دانلود رایگان

تحقیق درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

دانلود رایگان تحقیق درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: Word

نوع فایل: doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه: 4 صفحه
قسمتی از متن فایل دانلودی
1-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟
الف) ب) ج) د)

2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟
الف)=nMRTת ب)=MRTת ج)PV=nRT د)هیچکدام

3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟
الف)Si ب)Se ج)S د)Sc

4-در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟
الف)Cu ب)Fe ج)Mn د)Co

5-برای سنتز تریپتوفان کدام عنصر ضروری است؟
الف)Cu ب)Zn ج)Fe د)Mn

6-از کدام فرمول زیر می توان برای محاسبه ی PH اسیدی ضعیف استفاده نمود؟
الف)PH=PK+log Ca/Cs ب)PH=PK-log Ca/Cs
ج)PH=½(PKa=log Ca) د)POH=½(PKb-logCb)

7-کدامیک از هورمونهای زیر گلیکوپروتئین است؟
الف)TSH ب)FSH ج)LH د)

8-کدامیک از قندهای زیر مونوساکارید پنتوز است؟
الف)ساکارز ب)فروکتوز ج)گزیلوز د)مانوز

9-سوربیتول در اثر احیا کدام مونوساکارید ایجاد می شود؟
الف)مانوز ب)گزیلوز ج)فروکتوز د)ریبوز

10-کدامیک از ویتامینهای زیر کربوهیدراتها می باشد؟
الف)A ب)B ج)C د)D

11-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر بیشتر در زنجبیل وجود دارد؟
الف)گلیکوژن ب)نشاسته ج)فلئان د)اینولین

12-کدامیک از پلی ساکاریدهای زیر ضد انعقاد است؟
الف)هیالورونیک اسید ب)هپارین ج)کندرای تین سولفات د)اینولین

13-رامینوز کدامست؟
الف)F-G-Cal ب)F-G-C ج)Cal-F-G د)C-G-F

14-تره هالوز در شیرابه ی کدام گیاهان وجو دارد ؟
الف)جلبکها و قارچها ب)اسفناج ج)نخود و باقلا د)سیب زمینی ترشی

15-کدام گزینه در ساختمان مواد پکتیک وجود ندارد؟
الف)گالاکتانها ب)آرابانها ج)گالاکتوروفانها د)مانانها و گلوکومانها

16-کدام نوع از لیپید استری شدن داخلی هیدروکسی اسیدها حاصل می شود؟
الف)مومها ب)کوتین ج)استزوئیدها د)ترپنها

17-اسید ابسیسیک جزء کدام دسته از ترپنها است؟
الف)مونوترپن ب)سزکویی ترپن ج)دی ترپن د)تری ترپن

18-ژیبرلینها جزء کدام دسته از ترپنها هستند؟
الف)مونوترپن ب)سزکویی ترپن ج)دی ترپن د)تری ترپن

19-کدامیک از موارد زیر اسکالوئیدی با ساختار ترپنی است؟
الف)اسید ژیبرلیک ب)ایتزین ج)اسکوالن د)لیمونن

20-کدامیک از اسیدهای چرب زیر ضروری ترین اسید چرب برای انسان است؟
الف)اسید اولئیک ب)اسید لینولئیک ج)اسید لینولنیک د)اسید آراشیدونیک

21-فراوانترین فسفولیپید نیمه ی خارجی غشا چیست؟
الف)کاردیولیپین ب)سفالین ج)لسیتین د)استروئید

22-سربروزیدها جزء کدام دسته از لیپیدها می باشند؟
الف)استروئید ب)ترپن ج)گلیکولیپید د)فسفولیپید

23-کدامیک از آمینواسیدهای زیر گوگرد دار است؟
الف)Thr ب)Cys ج)Ser د)Asp

24-ردیف مکرر آمینواسیدهای کلاژن کدام است؟
الف)Pro-x-y ب)Gly-x-y ج)Lys-x-y د)هیچکدام

25-عامل استحکام و ایجاد ساختار نو دوم پروتئین ها چیست؟
الف)پیوند هیدروفوب ب)پیوند هیدروژنی ج)یونی د)واندروالسی

26-در ساختمان هم چند متیل وجود دارد؟
الف)3 ب)4 ج)5 د)2

27-حلالهای آلی از چه طریق باعث دناتوره شدن پروتئینها می گردند؟
الف)یونی ب)هیدروفوب ج)هیدروژنی د)کووالانسی

28-در حضور مهار کننده ی برگشت ناپذیر Km و Vmax آنزیم چه تغییری می کند؟


تحقیق


سوالات


درس بیوشیمی


رشته ی کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی عمران، ساختمان سازی .

تحقیق درباره؛نقـش دولـت در اقـتـصاد

بحراني به نام شل‌حجابي

مقاله درباره حضرت هود

تحقیق در مورد تنيس روي ميز 16 ص

پاورپوینت در مورد انواع ساختمان و مدلهای آوار

فرمول تولید روغن مخصوص روانکاری زنجیر و کانوایر در صنایع غذایی

پاورپوینت در مورد 32435 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود فایل پاورپوینت به صورت عکس در مورد مواد و مصالح ساختمانی .

تحقیق در مورد كار برد انرژي خورشيد

روش تحقیق گزارشهاي مالي

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه)

تحقیق در مورد ‌، راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

تحقیق در مورد مدیریت 43 ص

تحقیق درباره؛ ارزشيابي عملكرد افراد

پاورپوینت در مورد برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت

مقاله درباره درصد فراوانی تجمع

سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس