دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره58 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره58

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره58 مدیریت واحد مورد رسیدگی در جریان حسابرسی ، مطالبی را به صورتصریح یا ضمنی درصورتهای مالی و در پاسخ به پرس و جوهای حسابرساظهار می کند.
این اظهارات را می توان به عنوان شواهد حسابرسی مورد استفاده قرار داد.هدف بخش 58 استانداردهای حسابرسی، عبارت است از :ارائه استانداردها و روشهای لازم برای استفاده از اظهارات مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی.توضیح روشهای ارزیابی و مستندسازی اظهارات مدیران.تشریح اقدامات حسابرس در صورت خودداری مدیران از ارائه تاییدیه.
تعاریف
اظهارات مدیران . پاسخ های مدیریت به پرس و جوهای حسابرس و نیز ادعاهای مدیریت که به صورت تلویحی یا صریح درصورتهای مالی انعکاس می یابد.تاییدیه مدیران . نامه ای که روی سربرگ صاحبکارتهیه و برای حسابرس ارسال می شود یا نامه ای که روی سربرگ حسابرس تهیه و به منظور تایید و بازگرداندن آن برای حسابرس ، به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه می شود.اهداف تاییدیه مدیرانتاییدیه مدیران اهداف زیر را براورد می سازد:پذیرش مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب، توسط مدیریت.
کسب شواهدی حاکی از تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت.
مستندسازی پاسخهای مدیریت به پرس و جوهای حسابرس درباره دیگر موضوعات مهم مرتبط با صورتهای مالی.
طبقات اظهارات مدیران
طبق بخش 58 استانداردهای حسابرسی اظهارات مدیران را می توان در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:الف)دسته اول: تاییدیه مدیران به عنوان قبول مسئولیت صورتهای مالی.
ب)دسته دوم: تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی،درمواردی که شواهد دیگری وجود ندارد.
پ)دسته سوم: تاییدیه مدیران به عنوان شواهد حسابرسی مکمل،درمواردی که شواهد حسابرسی دیگری وجود دارد.
تاییدیه مدیران به عنوان قبول مسئولیت صورتهای مالی(دسته اول)
حسابرس ملزم است شواهدی را گردآوری کند که نشان دهد مدیران:مسئولیت ارائه صحیح صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری را پذیرفته اند، و صورتهای مالی را تایید کرده اند.کسب شواهد مذکور در هر حسابرسی الزامی است.حسابرس می تواند شواهد لازم برای این موارد را از منابع زیر دریافت کند:الف)صورتجلسات هیئت مدیره، درصورتی که تایید صورتهای مالی و قبول مسئولیت آن بخشی از مصوبات هیئت مدیره باشد.ب)دریافت تاییدیه مدیران به صورت مکتوب(روی سربرگ حسابرس یا روی سربرگ صاحبکار).پ)دریافت نسخه امضا شده صورتهای مالی توسط مدیران صاحبکار.
تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی، در مواردی که شواهد دیگری وجود ندارد(دسته دوم)
براساس بخش58 استانداردهای حسابرسی ، حسابرس ملزم است در مواردی که انتظار نمی رود شواهد کافی و مناسب دیگری وجود داشته باشد،تاییدیه مدیران را درباره موضوعات با اهمیت دریافت کند(این قبیل شرایط نادر است).کسب این تاییدیه ها نیز در هر حسابرسی الزامی است.تاییدیه هایی از این دست را می توان روی سربرگ صاحبکار یا روی سربرگ حسابرس یا به اشکال مناسب دیگری گردآوری نمود.شامل 25 اسلاید powerpoint

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره58


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اتونومی براساس نگرش اسلام

قلب مصنوعي

تحقیق در مورد پيامدهاي جنگ احد (word با فرمت)

تحقیق درباره ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی

نقشه زمین شناسی 100000 عشق آباد

انرژی الکتریکی

تحقیق درمورد پیشرفت ژاپن

بيماری های طيور

ریاضیات یونان و ریاضیات اسلام

کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 50 ص

پاورپوینت در مورد تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

طرح کارآفرینی درباره گالري هنر شرق

تحقیق درباره درسهاي آموختني ازبحران اقتصادي جهاني

جدایی واقعی 32ص

دانلود چرخه عمر صنايع روشنايي (نور)

پاورپوینت در مورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

تحقیق: انواع مكتب ها و نظريه هاي هنري

تحقیق. جلوه هایی از سیره اخلاقی پیامبر

دانلود فایل کارورزی 3 (راهنمایی و مشاوره).

تحقیق در مورد معلم

خط تولید کارخانجات صنایع غذایی Food Industry Design

دانلود فایل پاورپوینت تدریس ریاضی پایه اوّل (جمع)

نقشه زمین شناسی 100000 شاهین دژ

تحقیق درمورد رجعت

تحقیق در مورد دیوار برشی

تحقیق زندگینامه و آثار خاقانی 7ص

دانلود فایل تحلیل محتوای علوم پنجم .

تربیت دینی کودکان در خانواده 40 ص

دانلود پاورپوینت آنالیز اسمش بدمینتون - 38 اسلاید

پلان ونمای لوازم بدن سازی به صورت اتوکد