دانلود رایگان

سينتيك شيميايي - دانلود رایگاندانلود رایگان سینتیک شیمیایی

دانلود رایگان سينتيك شيميايي تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات 70
سينتيك شيميايي

دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :

تمام فرآيندهايي كه در جهان هستي در حال انجام شدن مي باشند با آهنگ يا سرعت خاصي رخ مي دهند. گستره اي از علم شيمي كه مربوط به سرعت واكنش هاي شيميائي مي باشد، سينتيك شيميائي نام دارد. سينتيك شيميائي با سرعت انجام يك فرآيند شيميائي و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.
اگر در محيط اطراف زندگي خود نگاه كنيم در اثر گذشت زمان، واكنش هاي شيميائي در حال رخ دادن مي باشند. برخي كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخي تند مانند سوختن و ياخنثي شدن اسيد و باز مي باشند.
نكته2: سينتيك تابع مسير است.
نكته1:
پرسش: تغييرهاي سرعت واكنش با پيشرفت زمان به چه ترتيب است؟
نكته4 :
نكته5 : انواع واحدهاي سرعت
نكته5
نكته 6:
نكته 7:
عوامل مؤثر بر سرعت واكنش:
ساز و كار واكنش شيميائي :
نظريه برخورد:
بررسي انواع واكنش ها از لحاظ آثار گرمايي:
پرسش: كدام مطلب در مورد انرژي فعالسازي واكنش
نادرست است؟
انواع واكنش هاي كاتاليز شده:


تعريف راديكال:
تعادل هاي شيميائي
انواع تعادل ها:
شرايط تعادل:
تعادل شيميائي ناهمگن :
ثابت تعادل :
تفسير ثابت تعادل k :
پيش بيني جهت پيشرفت واكنش و خارج قسمت
واكنش:

و یکسری موارد دیگر


سینتیک


شیمیایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه