دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت مهارت های عمومی مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت مهارت های عمومی مدیریت

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مهارت های عمومی مدیریت مهارتهای عمومی سه گانه مدیران:
مهارت فني : توانايي به كاربردن دانش، روش ،فن و وسايل لازم براي اجراي وظايف خاص كه از راه تجربه، آموزش و تعليم بدست آمده است.مهارت انساني : توانايي داوري در كار با يا بوسيله مردم به انضمام آگاهي از فن تشويق و به كار گرفتن شيوه هاي رهبري مؤثر.مهارت ادراكي : توانايي درك مشكلات كلي سازمان و اينكه هر كاري، مناسب چه بخشي از سازمان است. چنين دانشي به شخص اجازه مي دهد كه براساس هدفهاي سازمان عمل كند نه بر پايه هدفها و احتياجات گروه مربوط به خويش. رمز موفقيت ماتسوشيتا:وی براین باور است که, كليد كاميابي در پديد آوردن محصول یا خدمت،داشتن درجه دكترا، ياداشتن بودجه كلان در واحد پژوهش و گسترش نبوده است,بلكه درتلاش، زحمت كشيدن و عرق ريختن كاركنان شركت بوده است .وي رويكردجديد و متفاوتی از زمان خود نسبت به كاركنان خویش داشت.ازنظراو،سرمايه هاي يك سازمان، كاركنان آن هستند.توجه به خردگروهي ، نظام بخشي ، تعيين مأموريت سازمان ، از شيوه هاي مديريتي وي به شمار مي آيند؛ آنچه پس از گذشت چندين دهه از پياده سازي آنها توسط او، در سازمانهاي كنوني مطرح مي گردند.برای ساخت ونگهداشت پایدار سازمانی موثر، نیاز به مدیرانی با چنین کفایت هایی استمهارت های فنی Technical skill مهارتهای انسانی Human skill مهارتهای مفهومی Conceptual skill مهارتهای سیاسی Political skill مهارتهای اجتماعی Social skill هوش اجتماعی Social intelligence هوش احساسی Emotional intelligence سایر کفایت های لازم مدیریتی:تطبیق پذیری محیطی Ego-resiliencyخوداثرگذاری اجتماعی Social self-efficacyخودپیگیری Self-monitoringهوش اجرایی و آگاهی های ضمنی Tacit knowledge and practical intelligenceمهارت خلاقه Creative skill مهارت مخالفت پذیری Adversity skill مهارت معنوی Spiritual skill مهارتهای کوانتومی:دیدن کوانتومی: توانایی دیدن آگاهانهتفکر کوانتومی: توانایی فکر کردن متناقضاحساس کوانتومی: توانایی احساس عمیق زندگیشناخت کوانتومی: توانایی شناخت مستقیمعملکرد کوانتومی: توانایی انجام مسئولانهاعتماد کوانتومی: توانایی اعتماد به زندگیحضور کوانتومی: توانایی در ارتباط بودن1-دیدن :دیدن از روی قصد وبا دقت2-تفکر:تفکر در مورد جوانب مختلف و متناقض3-دانستن: فهمیدن ازطریق حس کردن وتجربه از نزدیک4-انجام کار:انجام وظایف با مسولیت پذیری بالا5-اعتماد : اعتماد کردن به فرایند در جریان زندگی6-حضور موثر:با دیگران در ارتباط بودن تفاوت مهارتهای کوانتومی وسنتی:مهارتهای سنتی بیشتر با دانش و آگاهی مرتبط است و اکتسابی است,مهرتهای کوانتومی با علوم جدید و کشف مسایل جدید همراه استمهارتهای سنتی قابل تطبیق با تغییرات جهان کنونی نیست, تفکر کوانتومی از تفکر به جوانب مختلف قابلیت تطبیق با تغیرات کنونی را دارددر رویکرد سنتی انجام وظیفه در حدود وظایف تعریف شده صورت می گیرد,اما در رویکرد کوانتومی مسولیت پذیری بالا حدود وظایف مشخص شده را کم رنگ کرده واز آن فرا تر می روددر رویکرد سنتی اعتماد کمتر است وکنترل بیشتر صورت می گیرد,مهارت اعتماد کوانتومی اجازه کنترل کمتر را به مدیر می دهدتا کارمندان راهی جدید برای حل مشکل پیدا کنند.در رویکرد سنتی ارتباط از طریق سلسله مراتب است مستمر نیست,تعامل کوانتومی اجازه ارتباط مستمردرونی وبیرونی را میدهد به شکلی که تغییرات محسسوس تر باشد وقابل پیگیری باشد.مهارتهای کوانتومی لزوم مقابله با جهان قابل تغییر کنونی است تا مسایل غیر قابل پیشبینی حل شوند گونه های قدرت مدیر در سازمان:Coercive powerمبتنی بر هراسReward power مبتنی بر توزیع چیزی که برای دیگران دارای ارزش است Legitimate power مبتنی برقرار داشتن شخص در سلسله مراتب سازمانی Expert power براساس تخصص، مهارت ویژه یا آکاهیReferent powerمبتنی بر شناخته شدن فرد با دراختیار داشتن منابع مورد نظر یا جذبه های شخصی روند توسعه نیروی کار:کاربر:مثلاکاربر رایانه بودن تعمیر:تعویض کارت گرافیک رایانه خودتغییر:استفاده ازدو کارت گرافیکی به صورت همزمان در رایانه خودتقلید:ساختن یک کارت گرافیک مشابه نمونه های بازارابداع:طراحی و ساخت وسیله جدید به جای کارت گرافیک مسبب موفقيت ماتسوشيتا:با توجه به نحوه زندگي و عملكرداو، وي علاوه بر خصوصياتي همچون:خلاقيت،خطر پذيري،تلاش، فروتنيكه ويژگي مشترك كارآفرينان ديگر نيز مي باشد، داراي خصایص فوق العاده اي بود كه مي توان آن را رمز موفقيت وي ناميد و آن هم ظرفيت بالا براي برانگيختن ديگران است . خودباوري:تمايل به اينكه خويش را در مواجهه با چالش هاي اساسي زندگي، فردي شايسته ولايق شادي ها دانست.كارآمدي شخصي:اعتماد به توانايي ها براي انديشيدن، ياد گرفتن،انتخاب كردن وانتخاب تصميم هاي مناسب.عزت نفس: اعتقاد داشتن به حق خويش براي شادبودن . اعتقادبه اينكه دستيابي به اهداف، موفقيت،دوستي، احترام، عشق وانجام موفقيت آميز امور درشان وي است. اركان ششگانه خودباوري:1-آگاهانه زيستن2-خويشتن پذيربودن3-خودمسئولي4-خودتائيدي5-هدفمند زيستن6-باصداقت زيستن هنگاميکه کسی موفق به دسترسی به تصوير ايده آل از خود می شود، در آنجا متوقف نمی شود.اهداف جديدی را برای خود در نظر می گيرد و برای بدست آوردن آن تلاش می کند.چنين روندی منجر به بروز احساس ارزش يا تاييددر فرد نسبت به خود می شود . نوآوری های تدریجی نسب نودرگویشها:سرتقSerteghلجوجشل ماست Shol Mast بی جربزهجینگلی مستانJingoli Mastan شادمانقربانGorban نگهبانسیریش Sirish کنهشون قارتاShoon GhartaششصدتاپیچوندنPichondan ردگم کردن شامل 37 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت مهارت های عمومی مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرز كار جوشكاري به روش

فروش 80 هزار فایل ورد(word) و 11 هزار فایل پاورپوینت با قیمت مناسب

پاورپوینت RFID

پاورپوینت دی اکسید کربن