دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات ذرات:
آئروسول : ذرات جامد يا مايع معلق در يک محيط گازی
غبار : ذرات جامد معلق دريک محيط گازی
فيوم :ذرات جامد معلق در يک محيط گازی ناشی از کندانسه شدن ذرات جامد در اثر فرايندهايی چون جوشکاری و ذوب فلزات
دود : ذرات جامد معلق در هوا ناشی از احتراق مواد سوختنی
رفتار آئروديناميکی جريان هوا :
برخورد : مربوط به حرکت ذرات ( جرم و سرعت ) سديمانتاسيون : مربوط به قطر ذرات . انتشار: مربوط ذرات کمتر از 0.1 ميکرومتر توزيع ذرات در دستگاه تنفسی :
ناحيه نازوفارنژيال ( مجرای تنفسی فوقانی ) : 7 - 20um
ناحيه تراکو برونشيال ( راههای هوايی) 5 - 7um
ناحيه تبادلات گازی ( کيسه های هوايی) 0.5 – 5um
اهداف نمونه برداری:
الزامات قانونیارزيابی های بهداشتیمطالعات اپيدميولوژيکیارزيابی اقدامات کنترلی انواع نمونه برداری: نمونه برداری محيطی نمونه برداری فردی تجهيزات نمونه برداری از ذرات:
گردوغبار کلیگردوغبار قابل استنشاق :(Inspirable dust) نمونه بردار 7 سوراخه ، IOM و نمونه بردار close faceگردوغبار قابل تنفس (Respirable dust ): الوياتور افقی و سيکلون AEC .‘گردوغبار توراسيکی : الوياتور افقیفيبر ها : نمونه بردار open face تجهيزات نمونه برداری:الف) قرائت مستقيم :کونيمتر و ديگر دستگاههای شمارنده گرد و غبار .ب) غير قرائت مستقيم :دستگاههايي که بر اساس فيلتراسيون و برخورد عمل می کنند مثل کاسکاد ايمپاکتور .شامل 19 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت تجهیزات نمونه برداری از گازها و بخارات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه