دانلود رایگان

برنامه نویسی به زبان C با نرم افزار های تحت ویندوز - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش جزوات و محصولات کنکور سراسری, ارشد, دکتری, کاردانی به کارشناسی, المپیادها ,تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان برنامه نویسی به زبان C با نرم افزار های تحت ویندوز مقدمه 7
سخني با دانش آموز 8
فصل اول : آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي و مفاهيم اوليه 9
1. تاريخچه ي توسعه ي كامپيوترها و زبانهاي برنامهنويسي 10
2. لزوم فراگيري برنامهنويسي 13
و تاريخچه ي آن 15 C 3. زبان
4. گامهاي برنامه نويسي 20
5. آشنايي با انواع ويرايشگرها و مقايسهي آنها 24
29 Dev C++ 6. آشنايي با محيط برنامهنويسي
فصل دوم : بررسي مسأله و مشخص كردن ورودي و خروجي ها 37
1. مدل پايه ي كامپيوتر و مفهوم متغير 38
2. نمودار گردشي 39
3. حل مسأل هي يافتن بيشينه بين سه عدد 41
4. حل چند مسأله و بازنمايي الگوريتم با نمودار گردشي 44
5. بازنمايي متني حل مسأله 52
فصل سوم : ورودي -خروجي، متغيرها و محاسبات 54
1. آشنايي با توليد ورودي و خروجي و انواع متغيرها در برنامه نويسي 55
2. انجام محاسبات 63
3. خلاصه نويسي در عبارات محاسباتي 66
4. مربع مجموع سه رقم 67
5. نكات تكميلي در مورد متغيرها 68
فصل چهارم : مديريت صفحه كليد، صفحه نمايش و آشنايي با ساختارهاي
تصميم و تكرار
72
4
فهرست مطالب
1. نوع كاراكتري 73
2. مديريت صفحه كليد 75
76 if 3. ساختار تصميم
86 switch 4. ساختار تصميم
90 while 5. ساختار تكرار
فصل پنجم : برنامه نويسي گرافيكي 96
1. ورود به محيط گرافيكي 97
2. محاسبات در گرافيك: گرفتن سه رأس و آزمودن نامساوي مثلث 103
105 RGB 3. ايجاد طيف رنگ با
4. ترسيم ميانه هاي مثلث 107
5. استفاده از موس در محيط گرافيكي 109
6. استفاده از اعداد تصادفي 117
7. ترسيم اشياء توپر 119
فصل ششم : مباحث تكميلي ساختارهاي تكرار 124
125 for 1. ساختار تكرار
عدد 127 n 2. محاسبه ي ميانگين
عدد 128 n 3. استفاده از ساختار تصميم در ساختار تكرار: يافتن بيشينه بين
دايرهي متحدالمركز 129 n رسم :for 4. يك مثال گرافيكي از حلقهي
5. چند مثال رياضياتي 130
132 π 6. محاسبه ي سري ها و تخمين عدد
تجزيهي ارقام يك عدد صحيح 134 :while 7. مثالي از كاربرد
8. تشخيص اول يا مركب بودن عدد 138
9. حلقههاي تو در تو 139
فصل هفتم : آرايه ها 147
5
فهرست مطالب
1. متغيرهاي انديس دار 148
ضلعي 149 -n 2. ترسيم يك
3. مرتبسازي حبابي 152
4. مرتبسازي انتخابي (*) 158
5. غربال اراتستن (*) 160
6. اعداد صحيح بزرگ (*) 164
7. رشتهها 171
8. آرايههاي دو بعدي 177
فصل هشتم : كار با فايل 180
1. حافظهي موقتي و دائمي 181
2. انواع فايل و نحوه ي خواندن محتواي فايلهاي متني 182
3. خواندن از فايل و مرتب سازي دادهها و نوشتن خروجي در فايل 187
4. مشخص شدن انتهاي فايل 190
5. ذخيره كردن محل نشانگر موس 191
فصل نهم : برنامه نويسي پيمانه اي 195
1. مفهوم و مزاياي تابع و برنامهنويسي پيمانهاي 196
198 C 2. نحوهي تعريف تابع در زبان
200 n! 3. نوشتن تابع محاسبه ي
4. نوشتن توابع گرافيكي 203
5. توابع گرافيكي با پارامتر ورودي 204
6. يك تابع رياضي: بررسي اول بودن يك عدد 206
7. فراخواني با ارجاع در مقابل فراخواني با مقدار (*) 207
فصل دهم : برنامه نويسي پيشرفته (*) 210
1. ساختمان ها 211
6
فهرست مطالب
2. ساختمان ها به عنوان پارامتر ورودي تابع 213
3. ساختمان ها به عنوان خروجي تابع 216
4. اشارهگرها 218
5. اخذ حافظه ي پويا از سيستم عامل 221
6. اشارهگرها و توابع و نوشتن توابعي با تعداد پارامتر ورودي نامشخص 223
7. برنامهنويسي بازگشتي 228
ضميمه اول: مباني اشكال زدايي 237
ضميمه دوم: آشنايي با ساخت پروژه و دستورات گرافيكي 249
مراجع


تحقیق


مقاله


کارآموزی


کاکتوس


مکانیک


جزوه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی رشته مدیریت ورزشی

آناتومی تمرینات قدرتی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي

کاربینی تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت تنظیم تنفس هنگام ورزش

مقاله با عنوان: اثرات ورزش بر بیماری های قلبی‎

پاورپوینت خستگی و بازگشت به حالت اولیه (ریکاوری)

تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

فرآیند انتخاب شهرمیزبان بازی های المپیک

دانلود تحقیق ورزش سالمندان

دانلود جدول سوات( SWOT) منطقه 12 شهر تهران

دانلود کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد با تخفیف ویژه

دانلود طرح تفصیلی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 2 تهران

دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح‌های توسعه منطقه 12 تهران

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی- دکتر غلامرضا خاکی

دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 اصفهان

دانلود نقشه شهر جدید اندیشه با رزولوشون بسیار بالا+ نقشه راه های دسترسی شهر جدید اندیشه

دانلود نقشه کامل اتوکد طرح تفصیلی شهر ساری