دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت روان شناسی یادگیری

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري فهرست مطالب:
بخش اول- شناخت و زمينه هاي يادگيري
فصل اول: عوامل مؤثر در يادگيري
فصل دوم: زمينه هاي يادگيري
بخش دوم:نظريه هاي يادگيري بربنياد همخواني محرك – پاسخ
فصل سوم: نظرية پيوندگرايي
فصل چهارم: نظريه بازتابي
فصل پنجم: نظريه رفتارگرايي
فصل ششم: نظريه كاهش سايق
فصل هفتم: شرطي شدن مجاورتي
فصل هشتم: شرطي شدن عامل
بخش سوم :(چگونگي نظريه هاي شناختي) اصول مورد تاكيد در نظريه هاي شناختي
فصل نهم: نظرية يادگيري گالشت
فصل دهم: نظرية ميدان شناختي
فصل يازدهم: نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني
فصل دوازدهم: نظرية مفهوم گرايي ابزاري
فصل سيزدهم: يادگيري معنادار كلامي
بخش چهارم :(نظريه هاي شناخت اجتماعي) زمينة نظريه هاي شناخت اجتماعي
فصل چهاردهم: نظرية شناخت اجتماعي
فصل پانزدهم: اختلالهاي يادگيري
فصل شانزدهم: انتقال يادگيري
فصل هفدهم: پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي
--------------------------------
تعريف يادگيري:
پژوهشگران مهمترين تعريف يادگيري را تغييري نسبي مي دانند كه بر اثر تجربه و آموزش در رفتار موجود زنده پديد مي آيد.
گروه ديگر از روان شناسان معتقدند كه يادگيري تعييري نسبتا دائمي در توانايي، گرايش يا استعداد پاسخ دادن است.
به اعتقاد bugelski يادگيري عبارت از ايجاد مدارهاي عصبي نسبتا ثابت در سلسه اعصاب است كه فعاليت آنها موجب برانگيختگي و دگرگونيهاي رفتاري مي شود.
ماهيت يادگيرى‏:
يادگيرى به طور كلى فعاليتى دگرگون‏ساز است كه افراد را براى مقابله با رويدادها و سازش با محيط آماده مى‏سازد و در موقعيتهاى مختلف و در اكثر سطوح زندگى حيوانى، از بازتابهاى شرطى جانوران پست تا فرايندهاى پيچيده شناختى افراد آدمى رخ مى‏دهد.
يادگيرى در واقع هم يك رشته فرايند است و هم فرآورده تجربه‏ها. بعضى از فرايندهايى كه در داد وستد ميان موجود آدمى و محيط انجام مى‏گيرد عبارت‏اند از احساس و ادراك، يادآورى، نمادسازى، انديشه مجرد و سرانجام رفتار.
شرايط مهم يادگيرى:
تا يادگيرنده شخصاً آمادگى لازم را نداشته باشد نمى‏تواند چيزى بياموزد. در واقع شرايط لازم يا آمادگى شاگرد براى يادگيرى يكى از بنياديترين پايه‏هاى يك آموزش و پرورش پويا و پيشرو است.
زيرا اكثر روان‏شناسان آمادگى را كيفيتى مى‏دانند كه لازمه آن رشد مطلوب بدنى و روانى يادگيرنده است. اين شرايط به ترتيب اهميت بدين قرارند: هدف، علاقه بيشتر و كوشش بيشتر
هدف:
انگيزه فرد در مورد هدف ممكن است به پنج صورت جلوه كند:
هدف آن‏قدر دشوار باشد كه اميد هيچ‏گونه موفقيتى نباشد.
هدف آن چنان ساده و ناچيز تصور شود كه رغبت به كار و كوشش را ايجاد نكند.
تعيين هدفهاى ناممكن يا ديررس تا بدين وسيله فرد خود را مهم و پيشرو نشان دهد.
گزينش هدفهاى كم اهميت و زودرس به منظور پرهيز از هرگونه ناكامى.
تأثير پدر و مادر يا معلم و ديگر افراد صاحب قدرت در تعيين هدف و مسير زندگى فرد.
رشد طبيعي:
منظور از رشد طبيعى يا رسش يك رشته دگرگونيهاى رشد بدنى و روانى است كه براثر وراثت و مرور زمان پديد مى‏آيد و يادگيرى در آن دخالتى ندارد.
نخستين نوع يادگيرى را كه نوزاد موجود زنده مى‏تواند بياموزد دنباله‏روى يا نقش‏پذيرى است كه نوعى رفتار فطرى به شمار مى‏آيد.
فرق رشد طبيعى با يادگيرى در اين است كه رشد طبيعى محصول نمو و دگرگونيهاى ساختار بدنى است. در صورتى كه يادگيرى فرايند و رفتارى است كه بر اثر آموزش و تمرين به دست مى‏آيد.
رشد طبيعى با گذشت زمان سرو كار دارد و تمرينى كه پيش از زمان مقتضى انجام شود، نه تنها وقت‏گير و بى‏تأثير، بلكه ممكن است زيان‏آور نيز باشد.
هوش:
يكى ديگر از عوامل مؤثر در يادگيرى، هوش است. تعريف وكسلر، روان‏شناس معروف است. به عقيده او هوش استعداد پى‏بردن به رمزو راز جهان، كاربرد انديشه منطقى و بهره‏گيرى مؤثر از رويدادهاى زندگى است. واتسون و ديگران. فقط محيط را در يادگيرى مؤثر مى‏دانند و به وراثت هيچ بهايى نمى‏دهند.
اهميت محيط:
روان‏شناسان محيط گرا براى بررسى تأثير عوامل محيطى در هوش موجود زنده دو دوره مهم را مورد توجه قرار داده‏اند: يكى دوره قبل از تولد و ديگرى دوره بعد از تولد.
آزمايشها نشان داده‏اند كه هوش كودكان شهرى بين 5 تا 10 نمره بالاتر از هوش كودكان روستايى است.
اهميت وراثت:
طرفداران برترى وراثت معتقدند كه تجربه‏ها و بررسيهاى مختلف نشان داده‏اند كه فرزندان افراد با هوش غالباً با هوش به دنيا مى‏آيند و فرزندان كم هوشها و عقب‏ماندگان اغلب كم هوش و عقب مانده‏اند.
حافظه:
پس از هوش حافظه يكى ديگر از مهمترين عوامل يادگيرى و بازيافت مطالب است. وقتى محركى از طريق حواس وارد دستگاه عصبى مى‏شود، از طريق حافظه كوتاه‏مدت و به يارى توجه و تكرار به حافظه درازمدت سپرده مى‏شود.
الف) معنادار بودن
ب) تعميم‏پذيرى
ج) رمزپذيرى
د) عينيت و تجسم‏پذيرى
ه) شناخت
و) ساختارپذيرى
اهميت توجه:
پاداش و تقويت:
در نظريه شرطى ثورندايك يا وابسته‏گرايى وقتى رفتار پاسخ مطلوب محرك باشد پاداش نتيجه اين ارتباط است و در نظريه بازتابى پاولف عامل تقويتى همراه شدن محرك اصلى و قويتر با محرك جديد است.
تنبيه و اضطراب:
تمرين و پرآموزى:
به اعتقاد درويل بايد به موارد زير توجه نمود:
الف) راهنمايى در آغاز كار ب) اطلاع از كاركرد
ج) متناسب بودن زمان تمرين د) مناسب بودن طول تمرين
ه) اهميت تمرين سراسرى
و) اجراى تمرين در شرايط طبيعى
طرح آموزشي:
تعيين هدفها :
چه چيزهاى بايد آموخته يا تدريس شود و چرا؟
آگاهى از پيش آمادگيها و پيش آموخته‏ ها:
آيا شاگرد توانايى لازم را داراست؟ آيا انگيزه يادگيرى در او هست؟
گزينش و تنظيم برنامه ‏هاى درسى مناسب‏:
طرح بالابردن توانمندى و رغبت شاگرد، معلم بايد چه بكند و به چه ترتيب؟
اجراى فرايند يادگيرى در كلاس‏:
بررسى مداوم هدفها، توانمنديها، گرايشها و توالى آنها
ارزشيابى: تدريس يا راهنمايى مجدد
آيا شاگرد توانايى انجام برنامه را دارد؟ آيا به اجراى آن تمايل نشان‏
مى‏دهد؟ آيا مراحل 3 و 4 با موفقيت پايان گرفته است؟ آيا فرايند آموزش خوشايند است؟
فصل دوم: زمينه هاي يادگيري
بنيادهاى يادگيرى‏:
انسان در طى تاريخ زندگى خود همواره توجه خاصى به آموختن نشان داده و كوشيده است چگونگى امر آموختن را دريابد. فيلسوفان و انديشه‏وران قبل از ميلاد مسيح درباره فرايند يادگيرى نظر و عقيده خاص خود را بيان داشته‏اند.
شامل 341 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت روان شناسی یادگیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملكرد در بيمارستان حضرت رسول سال 1382

روستای ابیانه

مقاله درباره; دیدگاه اسلام در مورد فقر کودکان

دانلود پاورپوینت نحوه مدیریت و نگارش فرایندهای آموزشی - 50 اسلاید

تحقیق در مورد مريستمهاي رأسي

تحقیق در مورد نمایش (word)

تحقیق در مورد زندگانی امام حسن مجتبی ع

دانلود پاورپوینت شیوه های نوین ارزشیابی تحصیلی - 17 اسلاید

طرح اسکچاپ 3 بعدی هتل .........E1...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

پاورپوینت زهكشی

مهندسي مجدد چيست ؟ 49 ص

تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات

دانلود طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم چهارم

فروش فرش دستباف

طراحی فعالت یادگیری بهبود عملکرد یادگیری

تحقیق در مورد عملیات بهره برداری

تحقیق؛ آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

تحقیق بورس و اوراق بهادار

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره پرستاری کودکان

دانلود پاورپوینت بحث سینماتیک , سینماتیک معکوس , تبدیل مختصات و... در انواع روبات ها (فرمت پاورپوینت)

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 2 پیام نور با پاسخنامه و جواب

تحقیق در مورد خوراك دام و طيورو آبزيان ـ اندازه گيري منيزيم به روش بيناب سنجي جذب اتمي ـ روش آزمون

دانلود پاورپوینت کاربرد فیزیک سیالات در بدن (فیزیک دستگاه قلب و عروق و بررسی فیزیک فشار در بدن)

تحقیق درباره شجاعت حضرت علی (علیه السلام)

تحقیق درباره روشهای یادگیری ریاضی

تحقیق در مورد فساد دربار پهلوی 159 ص

پاورپوینت تاریخچه آب انبار -15 اسلاید

پاورپوینت در مورد روش های اصلاح غشاهای پلی اترسولفون

تحقیق درمورد دانشگاه مجازی

تحقیق در مورد ارتباطات انساني 13 ص