دانلود رایگان

ارزيابي نظريه معرفت شناختي «پوزيتيويسم» - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزیابی نظریه معرفت شناختی (پوزیتیویسم)

دانلود رایگان ارزيابي نظريه معرفت شناختي «پوزيتيويسم» فرمت فایل : ورد
تعداد صفحات :36
محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد
قسمتی از متن :
ارزيابي نظريه معرفت شناختي پوزيتيويسم
عنوان درس:
روش شناسي در علم سياست
.
دانشجوي دوره:
دكتراي تخصصي رشته علوم سياسي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1)مقدمه 1
2)رويكرد واژه شناختي 3
3)رويكرد تاريخي (ماهيت نظريه): 4
الف) پوزيتيويسم؛ نسل نخست (لاك، هيوم، كنت) 4
ب)پوزيتيويسم، نسل دوم (حلقه وين) 11
ج)پوزيتويسم: نسل سوم (كارل همپل) 14
4)تاثير محيط اجتماعي - سياسي بر شكل گيري نظريه پوزيتيويسم 16
5) اثر بخشي پوزيتيويسم بر مسائل سياسي و اجتماعي: 19
6)نقد و نتيجه گيري 24
فهرست منابع و يادداشتها 29


ارزیابی نظریه معرفت شناختی (پوزیتیویسم)


ارزیابی نظریه معرفت شناختی


(پوزیتیویسم)


روش شناسی در علم سیاست


لاک


هیوم


کنت


حلقه وین


کارل همپل


ش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و مقایسه سه پارادایم در جامعه‌شناسی (پوزیتیویستی ...

10 مارس 2015 ... این مقاله بحثی است در متدولوژی معرفت شناسی در سطح کلان، و در سطح خاص ... ۵,
ویژگی نظریه و تبیین اجتماعی, نظریه، یک نظام شناختی و قیاسی از ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

اي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮدم. ﺳﺎﻻري. دﻳﻨﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ. دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ. ره(. ) و ﻳﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ... ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﻓﺘﺮاق ﻣﻴﺎن دو ﻧﻈﺮﻳـ. ﻪ
از ﺣﻴـﺚ. ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ...... ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ در اﻧﺤﺼﺎر درﺳﺘﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ و اﺛﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ. (. ﭘﻴﻮزي،.

تقابل رویکردهای معرفت‌شناسی پژوهش کمّی و کیفی در علوم انسانی و ...

10 آگوست 2014 ... مطالعه تقابل با مسائل معرفت شناختی کمی و کیفی پژوهش در علوم انسانی و ... این
پژوهش غالباً مبتنی بر ملاحظات نظری یا تجربی و کمی سازی (اندازه گیری) است. ... (
12) رهیافت کمی غالباً با رویکرد پوزیتیویستی (13) (اثبات ...

پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

8 فوریه 2011 ... "پوزیتیویسم" چارچوبی معرفت شناسی و روش شناسی را فراهم می کند، که ... علم
اجتماعی اثبات گرا، فقط واقعیت های اجتماعی می توانند ارزیابی شوند.

دانشـــــــنامه پژوهشـــــــــی - بررسي نسبت روش شناسي و معرفت شناسي ...

به لحاظ تاريخي، مي توان شيوه ي نظريه پردازي و روش شناسي هابرماس را به دو دوره ...
رويكرد انتقادي به روش شناسي پوزيتيويسم، در حوزه ي عمل متأثر از مباني نظري ...
نيز بپردازيم و در پايان، نسبت بين روش شناسي و معرفت شناسي او را ارزيابي
نمائيم.

رویکردهای سه‌گانة روش شناختی در مطالعات علوم‌اجتماعی و مقایسة آن با ...

رویکردهای سه‌گانة روش شناختی در مطالعات علوم‌اجتماعی و مقایسة آن با نظریة ادراکات
... در معرفت شناسی، چگونگی اکتساب و امکان حصول آن و همچنین صحت‌و‌سقم معرفت،
مورد پرسش ... در اثبات‌گرایی، به‌ویژه طرفداران شاخة «پوزیتیویسم منطقی» قائل به
اصل ... آنها به تدقیق و ارزیابی داده‌های موجود می‌پردازند و مدعی تولید قضایای عام و
پایدار ...

واکاوي مفهومي فرانظريه‌پردازي با تأکيد بر چالش‌ها و الزامات آن در ...

و معرفت شناختی متناسب با فرهنگ و کلیت تمدنی حاکم بر آن جوامع است که محصول
.... در اواخر قرن بیســتم در پی خدشه های جدی وارد بر تلقی پوزیتیویستی .....
فرانظری تشکیل دهنده شالوده نظریه ها و نیز تدوین اصول فرانظری ارزیابی نظریه
هاست.

معرفت شناسی اجتماعی؛ طرح و نقد مکتب ادینبور « پايگاه دكتر سعيد ...

از زمان طرح انتقادهای بنیانی ویرانگر بر مبانی پوزیتیویسم و نگتیویسم ... علمی و
غیر علمی مورد نظریه پردازی قرار داده، سه استدلال برای نسبی انگاری معرفت شناختی
... همچنین، این معرفت شناسی اجتماعی تمام موازین و معیارهای ارزیابی معرفت را نیز ...

و ﻓﻟﺳﻔﮫ ﻋﻟم ﻣﻌرﻓت ﺷﻧﺎﺳﯽ

نظری. مکاتب عقیدتی رقیب. در. یک. نگرش. سیستمی. و،. سنجش. انتقادی. و. مقایسه.
ای. آنها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی. بینشها. ، مواضع. و ... دستگاه
معرفت شناختی و فلسفی .... آمپریسیسم )تجربه گرایی( و پوزیتیویسم )حس
گرایی(. –.

جایگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی

این پاسخها به اندازه ای هست که بتوان نظریه معرفت شناختی فیلسوفان مسلمان را
بازسازی کرد، و در عرض نظریات معرفت شناختی دیگر ارائه و ارزیابی نمود. ...... دوره:
علم شناسی ارسطویی، علم شناسی پوزیتیویستی، علم شناسی منطقی - دستوری
پوپر و ...

بررسی رویکرد های معرفت شناسی و نظریات یادگیری ... - سیویلیکا

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﯾﺎﺩﺩﻫﯽ -ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ...
ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ – ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺯﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺩﻭ-.

مطالعات بین المللی از منظر سنت اثباتی و فرااثباتی در روابط بین الملل

سپس سنت معرفت شناختی مخالف یعنی فرااثبات گرایی را بررسی و هدف مطالعات
بین ... نظریه پردازان مطروحه در آن با اتکاء به معرفت پوزیتیویسم با هدف کنترل و ...

جایگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی - دکتر جعفر شاه نظری

24 سپتامبر 2017 ... آیا فیلسوفان مسلمان در معرفت شناسی، نظریه مستقلی ارائه کرده اند؟ ... را بازسازی
کرد، و در عرض نظریات معرفت شناختی دیگر ارائه و ارزیابی نمود. ..... به چهار دوره: علم
شناسی ارسطویی، علم شناسی پوزیتیویستی، علم شناسی منطقی ...

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻮﺯﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ - نامه علوم اجتماعی - دانشگاه تهران

ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮﺩ، ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮﻱ، ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭﺍﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈـﺮﻱ ﺍﺯ. ﻣﻴﺎﻥ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ...
ﻫﺎﻱ ﻣـﺒﻬﻢ ﻳـﺎ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻘـﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ. ﻧﻤﻲ. ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺻﻮﻻﹰ .... ﭘﻮﺯﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﻫـﺴﺘﻲ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺑﻌـﺪ ﺍﻭﻝ. ﭘﻮﺯﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ.

نقد معرفتی پوپر و هابرماس - فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی

مقابلۀ آرا و اندیشه های دو متفکر و نقطۀ عزیمت آن رویکرد پوزیتیویستی و ابطال
گرایی ... )1929م( از فیلسوفان و نظریه پردازان معاصر اجتماعی است که 7یورگن
هابرماس ... می رسند، سعی دارند رویکرد معرفت شناختی کارل پوپر را به عنوان یکی از
...

Comparative survey between quantitative and qualitative ... - Sid

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﭼﻬﺎر ﭘﺎراداﻳﻢ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻤﺪه دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ... ﻧﻈﺮي. –. ﻓﻠﺴﻔﻲ. (
. ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ) اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺤﺼﻠﻲ. (. اﺛﺒﺎت. ﮔﺮاﻳﻲ. ) ؛ ﺗﻔﺴﻴﺮﮔﺮاﻳﻲ؛ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﻘﺎدي و. ﭘﺴﺎ .... ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ، از
.... ﺿﻌﻴﻒ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش،ﺗﺎﺋﻴﺪو اﻧﺘﻘﺎل. رواﻳﻲ و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻋﻴﻨﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي. ﺗﺌﻮرﻳﻚ. (. ﻧﻈﺮي. ).

پرتال جامع علوم انسانی - ماهیت علوم انسانی و روش‌شناسی آن

طی سال‌های گذشته معرفت علوم انسانی تحت رویکرد‌های مختلف روش شناسی سعی در
تحلیل و ارزیابی ... در این مقاله پس از تعریف علوم انسانی به بررسی دیدگاه‌های
شناختی و روش شناسی‌های غالب و .... بنابر نظریه پوزیتیویسم جای بحث و پژوهش
علمی‌و یقین آور پیرامون مسائل ماوراء ... پوزیتیویسم از جنبه‌های مختلفی نقد و
ارزیابی شده است.

ﻣﺪرن ﭘﺴﺖ ي ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ

6 ژانويه 2016 ... ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎدي، ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ، ﮔﻔﺘﻤﺎن، ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ. دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ . ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎدﻫـﺎي
روش. ﺷﻨﺎﺳـﻲ. و. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ... ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻳـﺎ داﻧـﺶ. 2.

تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی ... - دانشگاه شاهد

ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻣﻮﻗﻌﻴ. ﺖ. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺳـﻨﺠﺶ ﻳـﺎ ﻛـﺎر. ﭘﻮﺷﻪ، ﺧﻮد
ﺳﻨﺠﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺜﺮ . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ. : ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ، ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮاﻳﻲ،
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ...

ضرورت تعامل بین رشته ای معرفت شناسی و علم تاریخ در بررسی چالش ...

دانـش معرفت شناسـی بـرای گفتگـوی انتقادی با منتقـدان علمی بودن تاریـخ و
تبیین امکان .... به نقد روش شناسـی تجزیه و ترکیب و علوم پوزیتیویسـتی اسـت
که زبان و ... فلسـفه علم تاریخ، نظریه شـناخت تاریخی حوزه مطالعاتی ای اسـت که
پاسـخ ...

انواع معرفت - جامعه شناسی

انواع معرفت - - جامعه شناسی. ... طي سال‌هاي گذشته معرفت علوم انساني تحت رويكرد‌هاي
مختلف روش شناسي سعي در تحليل و ارزيابي نظري و علمي‌از پديده‌ها بر اساس نظريه‌هاي
.... موج اول علم شناسي ارسطويي؛ موج دوم پوزيتيويسم يا استقرا گرايي ؛ موج سوم ...

"بررسی انتقادی دیدگاه معرفت شناختی ویلفرد سلرز" در جلسه گروه ...

19 فوریه 2017 ... یکصد و شصتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع "بررسی انتقادی ...
سلرز ضربهی محکمی بر پیکرهی پوزیتیویسم و تجربهگرایی منطقی وارد کرد ... در
ذیل به یکی از نقض های سلرز که به نظریه داده حسی وارد آورده می پردازیم.

فلسفه علم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... موجّهیت، ارزیابی گونههای معرفت و تعیین ملاک صحت و خطای معرفت، بررسی علم به
... و اوضاع و ادوار و اطوار معرفت، تحلیل تاریخ علم، بررسی نظرّیه های گوناگون در همین
حوزه‌ها و ..... داد که دانشمندان نه می‌توانند از پوزیتیویسم پیروی کنند و نه از
ابطال‌گرایی. .... ولی به این نکته پی برد که تنها با بکارگیری این اصل نمیتوان به
شناختی ...

پایان نامه های گروه فلسفه علم - دانشگاه صنعتی شریف

9, نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی Critique and Survey of
Various .... 36, معرفت شناسی فضیلت گرا از دیدگاه لیندا زگزبسکی Virtue
Epistemology of .... Religion and Science / ارزیابی گروه های دینی Scientific
Theories Assessment .... 104, طرح و نقد دیدگاه پوزیتیویسم در فلسفه علوم
اجتماعی, احمدی، محمدجواد.

مقایسه تطبیقی دیدگاه اسالمی و دیگر مکاتب فکری در نسبت میان ...

مبانـی نظـری و نحـوه پذیـرش آن را در جامعـه بـا تأکیـد بـر حـوزه. معمــاری و .... اسـالمی
بـرای تبییـن رابطـه انسـان و تکنولـوژی مـورد ارزیابـی. قــرار می ..... نظــری و
شــناختی پیرامــون ایــن پدیــده در درجــه اول میــان. ایــن گروه هــا .... پوزیتیویســت ها
معرفــت.

بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق - download-thesis.com

ارزیابی نظریهی اخلاقی کانت. ..... بررسی حسن و قبح ذاتی به عنوان نظریه پذیرفته
شدهی علمای شیعه و ربط و نسبط آن با نظریات وظیفه گرا و غایات گرا موضوع .... آیا
مفاهیم اخلاقی، واقعی و عینیاند یا ذهنی و اعتباری، شناختی هستند یا ناشناختی؟ ...
عاطفهگرایی نظریهی است که بر اساس معرفت شناسی پوزیتیویسم منطقی مطرح شده
است.

935 K - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - کتابخانه ...

از طریق مواضع معرفت شناختی در حوزه سازماندهی دانش می توان به تحلیل نتیجه ...
یورلند تقریباً پراستنادترین نویسنده آثار نظری در حوزه سازماندهی دانش است که ....
پوزیتیویسم منطقی، مواضع عقل گرایی و تاریخ گرایی از طریق ترویج روش های .....
از اطالعات، گردش و امانت مواد کتابخانه ای، مدیریت کتابخانه، و ارزیابی خدمات در
منابع.

دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت شناسی

23 سپتامبر 2012 ... منظور از معرفت شناسی مطلق؛ آن دسته از نظریه های معرفت شناسی است که به حوزۀ ....
بار در قرن بیستم توسط پوزیتیویست های منطقی گسترش داده شد.

باشگاه اندیشه › درآمدی انتقادی بر روش شناسی پوزیتیویستی

از نظر معرفت شناسی پوزیتیویستی، یک قضیه تنها در صورتی تصدیق می شود که
... می توان گفت که پوزیتیویسم به نوعی در پی مقدم دانستن مشاهده بر نظریه است، و ...

متافیزیک و پوزیتیویسم منطقی - هوپا

[2]یک نظریه از دیدگاه پوزیتیویسم باید به طور دقیق فرمولبندی شود که نتایج ....
شویم و این امر را به لحاظ معرفت شناختی برهانی بر اصالت ریاضیات برشمریم. .....
اینگونه قواعد را تنها شکل گزاره ها فرا می خوانند اما توانایی ارزیابی حجت قیاسی
غالباً ...

تأثیر مردم شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ...

14 آگوست 2017 ... تأثیر مردم شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فایرابند ... «
فایرابند مجموع های مشتمل بر برچسب های گوناگونی از پوزیتیویسم منطقی تا ....
دستور زبان خودشان، به سوی انواع متفاوت مشاهدات و ارزیابی های متفاوت از مشاهدات ...
در نگاه فایرابند این نظریه ها هستند که تعیین می کند چه چیزی در جهان واقع ...

ارزیابی پوزیتیویسم و متافیزیک در اندیشه نیوتون :: محسن کدیور ...

28 فوریه 2012 ... Home مجله فلسفی زیزفون ارزیابی پوزیتیویسم و متافیزیک در اندیشه نیوتون ::
محسن کدیور .... به مفهوم نظری شاید بتوان گرایش‌های پوزیتیویستی را برای
نخستین بار در ..... این کلام حامل یک اصل مهم معرفت شناختی است.

فلسفه تاريخ چيست؟ - اطلاعات حکمت و معرفت

1 آگوست 2010 ... اين نظريه هردر راه را براي فلسفه هاي تاريخگرا درباره ماهيت انسان نزد فيلسوفان قرن
... بايد اذعان داشت که مشکل تاريخ کلان نگر حفظ اصل ارزيابي تجربي براي ....
اکثر فلاسفه تحليلي با اين مسائل از زاويه تئوري عليت فلسفه علم پوزيتيويست
برخورد مي کنند. .... چند فرض هستي شناختي در اينجا به کار مي آيد.

PDF: پوزیتیویسم چیست

ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ »ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ«. داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ،. در ﻗﺎﻟﺐ word و در 34 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
...

وﺷﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺪاﻟﺖ - دوفصلنامه علمی-پژوهشی ...

ﻧﻈﺮﯾﺎت،. ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺟﺪﯾﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. 3. ﺑ ﻌﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ. و ارزش ﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺒﺘ. ﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ... ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه
ﻓﻠﺴﻔﯽ؛ روﺷﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ. 61 ... اﺷﺎره ﺷﺪه و از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن. ﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ .....
اﺷﺎﻋﺮه. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻨﺎي. ﻋﻘﻼﯾﯽ. ﻃﺒﯿﻌﺖ. ﮔﺮاﯾﯽ. ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ. اﺧﻼﻗﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮاﯾﯽ. ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ. ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ.
اﺧﻼﻗﯽ.

ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ روش ﻛﺜﺮت

درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻣﻲ. راﻧﺪ؟ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ روش. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ. اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ. ﺳﺎن،
روش. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺲ ... اﺳﺘﻘﺮاﮔﺮاﻳﺎن و ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺖ. ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ را
ﺷﺪﻧﻲ و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ و از ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻋﺪ روش. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻧﺒﺪاري ﻣﻲ.

شناسی تکاملی مشکل رئالیست با معرفت - روش شناسی علوم انسانی

تکا. ملی برای تبیین، توضیح و فهم فرایندهای شناختی و چگونگی تحول. نظریه. ها
بهره می .... های حسی جانوران دانست و دیگری، تحت عنوان. » معرفت. ِ. شناسی تکاملی.
نظریه. ها1. « ...... که همواره آماده باشیم تا آنها را نیز به نقد و ارزیابی گذاریم؛ اما به. لحاظ
. عملی .... یت علم کاسته شود؛ در واقع، تلقی پوزیتیویستی از عینیت )یعنی.

کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

... از سقوط و رشد علوم دینی ارزیابی کند تا بدین ترتیب روش شناسی موضوعی
تاریخ علوم ... براساس مبادی معرفت شناسی وانسان شناسی اسلام، علوم انسانی ابزاری
درراستای .... علوم انسانی امروزه و بخصوص در ایران هنوز هم تحت تاثیر نگرش
پوزیتیویستی به .... همچنین هدف از بررسی این موضوع، آسیب شناسی رکود نظریه
پردازی اسلامی _ ...

دریافت فایل

ﻣﻴﻼدي ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺴﻴﺎري از وﺟـﻮه ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻠـﺴﻔﻪ. ي ﻛـﻮاﻳﻦ، ... ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﻮاﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺧﺘـﺼﺎص. داده. ام ... ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻰ. ) ».

چالش های جامعه شناختی فراروی معرفت علمی و راه حل های ارائه شده

1 ژوئن 2013 ... مقاله حاضر ضمن تبیین مبانی معرفت شناختی «دانش تجربی»، به بررسی چالش های
معرفتی پیش روی «فلسفه پوزیتیویستی علم» پرداخته است. استقبال چشمگیر
از نظریه تامس کوهن در زمینه «پارادایم های علمی» و به دنبال آن، ...

ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺯي - دانشگاه اصفهان

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺍﯾﻦ آرﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮی وﺍرد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﻫـﻮﯾﺘﯽ رﺍ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و در.
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ▫. ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺍﻧﺸﮕﺎه ﺍﺻﻔﻬﺎن دﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ، ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻧﻘﺪ ...

و ﯽ ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ در ﺣﻮزه روش ﺷﻨﺎﺳ ي اﻧﺘﻘﺎد ﯾﯽ ﺧﺮدﮔﺮا ﮕﺎه ﯾﺟ - سامانه مدیریت نشریات ...

ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻋﻘﻞ ﺧﻮد در ﭘـﯽ آن اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دو .... ﭼﻮن ﺧﺮدﺑـﺎوري ﻣـﺪرن و
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴـﻢ. 2. ﭘﺮداﺧـﺖ و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﻨﯿـﺎن. ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي. 1. ... ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﯿﺸﮕﺎم دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را ﺧﺮدﮔﺮاﯾـﯽ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻣـﯽ. ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و. ﯾﮑـﯽ از. ﻃﺮﻓﺪاران .... ﮐﻨﯿﻢ آﻧـﺮا ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﺮده، ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ
ﻧﻈﺮﯾـﻪ.

ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ - ترجمان علوم انسانی

ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻫﺎي ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮ. ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ. ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨ ..... زﺑﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﯽ. اي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﻪ ﻟ. ﺤﺎظ. ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻏﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ.

مکتب پوزيتيويسم - جام جم

در این دوره کنت آثاری چون ارزیابی مختصری از کل گذشته دوران جدید (1820) ... یا
رساله جامعه شناختی برای تاسیس مذهب بشریت (از 1815تا1854) می باشد. ... مشاهده
همواره مبتنی بر نظریه مقدماتی و با راهنمایی های آن انجام می گیرد، لذا هر مشاهده ای ، وجه
علمی ندارد. ... انقلابی علم ، عقلانی دانستن رشد معرفت ، دستوری دانستن فلسفه علم
و بینش ...

آوانگارد - شمارۀ چهارم || پرونده || {نقد و نظر} - هستی شناسی و معرفت ...

آوانگارد - شمارۀ چهارم || پرونده || {نقد و نظر} - هستی شناسی و معرفت شناسی مدرنیسم -3
- ... مربوط به مباني اخلاق و سياست نمي‌تواند موضوع بحث و ارزيابي بخردانه قرار
گيرد. آن چه در ... از متفكران مهم غير پوزيتيويست در دنياي مدرن مي‌توان از هگل و كانت
ياد كرد. ..... تضمن‌ها و استلزامات نظريه غايت شناختي اين است كه كنش، آنگونه كه از
طريق ...

ررر - دانشگاه معارف اسلامي

توجيه و عقلانيت باور ديني يكي از مباحث مهم معرفت شناسي ديني است كه امروزه در ....
گونه اي نظريه معرفت شناختي قائلاند كه مبناگرايي كلاسيك [11] خوانده مي شود. .....
كه رفع مي نمايد، آشكار و نهان، به ارزيابي عقايد ديني در پرتو روانشناختي پرداخته و
..... را با رد معيار معناداري پوزيتيويستها مقايسه ميكند و مي گويد پوزيتيويست ها
با ...

نسخه چاپی - معناداری گزاره های دینی/ نقد و بررسی ملاک تحقیق پذیری

7 ژانويه 2017 ... به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، معرفت شناسی دینی یکی ...
پوزیتیویست های منطقی با ارائه نظریه تحقیق پذیری هدفی جز بی ...

مبانی معرفت شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی - فصلنامه علمی ...

این پژوهش با هدف بررسی مبانی معرفت شناسی تعلیم و تربیت چندفرهنگی، به روش
... آن قبولی نظریه ذهنیت متقابل؛ نفی قطعیت ها و جزم اندیشی‌های پوزیتیویستی در ...

از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ - مطالعات معرفتی در ...

30 آوريل 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎن. ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. از ﻣﻨﻈﺮ. ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ.. اﺣﻤﺪ وﻟﯿﻌﯽ اﺑﺮﻗﻮﯾﯽ.
1 ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي اﺳﻼم(. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)/ ..... اﺑﻬﺎم در روش و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ.
ﭘﯿﺮوي از اﺻﻮل ..... او ﮔﺎه از ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و ﮔﺎه.

چالش هاي جامعه شناسي فراروي معرفت علمي - راسخون

6 نوامبر 2010 ... کليد واژه ها: فلسفه علم، معرفت شناسي، پوزيتيويسم،جامعه شناسي علم، تامس کوهن.
... به بياني ديگر ، پيرس براي ارزيابي هر عقيده سه شاخص را ارائه مي کند: ..... نظريه
معرفت شناختي هيوم، از بنياد، شکاکانه است و براي آنچه انسان به ...

فلسفه

ارزيابي نظريه معرفت شناختي «پوزيتيويسم» پوزيتيويسم چيست؟ «
پوزيتيويسم ... بررسی نظریه عدالت بین فیلسوفان غرب و شرق ( افلاطون – علامه
طباطبائی ).

معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی - طهور

25 ژوئن 2014 ... حسینی شاهرودی، طهور، پوزیتیویسم منطقی، اثبات ‌پذیری، تأیید‌پذیری، ... مهم‌ترین،
بلكه تنها بحث قابل توجه این مكتب، معرفت ‌شناسی است كه جدای از نام و ..... گزاره‌های
یك نظریه نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحلیلی و تركیبی.

خدا نام هب ی علم فلسفه رانسیس بیکن چه نقشی در فلسفه ی علم داشته ...

در دهه های نخست قرن بیستم پوزیتیویسم منطقی در وین پدید آمد و گسترش ... کلی و
نظریه هایی که معرفت علمی را می سازند از آن گزاره ها حاصل می شوند. .... شناخت علمی،
معرفتی اثبات شده نیست بلکه شناختی است که احتماال درست است .... را ارزیابی
کرد.

نقد و بررسی دیدگاه های ویتگنشتاین و بریث ویت درباره زبان دین

یافته ها ویتگنشتاین و بریث ویت دارای نظریات مهمی در خصوص کارکردها و زبان ...
بنابراین با آغاز قرن بیستم و متاثر از نهضت فلسفی پوزیتیویسم منطقی .... اما
این نظریه در تبیین واقعیت های دین ناتوان است، زیرا هم از جهت معرفت شناختی و هم
توجه ...

رﺣﻴﻢ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪي

ﺑﺴــﻂ داده و ﺑــﺮ اﻳــﻦ اﺳــﺎس ﻣﻨــﺎﻇﺮات ﻧﻈــﺮي و ﻇﻬــﻮر روﻳﻜﺮدﻫــﺎي ﻧﻈــﺮي ﺟﺪﻳــﺪ در. رواﺑــﻂ ﺑــﻴﻦ.
اﻟﻤﻠــﻞ را ﺗﻮﺿــﻴﺢ داده و ... ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴـﻢ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ..... ﻣﻌﺮﻓــﺖ. ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ
داﺷــﺖ و ﺑــﻴﻦ. رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳـﺎن و ﻧﺴـﺒﻲ ﮔﺮاﻳـﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺴـﻠﻂ ﻧـﺎﻗﺺ رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. رواﺑﻂ
ﺑﻴﻦ.

ابطال گرایی پوپر

پوپر در این کتاب سعی دارد تا پاسخی برای پوزیتیویست های منطقی حلقه وین فرآهم
آورد. ... مطابق نظر استقراء گرایان، معرفت علمی به وسیله استقراء از بنیان مطمئنی
که بواسطه .... تجربه و آزمایش توان اثبات یا تایید هیچ نظریه ای را نداشته و تنها در
ابطال آنها ... ما قواعد روش شناختی را همچون قواعد شطرنج در نظر گرفته تا بوسیله آن به
...

مبانی فکری- فلسفی نظریه های روابط بین الملل

تقسیم بندی اول و دوم دچار تقلیل گرایی (reductionism) هستی شناختی هستند؛
فردگرایان به واحد ... تفکیک نظریه های روابط بین الملل از منظر معرفت شناسی ...
نسبی گرایی: با انتقاد بر پوزیتیویسم، با ارئه مدل نومولوژیک-قیاسی همپل و ابطال
گرایی ...

واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه از ی ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺮ ﯾﮏ

24 ا کتبر 2007 ... ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده. 1 ... ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﻘـﺎد، ﭼـﺮﺧﺶ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ، ﭼـﺮﺧﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎ. ﺳـﺎﻧﻪ .....
ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻰ دارد و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﭼﯿﺴﺖ؟ -. ﻧﻈﺮﯾﻪ.

تأثير مردم شناسي بر هستي شناسي، معرفت شناسي، و روش شناسي ...

9 آگوست 2017 ... تلاش خواهیم كرد تا تاثیر مردم شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی
... «فایرابند مجموع های مشتمل بر برچسب های گوناگونی از پوزیتیویسم منطقی تا ....
به دلیل دستور زبان خودشان، به سوی انواع متفاوت مشاهدات و ارزیابی های متفاوت از ...
مفهوم واقعیت نزد فایرابند وابسته به نسبت نظریه و مشاهده است .

روزنامه رسالت87/12/20: مفاهيم كليدي نظريه انتقادي - Magiran

10 مارس 2009 ... -2 انتقاد به پوزيتيويسم: پوزيتيويست ها با پذيرش اين نكته كه روش علمي واحد، ...
دغدغه او تدوين معرفت شناسي و روش شناسي بديل براي نظريه اجتماعي بود. ... به عقيده
آنها عقلانيت ذاتي متضمن ارزيابي ابزار برحسب ارزش هاي غايي ... صنعت فرهنگي،
آدورنو با بحث زيبايي شناختي ، ماركوزه با طرح موضوع انسان تك ...

نگاهی به مفاهيم سيبرنتيکی نهفته در نظريه کوانتومی اطلاعات

معرفت شناختي حاکم بر سيبرنتيک، يعني ديدگاه پوزيتيويستي و ديدگاه ...
اطالعات در آن، نگاهي کوتاه به نظريه کوانتفوم خفواهيم داشفت و ارتبفا آن را بفا.

تقابل رويكردهاي معرفت‌شناسي پژوهش كمّي و كيفي در علوم انساني و ...

25 ژانويه 2012 ... به گونه اي كه گئورگي پوسنر بر آن است كه، چشم اندازهاي نظري براي ما ... مطالعه
تقابل با مسائل معرفت شناختي كمي و كيفي پژوهش در علوم انساني و طبيعي؛. 3. ...
رهيافت كمي غالباً با رويكرد پوزيتيويستي (اثبات گرايي) و تجربه ...

روش های تحقیق در علوم اجتماعی - نظریه های جامعه شناسی دردوران معاصر

روش های تحقیق در علوم اجتماعی - نظریه های جامعه شناسی دردوران معاصر - ... 4- شناخت ،
معرفت یا تببین فلسفی : مبتنی بر روش عقلانی است یا تبیین عقلانی جهان است.
5- شناخت ... 4- ویژگی ها وفرض اساسی در جامعه شناسی پوزیتیویستی کنت.

تبيين مبانی معرفت شناختی نظام آموزش از راه دور | mohsen farmahini ...

عمدهترین یافتههاي پژوهش عبارتند از -1 : رویکرد و مبانی معرفت شناختی نسل اول
.... از یک مرحله تجربی پر بار به تدوین و تبیین مبانی نظري خود پرداختند و اصول
كلی .... در چنین شرایطی و با توجه به این امر كه علم پوزیتیویستی معرف رواج
مدرنیسم ..... برنامه ریزي ، اجرا و ارزیابی را به طور دقیق و منظم طی كنند و نظام آموزش
از راه دور ...

نظریه پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران ...

دارند، اما از منظر شالوده های هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی،. ارزش شناسی و
غايت ... الگوی اقتصاد مقاومتی، نظريه پساتوسعه، توسعه تک،خطی، توسعه درونزا. 1.
استاديار گروه ... پوزيتيويستی پايه ريزی نمايند. برونداد اين تفكر ..... مقايسه و
ارزيابی دو رويكرد می پردازيم؛ بدين منظور ابتدا به همانندی های اين دو. رويكرد اشاره می
...

درآمدی بر نظریات هابرماس در روش شناسی علوم انسانی - مجله رسانه

او در همین سال ها وارد مباحثه ای طولانی با اصحاب نظریه پوزیتیویسم شد. ..... این
استکه این نظریه راهنمای کنکش انسانی است،بی آن که ارزیابی عقلی کنش را به وجه
ابزاری .... با دنبال کردن جریان اضمحلال معرفت شناسی که فلسفه علم را جانشین خود
ساخته ...

مبانی فلسفی مدیریت اسلامی - روشهای ایرانی (بهروز رضایی منش)

19 سپتامبر 2014 ... با بررسی اجمالی معرفت شناسی علوم تجربی بالعموم و علم مدیریت به ... مبانی نظری
چنان اند که استفاده از هر ابزاری را برای کشف گزاره ها و ... ماهیت شناخت های انسانی و
کیفیت ارزیابی آن و امکان یا عدم امکان توجیه پذیری آن گفتوگو می نماید». ..... آن را
نپذیریم و آن را بی معنا تلقی کنیم (پوزیتیویسم منطقی) (خرمشاهی، ...

هستي شناسي معرفت - سازمان تبليغات اسلامي

16 مارس 2011 ... نظريه اتحاد عاقل و معقول نقطه برجسته و مهم معرفت شناختي اوست که از اصول .... ماده
گرايان و معتقدان به اصالت تجربه مانند آمپريسم و پوزيتيويسم، مدعي مادي .... و
همچنين نظر بوعلي در اين خصوص و نقد اين نظر، مطرح و ارزيابي شده است.

انجمن جامعه شناسی ایران - نقد و بررسی کتاب «روش شناسی انتقادی ...

23 فوریه 2016 ... همچنین، تحولاتی که در نیم سده اخیر در تلقی پوزیتیویستی از علم صورت ... دانش از
ارزش به عنوان محور اصلی تحول معرفت در مغرب زمین تلقی شده است. ... در بحث با
رورتی، توپخانه نظری ما می‌بایست نوع تلقی وی از حقیقت و نظر وی را ...

فلسفه - واقع گرايي در علم شناسي

از مسائل فلسفي مرتبط با بحث رئاليسم ، جايگاه آن در مباحث فلسفي و معرفت ...
دست کم مي توان بر تقدم زماني مباحث هستي شناختي نسبت به مباحث معرفت
شناختي ... شده ، اين است که چنين شرطي به منظور ارزيابي ميزان موجه بودن و به تبع
آن ميزان ... از باورهاي تجربي (نظريه هاي علمي برخوردار از هويات مشاهده ناپذير) کفايت
نمي کند.

دکتر نفيسه ساطع - دانشگاه قم

مسئول برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناطره در دانشگاه قم ... مقاله "معرفت
شناسي در فلسفه گيلبرت رايل"، مجله علمي- پژوهشي علوم انساني، دانشگاه ... بررسي
تطبيقي ميعار معناداري و صدق و کذب از نگاه فلسفه اسلامي و پوزيتيويسم، 1390 ....
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه قم · هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان · پورتال ...

معرفت‌شناسی نظریه انتقادی

12 جولای 2016 ... در ادامه مقاله می‌خوانیم: «یکی از انتقادات اصلی این نظریه متوجه پوزیتیویسم و
اثبات‌گرایی است. نظریه‌پردازان انتقادی فلسفه اثبات‌گرایی را ...

