دانلود رایگان

پروژه كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:
در تهيه و تدوين اين پايان نامه از راهنمائيها و كمكهاي سرواني سود جسته اي كه لازم مي دانم در اينجا از آنها سپاسگذاري نمائيم. از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر منصور وفائي كه با تقبل مسئوليت استاد راهنمايي، و با فراهم نمودن بسياري از منابع اين پايان نامه و ارائه راهنماييهاي ارزشمند در جريان تدوين آن، نقش مؤثري در به سرانجام رسيدن اين پايان نامه داشتند، صميمانه متشكرم. از جناب آقاي دكتر محمد تقي عابدي نيز كه با ارائه مشورت هاي لازم در تكميل اين پايان نامه نقش داشتند متشكرم. همچنين لازم است از همكاري و مساعدتهاي بي دريغ كاركنان كتابخانه مجلس شوراي اسلامي تشكر كنم.

تاريخچه مختصر:
در طول تاريخ، جنگ يكي از جنبه هاي حيات و زندگي بشر را تشكيل مي داده است و تاريخ هر قوم و ملتي، مشحون از داستانهاي پيروزي و شكست است. تكامل دانش و اطلاعات بشري نيز از جمله در اختيار اين قسمت از زندگي انسان قرار گرفت و به تكامل ابزار جنگي منجر شد. اگر زماني پيروزي مديون زور بازو و جنگاوري و شواليه گري مي دانستند، با تكامل تسليحات و اختراع ابزارهاي جنگي جديد، اين امكان فراهم شد كه از فواصل دور اقدام به حمله نمايند و به تدريج نيز اخلاق حاكم بر رزمندگان تغيير نمود. اوج اين تكامل، اختراع سلاح هسته اي است.
قدرت تخريبي بسيار زياد و اثرات جانبي اين سلاح كه گاه تا سالين دراز باقي مي ماند، بسياري از انديشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا براي ممنوعيت استفاده و نابودي اين سلاح دست به كوشش زنند. از سوي ديگر، تئوري بازدارندگي هسته اي، اساس سيستم دفاعي قدرتهاي هسته اي را – به ويژه در جريان جنگ سرد – تشكيل مي داد و بسياري از دولتهاي غير هسته اي نيز زير چتر هسته اي يكي از دو بلوك سياسي قرار داشتند. به اين ترتيب، در جريان نيم قرني كه از استفاده از سلاح هسته اي مي گذرد، حقوق بين الملل با دو گرايش مواجه بوده است. از يك سو دولتهاي داراي سلاح هسته اي مي كوشيدند تا با استناد به برخي از اصول حقوق بين الملل و همچنين ادعاي وجود خلاء حقوقي، مشروعيت كاربرد سلاح هسته اي را توجيه نمايند و از سوي ديگر، برخي دولتها سعي داشتند تا با استناد به ديگر قواعد بين الملل، استفاده از آن را مغاير اين حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق، اين امكان را فراهم آورد تا دولتهاي موافق ممنوعيت استفاده از سلاح هسته اي، اين مساله را به ركن قضايي سازمان ملل متحد ارجاع كنند و خواستار نظريه حقوقي اين ركن شوند. به اين ترتيب اين امكان فراهم آمد تا در مرجعي بين المللي، با ديدگاهي حقوقي به اين مساله نگريسته شود. دولتهاي بسياري براي دفاع از موضع خود در ديوان گرد آمدند و سرانجام ديوان بين المللي دادگستري در هشتم ژوئيه 1996 اقدام به صدور نظريه مشورتي نمود. در اين پايان نامه خواهيم كوشيد تا كوشش هاي 50 ساله دولتها و نظريه مشورتي فوق را مورد بررسي قرار دهيم.

فهرست مطالب:
مقدمه:
تاريخچه مختصر
بخش نخست : جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي
فصل اول – انواع سلاحهاي هسته اي و اثرات آن
مبحث اول: ساختمان اتم و شكافت هسته آن
مبحث دوم – ساختمان سلاحهاي هسته اي و انواع آن
مبحث سوم: انواع سلاح هاي هسته اي
گفتار اول: شكافت هسته اي و اولين نسل از سلاحهاي هسته اي
گفتار دوم: جوش هسته اي و دومين نسل از سلاحهاي هسته اي
گفتار سوم: بمب نوتروني: سومين نسل سلاحهاي هسته اي
گفتار چهارم: نسل جديد سلاح هاي هسته اي و استراتژي امنيت ملي آمريكا
فصل دوم – اثرات سلاحهاي هسته اي
مبحث اول: هيروشيما و ناگازاكي و ويراني دو شهر
مبحث دوم: آثار بمب هيدروژني و وقوع جنگ جهاني سوم
مبحث سوم: پيامد هاي مخرب چرنوبيل
مبحث چهارم: سلاح هاي كشتار جمعي، انرژي اتمي و چالش هاي جهان امروز
مبحث پنجم: رژيم هاي كنترل تسليحات كشتار جمعي و تكامل آن در نظام بين المللي
فصل سوم- اقدامات جامعه بين المللي در محدوديت و ممنوعيت سلاحهاي هسته اي
مبحث اول: آژانس بين المللي انرژي اتمي
مبحث دوم – معاهدات منعقده در زمينه سلاحهاي هسته اي
فصل چهارم: معاهدات دو جانبه درباره كاهش و محدوديت سلاحهاي هسته اي
مبحث اول: سالت 1 (مذاكرات محدوديت تسليحات استراتژيك):
مبحث دوم: سالت 2
مبحث سوم: معاهده امحاي موشكهاي ميان برد و برد كوتاه:
مبحث چهارم: استارت 1 (مذاكرات كاهش تسليحات استراتژيك):
مبحث پنجم: استارت 2
فصل پنجم: معاهدات چند جانبه در خصوص سلاحهاي هسته اي
مبحث اول: معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاحهاي هسته اي:
فصل ششم : مقوله اي درباره سلاح هسته اي در كره شمالي و واكنش هاي ديپلماتيك
مبحث اول: ليبي
مبحث دوم: نگراني آمريكا و گزينه نظامي براي مقابله با برنامه اتمي كره شمالي
فصل هفتم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهاي هسته اي در مناطقي كه تحت حاكميت هيچ دولتي نيست.
مبحث اول: معاهده قطب جنوب:
مبحث دوم: معاهدات مربوط به فضاي ماوراي جو:
مبحث سوم: معاهده ممنوعيت استقرار سلاحهاي هسته اي در بستر دريا، كف و زير اقيانوس:
مبحث چهارم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهاي هسته اي در ساير مناطق
فصل هشتم: ساير اقدامات جامعه بين المللي
مبحث اول: قطعنامه هاي مجمع عمومي و عرف بين المللي
مبحث دوم: درخواست نظر مشورتي توسط سازمان بهداشت جهاني از ديوان بين المللي دادگستري:
مبحث سوم: درخواست نظر مشورتي توسط مجمع عمومي ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري:
مبحث چهارم: تضمين هاي امنيتي قدرت هاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل
بخش دوم : ايران و چالش هاي هسته اي
فصل اول: پايبندي به قوانين، اصرار بر كسب حق مشروع
مبحث اول: ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي
مبحث دوم: پيشنهاد تازه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي
مبحث سوم: امنيت جمهوري اسلامي ايران در برابر آزمايشات هسته اي هند و پاكستان
مبحث چهارم: تحليلي در خصوص اسرائيل و دارا بودن سلاح اتمي و خطر بالقوه در خاورميانه
فصل دوم : كاربرد سلاح هسته اي در شرايط حاد دفاع مشروع:
مبحث اول : دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم: انرژي هسته اي و جايگاه آن در ايران
مبحث سوم: آمريكا، ايران و تحليل وضعيت موجود
مبحث چهارم : پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي
مبحث پنجم : متن كامل پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي
نتيجه گيري
فهرست منابع
الف) كتابها
ب) آراي ديوان بين الملل دادگستري
پ) مقالات
ت) قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت
ج ) مواضع دولتها
س ) روزنامه ها و نشريات فارسي

منابع و مأخذ:
فهرست منابع:
الف) كتابها
1- Fujita, H.: "International Regulation of the Use of Nuclear Weapons", Kansai University Press, 1988.
2- Karp, R.: "The Start Treaty and the Future of Strategic Nuclear Arms Control" in: SIPRI Yearbook 1992 : World Armaments and Disarmament, Oxford University Press , 1992
3- Kils, S. and Arnett, E.: "Nuclear Arms Control" , in SIPRI Yearbook 1996 : World Armaments and Disarmament, Oxford University Press 1996.
4- Macdonald, R.: "Nuclear Weapon Free Zones and Principles of International Law" in: Heere, W.(ed.): "International Lawand Its Sources: , Kluwer Law and Taxation Publishers, 1949.
5- Momtaz, D. :"The United Nations and the Protection of the Envirnment : From Stockholm to Rio de Janerio" , Political Geography, vol. 15, nn.3 & 4, 1996.
6- Prawitz, J. and Leonard, F.: "a Zone Free of Weapons of Mass Destruction in the Middle East" , United Nations Institute for Disarmament Research , New York and Geneva, 1996.
7- Sadurska , R.: "Threats of Force" , American Journal of International Law, Vol. 82 , n.2, 1998.
8- Schachter, O.: "Self Defence and the Rule of Law" , American Journal of International Law, vol. 83 , n.2, 1989.
9- Schindler , D.: "Transformations in the Law of Neutrality Since 1945", in: Dellissen , A.(ed.) "Humanitarien Law of Armed Conflict, Challenges Ahead" , Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
10- Simpson, J.: "The Nuclear Non- Proliferation Regime after the NPT Review and Extention Conference" , in SIPRI Yearbook 1996 : Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 1996.
11- Westing, A.: "Warefare in a Fragile World : Conventional, Nuclear and Envirnmental Weapons" , in Thee, M.(ed.): "Arms and Disarmament, SIPRI findings" Oxford University Press, 1986.
12- Cassese, A.: “Violence and Law in the Modern Age , Translated by S.I.K. Greenleaves, Polity Press,1988.
13- Child, J.: “Nuclear war, The Moral Dimension , Transaction Book, First edn., 1986.
14- Elliot, J. and Reginald, R.: “The Arms Control, disarmament and Military Security Dictionary , ABC-CLIOinc., 1988.
15- Grey. Y.: “The invisible Giants : A toms, Nuclei and Radioisotpes , Little Brown and Company, First edn., 1969.
16- Hess, F.: “chemistry Made simple , Heinemanltd., Seconed edn., 1982.
17- Lifton, R.: “Death in life , penguin Books, First edn., 1971.
18- Patterson, W.: “Nuclear Power , Penguin Books, Second edn., 1983
19- Singh, N. and Mcwhinney, E.: “Nuclear wedpons and contemporary international Law Martinus Nijhoff publishers, 1988.
20- “Arms control And Disarmament Agreements , U.S.Arms Control And Disarmament Agency. 1975.
21- Dissenting opinion of Judge Koroma, “Legality of The Threat or use of Nuclear Weapons, Advisory Opinoion ,I.C.J.Reports.1996. p.9.

ب) آراي ديوان بين الملل دادگستري
1- Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports, 1986.
2- "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons" , Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996.
3- "Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflicts", Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996.

