دانلود رایگان

دانلود کنش پژوهی رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني مدارس متوسطه اول. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود کنش پژوهی رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني مدارس متوسطه اول. کنش پژوهی
موضوع:
بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني مدارس متوسطه اول از ديدگاه دبيران
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:246


چکیده تحقیق
در این پژوهش به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می رود، یعنی سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران در سال 87-86 پرداخته شده است.
فرضیۀ اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران در سال 87-86 است.
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در جامعۀ آماری وارائه پیشنهادها وراهکارهایی جهت بهبود امور مدارس به مسئولان آموزش وپرورش
جامعه تحقیق عبارت بود از : کلیۀ دبیران مقاطع راهنمایی شهرتهران که ازاین جامعه به حجم 8500 نفر، نمونه ای با حجم 380 نفر با استفاده از جدول کرجسی ومورگان تعیین و به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شد
برای جمع آوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه مشخصات فردی، سلامت سازمانی وتعهد سازمانی استفاده شد.
این تحقیق از نوع توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شده است.
وکلیۀ عملیات آمار توصیفی واستنباطی پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت وسطوح احتمال خطا پذیریر 01/0=x منظور شد وبا توجه به آزمون فرضیه ها نتایج زیر به دست آمد.
  1. بین سلامت سازمانی در بعد ساختدهی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین سلامت سازمانی در بعد ملاحظه گری(رعایت ) وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  3. بین سلامت سازمانی در بعد روحیه وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  4. بین سلامت سازمانی در بعد حمایت منابع وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  5. بین سلامت سازمانی در بعد تأکید علمی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  6. بین سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  7. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد عاطفی در جامعه آماری رابطه وجود دارد.
  8. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد مستمردر جامعه آماری رابطه وجود دارد.
  9. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد هنجاری در جامعه آماری رابطه وجود دارد.
10.بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در جامعه آماری رابطه ی مستقیم وجود دارد.


کنش


پژوهی


رابطه


بین


سلامت


سازمانی


و


تعهد


سازمانی


مدارس


متوسطه


اول


از


دیدگاه


دبیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی عمران، ساختمان سازی .

تحقیق درباره؛نقـش دولـت در اقـتـصاد

بحراني به نام شل‌حجابي

مقاله درباره حضرت هود

تحقیق در مورد تنيس روي ميز 16 ص

فرمول تولید روغن مخصوص روانکاری زنجیر و کانوایر در صنایع غذایی

پاورپوینت در مورد 32435 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود فایل پاورپوینت به صورت عکس در مورد مواد و مصالح ساختمانی .

تحقیق در مورد كار برد انرژي خورشيد

روش تحقیق گزارشهاي مالي

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه)

تحقیق در مورد ‌، راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

تحقیق در مورد مدیریت 43 ص

تحقیق درباره؛ ارزشيابي عملكرد افراد

پاورپوینت در مورد برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت

مقاله درباره درصد فراوانی تجمع

سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس