دانلود رایگان

پروژه تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران. doc نوع فایل: word
قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:
در سال هاي اخير عرف معمول دانشكده هاي حقوق اينگونه بوده است كه معمولاً دانشجويان سعي در انتخاب موضوعاتي دارند كه از نظر منبع و مأخذ تحقيقاتي دچار مشكل نباشند و اينگونه موضوعات نيز معمولاً موضوعاتي با سابقه طولاني مي باشند كه به قدر كافي بر روي آن تحقيق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده اند پرهيز شود.
علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.
عرصه هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه هاست.
عرصه اي پر بحث و آكنده از نوآوري ها و شگفتي ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است.
با توجه به اينكه تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت ها و حكومت ها و افراد همگي خواهان بهره مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند لذا به نظر مي رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.
لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي تواند ذهن هر خواننده اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.
اما اين انتخاب لاجرم مشكلاتي را نيز به دنبال داشته كه مهمترين آن به دليل نو بودن اين موضوع در حقوق ايران مشكل منبع تحقيقاتي بوده است . به جرات مي توان گفت كه تقريباً هيچ تحقيق علمي وسيع دانشگاهي در ايران در اين زمينه انجام نشده است. و فقط مؤسساتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان همكاريهاي علمي رياست جمهوري و نيز شركت هاي كارفرماي وزارت بازرگاني نظير شركت انفورماتيك راهبر- آن هم با توجه به مسئوليت هايي كه در اين زمينه داشته اند- تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده اند كه همين مؤسسات نيز بيشترين كمك را در يافتن منابع در پروژه انتخابي داشته اند.
به نظر مي رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي دانند. جذابيت هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي خورد كه مي توان از آن ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت.
شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي طلبد.
اميد است با از بين رفتن اين چالش ها، ديگر تحقق دولت الكترونيكي براي دولتمردان ايران همانند يك رويا نباشد.

فهرست مطالب:
فصل دوم:
تعريف و شناسايي تجارت الكترونيكي در ايران
2-1- مقدمه
2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟
2-3- انواع تجارت الكترونيك
تجارت
2-4- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران:
2-4-1- منافع
2-4-2- هزينه ها
2-5- مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي
اثر كسب و كار (تجارت) الكترونيكي روي مولفه هاي GCI
2-6- تجارت الكترونيك چه نوع فرصت هاي درآمدي را خلق مي كند؟
2-6-1- دسترسي بيشتر به مشتريان
2-6-1-2: دسترسي و نفوذ وسيع تر جغرافيايي
2-6-1-3- تقسيم بندي جديد مشتريان (New Customer Segments)
2-7-2- فروش بيشتر به مشتريان موجود
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونيكي
2-6-3-1- محصولات ديجيتالي
(Digital Content):
2-6-3-2- خدمات ديجيتال (Digital Services)
نتيجه گيري:
2-7- تجارت الكترونيك ضرورتي براي توسعه:
2-8- نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديت هاي داخلي
تجارت، سيستم هاي سنتي و الكترونيكي
2-9- تجارت الكترونيك، مزايا و نگراني ها
2-9-1- تجارت الكترونيكي و مزايا
2-9-2- تجارت الكترونيكي و نگراني ها
2-10- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران
2-11- سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
2-11-1- هدف
2-11-2- اصول
2-12- نتيجه گيري
فصل سوم:
نمونه هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت تحقق تجارت الكترونيكي
3-1- مقدمه
3-2- طرح مطالعات امكان سنجي تجارت الكترونيكي (متا):
3-3- طرح ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال :
3-4- طرح ايجاد شبكه جامعه اطلاع رساني بازرگاني كشور :
3-5- طرح استاندارد سازي شماره گذاري كالا و خدمات و فعاليت ها
3-6- نتيجه گيري
فصل چهارم
آينده تجارت الكترونيكي
مقدمه
چشم انداز كسب و كار الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت و گسترش آن
نتيجه گيري
فصل پنجم
SMEs تجربه كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي
5-1- مقدمه
5-2- تجربه اتحاديه اروپا
5-3- تجربه كشورهاي آ. سه. آن و
5-4- تجربه انگلستان : (Uk online For Business)
اهداف كلي
شبكه مشاوران تجاري
Technology Means Business (TMB) تشكيل گروه
پاداش دهي به تجارت الكترونيكي
Be online for Business برنامه
ادغام در زنجيره ارزش
فعاليت هاي بخشي
برنامه اشتراكي
5-5- تجربه يونان : (Greece- E- Business forum)
اهداف برنامه
نقاط قوت برنامه
5-6- تجربه اسكاتلند
6-6- نتيجه گيري
فصل ششم :
تجارت الكترونيك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران
6-1- مقدمه
6-2-11- عدم زمينه سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي :
6-3- تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راه كارها :
6-4- نتيجه گيري
فصل هفتم :
موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران
7-1- مقدمه
7-2-1- طرح پرسش ها
7-2- مطالعه تحقيقي جهت ارائه الگوي مناسب در جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران
موانع محيطي
7-2-2- اهداف تحقيق
7-2-3- روش هاي تحقيق
7-2-3-1- روش تطبيقي
7-2-3-2- روش پيمايشي
7-2-4- نتيجه گيري از تحقيق
7-2-5- ارائه الگوهاي حاصل از
تحقيق
الگوي بدست آمده از روش اول عوامل محيطي مستقيم
الگوي بدست آمده از روش اول عوامل محيطي
الگوي بدست آمده از روش دوم عوامل مستقيم39 3X1
ا7-2-6- ارائه پيشنهادات
عوامل سياسي و قانوني
اجتماعي و فرهنگي
تجار
رقبا
واحدهاي توزيع فيزيكي
جمعيتي
7-3- نتيجه گيري
لگ فصل هشتم
بانكداري و تجارت الكترونيك وي بدست آمده از روش دوم عوامل محيطي غيرمستقيم60 7X1
8-1- مقدمه
8-2- بانكداري الكترونيكي
8-3- بانكداري الكترونيك در ايران و موانع موجود در سر راه آن
8-4- پول الكترونيكي چيست؟
8-5- ويژگي هاي كليدي پول الكترونيكي
8-6- اثرات پول الكترونيكي بر بانك ها
8-7- جمع بندي و نتيجه گيري
فصل نهم
تجارت الكترونيكي و بنگاه ها
9-1- مقدمه
9-2- موانع توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاه ها
9-3- نتيجه گيري
فصل دهم:
تجارت الكترونيكي و SMEs
10-1- مقدمه
10-2- بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت هاي كوچك و متوسط
10-3- مراحل بكارگيري فن آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركت هاي كوچك و متوسط
10-4- SME چالش ها در پذيرش و استفاده از LCT و تجارت الكترونيكي
10-4-1- برخي از مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در
10-4-2- مشكلات SME ها در پذيرش تجارت الكترونيكي
چارچوب قانوني و مقرراتي با ثبات
آزادسازي عرضه خدمات ارتباطي:
ICT و گسترش توسط دولت ها
دسترسي آسان به منابع مالي
10-5- پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركت هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه
10-6- نتيجه گيري
فصل يازدهم:
چالش هاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-1 مقدمه
11-2- نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيك:
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-2-2- ابتداً توضيحاتي مختصر در مورد موضوعات مذكور ارائه مي گردد
11-2-3- فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن
ادله الكترونيكي
تعارض قوانين
مراجع گواهي ديجيتال
مسئوليت مدني
حق تأليف و حق تكثير
حق تكثير
حمايت از داده هاي حريم خصوصي
حمايت از داده
حريم خصوصي
حمايت از مصرف كننده
قانون پرداخت
حقوق جزاي بين الملل
بدنه اصلي
حقوق جزاي ماهوي
آيين دادرسي كيفري
در مبحث حقوق جزاي ماهوي سايبري
آيين دادرسي سايبري
در مبحث ادله الكترونيكي
در مبحث تعارض قوانين
در مبحث مراجع گواهي الكترونيكي
در مبحث مربوط به مسئوليت مدني
در مبحث مربوط به حق تأليف/ حق تكثير
در مبحث حمايت از داده/ حريم خصوصي:
در مبحث حمايت از مصرف كننده
در مبحث قانون پرداخت
در مبحث قانون ماليات ها
در مبحث قوانين مخابراتي
در مبحث حقوق رقابت هاي نامشروع
در مبحث مربوط به بدنه اصلي
در مبحث مربوط به حقوق جزايي بين المللي
مبحث حقوق جزاي ماهوي
در مبحث راجع به آيين دادرسي كيفري
در مبحث حقوق جزاي ماهوي سايبري
جرايم خاص سايبري
در مبحث مشكلات آيين دادرسي سايبري
لزوم تصويب آيين دادرسي سايبري عام
در مبحث مشكلات بين المللي سايبري
11-3- جرايم سايبري
11-3-1- جعل سايبري
11-3-2- كلاهبرداري سايبري
11-3-3- جاسوسي سايبري
11-3-4- تطهير نامشروع سايبري
11-3-5- نتيجه گيري
11-4- برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي
الف: نگاهي به قانون استرداد مجرمين 1339
ب: شروط سه گانه:
حذف بندهاي ماده 7 قانون مجازات اسلامي
11-5- چالشي به نام فقدان آيين نامه ها
11-6- نتيجه گيري
فصل دوازدهم
نتيجه گيري
نتيجه گيري
الف: فقدان زمينه هاي حقوقي لازم شامل
برداشت كلي
منابع و مأخذ

فهرست نمودار:
نمودار مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در شركت هاي كوچك و متوسط

فهرست جداول:
جدول(1) موانع مهم توسعه تجارت الكترونيكي در سطح جهاني
جدول(2) موانع مهم جهاني توسعه تجارت الكترونيكي بتگاه با بنگاه در شركت هاي بزرگ
جدول(3) موانع مهم جهاني توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه با بنگاه در شركت هاي كوچك و متوسط
جدول(4) موانع مهم جهاني توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه با مشتري
جدول(1) مقايسه موانع عمومي مهم گسترش تجارت الكترونيكي در آمريكا و ساير كشورها
جدول(2) مقايسه موانع عمومي مهم توسعه تجارت الكترونيكي در آمريكا و ساير كشورها
جدول(3) مقايسه موانع مهم توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه با بنگاه در شركت هاي كوچك و متوسط آمريكايي و غير آمريكايي
جدول(4) مقايسه موانع عمومي مهم توسعه تجارت بنگاه مشتري در آمريكا و ساير كشورها

منابع و ماخذ
الف: فهرست قوانين:
قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382.
قانون حمايت از حقوق و منصفان و هنرمندان 1348.
قانون مدني.
قانون مسئوليت مدني.

ب: فهرست كتب:
آلن گاتن، ترجمه رمضاني، مصيب- ادله الكترونيكي- دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني- چاپ ال 1383 .
باستاني، برومند- جرايم كامپيوتري و اينترنتي جلوه اي از بزهكاري- انتشارات بهنامي – چاپ اول 1382.
نوي، محمد علي- نخجواني، رضا- حقوق تجارت الكترونيكي- كتابخانه گنج دانش- 1382.

ج: فهرست مقالات:
اعرابي، سيد محمد، سرمد سعيدي، سهيل- فصلنامه اطلاع رساني- دوره 18- شماره 1 و 2.
ابريشمچي، سهيل- روزنامه همشهري- شماره 2828- سال دهم- 17 ارديبهشت 1382.
اكبري، محسن- كربلايي، اميد- مجله بررسي هاي بازرگاني- شماره 3- آذر و دي 82.
جلالي، علي اكبر و بيدخشي، حسين – روزنامه همشهري- شماره 2365- 27 اسفند 1379.
درياني، حسن- جعل كامپيوتري/ خبرنامه انفورماتيك شماره هاي 69،70،75 (تأليف).
درياني، حسن- كلاهبرداري كامپيوتري/ خبرنامه انفورماتيك شماره هاي 62،64،65،66،67،68 (تأليف).
گزارش توجيهي سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران، مصوب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي.

د- فهرست منابع خارجي:
15-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N’19) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)
Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering- USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

ر: فهرست سايت ها:
http://www.irtp.com/
http://www.iftiz.org.ir/
http://www.prd.moc.gov.ir
http://www.itir.com /
دي كاليتر، جيمز، مجله دانشگاه استانفورد به نقل از سايت:
http://www.cobinet.office.gov.uk
http://www.bmwi. netzwerk.ec.de
http://www.iranitc. com
http://www.law- bridge.net.


پروژه تجارت الکترونیک


موانع اجرایی تجارت الکترونی در ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جهانگردي چيست ؟ جهانگرد كيست؟ 11 ص

پاورپوینت در مورد ميكروسكوپ (Microscope)

فایل پاورپوینت در مورد زاویه ..

كارخانه توس چيني 13ص

دانلود پاورپوینت انگلیسی رشد روانی - 52 اسلاید

دانلود مقاله خزندگان 6 ص

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی 12 ص.DOC

تحقیق در مورد ویندوز 12 ص

تحقیق پاتوفيزيولوژي

تحقیق درباره طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان 25 ص

پاورپوینت روشهای طراحی و تولید صنعتی

تحقیق: آلودگي هوا بر روي كروموزوم‌‏هاي جنسي اثر دارد

تحقیق درمورد فایل با ساختار پایل یا برهم 30 ص

مقاله ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي

Biology for Dummies نویسنده:Rene Fester Kratz , Donna Rae Siegfried

پاورپوینت تصوير ديجيتالي

تحقیق در مورد شركت سهامي نخريسي و نساجي خسروي خراسان 60 ص

مقاله شنودی اهورامزدا