دانلود رایگان

پروژه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري وغير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب و مطرح می باشد و در عمل نیز چرخه ی فعالیت های مختلف پیکره اجتم

دانلود رایگان پروژه مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري وغير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامینوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

مقدمه:
در هر جامعه اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي باشد و در عمل نيز چرخه ی فعاليت هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده اند كه آنان را در كام خويش فرو مي برد و توان حركت و فكر را از آنان مي گيرد و هستي را از آن ها ساقط ميكند .
1 - بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷ - ۲۱ساله تشكيل می دهند.
2- افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده اند، اغلب اولين تجربه شان را به صورت تفريحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع كرده اند.
3- تشخيص رفتارهای آشكار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سيگار دشوار است.
4- نوجوانانی كه از بودن در خانواده یشان احساس رضايت داشته اند و روابط صميمی بين اعضای خانواده وجود داشته است، كمتر به دنبال سيگار، الكل و انواع مخدرها بوده اند.
يكی از مشكلات عمده ای كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرايش به مصرف سیگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص ها، مخدرها و...) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است، وظيفه والدين، مربيان و ساير نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين تر از قبل می شود. با توجه به اين موضوع، والدين و مربيان بايد سعی كنند با استفاده از روش ها و آموزش های لازم، بچه ها را از همان دوران كودكی و پيش نوجوانی با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.
به رغم نکوهش و مذمت در مضرات سيگار و هشدار محققان، پزشکان و کارشناسان بهداشتي و فعاليت رسانه ها در مورد اين بلاي خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده مي کنيم که افراد بسياري در جامعه همچنان به کشيدن سيگار و دود کردن وجود خود مشغول هستند و هيچ توجهي به اين هشدارها و علايم خطر ندارند و افراد ديگر را به اين ورطه و منجلاب مي کشند.
آيا مي دانند که چرا سيگار مي کشند و چه چيزي از کشيدن سيگار نصيب آن ها مي شود يا چه خسارات جبران ناپذيري به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بيگناه آن ها وارد مي شود و جداي از اين چه ضربه اي به افراد جامعه به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو که در حالت هشدار قرار دارد وارد مي شود؟!
بايد بدانيم که اگر راهکارهاي پيشگيرانه و موثر در شيوع مصرف سيگار و سيگار در ميان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره بايد نگران عواقب به مراتب بدتري از اين بلاي خانمانسوز در ميان نسل فرداي جامعه باشيم!
افرادي كه نگرش ها و باورهاي مثبت و يا خنثي به سيگار دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرش هاي منفي دارند. اين نگرش هاي مثبت معمولاً عبارتند از: كسب بزرگي و تشخص، رفع دردهاي جسمي و خستگي، كسب آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتلا به اعتياد.
از آنجا كه محیط آموزشی بعد از خانواده، مهم ترين نهاد آموزشي و تربيتي است، مي تواند از راه هاي زير زمينه ساز مصرف سيگار در نوجوانان باشد
بي توجهي به مصرف سيگار و فقدان محدوديت يا مقررات جدي منع مصرف در محیط آموزشی، استرس هاي شديد تحصيلي و محيطي، فقدان حمايت اساتید و مسئولان از نيازهاي عاطفي و رواني به خصوص به هنگام بروز مشكلات و طرد شدن از طرف آنان. تحقيقات نشان می دهند، افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده اند، اغلب اولين تجربه شان را به صورت تفريحی و با کشیدن سيگار و در دوران نوجوانی كسب كرده بودند و به تدريج اعتياد آنان، از حالت تفريح خارج شده و با تكرار و زياد شدن ميزان مصرف، معتاد شده اند. گروهی ديگر از جوانان و نوجوانانی كه شروع به مصرف سيگار می كنند، اظهار می دارند كه برای فرار از مشكلات و مسائل زندگی روزمره و داشتن احساسی بهتر از احساس فعلی شان دست به اين كار زده اند.

فهرست مطالب:
فصل اول
فصل اول: کلیات
1-1. مقدمه
1-2. بیان مسأله
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق
1-4. هدف پژوهش
1-5. فرضیه ها یا سئوالات
تفاوت عادت و اعتياد
روش هاي پيشگيري اوليه
بهداشت رواني
 1. تعاریف عملیاتی
فصل دوم
1ديدگاه زيست شناختي و پزشکي
عوامل مخاطره آميز فردي
دوره نوجواني و جوانی
ژنتيك
صفات شخصيتي
اختلال هاي رواني
نگرش مثبت به مواد
تاثير مواد بر فرد
عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي
ستيزه والدين
در دسترس بودن موادمخدر
نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي
بيكاري
عوامل مربوط به دوستان
واكسيناسيون ذهن
آموزش قاطعيت
عوامل مربوط به محیط آموزشی
عوامل مربوط به محل سكونت
عوامل مخاطره آميز اجتماعي
بازار مواد
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي
كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي
2-1-1. سیگار
2-1-1-1. مقدمه
2-1-1-2. تعریف
2-1-1-3. اپيدميولوژي
2-1-1-4. سبب شناسي
تصميم جدي براي ترك
خانواده درماني
ترك سيگار با تصوردرماني
3-1-1. اعتیاد
ايجاد تحمل
بروز علائم ترك
تمايل بعدي
تعريف اعتياد
انواع مواد و شيو ه هاي مصرف
علايم ترك مواد افيوني
توتون
ترياك
روش هاي مصرف
هروئين
روش هاي مصرف
آثار مصرف
علائم ترك
چگونه كمك كنيم ؟
حشيش
روش مصرف
ماري جوانا
كوكائين:
مواد توهم زا
نامهاي رايج
آثار مصرف
آمفتامين ها چه موادی هستند؟
اكستاسي
علايم مشخص مسموميت
اثرات MDMA
الكل
عوارض مصرف طولاني الكل
استروئيدها
آشنايي با ابزار مصرف مواد
راههاي پيشگيري از اعتياد
مشکلات جلوگيري از اعتياد
معتاد
غير معتاد(سالم)
بهداشت روانی چیست؟
فصل سوم
روش انجام پژوهش
پیشینه ی پژوهش
پژوهشهای انجام شده در ایران
پژوهشهای انجام شده در خارج
روش تحقيق
ONLINE
روش کتابخانه ای
روش میدانی
تجزیه و تحلیل داده ها
مابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
1-1شبکه ی جهانی وب
برات وند، محمود،(1378). كودكان خياباني، مطرودين اجتماع، شوراي تحقيقات زندان هاي خوزستان
تقوي، نعمت ا. . .،( 1377). بررسي عوامل جامعه شناختي اعتياد، سمينار اعتياد در تبريز
زرگر، يداله،(1378). بررسي وضعيت معتادين خودمعرف اهواز، ستاد مبارزه با سيگار رياست جمهوري
زرگر، يداله،(1378). طرح همياران جوان، ستاد مبارزه با سيگار
سراج، ناصر،(1375). بررسي الگوي رفتاري معتادين، پايان نامة دكتري
عدالتي، غلامحسين،(1377). نقش همسالان در گرايش به اعتياد، سمينار اعتياد جوانان – تبريز
فرجاد، محمدحسين و همكاران،(1374). اعتياد، راهنماي كاربردي، انتشارات بدر
فرخاك، داريوش،(1378). خلاصة طرح ارزيابي ميزان سوءمصرف مواد UNDCP وبهزيستي، ناگفته ها، شمارة 1، آبانماه
قنبر ، افسانه،(1374). رشد نامتناسب جمعيت، فصلنامة پژوهش ، شمارة 13
كرباسي ، منيژه، (1377). خانواده و اعتياد، سمينار اعتياد جوانان - تبريز
لياقت ، غلامعلي، (1374). سيگار و خانواده، بهداشت جهاني شمارة 3
مجموعه مقالات علمي و كاربردي، (1378). ادارة كل زندان هاي خوزستان

مهريار ، امير هوشنگ و جزايري ، مجتبي، (1377). اعتياد ، پيشگيري و درمان، روان پويا
سيف، علي اكبر، (1381). نظريه هاي ياد گيري، انتشارات ارس باران
فرجاد، محمدحسين، فرجاد، هُما، وجدي، زهره،(74). شناخت علل وعوارض ودرمان اعتياد، انتشارات : وجد.
جزوه راهنماي پيشگيري و درمان اعتياد،گروه مؤلفين ،1376،سازمان بهزيستي كشور معاونت امور فرهنگي وپيشگيري.
مورسل، البرت، ميرز،(؟). حافظه، ترجمه هوشيار رزم ازما
مجله اطلاعات علمي شماره 47
لوريا، السكاندر رومايويچ، (1372). ذهن يك يادسپار– ترجمه دكتر حبيب الله قاسم زاده
آقازاده، حسين،(1378). (بررسي حافظه كوتاه مدت در افراد سيگاري و غير سيگاري)پايانامه كارشناسي
عباسپور تميجاني، زهرا، (1 آبان 1385). سوء مصرف مواد توهم زا، روزنامه شرق
اعلمي،مهدي. تاتاري، داوود. (1380)، بررسي منبع کنترل در افراد معتاد به سيگار و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي، دانشکده ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
مشفقي، ليلا. گلوي، منصوره. (1385)، بررسي و مقايسه ي اضطراب هستي (معناي زندگي) در مردان معتاد و غير معتاد، پايان نامه کارشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي
ستوده، هدايت ا... . (1380)، آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات، ناشر آواي نور ، تهران.
معاني، ايرج. (1370)، اضطراب، ناشر چابخش، تهران.
لوگال، آندره. (1371- 1372)، نگراني و اضطراب، ناشر آستان قدس رضوي مؤسسه ي فرهنگي راه بين.
کوپر، کري. (1370)، زندگاني با اضطراب، ناشر ياد آوران
دادستان، پريرخ. (1376)، روانشناسي مرضي( از کودکي تا بزرگسالي)، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني (سمت).
آقا بخشي، حبيب. (1378)، اعتياد و آسيب شناسي خانواده(رويکرد مددکاري)، ناشر دانشگاه علوم بهزيستي.
سجاديه، محمد علي، و همکاران. (1365)، شناخت و پيشگيري و درمان اعتياد، ناشر تشر تايماز تهران.
شوراي آموزش زندان هاي کشور. (؟؟ 13)، مجموعه ي مقالات و همايش جوان و اعتياد.
گيلدر، ام.، گات، د.، مايو، آ.، و کوون، او. (1376). درسنامه ي روانپزشکي آکسفورد (نصرت ا... پورافکاري، مترجم)، تبريز: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز.
سموعي، راحله.،ابراهيمي، امرا... .، موسوي، غفور.، حسن زاده، اکبر.، و رفيعي، سعيد(1379). الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف: مرکز اعتياد اصفهان. فصلنامه ي انديشه و رفتار. 22،23،63،69.
کاپلان، اچ.، و گرب، ج. (1375). خلاصه ي روانپزشکي: علوم رفتاري، و روانپزشکي باليني. (نصرت ا... پورافکاري، مترجم). تهران:شهراب

