دانلود رایگان

پرسشنامه سبک های حل مساله PSS کسیدی و لانگ 1996 - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مساله PSS کسیدی و لانگ 1996

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های حل مساله PSS کسیدی و لانگ 1996 مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می باشند.
این پرسشنامه به خوبی می تواند آسیب پذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند.پرسش های این مقیاس با گزینه های بلی ،خیر و نمی دانم پاسخ داده می شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسایل و موقعیت های خاص بیان می کند. موافقت یا مخالفت خود را نشان می دهد.
تعداد سوالات: 24
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی
نوع فایل: WORD


پرسشنامه سبک های حل مساله PSS کسیدی و لانگ


پرسشنامه سبک های حل مساله 1996


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسمه تعالی (PSS 1996 کسیدی و النگ پرسشنامه سبک های حل مسئله ...

بسمه تعالی. پرسشنامه سبک های حل مسئله ). (PSS. کسیدی و النگ. 1996. پاسخگوی
عزیز. لطفأ. هر جمله را با دقت بخوانید و چنانچه آن جمله در مورد شما صدق می کند در مقابله.
گزینه )بلی( ودر غیر این صورت در مقابل گزینه )خیر ( عالمت بزنید . همچنین اگردر
مورد جواب سؤال. مردد هستید در مقابل گزینه )نمی دانم( عالمت بزنید . نام : نام خانوادگی :.

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶ - مادسیج

15 ژوئن 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶. (شامل
پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی
پرسشنامه). مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال ۱۹۹۶ طی دو مرحله
ساختند و دارای ۲۴ پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار
...

پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ 1996

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي. ﺣﻞ. ﻣﺴﺄﻟﻪ. (. PSS. ) ﮐﺴﯿﺪي و ﻻﻧﮓ. 1996. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎً. ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ. " ﺑﻠﯽ. " و در. ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺰﯾﻨﻪ. " ﺧﯿﺮ. " ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻣﺮدد ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ. " ﻧﻤﯽ. -. داﻧﻢ. "
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺷﻤﺎره. ﺳﻮال. ﺑﻠﯽ. ﺧﯿﺮ. ﻧﻤﯽ. -. داﻧﻢ. 1. ﻣﻦ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺪون ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. دﻫﻢ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در
...

پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ

31 مارس 2017 ... پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگReviewed by محمود دبستانی on Mar 31
Rating: 5.0پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگپرسشنامه سبک های حل مساله
کسیدی و لانگ (PSS) در سال 1996 طی دو مرحله ساخته شد. پرسشنامه سبک های حل مساله
کسیدی و لانگ (PSS) در سال ۱۹۹۶ طی دو مرحله ساخته شد. کسیدی و ...

پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ 1996 | پرسشنامه ...

16 آوريل 2015 ... توضیحات. سازنده ابزار: کسیدی و لانگ 1996. تعداد گویه/سوال: 24. مولفه/زیر مقیاس:
6 عامل: درماندگی در حل مسأله یا جهت¬یابی ، مهارگری حل مسأله یا کنترل در حل مسأله ،
سبک حل مسأله خلاقانه ، اعتماد در حل مسأله ، سبک اجتناب ، سبک گرایش یا تقرب و
روی آورد. مقیاس/طیف: 3 درجه ای لیکرت. نمره گذاری: تفکیک سوالات را ...

پرسشنامه سبک های حل مساله PSS کسیدی و لانگ - آزمون یاب: مرجع ...

مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24
پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می
باشند. این پرسشنامه به خوبی می تواند آسیب پذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد
و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند.پرسش های این مقیاس با گزینه های بلی ،خیر
و ...

حل مسأله - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

جنسیت و پرخاشگری 26. حل مسأله 29. مؤلفه های حل مسأله 30. سبک های حل مسأله 33.
شخصیت 34. نظریههای زیستی شخصیت 35. نظریه خلق و خو 37. نظریه صفات 37.
نظریه پنج عامل بزرگ ..... و لانگ[56]، 1996). تعریف عملی: نمره ای است که فرد در هر
یک از زیرمقیاس های پرسشنامه سبک های حل مسأله کسیدی و لانگ (1996)، کسب می
کند.

مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره ...

برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی خودکارآمدی عمومی شرر و سبک‌های حل مسئله کسیدی و
لانگ استفاده شد. داده‌ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t مستقل، آزمون
یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد خودکارآمدی در دانش‌آموزان
دبیرستان‌های نمونه بالاتر از دانش‌آموزان عادی است. و هم‌چنین تفاوت معنی‌داری بین
اعتماد ...

دانلود نمونه انجام شده آزمون رورشاخ به همراه نمره گذاری و تفسیر - آموزگاران

دیگر مطالب مرتبط. دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره · دانلود پرسشنامه چند بعدی
نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود · دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS)
کسیدی و لانگ-1996 · دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ · دانلود
پرسشنامه استرس دوران دانشجويي (SLSI) · دانلود آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم
کوتاه 25 ...

دانلود پرسشنامه سبک هویت - آموزگاران

مردم نیاز دارند که به یک سری ارزش ها جهت زندگی کامل پایبند باشند کاملا مخالف □ تا
حدودی مخالف □ مطمئن نیستم □ تا حدودی موافق □ کاملا موافق □ بهتر است مجموعه ای
از ارزش ها را در اختیار داشته باشیم تا اینکه بخواهیم گزینه های ارزشی دیگر را مورد
ملاحظه قرار دهیم. کاملا مخالف □ تا حدودی مخالف □ مطمئن نیستم □ تا حدودی موافق ...

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی - آموزگاران

18 دسامبر 2017 ... مشخصات « پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی » روایی و پایایی: دارد خرده
مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 26 سوالی نوع فایل: word کد 10141 پرسشنامه های زیادی
برای ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است ولی پرسشنامه های کیفیت زندگی
سازمان بهداشت جهانی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود مورد توجه ...

دانلود رایگان پرسشنامه تحریف های شناختی عبدالله زاده و سالار - آموزگاران

الف)معرفی پرسشنامه: پرسشنامه حاضر توسط عبداله زاده و سالار درسال1389 با هدف
دست یابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریف های شناختی استفاده شده در زندگی
روزمره ساخته شده است.پرسشنامه حاضر می تواند به عنوان یک ابزار، درخدمت اهداف
آموزشی ،پژوهشی،بهداشتی درمانی،در رابطه با کار و روابط انسانی،مدیریت وسازماندهی
وسیاست ...

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶ - جدیدترین سایت

4 ژانويه 2017 ... پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ که برای شما کاربران عزیز در نظر
گرفته شده است و شما می توانید این پاورپوینت را درصورت تمایل خرید نمایید .

پرسشنامه راهبردها حل مسئله كسيدي و لانگ 1996 - آدین

پرسشنامه راهبردها حل مسئله كسيدي و لانگ 1996. 1 . بسمه تعالی (PSS 1996 کسیدی
و النگ پرسشنامه سبک های حل مسئله … بسمه تعالی. پرسشنامه سبک های حل مسئله ).
(PSS. کسیدی و النگ. 1996. پاسخگوی karimisani.iaushab.ac.ir/…/
پرسشنامه_سبک_های_حل_مسئله_9703.pdfعزیز. لطفأ … مسأله غیرسازنده و سبک های
گرایش ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻠ - aminrc.ir

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. ﻣﻠﺒﻮرن، رواﯾﯽ،. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ،
ﺳﺒﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ . Cheshmandaz Amin in Applied. Psychology. Summer 2014-Vol1. .....
راﻫﺒﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. 2. ﮐﺎزﮔﺎن. (. ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺠﯿﻦ،. )2006. رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺒﮏ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﮐﺴـﯿﺪي و ﻻ. ﻧـﮓ. ):1996(. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﮐﺴﯿﺪي و ﻻﻧﮓ. 3. )1996(. ﻃﯽ.

PSS - موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

(PSS). پرسشنامه سبکهای حل مسئله توسط لانگ و کسیدی[2] (1996) طی دو مرحله حل
مساله سازنده و غیر سازنده ساخته شده و دارای 24 سوال است که هر کدام دارای 3 عامل و در
نهایت شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این
عوامل عبارتند از درماندگی[3] در حل مسأله یا جهت یابی (بیانگر ...

ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﺗﻮاﻧﺎ

ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻫﭙﻨـﺮ و ﭘﻴﺘﺮﺳـﻮن و آزﻣـﻮن. ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ راﺗـﻮس ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ. ﺳﺆاﻻت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺑﻮد . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ ...
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ،. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤ. ﻨ. ﺪي. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ ﻣﺠﻬـﺰ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ . آﻣـﻮزش. ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﻞ. ﻣﺴـﺎ. ﻳ. ﻞ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي آن.

مقایسه سبک های فرزند پروری و خلاقیت در دانش آموزان دختر پایه دوم ...

داده های به دست آمده از نمونه با نرم افزار spss و به روش تحلیل واریانس چند متغیره و
آزمون تعقیبی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مادران ... جمع آوری اطلاعات از طریق
مقیاس حل مشکل خانواده خدابخش احمدی (1383)، پرسش نامه سبک های حل مسأله کسیدی و
لانگ (1996) و سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) انجام شد. به منظور
تجزیه و ...

مقاله سبک های حل مسئله ی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ...

ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه ی سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) بود. روایی
پرسشنامه بر پایه نظر شماری ازاعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و
صاحنظران مربوط تأیید شد و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخاستفاده
شد. (α=0/74). داده ها با استفاده از نرم افزار (SPSS(win21 تجزیه و تحلیل شدند. یافته
های ...

سبک های حل مساله - پایگاه علمی ویراساینس

جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه 12 سئوالی نگرشهای خوردن، پرسشنامه 62
سئوالی سبک های تنظیم هیجانی-شناختی گرنفسکی و همکاران)1002( و پرسشنامه 12
سئوالی مهارت های حل مساله اجتماعی دیزربال و همکاران)2990( استفاده شد. تحلیل داده ها
با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که نگرش به خوردن دارای ارتباط مثبت با
...

منابع روانشناسی و پرسشنامه ها - کتب انگلیسی sorousheh.com

19 سپتامبر 2016 ... دانلود پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS). دانلود پرسشنامه سبک های حل
مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996. دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و
تیلور. دانلود آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26). دانلود پرسشنامه
کیفیت خواب پترزبورگ PSQL. دانلود پزسشنامه حس انسجام آنتونووسکی.

نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری در ارتباط بین خودکارآمدی تحصیلی و ...

برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سبک های حل مساله(psi) ، راهبردهای یادگیری (
M.S.Q.L) و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) استفاده گردید. برای تجزیه و
تحلیل داده ها از روش های آماری، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون بارون و کنی و
تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSSو AMOS5 استفاده شده است. نتایج بیانگر: 1.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب ...

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﺮماﻓﺰار SPSS ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎي راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .
..... (27 درﺻﺪ ، ﻋﺒﺪي ﻧﯿﺎ ) 85 ،(1377 درﺻﺪ و در ﭘﮋوﻫﺶ (5 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
: اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻋﺮاﺑﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) ،0/91 ،(1383 ﻧﺠﻔﯽ ) ،(1380 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯿﺪي و ﻻﻧ ﮓ ،(
1996) 2 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ...

پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ | نهمین سرمت

17 دسامبر 2016 ... نهمین سرمت : مرجع دانلود پرسشنامه ، آزمون ، مقیاس و سنجه.

The Comparison of Personality Traits, Personality Disorders, and ...

ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻘﻄﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮش. 75. ﺗﺎ. 85. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﻟﮕﻮﻫﺎ. و. ﺳﺒﻚ. ﻫ. ﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش. 85. ﺑـﻪ. ﺑﺎﻻ ﺑﻪ.
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﺔ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ. روﻧـﺪ. (. ﺧﻮاﺟـﻪ. ﻣﻮﮔﻬﻲ،. ). 1373. ﺿﺮا. ﻳ. ﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس
ﺑـﻪ روش ﻛـﻮدر. -. رﻳﭽﺎردﺳﻮن. 85/0. و ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ. 86/0. ﮔـﺰارش ﺷـﺪه. اﺳﺖ. (. ﻫﻤﺎن. ﺟﺎ. ).
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ. 3. (. PSS. ): اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﻛﺴﻴﺪي. 4. و. ﻻﻧﮓ. 5. ) 1996 (. ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﻧﺪ. و. داراي.
24.

رابطه ی عزت نفس و سبک های حل مساله با باورهای خودکارآمدی دانشجویان ...

حـل مسـاله ی دانشـجویان نیـز از پرسشـنامه ی سـبک های. حـل مسـاله ی كسـیدی و النـگ )
1996( اسـتفاده شـد. ایـن. پرسشـنامه شـامل 24 جملـه و یـك شـیوه نامه دسـتورالعمل. اسـت
كـه شـیوه ی نمره گـذاری و تكمیـل پرسشـنامه را نشـان. می دهـد. ایـن پرسشـنامه شـش
سـبک درماندگـی در حـل. مسـاله، مهـار گـری حـل مسـاله، سـبک اجتنـاب، سـبک حل. مسـاله
خاقانـه، ...

پرسشنامه راهبردها حل مسئله كسيدي و لانگ 1996 - tasnimdanesh.ir

پرسشنامه راهبردها حل مسئله كسيدي و لانگ 1996. 1 . بسمه تعالی (PSS 1996 کسیدی
و النگ پرسشنامه سبک های حل مسئله … بسمه تعالی. پرسشنامه سبک های حل مسئله ).
(PSS. کسیدی و النگ. 1996. پاسخگوی karimisani.iaushab.ac.ir/…/
پرسشنامه_سبک_های_حل_مسئله_9703.pdfعزیز. لطفأ … مسأله غیرسازنده و سبک های
گرایش ...

جامع ترین مرکز پرسشنامه های علوم رفتاری

جامع ترین مرکز پرسشنامه های علوم رفتاری - پرسشنامه های روانشناختی و آزمون های
روانی ، پژوهشی.

ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮي - پرتال جامع علوم انسانی

18 ا کتبر 2015 ... ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ. -. ﻣﻌﻨﻮي. (. MI RSWB 48. ،). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﻫﺎي. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. GHQ-28. ،). ﺳﺒﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ. (. PSSQ. ) و ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ. دروﻧﯽ .....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ. ﺣﻞ ﻣﺴ. ﻟﻪﺎ. 4. را. ﮐﺴﯿﺪي و ﻻﻧﮓ. 5. (. 1996. ) ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﻧﺪ. 1. General
Health Questionnaire (GHQ). 2. Symptom Check List - 90 – Revised ...

پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ - دانلود فایلهای روز

22 سپتامبر 2016 ... مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال ۱۹۹۶ طی دو مرحله ساختند و ... [PDF]
بسمه تعالی (PSS 1996 کسیدی و النگ پرسشنامه سبک های حل مسئله ... karimisani.
iaushab.ac.ir/.../پرسشنامه_سبک_های_حل_مسئله_9703.pdf Cachedمسأله غیرسازنده
و سبک های گرایش ، خالفیت واعتماد زیر مقیاسهای حل مسأله سا.

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

ابزار پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه سبک های حل مسأله کسیدی و لانگ (1996) و
اضطراب کتل بوده است که پس از تأیید روایی و پایایی بصورت پیش آزمون و پس
آزمون استفاده گردید. برنامه آموزش مثبت اندیشی در 8 جلسه 90 دقیقه ای به گروه
آزمایش ارائه شد در حالی که گروه کنترل آموزش خاصی ندیدند. یافته ها: یافته های بدست
آمده با ...

رابطه سبک¬های دلبستگی (اجتنابی، ایمن و دوسوگرا) و هوش هیجانی با ...

نتایج نشان داد که سبکهای دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با رضایت زناشویی و با
تعارض زناشویی رابطه مثبت، و با هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و با
تعارض ... است آثار مخربی در حیات کودک، فرزندان و خانواده به جای می گذارد که در سال
های آتی به صورت عصیان و سرکشی از مقررات اجتماعی بروز میکند (کیوچینگ، 1996
).

دانلود و خرید پرسشنامه و منابع روانشناسی

29 ا کتبر 2016 ... دانلود پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS). دانلود پرسشنامه سبک های حل
مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996. دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و
تیلور. دانلود آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران (EAT-26). دانلود پرسشنامه
کیفیت خواب پترزبورگ PSQL. دانلود پزسشنامه حس انسجام آنتونووسکی.

پرسشنامه - موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

(PSS). پرسشنامه سبکهای حل مسئله توسط لانگ و کسیدی[2] (1996) طی دو مرحله حل
مساله سازنده و غیر سازنده ساخته شده و دارای 24 سوال است که هر کدام دارای 3 عامل و در
نهایت شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این
عوامل عبارتند از درماندگی[3] در حل مسأله یا جهت یابی (بیانگر ...

هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور ...

هدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی، بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه حل مسأله پارکر
در دانشجویان دوره کارشناسی بود. نمونه پژوهش 360 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور
استان گیلان بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه حل مسأله
پارکر و حل مسأله کسیدی و لانگ پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این ...

پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ (1996)

8 نوامبر 2015 ... اعتبار و روایی پرسشنامه سبک‌های حل مسأله توسط طراحان آن یعنی کسیدی و لانگ مورد
مطالعه قرار گرفته و مطلوب گزارش شده است (نقل از عدالتی شاطری و همکاران، ۱۳۸۸).
همچنین در مطالعات دیگر نیز اعتبار و روایی آن تأیید شده است (برای مثال بیکر،
۲۰۰۳؛ کسیدی، ۲۰۰۹). این پرسشنامه در پژوهش‌های متعدد داخلی نیز مورد ...

پرسشنامه سبک زندگی سالمندان لینک مستقیم

31 مه 2016 ... بعد از پرداخت موفق فایل را فورا دانلود کنید دانلود پرسشنامه های روانشناسی - ایران
پژوهش wwwiranpajoheshcom/پرسشنامهhtml مشخصات « پرسشنامه رضایت از زندگی
داینر و پاوت (SWLS) » روایی و پایایی: دارد دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS)
کسیدی و لانگ-1996 مشخصات دانلود هنجار یابی مقیاس افسردگی ...

پرسشنامه - فروشگاه فایل - فایل ناب

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS). قیمت: 3,500 تومان. توضیحات
دانلود · پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996 · پرسشنامه سبک های
حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996. قیمت: 5,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه
سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور · پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و
تیلور.

تحلیل عاملی در آمار چیست؟ با مثال - ایران پژوهش

هدف از مطالعه، بررسی روایی و پایایی مقادیر بدست آمده از ابزار پیمایش، یعنی
پرسشنامه یکچارچگی فن آوری (TIS) بود که برای اندازه گیری مهارت های انسجام فن آوری
در معلمان کارآموز طراحی شده بود. تمامی موارد به کار رفته در پیمایش، مبتنی بر ISTE
NETS بود که بر اساس استاندارد (NETS-T) کارآموزی معلمان طراحی شده بود. شرکت
کنندگان ...

فروش اینترنتی آموزش کلیه دروس دوم دبستان - اورجینال : دیجیتال هنر

27 سپتامبر 2016 ... -خرید فایل( پرسشنامه سبک های حل مساله کسیدی و لانگ (1996)) -کاملترین فایل
شیپ فایل حوضه آبریز هامون جازموریان -فروش دانلودی بررسی و طراحی سیستم های
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی شهری مبتنی بر GIS -برترین فایل دانلود پاورپوینت
سیستم ساختمانی ترونکو -دانلود مقاله تحقیقاتی در باره نرم افزار ...

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند ...

94 پاییز 34 شماره سب و عزتنفس هی رابط و کشاورزی دانشجویان خودکارآمدی باورهای
با مساله حل کهای زابل دانشگاه طبیعی منابع غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه ...
استفاده )1996( النگ و کسیدی مسالهی حل دستورالعمل شیوهنامه یك و جمله 24 شامل
پرسشنامه نشان را پرسشنامه تكمیل و نمرهگذاری شیوهی كه است حل در درماندگی سبک
شش ...

دانلود پرسشنامه شخصيتي مايرز-بريگز - تورکو موزیک

2 ا کتبر 2016 ... Personality type and problem solving styles among university ... - Sid ﻧﻤـﺎي ﻣـﺎﻳﺮز
ﺑﺮﻳﮕـﺰ. (. ﺑﺮﻳﮕـﺰ و. ﺑﺮﻳﮕﺰ،. )1990. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺴـﻴﺪي و ﻻﻧـﮓ. (. 1996. ) ...
association between the type of personality and problem solving styles. 44 . دانلود
پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با نمره گذاری کامل

بستن تبلیغات [X] پنجشنبه

19 سپتامبر 2016 ... دانلود پرسشنامه خودپنداره تحصیلی. دانلود پکیج آموزش خلاقیت کودکان. دانلود
پرسشنامه استرس هولمز. دانلود پرسشنامه ارزشهای ادواری شوارتز. دانلود پرسشنامه
رضایت از زندگی داینر و پاوت (SWLS). دانلود پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS)
کسیدی و لانگ-1996. دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور.

همگام ایـران و ایـرانـی - مخترع اصلی برق و بنیانگذار راستین ...

♥همگام ایـران و ایـرانـی♥ - مخترع اصلی برق و بنیانگذار راستین الکتریسیته چه
کسی بود؟!!! ...

دانلود پرسشنامه شخصيتي مايرز-بريگز - تورکو موزیک

2 ا کتبر 2016 ... Personality type and problem solving styles among university ... - Sid ﻧﻤـﺎي ﻣـﺎﻳﺮز
ﺑﺮﻳﮕـﺰ. (. ﺑﺮﻳﮕـﺰ و. ﺑﺮﻳﮕﺰ،. )1990. ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺴـﻴﺪي و ﻻﻧـﮓ. (. 1996. ) ...
association between the type of personality and problem solving styles. 44 . دانلود
پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با نمره گذاری کامل

بایگانی‌ها مقاله ترجمه شده - e1m

مقاله ترجمه شده ؛ سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه های تجاری گروهی و آینده تجارت
چندجانبه. مقدمه: در طی دهة اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های
تجارت آزادسنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر
سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی
تأثیر ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﮑﺎﻧﺸﻮري و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی در دا

داﻧـﺶ آﻣـﻮزان زورﮔـﻮ. از ﻟﺤـﺎظ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي. در ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ از از. ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺎﻧﺸﻮري در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﯽ
..... اﺳـﺘﻔﺎ. ده ﺷـﺪ. در راﺳـﺘﺎي. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻧﮓ و ﮐﺴﯿﺪي(. 1996. ) ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و داراي
. 24.

کتاب اشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دکتر شربتی - دانلود رایگان

کتاب اشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دکتر شربتی - دانلود رایگان. دانلود رایگان
کتاب اشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دانلود رایگان کتاب اشنایی با علوم و معارف
دفاع مقدس دکتر شربتی. اشنایی با علوم و معارف. دفاع مقدس. دکتر شربتی. مقاله.
پاورپوینت. فایل فلش. کارآموزی. گزارش تخصصی. اقدام پژوهی. درس پژوهی. جزوه.
خلاصه ...

قابلیت اعتماد سازه ها - دانلود رایگان

دانلود رایگان مادامی که یک سازه طراحی و ساخته می شود و جهت بهره برداري ارائه می گردد
و احتمالا مدت طولانی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است این سوال مطرح ش.

پروژه انبارداری در #c - دانلود رایگان

پروژه انبارداری در #c - دانلود رایگان. دانلود رایگان فروش پروژه و مقالات دانشجویی
دانلود رایگان پروژه انبارداری در #c امکانات نرم افزار انبارداری: ورود به نرم افزار;
امکان گزارش گیری; امکان صدور فاکتور; امکان تعیین سطوح دسترسی; ظاهر
گرافیکی بی نظیر; قابل تغییر پوسته نرم افزار; رعایت کامل مباحث شی گرائی در
برنامه ...

دانلود پروژه مطالعات تطبیقی میدان های شهری - دانلود رایگان

دانلود رایگان در این بخش پروژه مطالعات تطبیقی میدان های شهری در جهان برای دانلود
قرار داده شده است. این پروژه مطالعاتی اسلایدوار, با فرمت PDF( با قابلیت کپی م.

شیمی تجزیه - دانلود رایگان

دانلود رایگان شیمی تجزیه , شیمی , شیمی پلیمر , داروسازی , صنایع غذایی , مهندسی
صنایع غذایی , مهندسی شیمی.

نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری - دانلود رایگان

دانلود رایگان باسلام اگر دانش آموز و در هر رشته و سنی هستی می توانی رتبه کنکور
سراسرس تخمین بزنی و نتایج دیگر داوطلبان در کنکور سراسری را از ریز و درشت و
از.

دانلود فایل اتوکد کامل شهر کرج - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود فایل اتوکد کامل شهر کرج در این بخش نقشه اتوکد کامل شهر کرج
که دارای کلیه لایه های موجود می باشد برای دانلود قرار داده شد. فایل ضمیمه جدید ترین
نقشه آتوکد(DWG) موجود شهر کرج است که توسط شرکت مهندسین مشاور تهیه گریده
است. تصویر پیشنمایش و تصاویر نمونه ذیل مربوط به همین نقشه می باشد. فایل
ضمیمه ...

تحقیق در مورد اهرم و قرقره 8ص

تحقیق درباره ی عكاسي

تحقیق در مورد مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي ايران 10 ص

تحقیق در مورد بانک اطلاعاتی SQL .

کارورزی 4 درس پژوهی علوم تربیتی

دانلود مقاله زبان فارسی

کتاب رباتیک Lung-Wen-Tsai-Robot-Analysis

جواب تمرین ها و مسائل ریاضی نهم

تحقیق در مورد اخلاق در سیره پیامبر

تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري 14 ص

پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

تحقیق: انواع روشهای پرواربندی

امتحان نهایی سوم.زبان فارسی.از اولین دوره برگذار شده تا آخرین دوره 96

پاورپوینت در مورد سرطان پروستات

تحقیق درمورد کارآموزی در هواپیمایی

تحقیق درباره سمينار كارشناسي ارشد (عمران)

حکومت استبدادی و مشروطه

دانلود تحقیق تصرف عدواني

دانلود تحقیق سویا 9 ص

دانلود پاورپوینت آماده تفکر سیستمی

تحقیق در مورد تعریف هوش 30 ص

تحقیق در مورد اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

دانلود افزونه خبر خوان obrss 3.2.3 برای جوملا 2.5 و جوملا 3

تحقیق درباره اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم

تحقیق درباره پيشينه

پاورپوینت در مورد 30014 (تحقیق دانش آموزی)

قرارداد سوله - طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله

مودم3

تحقیق درمورد صنعت‌ خودروسازي‌

تحقیق در مورد دولت الكترونيك