پ) مقالات
1- Blix , H.: "Means and Methods of Combat" , in : Pictet, J. (ed.): "International Dimensions of Humanitorian Law: , Unesco, 1988.
2- Bothe , M.: "Chemical Warefare" , in "Bernhardt (ed.): "Encyclopedia of Public International Law" , Instalement 3,1982.
3- Bothe , M.: "The Law of Neutrality" in : Fleck , D (ed.): "The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts", Oxford University Press, 1995.
4- Draper, G.I.A.D.: "Indiscriminate Attack" in : Bernhardt (ed.) "Encyclopedia ofPublic International Law" , Instalement 3, 1982.
5- Dean, J.: “The INF Treaty , in SIPRI Yearbook 1988: World Armaments and Disarmament , OXFORD University Press, 1988

ت) قطعنامه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت
1- G.A.Res. 1380 (XIV) , 20 Nov., 1959
2- G.A.Res. 1625 (XIV) , 24 Nov., 1961
3- G.A.Res. 1665 (XVI) , 4 Dec., 1963
4- G.A.Res. 1884 (XVII) , 17 Oct., 1963
5- G.A.Res. 2028 (XX) , 23 Nov., 1965
6- G.A.Res. 2222 (XXI) , 14 Dec., 1966
7- G.A.Res. 2444 (XXIII) , 19 Dec., 1968
8- G.A.Res. 2660 (XXV) , 7 Dec., 1970
9- G.A.Res. 3263 (XXIX) , 9 Dec., 1974
10- G.A.Res. 3474 (XXX) , 11 Dec., 1975
11- G.A.Res.50,1027,26 Avg.,1996
12- G.A.Res.3472(XXX), 11 Dec.,1975
13- G.A.Res.2963(XXIX).9 Dec.,1974:G.A.Res.3074(XXX)11Dec 1975
14- G.A.Res.1(I).24 Jan.,1954
15- G.A.Res.808(IX), 4 Nov,1954
16- G.A.Res1380(XIV).20 Nov.1959
17- G.A.Res 1649(XVI)8 Nov.1961
18- G.A.Res.1653(XVI),24 Nov.1961
19- G.A.Res33/7IB.14Dec,1978
20- G.A.Res.35/1520.12Des,1980,G.A.Res 36,921,9Dec.1987
21- S.C.Res.255 19 JVLy.1968
22- S.C.Res.687,3 Apr.1991

ج ) مواضع دولتها
  1. IRAN (Silamic Repubic of ). Oral Statement, CR 95/26
  2. France. Oral Statement, CR 95/23 95/24
  3. UK. oral Statement, CR 95/34

س ) روزنامه ها و نشريات فارسي:
1- روزنامه اطلاعات
2- روزنامه همشهري
3- روزنامه شرق
4- نشريه انتخاب
5- نشريه جوان
6- نشريه منشور (ضميمه رسالت)
7- نشريه صبح امروز
8- نشريه شرق
9- نشريه توسعه
10- نشريه مردم سالاري
11- نشريه كارو كارگر
12- نشريه ابرار
13- نشريه مطالعات راهبردي
14- نشريه جهان اقتصاد
15- نشريه دنياي اقتصاد


کاربرد سلاح‌های هسته ای


حقوق بین الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد انتگرال 11 ص

پروژه ساختار بتن و مصارف آن (word)

صهيونيسم

تحقیق در مورد لزوم شناسايي عوامل همگرايي و واگرايي

تحقیق درباره شبيه سازي و آثار حقوقي آن

مقاله درباره تغذيه و بهداشت

تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول

تحقیق در مورد خلیج فارس 21 ص

تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) 03

83 - پاورپوینت آماده: بررسی اهمیت و دسته بندی انواع جوایز کیفیت - 15 اسلاید

فایل گزارش کارورزی، فناوری اطلاعات، آموزش فتوشاپ

کارآفرینی شركت تعاوني كاركنان نداجا 47 ص

دانلود پاورپوینت در مورد روش های تدریس .

تحقیق آماده در مورد بحران بلوغ

مقاله درباره حملات عدم پذیرش سرویس -130 صفحه word

دانلود پاورپوینت درمورد بررسي تطبيقي قانون كار