منابع انگليسي
Dejong W.Rosati,M.&Zweig K. (1998) Emvironmental Management .http://www.edc.org /be
 1. Aastin, B (1997). A College case study A. supplement, to understanding Evalauation: The way to brttery prevention program.
http:/www.eds.org/hect/
 1. Carothers, R.L etal. (1997).Be Vocal, be visionary. A publication of the Higher Education Center, VS. Department of Education.
 2. Rvain, B. E., Dejong w. (1998). Marking the link Facully and prevention. Apubliction.
 3. Dejong w. (1997). Setting and improving policies for reducing A publication.
 4. Jahannessen, K., etal. (1999). A Campus case study in implementing social norms and A publication.
 5. Finn, P. (1997). Preventing Alcohol Retalted problems on campus substance.free. A publication
 6. Dejong, W. &wechsheler, H. (1997). Methods for Assessing student use alcohol and other deugs. A publication
 7. Ryon, B. (1998) .Alcohol and other drug prevention challenges at community college. A publication
 8. Muraskin, L.D. (1993). Understanding valuation the way to better prenention program. A publication.
 9. Aronson, Eliot, (1991). Age of propaganda, Pergamon
 10. www.salamat.ir
 11. http://www.salamatiran.com/salamatiran/index2.asp?t=1&d=7
 12. http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6163
 13. http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=117812&t=hlt
 14. http://www.iranhealers.com/modules.php?name=News&file=article&sid=968&mode=&order=0&thold=0
 15. http://asp.irteb.com/news/completenews.aspx?id=6134
 16. Cooper, L.M R., Russell, M., George, H.W. (1988). Coping expentancies and alcohol abuse: A Test of social learning formulation. Journal of abnormal psychology, 97,218-230.
 17. Morgenstern, J., Labovie, E., Mccrady, S.B., Kahler, W.C., and freg, M.R. (1997). Affiliation with alcoholics anonymous after treatment: A study of its therapeutic effects and mechanism of action. Journal of consulting and clinical psychology, 65,768-777.
 18. Velman, R. (1991). Alcohol and drug problems. In W-Dryden and R.Rentoul. (Eds).Adult clinical problems: A cognitive- behavioural approach (138-170). London: Routledge.
 19. El-Guebaly, N., Staley, D., and Koensgen, S. (`1992). Adult children of alcohols in treatment programs for anxiety doserders and substance abuse. Canadian Journal of psychology, 37,544-548.
 20. Bandura, A. (1997). Self- efficacy: the exercise of self-control. NewYork: W.H.Freeman and Company.
Dwison, C.G., and Neale, M.J. (2001). Abnormal psychology. NewYork; Jhon Wiley & sons.


پروژه


مقایسه ی


بهداشت


روانی


دانشجویان


سیگاری


و


غیر سیگاری


دانشگاه


آزاد اسلامیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت عوامل محيطي و تنش

تحقیق علل طلاق

مقاله درباره اختلافات ناشی از روابط صنعتی

تحقیق درباره؛ جهانی سازی، پايان تاريخ و مهدويت

دانلود نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران.

harigh dar maaden

تحقیق در مورد پرورش و پرواربندی دام 20 ص

تاريخچه روانشانسي رشد 37ص

شخصيت و حقوق زنان در اسلام

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی اول تم 14 ..

دانلود طرح توجیهی پروژه كارآفريني 45 ص

دانلود پاورپوینت اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان

پاورپوینت در مورد شکوفایی علم فیزیک و مکانیک

ويژگي‌هاي آب

پروتکل انتقال فایل FTP 12 ص

تحقیق در مورد بافت بدن 60 ص

پاورپوینت ارزیابی+روانی+در+کودکان

پروژه 12 کیلومتری تهران -31 صفحه word