دانلود رایگان

پروژه جايگاه خانواده در اسلام. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه جایگاه خانواده در اسلام به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه جايگاه خانواده در اسلام. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:
قدمت ازدواج همپاي پيدايش بشر است. در نخستين نجواي رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مي گويد: پروردگارا! در برابر خود كسي را مي بينم كه در دلم ميلي و انسي به او احساس مي كنم و چون خداوند يگانه، نجواي بنده يكدانه اش را شنيد فرمود: اگر او را مي خواهي از من بخواه و وصال او را از من طلب كن...
تحقيق حاضر با لطف و عنايت خداوند متعال و با عنوان: خانواده در اسلام با بهره گيري از آيات قرآن به عنوان منبعي اصيل و متقن، سرچشمه گرفته از وحي و روايات نوراني حضرات معصومين (عليهما السلام) ارائه مي گردد.
به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ و ركن بنيادي جامعه است كه در شرايط مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است. انسان ها در خانواده به هويت و رشد شخصيتي دست مي يابند و در خانواده هاي سالم و رشيد به تكامل معنوي و اخلاقي نائل مي شوند. لذا خانواده عامل كمال بخشي، سكونت، آرامش و بالندگي به اعضاي خويش است كه در تحولات اساسي جوامع نقش عمده اي ايفا مي كند. البته خانواده متأثر از عملكرد مذهب، آموزش و حكومت نيز مي باشد و اين تأثر به صورت متقابل باعث ايجاد تغييرات اساسي مي گردد. اگر خانواده محيط سالم و سازنده اي داشته باشد و نيازهاي جسمي و روحي افراد خويش را برآورده سازد، كمتر به خدمات جانبي و جبراني براي خانواده نياز است. در تعريف خانواده بيان شده: خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب و سبب و رضاع با يكديگر به عنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي كنند.
اينك با توجه به حساسيت بيش از حد موضوع و حتي سرنوشت ساز بودنش، اين ضرورت به چشم مي خورد كه در باب خانواده پژوهش هايي كارآمد به عمل آيد. انسان با تشكيل خانواده، مثلث نيازهاي سه گانه اش را، اعم از تمتع جنسي، تمناي عاطفي و تعهد انساني، پوشش مي دهد و از روابط آزاد كه عمدتاً در سطح نازل و حيواني تمتع جنسي قرار مي گيرد، جدا مي شود و هر چقدر در مقوله ازدواج حيطه شناختي درست تر ترسيم گردد و حيطه مصداقي صحيح تر انتخاب شود قدرت پاسخگويي به مثلث انساني نياز، بيشتر مي شود. اما مع الاسف دنياي امروز مطالب ديگري را تعقيب مي كند و حتي فكر ازدواج را به زير تازيانه هاي عقب ماندگي و بي عرضگي و اسير شدن مي كشاند. لذا بايد عوامل انزواي ازدواج و ايذاء ازدواج كرده ها، شناسايي و با به كارگيري فرامين اساسي در باب خانواده، ازدواج را به تسهيل كشانيد.
با توجه به مطالب فوق اين پايان نامه مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ كليات (تعريف و تبيين موضوع و...) و بخش دوم شامل بررسي جايگاه خانواده در اعصار گذشته و اديان همچون زرتشت، مسيحيت، يهود و اسلام و همچنين بنا بر ضرورت خانواده در انديشه نظريه پردازان نيز بيان گرديده، بخش سوم بررسي جايگاه خانواده در اسلام و بيان ضروريات مورد نظر اسلام در اين باب، آثار و فوايد ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مباني حقوقي و اخلاقي خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آميختگي اين حقوق با اخلاق پرداخته مي شود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگي به پايان رسيده است.
در اين مطلب سعي شده است از منابع دست اول تفسيري و روايي و همين طور در جهت تجزيه و تحليل هر چه بيشتر موضوع از مقالات و پايان نامه هاي مرتبط استفاده گردد كه تعدد منابع نشان از توجه و كنكاش بيش از حد پژوهشگر دارد.

