دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه عصبی بدن در 148 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه عصبی بدن در 148 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستگاه عصبی بدن در 148 اسلاید


دستگاه عصبی یا سیستم عصبی (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها می پردازدو، براندام گوناگون نظارت می کند و باعث ایجاد و توقّف ورودی های مربوط به حواس مختلف می شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهدهٔ دو سامانهٔ عصبی و غده ای درونی می باشد، که از این میان، سامانهٔ عصبی، از یاخته های عصبی و یاخته های کمکی تشکیل شده است.
به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اندام های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته است. خواص ویژهٔ آن عبارت اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطهٔ دستگاه به نقطهٔ دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.
قسیم بندی دستگاه عصبیتقسیم بندی دستگاه عصبی معمولاً بر دو مبنای کالبدشناختی (آناتومیک) و کارکردی صورت می گیرد.
دیدگاه کالبدشناختیدستگاه عصبی را از دیدگاه کالبدشناختی به دو بخش تقسیم می نمایند، که عبارت اند از:
دیدگاه کارکردیاز دیدگاه کارکردی سامانهٔ عصبی را به دو بخش تقسیم می نمایند:
وظیفه دستگاه عصبیسامانهٔ عصبی سه وظیفه اصلی دارد: دریافت پیامهای حواس، ترکیب داده ها واعمال حرکات. این فعالیت های عصبی به طور کلی در دو جهت انجام می گیرند: تنظیم فعالیت های درونی بدن و تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط اطراف. البته در اغلب موارد، هر دو نوع تنظیم عصبی داخلی و خارجی با هم کار می کنند.[۱] دریافت حواس هنگامی اتفاق می افتد که بدن از راه نورون ها، گلیا وسیناپس ها به گردآوری اطلاعات و داده ها می پردازد. دستگاه عصبی از سلولهای عصبی قابل تحریک و سیناپس هایی پایه ریزی می گردد که سلول ها را به یکدیگر یا به مراکز سراسری یا به دیگر نورونها متصل می کنند. کارکرد این نورونها بر پایه تحریک و بازدارندگی است. روش ارتباط میان سلولهای عصبی است که تعیین کننده کارکرد آنها می باشد.
رشته های عصبی آوران محرک های عصبی را از گیرنده های حسی به مغز و نخاع هدایت می کنند. پردازش اطلاعات درنهایت با ترکیب داده ها و فقط درمغز صورت می پذیرد. پس از پردازش اطلاعات درمغز، فرمان های عصبی ازطریق مغز و نخاع به ماهیچه ها و اندامها هدایت می شوند که به این فرایند اعمال حرکت گفته می شود. سلول های گلیا داخل بافت عصبی یافت می شوند و قابل تحریک نیستند.

فهرست مطالب:
دستگاه عصبی
نورون
تقسیم بندی نورون ها از نظر فیزیولوژی
تقسیم بندی نورون ها از نظر شکل
پریکاریون
آکسون
دندریت
سیناپس
گانگلیون
نوروترانسمیتر
بخش خاکستری
بخش سفید
سلولهای پشتیبان
انواع سیناپس ها
انواع نوروترانسمیتر
انتقال سیناپسی
راههای حسی
قشر حسی
ناحیه اولیه
ناحیه ثانویه
رسپتور
انواع رسپتور
اعصاب حسی
حس درد
سیستم سرکوب کننده درد
نخاع
ساقه مغز
سیستم مشبک
اعمال متعالی مغز
سیستم لیمبیک
هیپوتالاموس
نیم کره های مغز
یادگیری
حافظه
تثبیت حافظه
و...


سیستم عصبی


نورون


آستروسیت


سیناپس


دندریت


پریکاریون


آکسون


مغز


نخاع


درد


هیپوتالاموس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه