دانلود رایگان

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین شرح فنی 7
فصل اول 8
بررسی بازار 8
بازاریابی 9
برآورد تقاضا 9
برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای واترپمپ عبارتند از: 9
_ سهم قابل وصول از بازار 10
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد: 10
وصول در هر سال 10
فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول : 11
اتوبوس302 11
مقدار تولید سالانه 12
مقدار تولید سالانه 13
کامیون خاور 13
مقدارتولید سالانه 13
فصل دوم 14
مطالعه فنی 14
لیست قطعات 15
محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton 15
لیست قطعات 16
محصول : واتر پمپ بنز 302 16
لیست قطعات 17
محصول : واتر پمپ کامیون خاور 17
لیست مواد و قطعات اولیه 18
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:61654 19
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:51594 19
نمودار مراحل ساخت 20
شماره قطعه:51594 20
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31546 21
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31570 21
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51462 22
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51618 22
نمودار مراحل ساخت 23
شماره قطعه:31450 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 24
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
لیست ماشین الات مورد نیاز 26
لیست ابزار الات 26
برآورد نیروی انسانی بخش تولیدی 27
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی 28
محاسبه زمان سیکل : 29
ماتریس تقدم : 29
کامیون خاور & اتوبوس 302 : 29
سطر کد : 30
بالانس خط مونتاژ : 30
"واتر پمپ " کامیون خاور & اتوبوس 302 : 30
لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها 31
نیروی انسانی بخش مونتاژ 32
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ 32
نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال 33
تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال 34
نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال 34
انبار مواد اولیه 40
انبار محصول 40
انبار قطعات ساخته شده 41
انبار روباز 41
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها 42
تجهیزات : 42
نیروی انسانی : 42
نمای کلی انبارها 43
جدول اطلاعات تولید 43
روش I 44
روش II 45
استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد 46
تعیین استقرار بخشهای تولیدی 46
به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت دپارتمها به شرح جدول ذیل می باشد: 46
روش مارپیچی 47
در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود: 47
استقرار I مربوط به روش مارپیچی 47
مزایا: 47
معایب: 48
استقرار II مربوط به روش مارپیچی 48
مزایا: 48
معایب : 48
استقرار III مربوط به روش مارپیچی 49
مزایا: 49
معایب: 49
روش جدول بندی سفر 49
جدول از _ به اولیه 50
جدول از _ به ثانویه 51
جدول از _ به سوم 52
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر 53
جدول از _ به جریان _ مسافت برای استقرار I جدولبندی سفر 53
مزایا: 54
معایب : 54
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر 54
جدول از _ به جریان _ مسافت برای استقرار II جدولبندی سفر 54
مزایا: 55
معایب: 55
فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر 56
جدول از _ به جریان _مسافت برای استقرار جدولبندی سفر 56
مزایا: 57
انتخاب طرح نهایی 57
دلایل این انتخاب به شرح زیر است : 57
تعیین وسایل حمل و نقل 58
طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده : 58
محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز 59
انبار ابزار 59
کارگاه نگهداری و تعمیر 60
بخش تاسیسات 60
تجهیزات گرمایشی 60
تجهیزات سرمایشی 60
سیستم و آب و فاضلاب 60
تجهیزات روشنایی 61
طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل : 61
برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل 63
برآورد تعداد کارمندان بخش اداری 64
دیاگرام ارتباطات 65
دیاگرام ارتباطات 68
لیست فضای مورد نیاز بخش ها 69
تعیین محل کارخانه 71
عوامل موثر بودن در تعیین محل 71
1- نزدیک بودن به مواد اولیه : 71
2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی : 71
3-دسترسی به جاده های اصلی : 71
1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه : 71
1-ارزان بودن نیروی کار : 72
2- دسترسی به بازار مصرف : 72
1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی : 72
بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73
مشهد 73
اصفهان 74
پیشنها محل انتخابی 74
فصل سوم 75
بررسی مالی 75
تعیین سرمایه ثابت طرح 76
سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل موارد زیر می شود: 76
الف) زمین : 76
ب) هزینه 76
ب )احداث ساختمان : 76
ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی 77
ج) هزینه خرید ماشین الات : 77
د) هزینه تجهیزات : 77
ه ) هزینه تاسیسات 78
و) سایر هزینه : 78
تعیین سرمایه در گردش طرح 79
الف) مواد اولیه 79
ب) دستمزد 79
ج) تنخواه گردان 79
مجموع سرمایه مورد نیاز : 80
سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید: 80
براورد هزینه های سالیانه 80
الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با : 80
ب) هزینه نیروی انسانی : 80
هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با : 80
ج) هزینه تعمیرات و نگهداری : 80
د) هزینه استهلاک : 81
ه) هزینه های متفرقه 81
شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است: 81
محاسبه کل هزینه ها : 81
محاسبه قیمت تمام شده محصول 82
تعیین قیمت فروش 82
صورتحساب سود و زیان 82
فصل چهارم 84
تجزیه و تحلیل طرح 84
توجیه پذیری طرح 85
الف) نقطه سر به سر 85
ب) شاخص برگشت سرمایه : 85
ج) شاخص عملکرد 85
د) دوره برگشت سرمایه 86
خلاصه طرح 86

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 79

واتر پمپ خودرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سبزوار

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

توزيع نرمال چوله

تحقیق آمار

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

دانلود پاورپوینت “ آلودگی صوتی و نویز در خودرو ها ”

دانلود پاورپوینت “ اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز ”

دانلود بیماری وبا و مسمومیت های غذایی

ترمیم سریال HUAWEI Y511-U30

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

جزوه 100 نکته کلیدی درک عمومی معماری علی مدد

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

پاورپوینت بررسی باغ عفیف آباد شیراز- 39 اسلاید

قالب Widely مناسب کسب و کارهای کوچک

Point ، قالب چند منظوره برای وردپرس

قالب Dynamic News Lite مناسب مجله های اینترنتی