نظريات جديد در علم سياست - Finding Neverland - بلاگفا

30 ژانويه 2012 ... تفاوت رويكرد معرفت شناختي نظريه هاي انتقادي، پسامدرن، تفسيري ... به نظر
پوزیتیویست ها، محقق با روش تجربی با مشاهده، به سوی مرحله ارزیابی ...

philosophicals

راسل میگوید : " نیچه هیچ نظریه جدیدی در بودشناسی یا معرفت شناسی " ارائه نداده است
و ... رشد فزاینده پوزیتیویسم منطقی در دهه های نخستی قرن بیستم ، و سپس افول .....
آیا انسان در به دست آوردن هر گونه شناختی به « ذهن » و « عقل » خود مراجعه می کند و از ...

International&Relation - منظور از مباحث فرا نظری در روابط بین الملل ...

15 آگوست 2009 ... در بخش هستی شناختی ما به مباحث ساختار- كارگزار ، نقش افكار و تصورات در شكل
دادن به ... معرفت شناسی نیز عبارت است از علم یا فلسفه شناخت .

قابليت هاي تحليل گفتمان در بررسي پديده هاي فرهنگي ... - کیان کیانی

برای درک چیستی تحلیل گفتمان به مثابه رهیافتی نظری و روش شناختی، باید
پیش از هر ... هستی شناختی و معرفت شناسانه درباره نقش زبان در ساخت اجتماعی جهان
می باشد. .... دوگانه عینی ذهنی پوزیتیویستی و تفسیری درباره پدیده اجتماعی را
نباید ...

اندیشه فلسفی - کارل پوپر و ابطال گرایی منتقدانه 4

در معرفت شناسی بدون فاعل شناسنده، و در بررسی نظریه ذهن آفاقی، که فصل های چهارم و
... پوپر بحث می کند که پوزیتیویسم هرگز در تمایز علم از متافیزیک یا نظریه از ...

فرا اثبات گرایی - سلام

6 ا کتبر 2013 ... فرا اثبات‌گرایی به صورت کلی، اثبات‌گرایی و معرفت شناختی آن را رد ... است که
کاملاً در مقابل اصول و مفروضات یاد شده پوزیتیویستی قرار می‌گیرد. .... نظری رسیدن
به عباراتی صادق است اما معیار آزمون و ارزیابی این‌گونه دعاوی ...

آرشیو دیدگاه های ابراهیم توفیق - مبانی معرفت شناختی و روش شناختی ...

آرشیو دیدگاه های ابراهیم توفیق - مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم فرهنگی
... غلبه‌ی بی چون و چرای پوزیتیویسم و امپریسیسم سخیف بر علوم اجتماعی/جامعه
شناسی، ... عینیت، علوم روحی، علوم فرهنگی، فلسفه ی بازگشت به خود، نظریه ی
ارزش.

اثبات گرایی - Positivism - اجتماع اندیشه

اثبات گرایی -یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی- به هر گونه نگرش فلسفی که تنها
... بررسی پیش‌فرض‌های هریک از این دو مدعا و درنهایت ارزیابی چگونگی تحقق این
آرمان و ... در ورطه شک گرایی معرفت شناختی است – مبتنی بر یک رویکرد خاص به
نظریه ...

تحقیق در مورد شیمی معدنی

دانلود پاور پوینت در زمینه بیماری تب سه روزه

مقاله روش اجراي سازه نگهبان موقت

تحقیق در مورد زندگینامه دکتر شریعتی 28 ص

پاورپوينت زيست دهم تنوع دفع و تنظيم اسمزي در جانداران 15 اسلايد قابل ويرايش و بسيار جالب و آموزنده

پاورپوینت درمورد تعمیر و مقاوم سازی ساختمان های بنایی

تحقیق درمورد عيد سعيد غدير خم

تحقیق درمورد فایروال 60 ص

مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

پاورپوینت تحليل کسب وکار در سطح صنعت

مقاله در مورد بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك

نقش ارث در بزهكاري

مقاله امنیت در PHP

دانلود فایل گزارش كارآموزي در مجتمع فولاد اهواز .

پلان اجرایی مسکونی اسکلت فلزی 3 خواب - قابل توجه دانشجویات و مهندسین

آسیب دیدگی های متداول در ورزش

رویکردی به دانش آفرینی.rtf

پروژه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌ آموزان شهري و وستايي

تحقیق و بررسی در مورد تحقیق در مورد بیماری ایدز 14 ص

مقاله درباره حق و عدالت

تحقیق در مورد آموزش عربی 138 ص1

دانلود تحقيق پيرامون طب سوزنی راهی برای درمان میگرن

پاورپوینت معماری سنگی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حفاظت صنعتی و بهداشت و ایمنی کار در 283 اسلاید

پاورپوینت تزئینات آجری در دوره های مختلف معماری اسلامی

پاورپوینت مستند سازي 31 اسلاید

دانلود تحقیق قوانین حرکت 24 ص

تحقیق در مورد مطالبي در مورد ساختار نيروگاه

تحقیق درمورد آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آثار و ثمرات تقوا (تحقیق)