دانلود رایگان

پایان نامه ی مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار. - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه: در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی , تربیتی , عاطفی , اخلاقی ,

دانلود رایگان پایان نامه ی مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:
در حال حاضر جوامع بشري با همه پيشرفت و جهش كه در كلية متون و علوم مختلف بشري است توجه ناچيزي به جنبه هاي رواني ، تربيتي ، عاطفي ، اخلاقي ، اجتماعي و بهداشت رواني افراد نموده است .
پيچيدگي و گرفتاريهاي جوامع انساني امروز آگاهي لازم در زمينه هاي ياد شده را اجتناب نا پذير و ضروري مي نمايد . به نظر مي رسد اوضاع و احوال شرايط زندگي مدرن و پيچيدگي حاصل از آن انزوا و فرد گرايي همراه با آن از عوامل عمده اي است كه زمينة ابتلاء به بيماري رواني از جمله افسردگي را فراهم مي كنند .

موضوع تحقيق:
الف – مسأله : آيا رابطه بين افسرگي و فعاليت هاي ورزشي موجود است .
هدف كلي و آرماني تحقيق :
1–هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين تمرينات ورزشي و افسردگي كمتر است .
2-ارائه كارهاي مناسب و پيشنهادات مؤثر در زمينة اثرات مثبت فعاليت هاي ورزشي در درمان و كاهش افسردگي و ميزان خودكشي .
ب – فرضيه :
افرادي كه به فعاليت ورزشي مي پردازند افسردگي كمتري را نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند نشان مي دهند .

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه موضوع تحقيق
الف – مسئله
ب – فرضيه
فايدة تحقيق
روش انجام تحقيق
پيش فرض
نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري
روش آماري تحقيق
روش جمع آوري داده ها
تعريف واژه ها
الف – افسردگي
ب – ورزش
فصل دوم
تعريف افسردگي
علائم افسردگي
نشانه هاي افسردگي تب قطبي
1-نشانه هاي بد جاني
2-نشانه هاي شناختي
3-نشانه هاي انگيزشي
4-نشانه هاي بدني
طبقه بندي افسردگي
دوره افسردگي
فصل سوم
جامعه تحقيق
نمونه برداري
نمودار شماره 1
نمودار شماره 2
نمودار شماره 2
نمودار شماره 4
ابزار تحقيق
نمودار شمارة 5
نمودار شمارة 6
دستور اجرا
نحوه نمره گذاري
جدول تحقيق ميزان افسردگي
جدول شماره 1
طرح آزمايشي
الف – متغير مستقل
ب – متغير وابسته
شيوه اندازه گيري
كنترل ها
نمودار شماره 7
نمودار شماره 8
فصل چهارم
تحليل نتايج
شيوه اندازه گيري
شيوه گروه بندي
جدول شماره 1
جدول شماره 2
محاسبه لايه هاي آماري گروه اول
محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم
جدول شماره 3
جدول شماره 4
الف تدوين فرضيه
مسأله
فرضيه
آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل
خطاي استاندارد
جدول شماره 5
فرضيه در اين بخش
فرضيه صفر
فرض خلاف
نتيجه
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
خلاصه فصول
مشكلات و محدوديتها
پيشنهادات
منابع

منابع و مأخذ:
الف – دلاور علي – 1372 – روش آماري در روان شناسي و علوم تربيتي انتشارات دانشگاه نور تهران
ب – شاملو سعيد – 1370 – آسيب شناسي رواني - تهران – انتشارات رشد
ج – گنجي ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتيوم – اندره لامورد (نويسنده) مقدمه تحقيق در روانشناسي – انتشارات پناه افزاي 1373
د – قراچه داغي – مهدي – (مترجم) ديود برنز (نويسنده) روانشناسي افسردگي تهران ، انتشارات روشنگر – 1370
هـ- نعمت زاده ماهاني – كاظم – بازبيني ادبيات و توصيه هاي نظري اثرات ضد افسردگي و ورزش
و – خلجي – حسن – فعاليت هاي جسماني و فوايد روان شناختي آن – 1372
ر – پور افكاري – نصرالله – نشان شناسي بيماري رواني – انتشارات تابش


پایان


نامه


ی


مقایسه


رابطه


میزان


افسردگی


ما


بین


دو


گروه


افراد


ورزشکار


و


غیر


ورزشکارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه