دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت پيشگيري از عوارض كليوي در ضايعه نخاعي- 19 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان عوارض کلیوی در ضایعه نخاعی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت پيشگيري از عوارض كليوي در ضايعه نخاعي- 19 اسلاید


žعوارض و عفونتهای ادراری يکی از نگرانی های مهم افراد مبتلا به آسيبهاي نخاعی محسوب مي شوند.žدر حال حاضر افراد نخاعی در حدود 11 بار بيشتر از افراد غير نخاعی در معرض عوارض حاصل از عفونتهای ادراری قرار دارند.
žقبل از اينکه احساس دفع ادرار به انسان دست دهد، مثانه مي تواند درحدود 170تا227 گرم ادرار را درخود جمع كند. امادرمجموع مثانه قادر است حداکثر بين 368 تا 453 گرم ادرار را در خود نگه دارد. کار نهايی دستگاه ادراری، دفع ادرار از بدن می باشد. در حالت عادی تخليه و دفع ادرار موقعی اتفاق می افتد که عضلات مثانه منقبض و ماهيچه های کوچک اسفنکتر ( كه همانند يک دريچه عمل مي كنند) شل شوند و اجازه دهند که ادرار از مثانه جاري و بوسيله مجرای خروج ادرار از بدن خارج گردد. موقعی که اين فرآيند به پايان می رسد. مثانه تخليه می شود. žيک فرد با ضايعه نخاعی، بايستی برنامه ای را برای تخليه مثانه و دفع ادرار خودداشته باشد. برنامه مناسب دفع ادرار بستگی به فاکتورهای زيادی دارد. از جمله:.1سطح ضايعه .2روش زندگی ž3. نارسايی در عملکرد طبيعی دستگاه ادراریž4. مشکوک بودن به عفونت ž5. و ساير عواملžžصرف نظر از نوع برنامه دفع ادرار، افراد نخاعی به مقدار زيادی در معرض خطر عفونتهای ادراری قرار دارند.žدرواقع عامل اصلی عفونت های ادراری، باکتريها هستند. باکتريها از پوست و مجرای ادرار مي توانند به راحتی از طريق سوندهای مختلف(ICP ، فولی و فوق عانه) وارد مثانه شوند. بنابراين وقتی باکتريها از طريق سونداژ وارد بدن می گردند و مثانه هم بطور کامل تخليه نمي شود، منجر به عفونت می شود.žهر کاندوم به مدت 48 ساعت قابل استفاده می باشد.žبرای استفاده مجدد از هر کاندوم می بايست کاندوم را بخوبی شستشو داده پس از ضدعفونی کردن خشک نمايند.žچنانچه تغيير رنگ يا زخم روی پوست آلت مشاهده گرديد حتما" بررسي شود.žدر صورتيکه خاصيت ارتجاعی کاندوم از بين رفته از کاندوم استفاده نشود.ž-اولين اقدام اين است که افراد نخاعی بايستی در طول زمانهای بيداری خود وحداقل هر 3 تا 4 ساعت ،يک برنامه منظمی را برای تخليه ادرار خود داشته باشند. -- با توجه به مصرف مايعات بيشتر، مثانه نيز بيشتر تخليه شود. -- مرحله بعدی در پيشگيری از عفونتها اين است که وسايل مراقبت ادراری را تميز نگه داشته و دستها و پوست را قبل و بعد از سونداژ بطور کامل بشویند. -- نوشيدن زیاد آب کمک می کند تا باکتريها به بيرون از بدن جاري شوند. -- نوشيدنی هايی مانند نوشابه های قنددار، و کافئين دار را محدود کنند، اين نوشيدنی ها باعث می شوند که بدن آب را جذب نموده و باعث محدوديت توليد ادرار در کليه ها مي گردند. -- حداقل يکبار در سال يک معاينه کامل کلیوی و ازمایش ادرار. -žطبيعی است که افراد نخاعی، همواره در ادرار خودمقداري باکتری خواهند داشت، ولی هيچ علامت يا نشانه ای از عفونت های دستگاه ادراری درآنها ديده نمي شود. تحقيقات نشان می دهد که اين افراد معمولا" نياز به مصرف هيچ نوع آنتی بيوتيکی ندارند ،مگر اينکه علائم بيماری آنهاشروع شود.

عوارض کلیوی در ضایعه نخاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه