دانلود رایگان

پروژه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 54 صفحه

چکیده:
ابتدائاً سعي مي شود تعريفي كامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود. انواع اشاعه نيز بايد تشريح شود اشاعه به دو نوعند قهري و اختياري تقسيم مي شود.
تفاوت مفاهيم اشاعه و شركت نيز مطرح مي شود كه بايد گفت رابطه عموم و خصوص مطلق است. يعني هر اشاعه اي شركت است اما هر شركتي اشاعه نيست.
سپس بيع مال مشاع مطرح مي شود. بيع مال مشاع از لحاظ حقوقي با استناد به ماده 583 قانون مدني صحيح مي باشد. همچنين بايد ذكر كرد كه بيع مال مشاع حالات مختلفي دارد. بيع كل مال مشاع توسط تمام شركا و بيع جزئي از مشاع به صورت معين، يا به صورت حصه يك شريك.
مسئله مهمي كه بسيار مبتلا به آن است، تسليم مال مشاع است. كه با اذن ساير شركا امكان پذير مي شود. اذن شركا در تسليم آثار خاص به خود را دارد و عدم تحصيل آن نيز موجب آثار خاصي مي شود.
همچنين تسليم آن كه در مال قابل افراز و غير قابل افراز بايد قائل به تفكيك شده، و در آخر به خيار تعذر تسليم، انواع و آثار آن در بيع مال مشاع پرداخته مي شود.

مقدمه:
تعاريف
هر يک از مفاهيم و واژه هاي شرکت، مشاع و … داراي تعاريف متعددي هستند که ذکر همه آن ها در اين صفحات محدود ممکن نيست. لذا سعي شده است که مهمترين و جامع ترين و کامل ترين تعريف از هر مفهوم ارائه شود.
از آنجا که مرجع اصلي در امور حقوقي قانون مدني است به همين دليل براي تعريف مفهوم شرکت به سراغ آن مي رويم. قانون مدني در ماده 571 شرکت را اينگونه تعريف مي کند:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه شايان ذکر است که شرکت مدني اصولا مقوله اي جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.
همچنين شرکت را در معناي عام کلمه، به شريک شدن و همدست شدن با يکديگر در کاري نيز معرفي کرده اند.
دکتر کاتوزيان نيز شرکت را اينگونه تعريف کرده است:
عقدي که به موجب آن دو يا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسيم سود و زيان و گاه مقصد ديگر، حقوق خود را در ميان مي نهند يا به جاي آن مالک سهمي مشاع از اين مجموعه مي شوند .
دکتر جعفري لنگرودي نيز شرکت مدني را اينگونه تعريف کرده است:
شرکتي است عقدي که تابع مقررات مدني است و داراي شخصيت حقوقي نمي باشد و اموال شرکت بين شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاري که اموال شرکت بين شرکا به نحو اشاعه نيست.
آن چيز که در اين تعريف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ اشاعه در تعريف شرکت است. سبب آن اينجا که شرکت مدني جز اشاعه در مالکيت يا مالکيت مشاع نيست ناشي مي شود از همين رو لازم است تا تعريف اشاعه نيز مورد بررسي قرار گيرد تا به فهم بيشتر مطالب کمک نمايد.
تعريف عمومي و عام مشاع اين است: بخش ناکرده، ملکي که مشترک بين دو يا چند نفر باشد و قسمت هر يک مفروز و محدود نشده باشد، غير مفروز
تعريف دکتر کاتوزيان نيز بايد به عنوان تعريف مرجع براي ساير حقوقدانان در نظر گرفته شود:
ايشان اشاعه را مرحله ناقص و تکامل نيافته اتحاد مي دانند.همچنين ايشان اشاعه را اينگونه نيز تعريف کرده اند: در اشاعه مالکيت هر جز مال بين چند شخص مشترک است حق مالکيت هر شريک در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هيچ بخشي در انحصار او نيست. تمام شريکان بر مال حق عيني دارند ولي اين حق به تناسب سهمي است که در اين مجموع به هر کدام تعلق دارد. همچنين به نحو اشاعه مذکور در ماده 571 قانون مدني در برابر شرکت به بدليت است.
دکتر جعفري لنگرودي هم در تعريف اشاعه چنين آورده اند:
اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين، خواه موجود باشد اي برذمه، خواه اختياري باشد يا قهري، مال مورد اشاعه را مشاع گويند. همچنين ايشان مال مشاع را ملکي که بين چند نفر مشترک است تعريف نموده اند.

فهرست مطالب:
کليات
طرح مسئله:
تعاريف
انواع اشاعه:
اول: اشاعه قهري:
دوم: اشاعه اختياري (عقدي):
سوم: فايده تقسيم:
كليات و تعاريف
گفتار نخست: وضع حقوقي بيع مال مشاع
گفتار دوّم: حالات بيع مشاع
بند نخست: بيع كل مال مشاع
الف) توسط جميع شركاء:
ب) توسط احداز شركاء
بند دوم: بيع جزئي از مال مشاع
الف) بيع جزء معين
ب) بيع حصه مشاع
اذن در تسليم مبيع مشاع
گفتار نخست: حاكميت اراده جمع:
گفتار دوم: تحصيل اذن شركاء در تسليم
ج) يداماني شريك:
گفتار چهارم: رجوع از اذن:
گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.
گفتار ششم: آثار فروش و تسليم مال مشاع توسط همه شركا
نحوه تسليم مبيع مشاع
گفتار دوم: مال غير قابل افراز
خيار تعذر تسليم در بيع مال مشاع
گفتار اوّل: انواع تعذر تسليم
گفتار دوم: آثار تعذر تسليم
گفتار چهارم: ماهيت حقوقي تعذر تسليم.
چكيده
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1- بازگير، يدالله- قانون مدني در آئينه آراء ديوانعالي كشور (شركت، وديعه، جعاله) ج اول 1379 انتشارات فردوسي
2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر- ترمينولوژي حقوق ج سيزدهم 1382انتشارات گنج دانش
3- ـــــــــــــ - دايره المعارف حقوق مدني و حقوق تجارت، ج1 چ اول انتشارات مشعل آزادي
4- جليلي، حسن- پايان نامه كارشناسي ارشد، بررسي تعذر تسليم مبيع و آثار آن در عقد بيعسال تحصيلي 82 – 83
5- شهيد اول- لعمه الدمشقيه- ترجمه علي شيرواني ج1 چ بيستم 1382 انتشارات دارالفكر
6- شهيدي، مهدي- حقوق مدني تشكيل قراردادها و تعهدات ج1 چ سوم انتشارات مجد
7- طاهري، حجت السلام والمسلمين حبيب الله حقوق مدني 6 و 7 ج4 1375 دفتر انتشارات اسلامي
8- عميد، حسن- فرهنگ فارسي عميد چ هيجدهم 1379 انتشارات اميركبير.
9- كاتوزيان، ناصر- دوره مقدماتي حقوق مدني- اعمال حقوقي- قرارداد و ايقاع 1385 شركت سهامي انتشار
10-ــــــــــــــ دوره مقدماتي حقوق مدني- اموال و مالكيت چ هفتم 1382 نشر ميزان
11-ــــــــــــ دوره مقدماتي حقوق مدني- عقود معين ج2 مشاركت ها وصلح چ پنجم 1379 انتشارات گنج دانش
12-ـــــــــــ دوره مقدماتي حقوق مدني- درسهايي از عقود معين ج1 چ هفتم1384 گنج دانش
13- ــــــــــــ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني- 1380 نشر دادگستر
14- نوين، پرويز حقوق مدني7 عقود معين2- 1378 گنج دانش.


اشاعه مالکیت


اشاعه قهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

میانترم ریاضی 1/با پاسخ- دانشگاه امیر کبیر

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 - کتاب سازمان حسابرسی

میانترم فیزیک 1/با پاسخ- دانشگاه امیر کبیر

دانلود طرح درس ریاضی سوم -مفهوم ضرب

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

میان ترم شیمی عمومی/با پاسخ - دانشگاه صنعتی شریف

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس