دانلود رایگان

پروژه اختلال رفتاري و فرزند پروري - دانلود رایگاندانلود رایگان کودکی که به دنیا می آید عالی ترین و کامل ترین امکانات رشد را داراست. او در بهترین حالت خود آفریده شده است و آمادگی و ظرفیت آن را دارد که به شایس

دانلود رایگان پروژه اختلال رفتاري و فرزند پرورينوع فایل: word
قابل ویرایش 68 صفحه

مقدمه:
کودکي که به دنيا مي آيد عالي ترين و کامل ترين امکانات رشد را داراست. او در بهترين حالت خود آفريده شده است و آمادگي و ظرفيت آن را دارد که به شايسته ترين وجه پرورده شود و به برترين کمالات دست يابد. کافي است عادي به دنيا بيايد و خانواده و محيطي مناسب در اختيارش باشد تا ببالد و رشد و نمو کند و جايگاه والاي خويش را در اين جهان بيابد.
اما زندگي خانوادگي و محيط بهداشتي، آموزشي، اجتماعي و فرهنگي بسياري از مردم جهان چنان است که دستيابي به چنين مقصودي را دشوار و گاه امکان ناپذير مي سازد. محدوديت هاي محيط زندگي گروهي از کودکان چنان زياد است که بقاي آنان نيز ناممکن مي گردد. مشکلات عاطفي و رفتاري کودکان نيز که نتيجه اجتناب ناپذير فقر، نابساماني هاي خانوادگي و کاستي هاي آموزشي و اجتماعي است شديدا مانع رشد و بالندگي و وصول آنان به کمالاتي است که در خلقت شان مقدر شده است.متاسفانه اکثر ما به درستي نمي دانيم که هرگاه فرزندانمان از امکانات رشد و پرورش صحيح برخوردار باشند، چه زندگي متعالي در انتظارشان است. ما غالبا غافل از آنيم که سعادت و کمال کودکانمان در گرو رشديافتگي ما بزرگسالان است. بسياري از ما هنوز هم چنين تصور نادرستي در ذهن داريم که گويا کودکان وقتي به دنيا مي آيند از همان اول برخي خوب و برخي بدند، بعضي شرور و بعضي نجيبند، گروهي خوش اقبال و گروهي بدبختند.
ما غالبا فرزندان خود را به دليل خطاها و اختلال ها و ناسازگاري هايشان محکوم مي کنيم يا به باد ناسزا و تنبيه مي گيريم و فراموش مي کنيم که به جاي آن بايد خطاها و ندانم کاري هاي خودمان را دليل بروز مشکلات آنان بدانيم. واقعيت هاي زندگي خانواده ها حاکي از آن است که بسياري از آنان آشنايي کافي در زمينه رشد و پرورش فرزندانشان را ندارند. فراوانند کودکاني که تحت سرپرستي ناقص يکي از والدين به سر مي برند و يا نابساماني هاي خانوادگي، نظير مناقشات پدر و مادر با اعتياد پدر و سرپرست خانواده و يا به ويژه فقر فرهنگي و تربيتي اولياء دشواري هاي بزرگي را در راه رشدشان ايجاد مي کند.گستره اين نوع مشکلات به قدري وسيع است و چنان گروه بزرگي از کودکان در معرض مخاطرات رواني و فکري و اجتماعي قرار دارند که اتخاذ تدابير همه جانبه مشاوره اي و مددکاري را اجتناب ناپذير مي سازد. براي چنين منظوري ضروري است که علاوه بر ارائه خدمات گسترده روان شناسي و تعليم و تربيتي در مدارس، مراکز مشاوره کودک و خانواده با امکانات کافي در شهرها و روستاهاي بزرگتر ايجاد شود
انسان در محيطي به نام خانواده پا به عرصه وجود مي گذارد. در آن محيط دركنار ساير افراد خانواده پرورش مي يابد. هر كدام از افراد داراي ظرفيت و استعدادهاي ذاتي هستند كه از پدر و مادر به ارث مي برند و سپس تحت تأثير و نفوذ عوامل مختلف محيطي قرار گرفته و تربيت مي شوند. به عبارت ديگر، مجموعه استعدادها و توانايي هاي ارثي و تأثيرات تربيتي مأخوذ از محيط شخصيت آن ها را مي سازد و بنابراين در تشكيل شخصيت و تربيت انسآن ها، خانواده بزرگترين نقش را دارد (جهانگرد، 1373).
رابطه والدين با فرزندان و جو عاطفي خانواده يكي از مسائل مهم و تأثيرگذار در رشد و پرورش استعدادها و بالعكس عاملي مهم در جهت سوق دادن فرزندان به رفتارهاي ناسازگارانه و ضد اجتماعي مي باشد. متخصصان بهداشت رواني، عامل اصلي مشكلات رفتاري را به رفتارهايي نسبت مي دهند كه بين والدين و فرزندان وجود دارد، به نظر آنان خانواده به صورت يك مجموعه اصلي (پدر، مادر، و فرزندان) مي توانند تأثيري عميق بر رفتار اوليه كودك داشته باشند (هالاهان و كافمن ، 1994).
چگونگي ارتباط والدين با فرزندان، به عوامل مختلفي بستگي دارد اما ارتباط هر چه قو ي تر و گرم تر باشد، اعتماد به نفس، شكيبايي، تلاش و پشتكار نوجوان در تحقق خواست هاي والدين افزايش مي يابد و بر عكس هر چه ارتباط ضعيف تر و سردتر باشد، همسوئي مسيرهايي كه والدين مشخص مي كنند كم تر خواهد شد و موفقيت تحصيلي فرزندان نيز در صورتي كه جزء اهداف والدين باشد در گرو اين روابط صحيح خواهد بود (شعله، 1383).
در ايجاد ارتباط مثبت و سازنده بين والدين و فرزندان عوامل زيادي مؤثر هستند و مهم ترين آن ها عبارتند از : احترام متقابل والدين به يكديگر و فرزندان، ابراز محبت به شيوه هاي كلامي، تفاهم و همدلي والدين و فرزندان، شناخت نگرش هاي يكديگر، تعادل در اعطاي امتيازات به فرزندان، مشخص نمودن مسئوليت ها، تعيين محدوده اختيارات حقوق والدين و فرزندان، طرد و پذيرش متعادل، مشخص نمودن اصول انضباطي خانواده، هماهنگي در رفتار و گفتار همراه با صداقت (شعله، 1383).
خانواده نيز بر اساس تقسبم بندي شيفر (1959) و زيگلمن (1999) و با توجه به دو بعد كنترل و محبتي كه در روش هاي فرزندپروري خود به كار مي برند به چهار دسته تقسيم مي شود: 1-مقتدر 2- سهل گير 3- مستبد 4- كناره گير كه هر كدام ويژگي خاص خود رادارد و فرزنداني كه طبق هر كدام از اين شيوه ها تربيت و پرورش مي يابند با ديگري متفاوت خواهد بود و اين تفاوت بستگي به نوع پرورش و طرز برخورد بافرزند دارند. برخورد با محبت يا به سردي و همچنين با كنترل بالا يا بدون كنترل و سهل انگار، افرادي با خلق وخوي متفاوت وارد جامعه مي كند كه اگر به طريق صحيح پرورش نيافته باشند زودتر دچار آفت هاي جامعه خواهند شد و امكان اصلاح و درمان آن ها بسي مشكل تر از تصحيح تربيت و پرورش اوليه والدين در كودكي و نوجواني آنان خواهد بود. بزهكاراني كه جامعه امروز ما را تهديد مي كنند روزي كودكي بيش نبودند كه در محيط گرم خانواده و در سايه تربيت صحيح مي شد آن ها را جواناني مثبت و سازنده و سازگار با محيط تربيت كرد. براي سازگاري مطلوب كودك، نيازهاي اساسي از جمله نياز به محبت و امنيت، نياز به تعلق خاطر نياز به فلسفه زندگي ارضاكننده(معني جويي)، نياز به موفقيت(احساس ارزش كردن)، نياز به همدلي و همدردي(تفاهم)، نياز به مقبوليت(پذيرش گروه) و نياز به درك ارزش هاي اخلاقي بايد برآورده شود (شرفي، 1368).
نقش محيط، بخصوص محيط خانه دراختلال رفتاري كودكان بسيار با اهميت است. شوك هاي عاطفي شديد يا هيجان هاي مداوم و طولاني نيز تأثير خود را بر اختلال رفتاري كودكان خواهند داشت. به نظر مي رسد عامل خانواده در حفظ سلامت روان كودك نقش تعيين كننده و محوري دارد. والديني كه نگرش و رفتار آنان زمينه پذيرش بيش تري فراهم كند، منبع اهميت براي كودكان نگران و مضطرب خواهند بود. برعكس والدين سخت گير و خشن مانع رشد و تكامل و استقلال آنان مي شوند. خانواده مطلوب، خانواده اي است كه ضمن توجه به انتظارات كودك، محيط امن عاطفي، احساس ارزشمندي، احساس تعلق و مورد عشق و علاقه بودن را تأمين مي كند(ملكي1382).
زندگی خانوادگی نقش اساسی در حفظ سلامت روانی ,اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد . خانواده اولین و مهمترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد . در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی , عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم . تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می آید , میتواند به مشکلات رفتاری- عاطفی و یادگیری در آن ها بینجامد . اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به ویژه والدین می باشد . به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آن ها با فرزندان رتباط دارد.با توجه به اين موارد، در اين پژوهش به بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين با اختلال كودكان پيش دبستاني پرداخته مي شود.

فهرست مطالب:
فصل اول :
( كليات تحقيق )
1-1-مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
1-4 - اهداف تحقيق
1-4-1 - هدف كلي تحقيق
1-4-2- اهداف جزئي
1-5 - فرضيات تحقيق
1-5- 1- فرضيه اصلي
1-6- تعريف واژه ها و اصلاحات
1-6-1- تعريف نظري متغيرها
شيوه هاي فرزندپروري
اختلالات رفتاري
2-7-1- تعريف عملياتي متغيرها
شيوه هاي فرزندپروري
اختلال رفتاري
فصل دوم
( ادبيات و پيشينه تحقيق )
2-1-گستره نظري متغيرها
2- 1-1- نظريه هاي فرزندپروري
خانواده و الگوهاي فرزندپروري
شيوه هاي فرزندپروري
1- شيوه اقتداري
2- شيوه استبدادي
شيوه آسان گير
شيوه كناره گير
2- 1-1- نظريه هاي اختلال رفتاري
رفتارهاي سازشي و اختلالات رفتاري
رفتار سازشي
خصوصيات انسان سازگار
اختلالات رفتاري
تعريف اختلالات رفتاري
علل اختلالات رفتاري
طبقه بندي
نظام هاي طبقه بندي آماري
نظام هاي طبقه بندي باليني
اختلال كمبود توجه و بيش فعالي
اختلال سلوك
ناپختگي عاطفي
گوشه گيري
رفتارهاي ضداجتماعي
پرخاشگري
اضطراب
مشكلات جسماني
افسردگي
دروني سازي
بروني سازي
2-2- مروري بر تحقيقات پيشين
2-2-1- .شيوه هاي فرزندپروري و سازگاري فرزندان
2-2-2 -شيوه هاي فرزندپروري والدين و پيشرفت تحصيلي
2-2-3-جنسيت فرزندان و شيوه فرزندپروري والدين
2-2-4- اختلال رفتاري
شهرام واحدي ،دكتر اسكندر فتحي آذر ( 1385 ) فصلنامه
قادر زاده باقري (1373)
ملتجي، (1377) نقل از محتشم، (1383)
دكتر محمد جواد عليشاهي*
فصل سوم :
( روش تحقيق )
3-2- جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه
3-3- روش جمع آوري اطلاعات
3-4- ابزار گرد آوري اطلاعات
3-4-1- ابزار سنجش شيوه هاي فرزندپروري
3-5- روش تجزيه و تحليل آماري
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول 2-1: مدل چهار بعدي شيوه هاي فرزندپروري شيفر
آزادي و خود مختاري
جدول (2-2) : تعيين نوع شيوه فرزندپروري (اقتباس از بامريند 1991)

منابع ومأخذ:
- اتكينسون، ريتال ل، اتكينسون، ريچاردوس، و هيلگارد، ارنست، ر(1380). زمينه روانشناسي (ترجمه محمدتقي براهني و همكاران). جلد دوم. چاپ هفتم. تهران: انتشارات رشد.
- احمدوند، محمد علي (1376). روان شناسي كودكي و نوجواني. چاپ اول. انتشارات دانشگاه پيام نور.
- آزاد، حسين (1375). آسيب شناسي رواني. چاپ سوم. انتشارات بعثت.
- اسدي نژاد، فاطمه(1377). بررسي نقش تربيتي خانواده در ميزان ناسازگاري اجتماعي دختران نوجوان . پايان نامه كارشناسي. شيراز،مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد رجايي.
- اسلامي نسب، علي (1373). روانشناسي سازگاري، چاپ اول. انتشارات بنياد.
- آقاجاري، زهره (1374). بررسي تأثير شيوه فرزندپروري والدين برعزت نفس و سازگاري فرزندان . پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه الزهراء.
- آهنكوب، محمدرضا (1372). مقايسه عملكرد تحصيلي و سازگاري عاطفي ـ اجتماعي دانش آموزان جهشي و غيرجهشي مدارس ابتدايي شهر اهواز . شوراي تحقيقات استان خوزستان.
- برجعلي، احمد (1380). تحول شخصيت در نوجوان. چاپ اول، انتشارات وراي دانش.
- برزگر، علي (1381). بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني در سازگاري عاطفي و اجتماعي دانش آموزان سال اول دبستان شهر بوانات .پايان نامه كارشناسي، مركز آموزش عالي فرهنگيان فارس.
- بحراني، محمود (1378). بررسي رابطه انگيزش تحصيلي و عادات مطالعه بر روي دانش آموزان متوسطه شيراز . پايان نامه كارشناسي ارشد علوم تربيتي. دانشگاه شيراز.
- بذل، معصومه (1383). بررسي رابطه مهارت حل مساله و ميزان سازگاري دانش آموزان دختر و پسر دوم دبيرستان .پايان نامه كارشناسي ارشد راهنمايي و مشاوره. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء.
-بهرامي، شهناز(1380). تعادل در تربيت . ماهنامه تربيت. اسفندماه شماره6، ص29ـ26.
- پارسا، محمد (1367). روانشناسي رشد كودك و نوجوان. انتشارات بعثت.
- پوريان، محمود (1383). چه كسي ترك تحصيل مي كند و چرا؟ . مجله پيوند.بهمن ماه، شماره 304 ص 40 ـ 36.
- تهمتن، كلثوم (1373). بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر فسا . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز.
- جعفري قاجار، غزال(1383). شيوه هاي فرزندپروري . رشد ماهانه معلم، آبان، آذر، دي و بهمن، شماره هاي 184، 185، 186، 187. ص 35، 36، 19، 35.
- جهانگرد، يداله (1373). نحوه رفتار والدين با فرزندان. چاپ سوم. انتشارات انجمن اولياء و مربيان.
- حقيقي، جمال، شكركن، حسين. موسوي شوشتري، مژگان (1381). بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با سازگاري دانش آموزان دختر پايه سوم مدارس راهنمايي . مجله علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. دوره سوم، سال نهم، شماره هاي 1 و 2، ص 108 ـ 79.
- دهقاني، عبداله (1379). مقايسه بين شيوه هاي فرزندپروري و خود تنظيمي تحصيلي و تأثير آن بر موفقيت تحصيلي در درسهاي فارسي و رياضي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه . پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي. دانشگاه شيراز.
- سبحاني جو، حياتعلي(1383). هويت و بحران هويت . نشريه ماهانه پيوند. آبان ماه، شماره 301. ص 49ـ 38.
- سراج، مريم (1382). رابطه محيط خانوادگي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع متوسطه . پايان نامه كارشناسي روانشناسي، دانشگاه شيراز.
- شاملو، سعيد (1380). بهداشت رواني. چاپ چهاردهم. انتشارات رشد.
- شرفي، محمدرضا (1368). مراحل رشد و تحول انسان. چاپ سوم. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- شعله، محمد جعفر (1383). عوامل مؤثر در افت تحصيلي دانش آموزان متوسطه. چاپ اول. انتشارات فراتمن.
- شوشتري، مژگان (1376). رابطه جو عاطفي و سازگاري فردي و اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي اهواز . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اهواز.
- شكركن، حسين و باقري، مسعود (1376). رابطه شيوه هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمايي اهواز . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اهواز.
- فولادي، عزت اله (1383). مشاوره همتايان. چاپ سوم. انتشارات طلوع دانش.
- قائمي، علي (1373). خانواده و كودكان دشوار. چاپ اول. انتشارات اميدي.
- كاجي، مهناز(1369). مقايسه ترس از موفقيت بين دانشجويان و دانش آموزان شيراز . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز.
- كفايت، محمد (1373). بررسي ارتباط شيوه ها و نگرش هاي فرزندپروري با خلاقيت و رابطه متغير اخير با هوش و پيشرفت تحصيلي و رفتارهاي پيشرفت گرايانه شوراي تحقيقات استان خوزستان.
-كوثري، محمد ابراهيم(1380). مقايسه بررسي تأثير منبع كنترل و جنسيت در سازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان دبيرستان .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
- كوهكن، محمدتقي (1384). بررسي تأثير سبك مديريت مديران و جو سازماني در ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان . مجله تربيت. سال بيستم، شماره 8 ارديبهشت ماه ص.28-25.
- لطف آبادي، حسين (1378). روان شناسي رشد نوجواني و بزرگسالي. چاپ اول. انتشارات سمت.
- مراد حاصل، مهدي (1383). حرف هاي تنهايي . مجله پيوند. دي ماه، شماره303. ص 13ـ9.
- مركز مشاوره و خدمات روان شناختي (1378). هنجاريابي منطقه اي پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني، سال تحصيلي 78-77 . آموزش و پرورش استان مازندران.
- مكائيلي، نيلوفر (1377). بررسي شيوه هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت و رابطه متغير اخير با پيشرفت تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
- مكاري، آذر (1365). بررسي چگونگي همبستگي بين تجارب عاطفي دوران كودكي با بلوغ . بخش روانشناسي باليني.
- ملكي، حسن (1382). خانواده متعادل و توسعه پايدار . مجله پيوند. آبان ماه، شماره 289،
ص 13- 5.
- مهرافروز، حجت اله و شهرآراي، مهرناز (1381). بررسي رابطه انگيزش نسبت به شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي . مجله علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. دوره سوم، سال نهم، شماره هاي 1 و 2، ص 148 ـ 131.
- نوابي نژاد، شكوه (1367). رفتارهاي بهنجار و نابهنجار در كودكان و نوجوانان.چاپ سوم، انتشارات ميعاد.
- هالاهان، دانيل پ و كافمن، جميزام (1377). كودكان استثنايي: مقدمه اي بر آموزش هاي ويژه.( ترجمه مجتبي جواديان). مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي.
- هترينگتون، اي، پارك، دي (1962). روان شناسي كودك از ديدگاه معاصر. جلد 2. ترجمه طهوريان، جواد و ديگران (1373). چاپ اول. مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي.
- هنري، ماسن و همكاران (1986). رشد و شخصيت كودك.( ترجمه مهشيد ياسايي).چاپ دوم. تهران: نشر مركز.
- هيبتي، خليل (1381). بررسي شيوه هاي فرزندپروري والدين و رابطه آن با شيوه هاي مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه شهر زرقان . پايان نامه كارشناسي ارشد. روان شناسي تربيتي، دانشگاه شيراز.
- يعقوبخاني، غياثوند، مريم (1372). رابطه محيط خانواده و پيشرفت تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.

منابع لاتين :
-Anderson, G. E. jimerson, S. R. & Whipple, A, D (2002). “Children ratistress full exprienies at home and school . Loos of a parent and grade reten supper latiere stressors.
-Balk D. E. (1992). Adolescent Development. Kansas state university, Brookscolo, publishing company.
-Berk, L. E. (1997). Child Development. Fourth Edition.
-Bukatko, D. & Daehler M. W. (1992). Child Development university of Massachusetts. Houghton, Milflin company.
-Crick, nicki. R. (1997).“Relational And Overt Aggression In Preschool . Developmental psychology. Vol. 33, P. 579-588.
-Dacey, j. & Kenny, M. (1997). Adolescent Development. Second Edition, Boston College, Brow &. Benchmark.
-David, Brodzinsky, Schechter, Anne, Braff, Singer. (1984). “Psychological And Academic Adjustment in Adopted Childeren . Journal of consulling and clinical psychology. Vol. 52, P. 582-590.
-David, W. kaslow, Nodine. J. (1994). “Moarital Discord Intact families: sex Differences in Child Adjustment . American Journal of Family. Therapy. Vol. 22, P: 358-370.
-Fabes, Richard. A. (1997). “Roles of Temperamental A Rousal and Gender – Segregated Play in young Childrens Social Adjustment . Developmental psychology. Vol. 33, P. 693- 702.
-Ferrari, J. & olivette. M. (1993). “Perception of Control & the Development of Decision among Late Adolescent Families . Adolescence. vol. 28, No, 112.
-Frring , lewis , Michael, Taska, lynn. (1999). “Age and Gender Differences in Children and Adolescents Adaptation to Sexual Abuse . The Inter national journal. Vol. 23, P. 115- 128.
-Glasgow, K. Dornbusch. M. Troyer, Steinberg. L, & Ritter, P. (1997). “Parenting Styles Adolescents Attributions, and Educational out comes in Nine Heterogeneous Highschools . Child Development. Vol. 68, No. 3,PP: 507-529.
-Grayson, N. Holmbeak & Mary, L. Wandrei (1993). “Individual and Relational Predictors of Adjustment in First – Year College Students . Journal of counesling psychology. vol . 40, P: 73-78.
-Hardy, D. F, Power , G, and Jaedicke , S. (1993). “Examining the Relation of Parenting to Childrens Coping with Everyday Stress . child Development. Vol. 64, P: 1841.
-Herz, L. Gullone, (1999). The Relationship between SelfEsteem and Parenting Style . Journal of cross cultural psychology. The ousandoak, vol. 30, PP: 742- 767.
-Kafir, D. (1988). “Achievement and Aspiration Among Boys and Girls in High school: A Comparison of Two Israeli Ethnic . Corups American Educational Reseaerch. Vol. 25, P: 213-236.
-King funli, A (1974). “Parental Attitude Test Anxiety and Achivement Motivation: A Hong Kong Study .Journal of Social psychology. Vol. 23 (1), P: 3-11.
-Lambron, S. D. , Mounts, N. S. Stenberg, L. S. M. (1991). “Patterns of Competence and Adjustment among Adolescents From outhoritative, Authoritian, Indulgent and Neglectful Families . Child Development. vol. 62, P: 1049-1065.
-Lau, S. & Cheung. P. (1987). “Relation between Chinece Adolescents Perception of Parent Control & Organization & Their Perception of Parental Warmth . Developmental psychology. Vol. 23, No, 5. P: 726-729.
-Light body, P. (1999). “Motivation and Attribution at Secondary School: The Role of Gender . a Educational studies. Vol. 22, P. 13-25.
-Long. G. & Adler, F (1997). “ Motivation and Achivement in Elementray children . Eric number : En 413059.
-Michael, K, & Susan, K. W. (1994). “Psycholog ical Development in Three Generations of College Students . Jounal of youth and Adolescent. Vol. 23. P. 567-571.
-Molina, Mariehelene, coplan, Robert, wichman (1999). “Nonsocilplay in the Kinder Garten Classroom: Gender Differences in Relation with Adjustment . Paper presented at the Biennial Meeting of the society for Research in Child Development. (April, P. 15-18, 1990).
-Rachel, A, vantta (1994). “Adolescent Gender Differences is Suicide Related Behaviors . Journal of youth and Adolescence. Vol 26, P: 559-70.
-Rohner, R. & Rohner, E. (1981). “Parental Acceptance Rejection & Parent Control : Cross Cultrul Codes . Ethnology. vol 20, P. 245-260.
Ruth , chao . (1994) . “Beyond Parental Control & authoritarian Parenting Style . Understanding Chinese through the Culturul nation of Reading . Child development . Vol . 65 (4) .
-Salili, F. (1994). “Age, sex And Cultural Difference in The Meaning of Dimensions of Achievement . Jornal of Personality and Social Psychology. Vol. 20, No. 6, P:635-648.
-Sigel man, C. (1999). Life span in human development. Brooks Cole. Publishing Company. U. S. A.
-Slicker, E. K (1999). “Relationship of Parenting Style to Behavioral Adjustment in Graduating High school Senior . Journal of youth and Adolescent. Jou, vol. 27, No. 3, P: 345-372.
-Steinberg, L. & Lamborn .S. & Dornbuch, S. M. & Darling, N. (1992). “Impact of Parenting Practices on Adolescent: Authoritative Parenting, School Involvement & Encouragement to Succeed . Child Development, vol. 63, No. 5, P:1266-1282.
-Suniva, s. luthar & Gretta (1997). “Substance Use and Personal Adjustment among Disadvantaged Teenagers: A six – Month. Perspective Study . Journal of youth and Adolescence. Vol. 26, P. 353-362.
-Uriel, L, D, A. (1995). “Quarrel Involvement of School Aged Children: Gender Differences , Age Trends, and School Adjustment Correlates . Journal Of Genetic Psychology. Vol. 15, P. 87-96.
-Weiner & Elkind (1972). “An Attribution Analysis Of Achievement Motivation . Journal of personality and social psychology. Vol. 12, P.1-20.
-WHO (1993). Comprehensive. “School Health Education, Division of Mental Health . MNH/ PSF/ 93. 3 Rev. j, P. 5.
-Wliewer, W & Fear now, M. & Miller, P: (1996). “Coping Socialization in Middle Child hold : Testes of Maternal & Parental Influences . child development. Vol. 67, P. 2339- 2357.
Yau,J & Sementa,J.(1996) . “Adolescent parent Conflict among Chinese Adolescent in HongKong Child development . vol . 67,p:1262-1275 .

منابع اختلال رفتاري
منابع فارسي
1- آخنباخ، توماس. رسكورلا، لسلي (1384)، كتابچه راهنماي فرمهاي سن مدرسه نظام سنجش مبتني بر تجربه آخبناخ، ترجمه اصغر مينايي، تهران پژوهشكده كودكان استثنايي.
2- اتكينسون، ريتا و همكاران (1382)، زمينه روانشناسي، ترجمه محمد تقي براهني و همكاران، تهران، انتشارات رشد.
اسلامي نسب، علي (1373)، روانشناسي سازگاري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.
افروز، غلامعلي (1380)، مقدمه اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
بافنده قراملكي، حسن (1379)، بررسي مقايسه اي سلامت عمومي نوجوانان ناشنوا و شنوا، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
پاكزاد، محمود (1376)، كودكان استثنايي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
پورافكاري، نصرت الله (1376)، فرهنگ جامع روانشناسي، روانپزشكي و زمينه هاي وابسته، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
حيدريان مقدم، محمد، يونان، مليندا (1376) توانبخشي شنوايي و زبان آموزي، تهران، نشر طبيب.
دنمارك، جان (1379)، ناشنوايي و بهداشت رواني، ترجمه شروين شمالي و احمد عليپور، تهران، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.
ديباج، سيدمهدي (1375)، تهيه و استاندارد ساختن تست سنجش رفتار سازشي كودكان پيش دبستاني، پايان نامه چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.
زارع، حسين، هاشمي، تورج (1381)، آموزش و پرورش تطبيقي كودكان داراي اختلالات رفتاري. مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، شماره 2، صفحات 107 تا132.
ساريچ، ايوانز (1371)، روانشناسي و ارتباط در كودكان ناشنوا، ترجمه شروين خزائلي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
سرمد، زهره و همكاران (1383)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه.
سعيدي، ابوالفضل (1371)، بررسي و مقايسه پختگي اجتماعي پسران شنواي عادي و ناشنواي 10 تا11 ساله مدارس تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
سيف نراقي، مريم. نادري، عزت الله (1380)، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، تهران، انتشارات ارسباران
سيف نراقي، مريم. نادري، عزت الله (1379)، اختلالات رفتاري كودكان و روش هاي اصلاح و ترميم آن، تهران، انتشارات بدر.
شريفي درآمدي، پرويز (1381)، روانشناسي كودكان استثنايي، تهران، انتشارات روانسنجي.
شعاري نژاد، علي اكبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاري، تهران، مؤسسه اميركبير.
شفيع آبادي، عبدالله (1377)، راهنمايي و مشاوره كودك، تهران، انتشارات سمت.
صالحي، محمود (1379)، مقايسه عملكرد هوش غير كلامي دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروههاي سني 6و9و12 سال، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
عباسي تهراني، فاطمه، دولت آبادي، شيوا (1381)، بررسي ميزان افسردگي و اضطراب در معلولين بينايي 50-16 ساله شهر تهران، مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، شماره 4صفحات 359 تا 375
فقهي، غزاله (1380)، بررسي و مقايسه سازگاري نوجوانان دختر ناشنوا و شنوا، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
قادرزاده باقري، جعفر (1373)، بررسي همه گيرشناسي اختلالات رفتاري در دانش آموزان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
كراتوچويل، توماس آر. موريس، ريچارد جي (1381)، روانشناسي باليني كودك، ترجمه محمدرضا نائينيان و همكاران، تهران، انتشارات رشد.
كرك، ساموئل اي، گالاگر، جيمز جي (1380)، آموزش و پرورش كودكان استثنايي، ترجمة مجتبي جواديان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
كرچمر، روبرت، دوترمن، ديويد (1380)، باليدگي اجتماعي و رفتار انطباقي ناشنوايان، ترجمه سهيلا خداورديان و سعيد حسن زاده، تهران، پژوهشكده كودكان استثنايي.
كشاورزي ارشدي، فرناز و تجلي، پريسا (1384)، ناشنوايي، روانشناسي و آموزش، تهران، انتشارات شرح.
كلارك، موراگ (1378)، زبان آموزي به شيوه طبيعي براي كودكان دچار نقص شنوايي، ترجمه دكتر علي اصغر كاكو جويباري، شروين شمالي، تهران، انتشارات آموزش و پرورش استثنايي.
لطف آبادي، حسين (1382)، آزمونهاي رواني- شناختي كودكان براي مشاوره كودك، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
لوترمن، ديويد. كارترزوايت، الن. سيوالد، ريچارد (1381)، توانبخشي شنوايي، ترجمه زهرا جعفري، فاطمه ادكي، تهران، نشر طبيب
محمدپور، طاهره (1376)، آشنايي با ناشنوايان، آموزش و توانبخشي آنها، تهران، انتشارات سازمان بهزيستي كشور.
ميلاني فر، بهروز (1382)، روانشناسي كودكان و نوجوانان استثنايي، تهران، نشر قدس.
محتشم، ليلي (1383)، كاربرد نقاشي در كاهش مشكلات هيجاني كودكان ناشنوا، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.
&

پروژه


اختلال


رفتاری


و


فرزند


پروریمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر

مقاله درمورد.. اسمبلی کامپيوتر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امکان سنجي اجراي بودجه¬ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي

پاورپوینت در مورد کارگاه درس پ‍ژوهي .

پاورپوینت عوامل برپایی دولت اسلامی(اصولگرایی)

تحقیق در مورد قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي

مجموعه سوال شیمی فیزیک آلی + جواب

تحقیق در مورد سیستم خبره پزشکی

تحقیق در مورد usb farsi 13 ص

رفتار سازماني 1

دانلود تحقیق درباره کودک آزاری 5ص (علوم انسانی-روانشناسی)

تحقیق در مورد حبابزدائي از مذاب شيشه

دانلود تحقیق در مورد تا ريخچه شرکت برق منطقه اي باختر

تحقیق درباره وجه تسميه گاوخوني

تحقیق در مورد شرکت ایر ان خودرو

دانلود ریکاوری twrp برای گوشی سامسونگ J700H اندروید 5.1.1

برق صنعتي 30 ص

منابع انرژی تجدید پذیر 10 ص

پاورپوینت درباره زیست حسگر

دانلود پاورپوینت گراف برخی از مولفه های فرهنگ

مقاله درمورد مكانيك سيالات

برنج ديم 85 ص

بهداشت محیط 20 ص

مقاله سهراب سپهري

تأثير فناوري نانو بر کشورهاي متکي به صادرات مواد خام

كارآموزي كارداني عمران شركت چكاد افزار گلستان

مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی

گزارش کارآموزی در مورد تاسیسات .

دانلود پروژه بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها

وحی و نبوت