43
روش I 44
روش II 45
استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد 46
تعیین استقرار بخشهای تولیدی 46
به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت دپارتمها به شرح جدول ذیل می باشد: 46
روش مارپیچی 47
در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود: 47
استقرار I مربوط به روش مارپیچی 47
مزایا: 47
معایب: 48
استقرار II مربوط به روش مارپیچی 48
مزایا: 48
معایب : 48
استقرار III مربوط به روش مارپیچی 49
مزایا: 49
معایب: 49
روش جدول بندی سفر 49
جدول از _ به اولیه 50
جدول از _ به ثانویه 51
جدول از _ به سوم 52
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر 53
جدول از _ به جریان _ مسافت برای استقرار I جدولبندی سفر 53
مزایا: 54
معایب : 54
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر 54
جدول از _ به جریان _ مسافت برای استقرار II جدولبندی سفر 54
مزایا: 55
معایب: 55
فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر 56
جدول از _ به جریان _مسافت برای استقرار جدولبندی سفر 56
مزایا: 57
انتخاب طرح نهایی 57
دلایل این انتخاب به شرح زیر است : 57
تعیین وسایل حمل و نقل 58
طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده : 58
محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز 59
انبار ابزار 59
کارگاه نگهداری و تعمیر 60
بخش تاسیسات 60
تجهیزات گرمایشی 60
تجهیزات سرمایشی 60
سیستم و آب و فاضلاب 60
تجهیزات روشنایی 61
طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل : 61
برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل 63
برآورد تعداد کارمندان بخش اداری 64
دیاگرام ارتباطات 65
دیاگرام ارتباطات 68
لیست فضای مورد نیاز بخش ها 69
تعیین محل کارخانه 71
عوامل موثر بودن در تعیین محل 71
1- نزدیک بودن به مواد اولیه : 71
2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی : 71
3-دسترسی به جاده های اصلی : 71
1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه : 71
1-ارزان بودن نیروی کار : 72
2- دسترسی به بازار مصرف : 72
1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی : 72
بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73
مشهد 73
اصفهان 74
پیشنها محل انتخابی 74
فصل سوم 75
بررسی مالی 75
تعیین سرمایه ثابت طرح 76
سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل موارد زیر می شود: 76
الف) زمین : 76
ب) هزینه 76
ب )احداث ساختمان : 76
ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی 77
ج) هزینه خرید ماشین الات : 77
د) هزینه تجهیزات : 77
ه ) هزینه تاسیسات 78
و) سایر هزینه : 78
تعیین سرمایه در گردش طرح 79
الف) مواد اولیه 79
ب) دستمزد 79
ج) تنخواه گردان 79
مجموع سرمایه مورد نیاز : 80
سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید: 80
براورد هزینه های سالیانه 80
الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با : 80
ب) هزینه نیروی انسانی : 80
هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با : 80
ج) هزینه تعمیرات و نگهداری : 80
د) هزینه استهلاک : 81
ه) هزینه های متفرقه 81
شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است: 81
محاسبه کل هزینه ها : 81
محاسبه قیمت تمام شده محصول 82
تعیین قیمت فروش 82
صورتحساب سود و زیان 82
فصل چهارم 84
تجزیه و تحلیل طرح 84
توجیه پذیری طرح 85
الف) نقطه سر به سر 85
ب) شاخص برگشت سرمایه : 85
ج) شاخص عملکرد 85
د) دوره برگشت سرمایه 86
خلاصه طرح 86

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 79

واتر پمپ خودرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آمریكا به دنبال «تاكتیك بازگشتی» جنگ روانی علیه ایران

دانلود پاورپوینت درباره آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي گمبا كايزن در واحدهاي خدماتي و صنعتي

تحقیق درمورد ريخته گري و عمليات حرارتي آلياژهاي منيزيم

تحقیق؛ بافت دان و عملکرد مرغ گوشتی

پاورپوینت درمورد پیلونفریت حاد 27 اسلاید

مقاله درباره تاج محل

تحقیق درباره طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان

دانلود پاورپوینت نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبه روشUNIDO صنايع همدان؛

تحقیق/ مباني فلسفه عرفان ايراني

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 محلات به همراه گزارش کامل آن

تحقیق در مورد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 ص

آنزيم ها

تحقیق درباره طبقه بندي اختلالهاي رواني بر اساس DSMIV

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی کتاب دکتر فرشاد ابراهیم پور - پیام نور- 445 اسلاید

تحقیق درباره غدير انتظار عاشورا 75ص

تحقیق درباره نهج البلاغه از مشهورترين و معتبرترين منابع حديث شيعه است كه به كوشش سيّد رضى

تحقیق در مورد فناوري فضايی (word)

دانلود تحقیق در مورد تعيين ضخامت سنگفرش 50 ص word

دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر ایران

پاورپوینت سمينار درس بيو اينسترومنت

تحقیق درمورد تاریخچه ارگ بم

مسئوليت جزايي اطفال 45 ص

گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان ..

دانلود فایل کارآموزی ایران خودرو.

تحقیق درباره خداشناسي

تحقیق درباره نظارت و کنترل

تحقیق در مورد جنگ رایانه ای 32 ص

تحقیق در مورد تولید گندم د ر ایران 12 ص

مقاله درمورد. ادبیات پست مدرن

گزارش کارآموزی اسانسگیری دوره کاردانی گروه گیاهان دارویی .