دانلود رایگان

دانلود تحقیق ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 70 صفحه
منابع کامل
مروری بر تاریخچه رهبری معنوی
فرهلم[1] (1996)، از اولین محققینی بود که اصطلاح رهبری و معنویت را با هم برای توصیف معنویت در رهبری محیط کاری و سازمان ها به کار برد و از آن تاریخ، دیگر محققان تلاش کردند تا به یافته های وی اعتبار بخشیده و به سوی تئوری رهبری معنوی راه یابند. برخی از دانشمندان، در آن دوران رهبری معنوی را در سازه هایی همچون هوش عاطفی، اخلاقیات، ارزش ها و نیز ویژگی هایی چون کاریزماتیک، مباشرت، تحول آفرین و خدمتگذار توصیف کرده اند (Dent et all, 2005).
نويسندگان ديگري نيز مانند بايبرمن[2] وهمكارانش(1999)، استراك و همكارانش(2002)، فراي (2003)، ريو (2005) به اين موضوع پرداخته­اند و به اين نتيجه رسيده­اند كه رهبري و معنويت چنان مي­توانند در هم تنيده باشند كه حتي بتوان يك نوع رهبري به نام رهبري معنوي را وارد ادبيات رفتار سازماني نمود و پژوهش­ها در حوزه­ي آن تا جايي پيش رفت كه لوئيس فراي معتقد بود كه يكي از مهم­ترين عوامل فراموش­شده تئوري­هاي انگيزش، رهبري معنوي بوده است ( خائف الهي و همكاران، 1389).
در طول تاریخ ، مفهوم رهبری معنوی و معنویت به اشکال گوناگونی تجلی یافته و در گستره آن بسیار سخن گفته شد. هر فرد از نگاه مختلفی به آن نگریسته و با تکیه بر ابعادی از آن تعریفی ارائه داده است. مفاهیمی از قبیل معنویت که به امور غیرمادی تعلق دارند ، تعریفی یکسان و عقلانی ندارند و معمولا با بیان مصداق ها و امثالی شرح داده می شوند. معنویت نیاز ذاتی انسان جهت رابطه با امری فراتر از خود انسان است و رهبری معنوی وسیله ای است که سازمان ها روحیه تعهد و عشق به نوع دوستی را در میان کارکنان تسری داده و اخلاقیات را در محیط کاری پرورش دهند. (King, 2008)
از آن تاریخ که تئوری رهبری معنوی در عرصه مدیریت و سازمان جایگاه ویژه ای یافت، انتقال قابل توجه ای در حوزه رهبری اتفاق افتاد. از مدت ها قبل، معنویت خارج از حوزه پژوهش های علمی قرار داشت. در هر صورت پژوهش های بسیاری نشان داده که ارزش های رهبری معنوی با اثربخشی رهبری رابطه مثبت و معناداری دارند، از این جهت، بسیاری از محققان به اهمیت موضوع رهبری معنوی و معنویت در سازمان برای پیشبرد اهداف بلندمدت سازمانی پی برده اند (Reave, Fry, 2003 & 2005)
در طلیعه قرن جدید که سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال پیگیری روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند (Geisel, 2003،leithwood ).
اولین کسی که به صورت جامع، مدلی برای تئوری رهبری معنوی ارائه کرد، فرای[3] (2003) بوده است. فرای، بر اساس نظریات انگیزشی، مدل علی خود را که ارزش ها، نگرش ها و رفتار رهبر را به نتایج سازمانی از راه ارضای نیازهای بقای معنوی پیروان پیوند می دهد، توسعه داد. اساس نظریه فرای این ایده است که رهبران و پیروان نیاز به بقای معنوی داشته و نیازهای دعوت یا معناداری و عضویت در همین راستا قرار دارند.
به مرور زمان، محققان در آن زمان ها دریافته اند که رهبری معنوی در سازمان ها در دو رکن ذیل خلاصه می شد:
در آن زمان، دانشمندانی چون (Fry, 2003 & 2005) و (Reave 2005)، به این باور رسیده اند که تئوری رهبری معنوی از آنجا که بسیاری از طریقت های معنوی توافق خیلی زیادی در خصوص ارزش های معنوی دارند، حاوی رویکردی جهان شمول است.
همچنین اسمیت[4] (1992)، به این نتیجه دست یافت که همه مذاهب در ارزش های متدوال فروتنی، نیکوکاری، صداقت و بصیرت اشتراک دارند. به زعم آنان، در پژوهش های بین فرهنگی مشخص شده که ارزش های معنوی جذابیت های جهانی داشته که از آن رو توافق گسترده ای بر ویژگی های معنوی رهبران موفق و ناموفق وجود دارد و لذا تئوری رهبری معنوی می بایست فراتر از محدودیت های وضعیتی با فرهنگی خاصی باشند. این در حالی بود که نظریات اقتضایی تنها برای سناریوهای خاصی رهنمود ارائه می دادند (Reave 2005).
در آن زمان، سازمان ها برای اینکه از قافله عقب نیافتند، اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کرده اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمان دارند، چرا که رهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد. در واقع در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. از این رو نیاز به رهبری مقدستر به وجود آمده است که چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسم(فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف و احساسات)، و روح را در هم ادغام می کند. در واقع پاسخ به این نیازها، نیاز به تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام می کند. از این رو نیاز به رهبران معنوی در سازمانهای یاد گیرنده ای نمود پیدا می کند که الگوهای تفکر در آنها گسترده و پرورش یافته و اشتیاق همگانی به طور گسترده ای در آن تنظیم شده است. افراد در چنین سازمانهایی توانمند هستند و صلاحیت دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را به طور نمایانی دارند. بنابراین وجود رهبری معنوی در چنین سازمانهایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که می تواند برای سازمانها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد. اگر چه رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه درست در قرن بیستم شروع شده است (judge, 2005 ، bono ، ilies ،Gerhardt ). در واقع، تحولی در توسعه نظریات رهبری از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است که باعث ارائه چندین نظریه در زمینه انگیزش پیروان شامل نظریه مسیر- هدف، رهبری کاریزماتیک ، رهبری تحول آفرین و تعاملی شده است. اما اگر با تعمقی دقیق به سیر تکوین مطالعات رهبری توجه کنیم، خواهیم دید، تا کنون تحقیقات مختلفی در مورد ویژگیهای فیزیکی، ذهنی و عاطفی رهبران صورت گرفته، ولی موضوعی که در سالهای اخیر توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرده است، ویژگی رهبران معنوی است و اینکه چگونه می توان با توسل جستن به معنویت، سلامت فردی و سازمانی را به ارمغان آورد.
2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی
امروزه، با رقابتی شدن بازار جهانی، سازمان ها بقای خود را در محیط خارجی خود، در گرو تلاش و تعهد کاری بیشتر کارکنان در جهت پیش بردن اهداف سازمانی می دانند. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که صرف اینکه مدیران دیدی ابزاری به کارکنان داشته باشند و آن ها را نیروی های بی جانی که صرفا در راه بدست آوردن سود سازمانی از آن ها بهره کشی شود، به مرور زمان آن ها را از کار و سازمانشان دلزده کرده و فعالیت های سازمانی و شغلی شان را دچار خدشه می کند. از این رو به این موضوع پی برده اند که علاوه بر توجه به مسائلی همچون سود و هزینه و بهره وری، بایستی به جنبه های روحانی کارکنان همچون اخلاقیات، معنویت، انگیزش و ... نیز توجه داشته باشند. یکی از موضوعات مهمی که اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، معنویت و رهبری معنوی است.
به نظر می رسد که ضرورت وجود معنویت و رهبری معنوی در سازمانهای داخلی هنوز به خوبی درک نشده است. البته موضوع معنويت و رهبری معنوی در سازمان در حال تبديل شدن به موضوع عمومي در رفتار سازماني است. در حالي كه در سال­هاي اخير در اين زمينه تحقيقات فراواني انجام و كنفرانس­هاي متعددي برگزار شده است. ضرورت پرداختن به موضوع معنویت و رهبری معنوی در سازمان هایی همچون بانک پارسیان در این پژوهش از ان جهت است که امروزه با افزایش سازمان های ارائه دهنده خدمات در عرصه بانکداری و رقابتی شدن این صنعت در ایران، بقای بانک ها در این بازار رقابتی، ارائه هر چه بیشتر خدمات با کیفیت به مشتریانشان بوده که در این بین کارکنان نقش به سزایی را در پیش برد اهداف بانک ها به عنوان رابط مستقیم با مشتریان خواهند داشت. در این میان برای افزایش روحیه کارکنان و تاثیرگذاری بر روی تعهد قلبی شان به سازمان، نقش رهبران معنوی و موضوع رهبری معنوی در سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

[1]- frhelem
[2]- bayermen
[3]- Fry
[4]- smith


دانلود تحقیق ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی


تحقیق ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی


ارتباط رهبری معنوی و رضایت شغلی


رهبری معنوی


رضایت شغلیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی از سری تحقیق های ...

پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت ...

... دانلود تحقیق ... ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی ... رضایت شغلی و ارتباط آن با ...

دانلود پروژه کارشناسی ارتباط سبک های مدیران و رضایت شغلی ...

دانلود پروژه کارشناسی ارتباط سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان

پایاننامه ارشد مدیریت دولتی ابعاد رهبری معنوی رضایت شغلی ...

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب ...

پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت ...

پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان

بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رضایت شغلی

... مورد رضایت شغلی و یا دانلود ... تحقیق که در ارتباط با ... رهبری و رضایت شغلی در ...

بررسی تجربی رهبری معنوی، گردش شغلی، رضایت شغلی، تعهد ...

بررسی تجربی رهبری معنوی، گردش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بـررسی تاثیر رهبری معنوی و ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بـررسی تاثیر رهبری معنوی و معنویت در کـار بر ایجاد رضایت شغلی و ...

دانلود مقاله - روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت ...

دانلود مقاله - روش تحقیق بررسی ... مدیریّت و رهبری صحیح و ... آموزشی و رضایت شغلی ...

مرجع دانلود کتاب - فهرست کامل کتاب ها

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره مسائل تحصیلی

تنبیه بدنی دانش آموزان و مزاح با ایشان توسط اساتید فیلم پاسخ به سوالات "تنبیه بدنی دانش ...

همه مردان "جمعیت ایثارگران"

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از جمله تشکل های پرنفوذ جمهوری اسلامی است که حتی رئیس جمهور و ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...

بروزترین سایت زیرنویس فارسی : زیرنویس فارسی May - بروزترین ...

نمایندگی برند ال سی وایکیکی در تهران و ایران (LC Waikiki) / نمایندگی ال سی وایکیکی تهران «ال‌ سی ...

خبرگزاری پارسینه - akairan.com

خبرگزاری پارسینه,خبرگزاری پارسينه,خبرگزاری پارسینه,پارسینه شب قدر,پارسینه نو,پارسینه چت ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و آرژانتین

Categories: فروش و بازاریابی, مدیریت و رهبری, وبلاگ مدیران فروش همواره نگرانی هایی بابت بخشهای ...

خبرگزاری ایکنا،خبرگزاری قرآن

خبرگزاری ایکنا آذربایجان غربی,خبرگزاری ایکنا خراسان رضوی,خبرگزاری ایکنا خراسان جنوبی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

روش خواندن صیغه ی عقد موقت | هم اندیشی دینی

متولد سال ۱۳۵۴ هستم. در سال ۷۶، توفیق پیدا کردم تا در جمع خوبان طلبه حضور داشته باشم و مشغول ...

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش ...

Daneshmand 384 by Daneshmand Magazine - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get ...

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی

خلاصه ی کتاب مبانی انسان شناسی (دکتر روح الامینی)

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB

آمزش برنامه Matlab v.7

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab

ّحل سودوکو با مت لب

کد متلب درونیابی لاگرانژ

دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن

دانلود کد متلب تحلیل سیگنال EEG، تشخیص چگالی طیف توان، تحلیل سنکرونیزاسیون و دسنکرونیزاسیون، مپینگ مغز

دانلود کد متلب الگوریتم ICA جهت استخراج ویژگی سیگنال EEG، به همراه تحلیل داده های ICA

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

پاور پوینت کتاب حسابرسي (2) تأليف : پرويز گلستاني – امير علي خان خليلي

پاورپوینت خلع سلاح

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تحقیق آماده در مورد خسارت تأخیر تأدیه‏ ى وجه نقد

كلياتي در خصوص حوادث و گزارش هاي جنايي، عامه پسند

تحقیق درباره بیع ،‌ انواع بیع و شرایط بیع

جزوه درس حقوق ثبت استاد تیموری شماره 2

پروژه بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران. doc