مقدمه:
خانواده از ابتداي تاريخ تاكنون در بين تمامي جوامع بشري، به عنوان اصلي ترين نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ ها، تمدن ها و تاريخ بشر بوده است. پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مكتبي انسان ساز بيشترين عنايت را به تكريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت و مهد مودت و رحمت مي شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انساني را منوط به صلاح و فساد اين بنا مي داند و هدف از تشكيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سكون و آرامش برمي شمارد. دستيابي به اين اهداف والاي مكتب اسلام و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده كردن قوانين مربوط به آن در اسلام است و ضروري است كليه برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها در تمام سطوح، حق مدارانه و در راستاي تعالي و مصالح خانواده باشد.
خانواده براساس اجتماع و به عقيده جامعه شناسان يكي از عوامل مهم ايجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پايه گذاري شده و سلامت و سعادت جامعه بشري در گرو تربيت صحيح و استواري است كه در خانواده پديد آمده است. وضعي كه با تأسف، امروزه با آن مواجهيم، وجود تزلزل در اركان خانواده هاست. توضيح مسأله اينكه ما امروزه در بسياري از خانواد ها شاهد عدم تفاهم، درگيري و نزاع و حتي متاركه و طلاق هستيم.
بسياري از فرزندان در محيط نابسامان خانواده رشد يافته و از تربيت درست و آرامش و سكوني كه لازمه رشد است، برخوردار نمي باشند. اين امر در درازمدت زمينه سازي نابساماني هاي رفتاري و حتي انحراف و لغزش بسيار است.
جرم شناسان يكي از ريشه هاي جرم و انحراف را در نابساماني خانواده مي دانند و بررسي هايي كه در جوامع غربي و حتي در جوامع خودمان به عمل آمده نشان داده است كه بسياري از مجرمان و منحرفان، كساني هستند كه در خانواده نابساماني پرورش يافته اند. در مورد سر و سامان دادن به اين موضوع نظرات مختلفي عرضه شده است:
1ـ گروهي تندرو حتي مسأله لغو خانواده را نظر داده بودند كه تجربه انقلاب كمونيستي در دنيا و لغو خانواده در آن سامان، آن ها را به خطايشان واقف گردانيده است.
2ـ عده اي ريشه اين نابساماني ها را عدم آزادي زن و عدم تساوي حقوق او با مرد دانسته و قائل شده اند كه با تأمين اين حق، مشكلات خانوادگي حل مي شود.
3ـ دسته سومي درست خلاف آن را نظر داده و گمان داشته اند كه اگر آزادي را از زنان سلب و آن ها را در محيط خانه محبوس سازند، به تربيت نسل درست و استوار قادر شده و مي توانند ريشه همه نابساماني ها را بخشكانند.
4ـ اسلام در اين زمينه رهنمودهايي براساس دريافت از وحي دارد كه اجراي آن مي تواند نابساماني هاي موجود را از بين برده و بشر را به سوي هدف خلقتش به پيش برد. در بينش اسلامي حيات خانواده مبتني بر ضوابط ايمان و اخلاق و متكي به حقوق است كه دامنه آن در برگيرنده شأن زن،  
شوهر، فرزندان و والدين است و ما در اين بررسي كوتاه سعي داريم به توضيح و تشريح آن بپردازيم. طبيعي است كه مستندات ما در اين بررسي منابع اصيل اسلامي و تجربه علماي اسلامي در طول مدت چهارده قرن مي باشد.

فهرست مطالب:
چكيده
بخش اول – كليات
مقدمه
1-1- تعريف و تبيين موضوع
الف – تعريف لغوي عيال
ب – تعريف لغوي أسر
ج – تعريف لغوي زوج
د – خانواده در اصطلاح
2-1- ضرورت و اهداف تحقيق
3-1- پيشينه موضوع
4-1- فرضيات اصلي و فرعي
5-1- روش تحقيق
بخش دوم – بررسي جايگاه خانواده در اعصار گذشته و اديان
1-2- خانواده در اعصار گذشته
الف – خانواده در اقوام وحشي
ب – خانواده در روم قديم
ج – خانواده در يونان قديم
د – خانواده در ايران باستان
ه – خانواده در عرب جاهليت
2-2- خانواده در اديان
الف – خانواده در زرتشت
ب – خانواده در ميان مسيحيان و يهوديان
ج – خانواده در اسلام
* كارگر و جايگاه خانه در قرآن
1- محل تسكين
2- محل ذكر و تلاوت آيات الهي
3- محل رابطه قدسي
4- لزوم حفظ حريم خانه
3-2- وضعيت خانواده در جهان معاصر
4-2- ابعاد خانواده در انديشه نظريه پردازان علوم انساني
الف – تاريخ
ب – جامعه شناسي
ج – حقوق
د- اقتصاد
ه – روان شناسي
و – علوم سياسي
ز – علوم تربيتي
بخش سوم – ميزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه
1-3- ضرورت تشكيل خانواده
الف – ازدواج يك سنت الهي
ب – ازدواج وسيله حفظ دين است
ج – فضيلت عبادت متأهل
د – بهترين تجارت، زن شايسته
2-3- آثار و فوايد ازدواج
الف – غريزه جنسي
1-زنا
2-عريان گرايي
3-چشم چراني
4-لواط (همجنس خواهي)
5-خود ارضايي
* عوامل ايجاد رفتار جنسي مطلوب در روابط زناشوئي:
1- رضايت زوجين در انتخاب يكديگر
2- رعايت احترام و محبت متقابل
3- پرهيز از احياء منفي
4- تفاهم و توافق ميان همسران در روابط جنسي
5- رعايت اخلاق جنسي
ب – نياز به آرامش و سكون
ج – نياز به انس دمورت
د – ميل به تداوم وجود خويش
و – پرورش نسل سالم و پاك
ه – حفظ عفت و حياي فردي و اجتماعي
3-3- چارچوب خانواده متعادل و ايده آل در اسلام
1- تعادل نظر و عمل
2- تعادل معنويت و ماديت
3- تعادل سد زمان
4- تعادل منطق و عاطفه
5- تعادل گفتن و شنيدن
6- تعادل سازگاري و انتقادگري
7- تعادل مصالح دروني و مصالح بيروني
8- تعادل هدف هاي تربيتي
9- تعامل مديريت و مشاركت
10- تعادل امكانات و انتظارات
فوايد متعادل بودن خانواده
4-3- معيارهاي انتخاب همسر
الف – ملاك هاي گزينش همسر از ديدگاه جامعه شناختي خانواده
1- الف – روان شناختي
2- الف – روان شناختي
3-الف – اقتصادي
4-الف – اجتماعي
5-الف – خانوادگي
6- الف – قاعده همسان همسري
ب – ملاك هاي گزينش همسر از ديدگاه اسلام
1-ب- صفات متناسب براي زن
2-ب – ملاك هاي گزينش مرد
3-ب – اولويت بندي ملاك هاي مختلف
4-ب – دقت در تطبيق معيارها بر مصداق مورد نظر
1- مشورت با كارشناس
2- تحقيق
3- گفت و گوي مستقيم
بخش چهارم – مباني حقوق و اخلاقي خانواده در اسلام
مقدمه
1-4- فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي
الف – حقوق مشترك
1-الف – توجه به جايگاه خانواده
2-الف – تثبيت نقشها
3-الف – حفظ شئون فردي
4-الف – آشنايي و پايبندي به تعهدات حقوقي و اخلاقي
5-الف – حسن معاشرت
ب – حقوق همسران در قرآن و حديث
1-ب – وظايف و نسبت به همسرش
1- حقوق مادي و نفقه زن
2- تأمين نياز جنسي
3- نظافت و آراستگي
4- پرهيز از سخت گيري
5- غيرت ديني
2-ب- وظايف زن نسبت به همسرش
1- آيا رياست در خانواده امري ضروريست؟
2- تمكين و تأمين نياز جنسي
3- زينت و آرايش براي شوهر
4- پاكدامني و حجاب زن
2-4- آميختگي احكام حقوقي و اخلاقي در قرآن
3-4- رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حديث
الف – اصل تأمين نيازهاي عاطفي
ب – اصل مشاوره
ج – اصل صلح و سازش
د – اصل حاكميت
ه – طلاق، عرش الهي را مي لرزاند
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ
الف ) كتب عربي
ب ) كتب فارسي
ج) مقالات

منابع ومأخذ:
الف) كتب عربي
1-قرآن كريم، ترجمه مهدي الهي قمشه اي ، انتشارات دهاقاني (اسماعيليان)، قم، 1376.
2-ابن فارس، مقائيس اللغه ، مصر، مكتبه المصطفي البابي المجلسي، 1389 ق. ج 3.
3-البحراني ، ابومحمد الحسن، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1404 ق.
4-ابن جمعه عروسي حويزي، عبدعلي (علامه حويزي)، تفسير نور الثقلين، قم، دارالكتب العلميه، 1382 ق، ج 4.
5-ابن حسن حر عاملي، محمد عاملي، محمد، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت (ع).
6-رازي، فخر، تفسير كبير، بيروت ، دارالحياء التراث العربي، بي تا، ج 25.
7-عبدالحسن غفار ، عبدالرسول ، المرأه المعاصر ، مطبعه القهر، 1404 ق.
8-مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار ، بيروت – لبنان، مؤسسه الوفاء ، 1983 م، مجلدات 7 و 75 و 100 و 103.

ب – كتب فارسي:
9- آصفي، آصفه، خانواده و تربيت در ايران، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، بي تا.
10- آيت الله زاده، محمدباقر، ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديان ، تهران، نشر دكتر مجيد حائري؛ بهار 1364.
11- آذربايجاني، مسعود، ديگران ، روانشناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي، پژوهشكده موزه و دانشگاه (سمت)، بي جا، 1382.
12- اسكندري، محمدحسين ، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ بهار 1383، ج 2.
13- انصاريان ، حسين، نظام حيات خانواده در اسلام،قم، انتشارات ام ابيها، زمستان 1377.
14- استادان طرح آموزش خانواده، جوان و تشكيل خانواده تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1380.
15- اعزازي، شهلا، جامعه شناسي خانواده تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، بي تا.
16- ابن فضل ، حسين بن محمد (راغب اصفهاني)، مفردات ، غلامرضا خسروي حسيني، تهران، انتشارات مرتضوي، 1374، چاپ هشتم، ج 2.
17- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1369، ج 1
18- ابن حسين طاهر ذوالمناقب؛ محمد، (سيدرضي) ، نهج البلاغه ، مترجم محمد دشتي ،مؤسسه انتشارات مشهور، قم، 1380.
19- بندريگي ، محمد، فرهنگ بندريگي، تهران، انتشارات علمي، 1378، چاپ اول، ج 1.
20- بي نا، آسيب شناسي نگاه به زن وخانواده، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، دفتر مطالعات و تحقيقات ، قم، تير ماه 1385.
21- بي نا، ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان (موج دوم) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381.
22- بابازاده، علي اكبر، ازدواج و حقوق اعضاء خانواده ، قم ، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، 1378.
23- بهشتي، احمد، خانواده در قرآن ، تهران، نشر بوستان كتاب، 1385.
24- بستان ، حسين، جامعه شناسي خانواده، تهران، بي جا، 1385.
25- پارسونز، تالكوت ، ساختار اجتماعي خانواده، ترجمه حسن پويان، تهران، انتشارات چاپخش ، 1363.
26- پيرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقرشاروخاني، تهران، انتشارات كيهان، 1371.
27- تاج لنگرودي، محمدمهدي، واعظ خانواده، تهران، موسسه مطبوعاتي خزر، بي تا.
28- تقوي، نعمت الله، جامعه شناسي خانواده، تهران، دانشگاه پيام نور، 1376.
29- جوادي آملي ، عبدالله ، زن در آيينه جمال و جلال ، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا، 1369.
30- حقاني، حسين، حقوق خانواده در اسلام، قم، انتشارات دارالتبليغ اسلامي، بي تا.
31- حسيني، سيد هادي، فقه و توسعه در منابع ديني، قم، بوستان كتاب، 1381.
32- حسين اديب، علي محمد، راه و روش تربيت از ديدگاه امام علي عليه السلام ، ترجمه دكتر سيد محمد رادمنش ، تهران، موسسه انجام كتاب، بهار 1362.
33- خالقي، محمود، مائده آسماني (برداشتي از تفاسير قرآن مجيد) ، قم، موسسه فرهنگي دارالذكر ، زمستان 1381.
34- سادات ، محمدعلي ، ديگران ، بينش اسلامي (دوره پيش دانشگاهي)، تهران، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران، 1378.
35- سالوادور، مينوچين، ترجمه باقر ثنايي، تهران، انتشارات اميركبير، 1373.
36- شرفي، محمدرضا، خانواده متعادل (آناتومي خانواده) ، تهران، انتشارات اولياء و مربيان، بهار 1386.
37- شريف قريشي، باقر، نظام خانواده در اسلام، ترجمه لطيف راشدي، تهران، شركت چاپ رشد سازمان تبليغات اسلامي، تابستان 1377.
38- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، بي جا، بي تا.
39- صديق اورعي، غلامرضا، جامعه شناس مسائل اجتماعي جوانان، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1374.
40- طبرسي، حسن، مكارالاخلاق، بي جا، نشر فراهاني، بي تا، ج 1.
41- طباطبايي، محمدحسين، تفسير الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامي، 1367 ه.ش، چاپ اول، مجلات 2و3و4و15.
42- عظيم زاده، فائزه، بررسي آيات نكاح در قرآن، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، زمستان 1369.
43- عفيفي ، رحيم، بهشت و دوزخ در آئين مزدينا، متن پهلوي با برگردان دكتر رحيم عفيفي، مشهد، نشر دانشگاه مشهد، مهر ماه 1342.
44- عراقي، عزت الله، حقوق زناشويي در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، بي تا.
45- فرجاد، محمدحسين، آسيب شناسي اجتماعي خانواده و طلاق ، بي جا، انتشارات منصوري، 1372.
46- فرابي ، محمد، سياست مدينه، ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1371.
47- فلسفي، محمد تقي ، كودك ، تهران، هيأت نشر معارف اسلامي، 1342.
48- نويسنده پيشين، بزرگسالان و جوان ، تهران ، هيأت نشر معارف اسلامي، 1352.
49- قائمي ، علي ، نظام حيات خانواده در اسلام، تهران، واحد انتشارات انجمن و اولياء و مربيان، آريان، 1363.
50- نويسنده پيشين،خانواده و مسائل همسران جوان، تهران، انتشارات اميري، زمستان 1376.
51- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده ، تهران ، انتشارات بهمن برنا، 1372.
52- گواهي، زهرا، سيماي زن در آينه فقه شيعه، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، زمستان 1369.
53- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران ، انتشارات صدرا، تير 1382، چاپ پانزدهم.
54- نويسنده پيشين، اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب ، تهران، انتشارات صدرا، تير 1382.
55- مكارم شيرازي، ناصر، و با همكاري جمعي از نويسندگان ، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1381، چاپ بيست و پنجم ، ج 16.
56- مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر، 1360، ج 5.
57- مظاهري، علي اكبر، جوانان وانتخاب همسر، قم، انتشارات پارسيان، 1383.
58- مجلسي، محمدباقر، روضه المتقين ، قم، بنياد فرهنگ اسلامي، 1364، ج 8.
59- ميبري، رشيدالدين ، تفسير كشف الاسرار و عده الابرار ، تهران، نشر اميركبير، 1357، ج 2.
60- مومن سبزواري، محمدباقر ، كفايه الاحكام ، اصفهان، نشر مدرسه صدر مهدوي، بي تا.
ج ) مقالات
61- احساني، محمد، خانواده ، مجله معرفت، شماره 86.، بي تا.
62- احدي، اهميت خانواده در پيشگيري از جرم ، نشريه صداي عدالت، 8/2/1383.
63- ابوالفضلي ، عليرضا ، منزل، مركز تربيت و تعليم فرزندان (خانواده هاي خوشبخت 1) ، نشريه جوان، 9، 10/10/83
64- اسلامي پناه ، هادي ، ازدواج پژوهي در آيات الهي فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سال هفتم، شماره 27، بهار 1384.
65- بي نا، تساوي زن و مرد از ديدگاه قرآن با نگاهي به فمنيسيم نشريه قدس 6/9/78.
66- بي نا، آسيب شناسي نگاه به زن و خانواده، بيانيه تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، تير 1385.
67- بي نا، نظريات منتشر شده استاد مطهري پيرامون حقوق زن ، مجله زن روز، شماره 1158، اسفند 1366.
68- پاك نيا، عبدالكريم، خانواده سالم در پرتو اسلام مبلغان ، شماره 77، فروردين و ارديبهشت 1385.
69- جدي نيا، مهدي ، زن و خانواده در غرب زن روز ، شماره 1691.
70- حيات اجتماعي زن در تاريخ، (دفتر اول. قبل از اسلام ) ، دفتر پژوهش هاي فرهنگي وابسته به مراكز فرهنگي – سياسي ، تهران، انتشارات اميركبير.
71- حسين خاني، هادي، اصول گزينش همسر و نقش آن در تحكيم بنيان خانواده ، ماهنامه شميم ياس، شماره 42، سال ششم، شهريور 85.
72- حسيني، اكرم، تحكيم خانواده در آموزه هاي قرآني ، كتاب زنان ، سال هفتم، زمستان 1383، شماره 26.
73- خانواده اساس جامعه بي تا، نشريه پيام زمان ، 15/11/83.
74- روح الاميني ، محمود، خانواده در اوستا و منابع كهن زردشتي نشريه چيستا، شماره 208 و 209.
75- زينتي، علي، فلسفه ازدواج در اسلام و مسيحيت ، فصلنامه شوراي فرهنگ اجتماعي زنان ، سال هفتم، بهار 1384، شماره 27.
76- سروريان، سيد محمد كمال، افول خانواده در آمريكا و انگليس ، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره 26، زمستان 1383، سال هفتم.
77- سالاري فرد، محمدرضا، همسرگزيني در انديشه ديني فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، مسائل هفتم، شماره 25 ، پائيز 1383.
78- شفيعي مازندراني، محمود، كرامت زن در اسلام نشريه كيهان، 30/5/1382.
79- صدر طباطبايي، فاطمه، تعريف خانواده از منظر قرآن نشريه پژوهش هاي قرآني، شماره 27 و 28.
80- عليرضا جويني، علي، حقوق مدني و قضايي خانواده در اسلام نشريه قدس 13/12/1377.
81- فكري، زهره، چرا بايد زن و مرد عملكرد يكسان داشته باشد؟ نشريه خراسان ، 22/4/1378.
82- كجباف، محمدباقر، رفتار شناسي جنسي در انديشه ديني فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره 27، سال هفتم، بهار 1384.
83- كوچكي، طيبه، بررسي ضرورت مشاوره در خانواده گفتگو با دكتر خديجه سرخوش، نشريه نسيم صبا، 6/8/1382.
84- گلي زواره، غلامرضا ازدواج و همسر داري از ديدگاه امام رضا (عليه السلام) ، نشريه زائر، شماره 137.
85- ملكي، حسن، جايگاه خانواده در تفكر اسلامي نشريه پيوند ، شماره 289، مرداد ماه 1382.
86- نويسنده پيشين، خانواده متعادل و توسعه پايدار نشريه پيوند؛ شماره 289، 1382.
87- محسني، وجيهه، ويژگي هاي تعادل در خانواده از نظر صاحب نظران نشريه خراسان، 4/6/78.
88- ميرخاني، عزت السادات، گستره وظايف زن در خانواده فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، شماره 7، بهار 1379.
89- نويسنده پيشين، رياست، تمكين، تسخيري متقابل در خانواده فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، شماره 5، پائيز 1378.
90- محبوبي منش، حسين، تغييرات اجتماعي ازدواج كتاب زنان، شماره 26، زمستان 1383، سال هفتم.
91- نعمتي ، 30 علي، دل آرا، جايگاه زن در خانواده در اديان و جهان فصلنامه بينات، سال دوازدهم ، شماره 4، زمستان 1384.
92- واعظ موسوي، مهدي، خانواده سبز ، نشريه نگاه حوزه، شماره 95-94


پروژه جایگاه خانواده در اسلام


تقدس خانواده در اسلام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد جنگ رایانه ای 32 ص

دانلود پاورپوینت با موضوع واکنش ها و معادلات شیمیایی

اقدام پژوهی اختلال در بیان کتبی

تحقیق درباره عناوین و اسامی قرآن کریم

رهبری و جوانان

دانلود مقاله آفست چاپ

دانلود پاورپوینت با موضوع پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

مديريت بحران در جهاد كشاورزي

راه حل‏ های بحران در کسب و کار

قیصر امین پور 17 ص

کارآفرینی تولیدی مبل 16 ص

تحقیق درمورد باغبانی

دانلود تحقیق در مورد كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان 107 ص

دانلود مقاله سنتیک و گزینش پذیری پیوند (ترکیب ) فیشر تروپس

پاورپوینت بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی در سازمان خدماتی شهرداری تهران

تحقیق در مورد حواس پرتی

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد