دانلود رایگان

آزمایشگاه عملیات حرارتی - دانلود رایگاندانلود رایگان آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانلود رایگان آزمایشگاه عملیات حرارتی لينک پرداخت و دانلود "پايين مطلب
فرمت فايل: word (قابل ويرايش
تعداد صفحه:35
فهرست

صفحه
عنوان
4
مقدمه
5
عملیات سختکاری سطحی

مقدمه
در عمليات حرارتي فولاد معمولاً يكي از اهداف زير دنبال مي شود:
تنش گيري حاصل از كار يا تنش گيري حاصل از سرد كردن ناهمگن
بهينه سازي ساختار دانه در فولادهايي كه بر روي آنها كار گرم انجام شده است
و ممكن است دانه هاي درشت داشته باشند.
كاهش سختي فولاد و افزايش قابليت شكل پذيري بهينه سازي ساختار دانه
افزايش سختي فولاد به منظور زياد شدن مقاومت سايشي و يا سخت كردن فولاد براي مقاومت بيشتر در شرايط كاري
افزايش چقرمگي فولاد به منظور توليد فولادي كه استحكام بالا و انعطاف پذيري خوبي دارد و افزايش مقاومت فولاد در برابر ضربه
بهبود قابليت ماشين كاري .
بهبود خواص برش در فولادهاي ابزار .
بهينه كردن خواص مغناطيسي فولاد .
بهبود خواص الكتريكي فولاد .

عنوان گزارش اول : عملیات حرارتی سخطی سطحی فولاد
تئوری
فولادهاي مناسب براي انواع عمليات حرارتي متداول
براي هر كدام از چهار عمليات حرارتي سطحي متداول در فولادها (كربن دهي، نيتروژن دهي، كربن- نيتروژن دهي و نيتروژن- كربن دهي)، يك سري از فولادها مناسب بوده و توسط عمليات حرارتي مورد نظر، خواص بهينه اي به دست مي آورند. در زير، فولادهاي مناسب براي هر عمليات سطحي با ذكر دليل معرفي شده است.

الف- فولادهاي مناسب براي كربن دهي
فولادهاي ساده كربني كه براي سخت كردن سطحي به روش كربن دهي انتخاب مي شوند، معمولاً كمتر از 2/0 درصد كربن دارند. اين ميزان كربن موجب مي شود كه فولاد پس از سخت شدن، حداكثر استحكام به ضربه و بيشترين انعطاف پذيري را داشته باشد. تحت شرايطي كه استحكام بيشتري نياز باشد، فولاد با درصد كربن اوليه تا حداكثر 3/0 درصد را نيز مي توان انتخاب كرد.
منگنز باعث پايداري سمنتيت شده و تا حدود 4/1 درصد، به كربن دهي كمك مي كند. همچنين، كاربرد منگنز، ضخامت لايه سخت شده را افزايش مي دهد. بنابراين، ضمن سرد كردن سريع، امكان ترك برداشتن قطعه بيشتر مي شود كه اين امر بايد در نظر گرفته شود.
سيليسيم، عنصري گرافيت زاست و باعث تجزيه سمنتيت مي شود. لذا وجود آن در فولاد، كربن دهي را به تعويق مي اندازد. بنابراين در فولادهايي كه قرار است تحت عمليات كربن دهي قرار گيرند، مقدار سيليسيم كمتر از 35/0 درصد انتخاب مي شود.
كروم، باعث پايداري سمنتيت و افزايش سختي و مقاومت به سايش پوسته سخت شده مي شود. همچنين، حضور اين عنصر منجر به افزايش استحكام مغز قطعه (تا حدودي) مي شود، اما انعطاف پذيري آن را به ميزان اندكي كاهش مي دهد. با اين وجود، از آنجا كه كروم مقاومت به ضربه را كاهش مي دهد، مقدار آن در فولادهايي كه قرار است تحت عمليات سطحي كربن دهي قرار گيرد از 5/1 درصد نبايد بيشتر شود.
نيكل، باعث پيشگيري از رشد دانه ها به هنگام كربن دهي شده و با كاربرد آن معمولاً نيازي به عمليات نرماله كردن قطعه براي ريز كردن دانه ها نيست. لذا وجود آن در فولاد كربن دهي شده، مفيد است.
به طور كلي از مباحث فوق نتيجه مي شود كه فولادهاي ساده كربني كه براي كربن دهي انتخاب مي شوند، تا 4/1 درصد منگنز، تا 3/0 درصد كربن و كمتر از 35/0 درصد سيليسيم دارند. فولادهاي آلياژي مناسب براي كربن دهي علاوه بر عناصر فوق، مي توانند داراي 5/4 درصد نيكل، 5/1 درصد كروم و 3/0 درصد موليبدن باشند. نقش عناصر آلياژي ياد شده، افزايش استحكام بدون كاهش انعطاف پذيري و مقاومت قطعه به ضربه (تافنس) است.

ب - فولادهاي مناسب براي نيتروژن دهي
به طور كلي، فولادهاي زير را مي توان براي كاربردهاي خاص تحت عمليات حرارتي نيتروژن دهي قرار داد:
1. فولادهاي كم آلياژ آلومينيم دار
2. فولادهاي كم آلياژ كروم دار با كربن متوسط (بيش از 25/0 درصد كربن) از گروه هاي 4100، 4300، 5100، 6100، 8600، 8700، 9300 و 9800 (دو رقم سمت راست اين گروه ها كه بيانگر صدم درصد كربن است، بايد بيشتر از 25 باشد)
3. فولادهاي قالب گرم كار حاوي 5 درصد كروم نظير11 H13، H 12، H.
4. فولادهاي زنگ نزن فريتي و مارتنزيتي از گروه 400.
5. فولادهاي زنگ نزن آستنيتي از گروه 300.
6. فولادهاي زنگ نزن سخت شونده رسوبي نظير
PHا4 - 17، PHا7 - 17 و 286 - A.
فولادهاي ساده كربني براي نيتروژن دهي مناسب نيستند. اين امر تشكيل يك لايه سطحي بسيار ترد است كه به سادگي از سطح جدا مي شود. به علاوه، افزايش سختي در ناحيه نفوذ نيتروژن در اين نوع فولادها كم است.

پ- فولادهاي مناسب براي كربن- نيتروژن دهي
سختي پذيري كه معياري براي سهولت تشكيل مارتنزيت و تشكيل آن در آهنگ هاي سرد شدن كمتر است، به هر اندازه كه بيشتر شود، مفيد خواهد بود. براي تشكيل پوسته سخت شده با ضخامت مشخص، نياز به آهنگ سرد شدن كمتري وجود دارد. لايه كربن- نيتروژن داده شده، داراي سختي پذيري بيشتري در مقايسه با لايه كربن داده شده به تنهايي است. بنابراين، فولادهاي كربن- نيتروژن داده شده را مي توان با سرد كردن در روغن و يا حتي توسط گاز (در برخي موارد) و در نتيجه، كاهش احتمال اعوجاج و تاب برداشتن قطعه، به حداكثر سختي مورد نظر رساند. از سويي ديگر، در اين فرايند با هزينه كمتر به ضخامت پوسته سخت شده مورد نظر خواهيم رسيد.
فولادهايي كه معمولاً كربن- نيتروژن دهي مي شوند، عبارتند از:
گروه هاي 1000، 1100، 1200، 1300، 1500، 4000، 4100، 4600، 5100، 6100، 8600 و 8700 با درصد كربني حداكثر برابر با 25/0 درصد.
تحت شرايطي كه در آنها، به مجموعه اي از خواص نظير سخت شدن سرتاسري با تافنس قابل قبول و سطحي سخت با مقاومت به سايش زياد، نظير شافت ها و دنده ها نياز باشد، مي توان سطح بسياري از فولادهاي گروه هاي ياد شده را با درصد كربني بين 3/0 تا 5/0 درصد، تا عمق 3/0 ميلي متر تحت عمليات كربن- نيتروژن دهي قرار داده و سخت كرد. براي دستيابي به پوسته اي نازك با سختي و مقاومت به سايش بيشتر در مقايسه با شرايط سخت كردن حجمي مرسوم، اغلب فولادهاي كربني آلياژي با كربن متوسط را در اتمسفر كربن- نيتروژن دار حرارت داده و سپس سريع سرد مي كنند. در مورد فولادهايي نظير: 4140، 5140، 8640 و 4340 كه براي كاربردهايي مانند چرخ دنده هاي سنگين مورد استفاده قرار مي گيرند مي توان عمليات حرارتي مشابهي انجام داد. دماي عمليات حرارتي براي اين منظور حدود 845 درجه سانتي گراد (دماي آستنيته كردن) است.

ت- فولادهاي مناسب براي نيتروژن- كربن دهي
به طور كلي از عمليات حرارتي نيتروژن كربن دهي، در مواردي استفاده مي شود كه نياز به افزايش مقاومت در برابر سايش و خستگي و يا هر دو باشد. مثال هايي در اين زمينه عبارتند از: چرخ دنده هاي ماشين آلات نساجي، ميل لنگ ها، انواع شافت ها، محورها و قطعات مشابه. بيشترين افزايش مقاومت در برابر خستگي و خراشيدگي در اثر اين فرايند، در مورد فولادهاي ساده كم كربن گزارش شده است.
مشخص شده است كه براي بهره گيري از حضور لايه سفيد رنگ (حاوي فاز كاربونيتريد اپسيلن به علاوه نيتريدها و اكسيدهاي ديگر) براي افزايش مقاومت در برابر خراشيدگي، تنش هاي تماسي نبايد آن قدر زياد باشد كه از استحكام تسليم فلز در زير لايه نيتريد بيشتر شود. تحت شرايطي كه تنش هاي تماسي بسيار زياد باشند، اگر از روي سختكاري سطحي نيتروژن- كربن دهي استفاده شود، استحكام فلز زير لايه بايد افزايش داده شود. براي اين كار افزايش ضخامت پوسته سخت شده در اين روش الزامي است. در غير اين صورت، استفاده از روش سخت كردن سطحي كربن- نيتروژن دهي توصيه مي شود.
روش اول سختکاري: در واقع اصطلاحي کلي براي فرايندهائي است که در آنها از طريق جذب برخي عناصر به سطح فولاد توسط فرايند نفوذ ترکيب شيميايي سطح قطعه را تغيير مي‏دهند و نوعي شيب غلظتي به‏وجود مي‏آورند. بسته به نوع عنصر مورد استفاده براي نفوذ به سطح فولاد، روش سختکاري سطحي را به نامي مشخص مي‏خوانند . مثلاً، درصورت استفاده از کربن به‏عنوان عنصر نفوذکننده در عمليات سختکاري، روش را کربن دهي يا سمنتاسيون مي‏گويند.
روش دوم، نوعي فرايند سختکاري سطحي است که تنها لايه سطحي يک قطعه کار از طريق گرم کردن القايي يا شعله يا ... تا حد بالاتر از دماي بحراني گرم و سپس سريعاً سرد مي‏شود.
آزمایشگاه عملیات حرارتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

فروش وب سایت جیمبو

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

سورس فوق العااده بیسیک 4 اندروید

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب

پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

آمزش برنامه Matlab v.7

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab

ّحل سودوکو با مت لب

کد متلب درونیابی لاگرانژ

دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن

دانلود کد متلب تحلیل سیگنال EEG، تشخیص چگالی طیف توان، تحلیل سنکرونیزاسیون و دسنکرونیزاسیون، مپینگ مغز

دانلود کد متلب الگوریتم ICA جهت استخراج ویژگی سیگنال EEG، به همراه تحلیل داده های ICA