دانلود رایگان

پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید,دانلود حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید,پاوروینت درمورد حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید,دانلود پاورپوینت حیوا

دانلود رایگان پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید فرمت فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 41 اسلاید
Transgenic Animal لیلی قاضی زاده
سرکار خانم دکترشیده منتصر کوهسار حیوانات ترانس ژنیک انتقال ژن وحیوانات ترانس ژنیک : ترانس ژن
روشی است برای وارد کردن DNAبیگانه یاخارجی به داخل ژنوم است.
حیوانات ترانس ژنیک: حیواناتی دستکاری شده ای که حامل ژنی هستند که به صورت طبیعی فاقد آن هستند حیوانات ترانس ژنیک گوسفند
موش
خوک
گاو
پرنده (ماکیان)
ماهی کلونینگ پستانداران http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/08/06/clone.critics/index.html Megan and Morag Dolly From: student presentation Aman Arya, Nancy Chen, Dan Perz, Dave Reichert, Ronnie Wong Tetra http://hs.houstonisd.org/hspva/academic/Science/Thinkquest/gail/text/benefits.html From: student presentation Aman Arya, Nancy Chen, Dan Perz, Dave Reichert, Ronnie Wong روش های انتقال ژن وکتور های ویروسی
ریز تزریق ها
سلولهای بنیادی جنینی ریز تزریق ها الف ) برداشت تخم
ب ) باروری در خارج از موجود زنده
ج ) تزریق DNA به داخل پیش هسته نر
د ) جایگزینی در رحم ریزتزریق DNAبه درون تخم لقاح یافته تزریق پیش هسته سلولهای بنیادی دستکاری شده توسط مهندسی ژنتیک برداشت سلولهای بنیادی از بلاستوسیت
انتقال DNA به سلولهای بنیادی
انتخاب
بر گرداندن سلولهای بنیادی به داخل بلاستوسیت
روش انتقال ژن تزریق سلول های بنیادی جنینی حامل ژن به حفره بلاستوسیت سلول های بنیادی جنینی سلولهای بنیادی جنینی بصورت چند توانی از تودۀ سلولی داخلی بلاستوسیت مشتق می شوند وتوانائی تبدیل شدن به همۀ بخشهای جنینی را دارند. سلول های چند ظرفیتی وپر ظرفیتی ناقل ها ناقل غیرویروسی ویروسی DNAبرهنه
DNAمتصل به لیپید یا پلی مر لنتی ویروس رتروویروس آدنوویروس ویروس وابسته به آدنو خصوصیات ناقل مناسب تولید آسان
غیر ایمونوژن
ظرفیت نا محدود در پذیرش ژن
بیان اختصاصی در سلول هدف
ناقل های ویروسی آلوده سازی مراحل اولیه جنین با رترو ویروس آلوده همانند ساز
الحاق تصادفی
استفاده در ژن درمانی برای همه حیوانات
پر بازده
محدودیت
امکان الحاق DNAفقط در سایز کوچک
فاقد سکانس تنظیمی خاص
ایمنی ناقل های غیر ویروسی DNAبرهنه
تولید اسان
بازدهی انتقال پائین
DNAمتصل به لیپید یا پلی مر
سایزژن الحاقی نا محدود
غیر ایمونوژن PCR برای بررسی حضور DNA بیگانه در نمونه ها کاربرد کشاورزی
پزشکی
صنعت کشاورزی الف)مقاومت به بیماریها
تولید حیوانات مقاوم به بیماریهای خاص(خوک)
ب)کیفیت
بهبود بخشیدن به گوشت, پشم و شیر
ج) زاد و ولد
تولید گله های بزرگتر با ویژگیهای اختصاصی پزشکی الف)انتقال
انتقال بافت از حیوانات ترانس ژنیک
ب) ژن درمانی انسانی
مادۀ تولید شده توسط گاو ترانس ژن به رشد سلولهای خونی انسانی کمک میکند
ج)مکمل های غذایی و دارویی
شیر,انسولین, هورمون رشد, فاکتور انعقاد خون تولید پروتئین نو ترکیب در شیر North Central Regional Extension Publication NCR #552 تعدادی ازپروتئین هائی که دارای ارزش کاربردی در حوزه های درمانی و صنعتی دارند ودر شیر پستان داران ترانس ژنیک تولید شدهمتن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید


دانلود حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید


پاوروینت درمورد حیوانات ترانس ژنیک 41 اسلاید


دانلود پاورپوینت حیوا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کرم ابریشم