دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت مبانی تمرين - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت مبانی تمرین

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مبانی تمرين عنوان مطالب:
مقد مه
اهداف فرعی تمرین
اصول تمرین
عوامل موثر بر کاهش اجرا
تمرینات مقاومتی
تمرینات هوازی و بی هوازی

مقدمه

در چند سال اخیر عملکرد ورزشکاران به طور چشمگیری پیشرفت نموده است. عملکردهایی که قبلاً غیر قابل تصور بود، اکنون پیش پا افتاده شده اند.
دلیل این پیشرفت چشمگیر چیست؟
ماهیت رقابتی بودن ورزش از یک سو، و همکاری متخصصان و دانشمندان ورزشی به مربیان از سوی دیگر، توانسته به این پیشرفت ها کمک کند. این همکاری بیانگر این است که براي بهبود آمادگي جسماني و كارايي ورزشکار اصول علمي قابل قبولي وجود دارد که بايد آنها را مد نظر قرار داد. توسعه برنامه هاي تمريني موثر، به شناخت اصول اساسي تمرين، انواع تمرينات خاص و اهداف شخصي نياز دارد. توجه به اصول پايه تمرين براي توسعه يك برنامه ورزشي و تمريني بسيار با اهميت است.
هدف اصلی تمرين، رسيدن به اوج اجرای ورزشی است.
رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.
برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.
اهداف فرعی
توسعه ی بدنی همه جانبهتوسعه ی بدنی ويژه ورزش توسعه ی عوامل تکنيکی توسعه ی عوامل تاکتيکیآمادگی روانیآمادگی تيمی (دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تيم)
توسعه ی عوامل مربوط به سلامتیجلوگيری از آسيب ديدگیافزايش دانش نظریفهم سه عامل ضروری است
بيان اهداف تمرين برای ورزشکاران و مشارکت آن ها در تبيين اهداف.مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرين ( خود ارزيابی).دادن تکاليف شخصی به ورزشکاران ( تمرينات تکميلی).اصل تفاوت های فردیمحرك هاي تمريني مشابه، پاسخ متفاوت در افراد مختلف ايجاد می کند که تحت تاثير عوامل زير است:
1-سن تقویمی و بیولوژیکی
2-سن شروع یا تجربه شرکت در ورزش
3-ظرفیت افراد برای اجرا و کار
4-وضعیت سلامتی و تمرین
5-بار تمرینی و سرعت بازیافت ورزشکار
6-نوع سیستم عصبی و ساختار بدنی ورزشکار
اصل پيشرفت تدريجی
برای دستيابی به پيشرفت در سازگاري های تمرينی بايد محرک های تمرينی (شدت يا حجم) به صورت فزاينده و به طور پيوسته در سرتا سر برنامه تمرين افزايش يابد.
عوامل موثر بر ميزان کاهش اجرا
عوامل موثر بر ميزان کاهش اجرا
طول دوره ی بی تمرينی :
2هفته بی تمرينی 6- 4 درصد كاهش در Vo2 maxرا درپی دارد.
نوع فعاليت :
اثر بی تمرينی بر استقامت عضلانی و قلبی تنفسی بيش از عوامل بی هوازی است.
سابقه ی تمرين :
در افراد تمرين کرده حتی پس از 3 ماه بی تمرينی قدرت هنوز بالاتر از سطوح پيش از تمرين است.
طول مدت تمرين پيش از بی تمرينینوع عضلات درگیر در تمرینشامل 55 اسلاید powerpoint

دانلود پاورپوینت مبانی تمرین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه