دانلود رایگان

پروژه گيربكس اتوماتيك خودرو. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو به صورت فایل ورد و قابل ویرایش پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه گيربكس اتوماتيك خودرو. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 155 صفحه

چکیده:
با علم به اين كه محدوديت در منابع مواد اوليه و شرايط زيست محيطي عواملي هستند كه امروزه همه اختراعات و پيشرفتها را تحت تاثير قرار مي دهند ولي در كنار اين عوامل، رفاه بيشتر هميشه مدنظر بوده است.
گيربكس هاي اتوماتيك كه از اواخر دهه 40 ميلادي در اتومبيلهاي آمريكايي عرضه شدند تاكنون سير تكاملي بسيار طولاني را پيموده اند. راحتي استفاده از اين گيربكس ها و نيز استهلاك كمتر گيربكس و مجموعه هاي مرتبط با آن، بسياري رانندگان را به قبول هزينه بيشتر خريد و نگهداري آنها ترغيب مي كند. هدف اين پروژه معرفي و بررسي ساختار و عملكرد قسمتهاي اصلي گيربكس اتوماتيك خودروهاي سبك است. براي يك بررسي اجمالي ، گيربكس اتوماتيك درسه جزء اصلي در نظر گرفته شده است:
1-مبدل گشتاور
2-مجموعه چرخدنده هاي سياره اي و عملكرد آنها
3-ساير ابزارها و وسيله هاي به كار رفته در ارتباط با اجزاي قبلي، و در فصل آخر محاسبات طراحي يك گيربكس نمونه، به طور محدود انجام شده است.

مقدمه:
اگر حركت خودروها فقط با سرعت زياد صورت مي گرفت و نيز حركت فقط در جاده هاي مسطح انجام مي شد در اين صورت اگر قدرت توليدي موتور مستقيما به چرخها منتقل مي شد، موتور قادر بود تا اتومبيل را به حركت درآورد اما وقتي كه خودرو مي خواهد از حال سكون شروع به حركت نمايد و يا هنگامي كه در سربالائي تند در حركت است موتور قادر به تامين گشتاور مورد نياز براي به حركت در آوردن چرخها، نخواهد بود در اين جاست كه نياز به يك سيستم افزايش دهنده گشتاور احساس مي شود همين احساس نياز باعث شده است تا وسيله اي بنام گيربكس ابداع شود و همانند يك اهرم مكانيكي عمل مي كند و با افزايش گشتاور، سرعت را كاهش مي دهد و برعكس.
وقتي مسير انتقال قدرت در خودرو را در نظر بگيريم مي بنييم كه گيربكس در اين مسر نقش يك عضو واسطه را دارد، يعني نه توليد كننده توان است و نه مصرف كننده آن.
مسير انتقال قدرت، شامل اجزاء محرك بين فلايويل موتور و چرخهاي محرك مي باشد. كه شامل كلاچ، گيربكس، كاردان ، قفل كاردان، ديفرانسيل و اكسل عقب مي باشد. در اين مسير قدرت، نسبت دنده هاي گيربكس و ديفرانسيل به كار برده شده تا دور موتور را كنترل نموده و گشتاور لازم را توليد نمايد.
گيربكس يك تغيير دهنده گشتاور است و متناسب با بار وسيله نقليه، گشتاور و دور خروجي از موتور را تغيير مي دهد.
منظوراز گشتاور عبارت است از نيروي پيچشي كه براي چرخاندن محور بر آن وارد مي شود. (اشكال الف و ب)
شكل الف: براي حركت اتومبيل به گشتاور نياز است.
گشتاور عبارتست از نيروي پيچش وار به محور كه
در شكل با دست نشان داده شده است.
شكل ب: براي به حركت درآوردن اتومبيل در
سربالايي گشتاور موتور كافي نيست و بايد
آن را با يك وسيله مبدل گشتاور افزايش داد. در
اين شكل نيروي پيچش دست از طريق دنده
افزايش حاصل نموده است.
به طور كلي گيربكس اعم از دستي يا اتوماتيك نقش عمده اي در عملكرد (performance) اتومبيل دارد منظور از عملكرد آن دسته از خصوصيات اتومبيل است كه به صورت كمي قابل بيان هستند مانند سرعت و شتاب، خصوصيات ديناميكي نظير قابليت هدايت و كنترل (Handling) يا كيفيت سواري (Ride) كه به صورت كيفي ارزيابي مي شوند جزو عملكرد اتومبيل منظور نمي شوند. به همين ترتيب وقتي صحبت از عملكرد موتور اتومبيل مي شود كمياتي چون قدرت (Power) و گشتاور (Torque) توليد شده توسط موتور مورد نظر است و كيفياتي چون نرمي و يا خشن بودن كاركرد موتور جزو عملكرد آن در نظر گرفته نمي شود.
گيربكس اتوماتيك تمام وظايف گيربكس دستي را به نحو احسن انجام مي دهد و علاوه بر آن داراي مزاياي است كه بارزترين آن راحتي رانندگي با اتومبيلهاي داراي گيربكس اتوماتيك است و اين براي انسان رفاه طلب امروزي، مطلوب تر است. ديگر مزيت گيربكس اتوماتيك در اينست كه چون ارتباط بين موتور و گيربكس از طريق ناز بالشي به نام مبدل گشتاور صورت مي گيرد و هيچ ارتباط صلب و مكانيكي بين اين دو وجود ندارد به همين دليل ضربه ها و ارتعاشات چه از جانب موتور و چه از جانب چرخها وقتي به مبدل مي رسند، خنثي شده و از بين مي روند. اين خصيصه باعث مي شود تا استهلاك اجزاي گيربكس و مجموعه هاي مرتبط با آن بسيار كاهش پيدا كند.
گيربكس هاي اتوماتيك با اين خصيصه هاي ارزشمند روز به روز مسير تكامل و پيشرفت را در صنعت خودروسازي طي كرده اند و از مدلهاي اوليه كه داراي اهرم تعيين وضعيت دنده بودند به مدلهاي پيشرفته امروزي رسيده اند كه ميني كامپيوترها، همه تصميم گيريهاي لازم براي انتخاب دنده را انجام مي دهند و اين كنترل دقيق و هوشيار سبب مي شود تا موتور و گيربكس در مناسب ترين وضعيت قرار گرفته و از اتلاف سوخت و يا وارد شدن فشار بر موتور جلوگيري شود و باعث بهبود اقتصاد سوخت و كاهش آلايندگي موتور مي شود. بر شمردن اين محاسن كه همگي مهم و با ارزشند شايد اهميت كار و تحقيق بر روي گيربكس اتوماتيك و وظيفه صنعت خودروسازي را به عنوان صنعت پايه كشور، در اين زمينه و در اين مقوله، تا حدي روشن و آشكار گرداند. در اين پروژه قسمتهاي مختلف گيربكس اتوماتيك هم از حيث ساختار و هم از حيث عملكرد مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار گرفته است. براي كسي كه مي خواهد به صورت علمي بداند گيربكس اتوماتيك چيست و چگونه كار مي كند مطالعه اين مطالب مفيد خواهد بود.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1-تاريخچه پيدايش گيربكس اتوماتيك
1-2-1- انواع گيربكس
2-2-1- اورداريو چيست؟
3-2-1- ارزش يك اوردرايو
1-3-1- گيربكس اتوماتيك
2-3-1- اجزاي اصلي گيربكس هاي اتوماتيك
فصل دوم
1-2-كوپلينگ هيدروليكي و مبدل گشتاور
2-2-تاريخچه كوپلينگ هبدروليكي و مبدل گشتاور
1-3-2- كوپلينگ هيدروليكي
2-3-2- ساختمان و اساس ار كوپلينگ هيدروليكي
3-3-2- نسبت سرعت (Speed Ratio)
4-3-2- يك گريپ فروت فلزي (A Metalic Grapefruit)
5-3-2- كاركرد كوپلينگ هيدروليكي (Fluid Cupling Operation)
1-4-2- مبدل گشتاور (Torque Converter)
2-4-2- ساختمان مبدل گشتاور (Torque Converter Constructio)
3-4-2- استاتور (انعكاس كننده)Stator (reactor)
4-4-2- لزوم استاتور
5-2- مبدل گشتاور چند عضوي Multi – Element Torque Converters
6-2- مبدلهاي اوليه
7-2- كلاچ يك طرفه (one – way clut ch)
1-8-2- كاركرد مبدل گشتاور Torque Converter Operation
2-8-2-حالت افزايش گشتاور Torque multiplication phase
3-8-2- قانون نيوتن
4-8-2- حالت كوپلينگ Coupling phase
5-8-2- سرعت استال Stall Speed
1-9-2- ظرفيت مبدل Converter Capacity
2-9-2- مبدلهاي با ظرفيت متغير (Variable Capacity Conerters)
1-10-2- قفل مبدل گشتاور LOCKUP TORQUE CONVERTER
2-10-2- مبدلهاي با قفل هيدروليكي Hydraulically Locked Converters
3-10-2- كنترل كلاچ هيدروليكي مبدل
4-10-2- قفل مبدل گريز از مركز
11-2- خلاصه (SUMMARY)
فصل سوم
1-3- مجموعه چرخدنده هاي سياره اي در گيربكس ها
2-3- مجموعه چرخدنده هاي خورشيدي يا سياره اي
3-3- تعاريف (Definitions)
1-4-3- قوانين طرز كار دنده هاي خورشيدي
2-4-3- قانون خلاص (Law of neutral)
3-4-3- قانون كاهش دهنده (Lawof reduction)
4-4-3-قانون اوردرايو (Law of overdrive)
5-4-3- قانون حركت مستقيم (Law of direct drive)
6-4-3- قانون دنده عقب (Law Reverse)
فصل چهارم
1-4- سيستم هاي خورشيدي در گيربكس هاي اتوماتيك
1-2-4- سيستم خورشيدي گيربكس سه سرعته تورك فلايت كرايسر
2-2-4- علايم ويژه راه اندازي
1-3-4-مسير قدرت در دنده هاي خورشيدي
2-3-4- خلاص (Neutral)
3-3-4- دنده يك (First)
4-3-4- دنده دو (Second)
5-3-4- دنده مستقيم يا دنده 3(Direct or third)
6-3-4- دنده يك دستي (1)
7-3-4- دنده عقب (Reverse)
-3-4- پارك
فصل پنجم
1-5-ابزار و وسايل اجرائي
1-2-5- باندهاي گيربكس (Transmision Bands)
2-2-5- طراحي باند
1-3-5- سروهاي هيدروليكي (Hydrolic Servos)
2-3-5- نيروي سرو
3-3-5- مكانيزم هاي سرو(Servo Linkages)
4-3-5- تنظيم مكانيزم سرو (Servo Linkage (Band) Adjustment)
5-3-5- ميله ها و ستونهاي سرو (Servo Rods and Struts)
1-4-5- انباره هاي هيدروليكي (Hydraulic Accumulators)
2-4-5- انباره هاي نوع پيستوني مستقل
3-4-5- انباره هاي نوع پيستوني يكپارچه
4-4-5- انباره هاي نوع سوپاپي (Valve – Type Accumulator)
1-5-5- كلاچهاي هيدروليكي چند ديسكي
2-5-5- كلاچهاي نگهدارنده (Holding Clutches)
3-5-5- كلاچهاي گرداننده (Driving Clutches)
4-5-5- عملكرد كلاچ (CLUTCH OPERATION)
5-5-5-دريچه تخليه و ساچمه تنظيم كلاچ
6-5-5- انواع فنرهاي كلاچ (Clutch Spring Types)
8-5-5- نحوه عملكرد كنترل كلاچ
9-5-5-نيروي متغير درگيري كلاچ (Variable Clutch Holding Force)
6-5-كلاچهاي يك طرفه (ONE – WAY CLUTCHES)
1-7-5- كاربرد ابزار و وسايل اجرائي
2-7-5- گيربكس دو سرعته ساده – نوع اول
3-7-5- گيربكس دو سرعته ساده – نوع دوم
8-5- ترمز موتوري (Engine braking)
فصل ششم
1-6- سيستم هاي هيدروليكي گيربكس هاي اتوماتيك
2-6-پمپ هاي هيدروليكي (Hydraulic pumps)
3-6- سوپاپهاي هيدروليكي (Hydraulic Valves)
4-6- سيستم تهيه فشار (the pressure supply system)
5-6- سيستم سوپاپ دريچه گاز
6-6- سيستم سوپاپ تعديل خلائي (Vacum modulator Valve system)
7-6- سيستم سوپاپ گاورنر (governor valve system)
8-6- سوپاپ كنترل دستي (Manual Valve)
9-6- وضعيت هاي خلاص و پارك (Neutral and park)
10-6-وضعيت حركت D در دنده يك خودكار (automatic drive gear)
11-6-وضعيت خودكار حركت D در حالت دنده مستقيم
12-6-گيربكس اتوماتيك سه سرعته (نمونه)
13-6- بدنه سوپاپ (Valve body)
14-6- خلاصه(SUMMARY)
فصل هفتم
1-7-انتخاب يك نمونه گيربكس اتوماتيك
2-7- ابزارهاي اجرايي به كار رفته
3-7-نسبت دنده ها
1-4-7- جريان قدرت در دنده يك دستي و دنده يك اتوماتيك (DI)
2-4-7- جريان قدرت در دنده 2 اتوماتيك (D2)
3-4-7- جريان قدرت در دنده عقب
-5-7- چرخدنده هاي مارپيچ
2-5-7- نسبت بين قطرهاي چرخدنده ها
6-7- پيش فرض هاي لازم براي شروع طراحي
7-7- طراحي محور گيربكس
8-7- ياتاقان لغزشي
9-7- طراحي چرخدنده رينگي جلو
10-7-طراحي چرخدنده هاي اقماري
11-7-طراحي چرخدنده خورشيدي


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


مهندسی


میکانیک


داک


کلاسی


ارائهگیربکس


اتوماتیک


خودرومقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گیربکس اتوماتیک.doc

اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید ، دو تفاوت بزرگ بین
گیربکس های اتوماتیک و گیربکس های دستی را می شناسید : ▫ خودرو های دارای
گیربکس ...

پایان نامه گیربکس اتوماتیک خودرو، مهندسي مکانیک | دانلود پروژه ...

عنوان: پایان نامه گیربکس اتوماتیک خودرو، مهندسی مکانیک. رشته: پروژه پایانی دوره
کارشناسی‌،مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات. فرمت فایل: WORD (قابل ...

گیربکس اتوماتیک

ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ... ﺧﻮدرو ﻫﺎي داراي ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺪال
ﮐﻼچ ﻧﺪارﻧﺪ ... PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ...

PDF[پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربکس اتوماتیک)]

ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻌﺒﻪ دن q. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﺑﺰار (ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)،. در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 54 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ...

دانلود پایان نامه مقایسه گیربکس اتوماتیک با گیربکس دستی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مقایسه گیربکس اتوماتیک با ... خودرو
های با گیر بکس اتوماتیک نسبت به خودرو هایی با گیربکس دستی آورده شود و مورد ...

تاریخچه ی گیربکس اتومات - خودرو

جعبه دنده های اتوماتیک فورد ترکیبی است از یک مبدل گشتاور 3 عنصری و یک
سیستم .... علی رغم آن مهندسین موفق شدند که درباره جعبه دنده های ایده آل تحقیق کنند.

PDF مقاله گيربکس اتوماتيک چگونه کار مي کند؟

گيربکس اتوماتيک چگونه کار مي کند؟,گیربکس,گیربکس اتوماتیک,مبدل
گشتاور,گیربکس دستی,تفاوت گیربکس اتوماتیک با دستی,موتور خودرو,مقاله
PDF, ...

سيستمهاي انتقال قدرت - بانک مقاله و تحقیق و پروژه | ایران داک ...

اما در اين ايام امريكايي‌ها و ژاپني‌ها بيشتر از گيربكس‌هاي اتوماتيك مرسوم به عنوان
گيربكس استاندارد برروي خودروها استفاده مي‌نمودند. علت اين موضوع اين بود كه ...

بررسي گيربكس اتومات در خودروهاي مختلف - بازار خبر

9 جولای 2012 ... عمادالدين جعفري ؛ بازار خبر _ اگر مروری بر گذشته داشته باشیم خواهیم دید که
بیشتر افراد به دنبال خرید خودرویی بودند که از گیربکس دستی بهره ...

گیربکس اتوماتیک،گیربکس اتوماتیک خودرو،گیربکس اتوماتیک ...

13 آگوست 2017 ... گیربکس های اتوماتیک از اواخر دهه ۴۰ میلادی در اتومبیلهای آمریکایی ... هدف این پروژه
معرفی و بررسی ساختار و عملکرد قسمتهای اصلی گیربکس ...

مقاله کامل در مورد گیربکس اتوماتیک | مهندسی دانلود

19 دسامبر 2013 ... اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید ، دو تفاوت بزرگ بین
گیربکس های اتوماتیک و گیربکس های دستی را می شناسید : ▫ خودرو های ...

اتومکانیک

ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺪﺍ. ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ- ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ. ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ. ﺣﺮﻓﻪ. ﺷﻐﻞ.
ﺻﺎﻓﻜﺎﺭﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ... ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﺭ .... مدير برنامه ريزی و كنترل پروژه.

راهنمای تعمیرات الکتریکی گیربکس اتوماتیک AL4 ... - مکانیک خودرو

دسته‌بندی: PDF,آموزش,پژو 206,سیستم انتقال قدرت,گیربکس,مطالب رایگان ... نوع
فایل: PDF راهنمای تعمیرات الکتریکی گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶.

پاورپوینت گیربکس (جعبه دنده) | مکانیک خودرو

دسته‌بندی: پاورپوینت,سیستم انتقال قدرت,گیربکس,مطالب رایگان ... و مرحله ای و
نوع دوم بدون مرحله و اتوماتیک است که نوع دستی آن غالبا به طور مکانیکی عمل می کند
...

کتاب کامل (2جلد) راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما

راهنمای مباحث عیب یابی گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما · راهنمای تعمیرات اکسل
..... شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) · دستورالعمل عیب ...

مقاله مروری برعملکرد گیربکس اتوماتیک AL4 و مقایسه آن با ZF4HP14

مروری برعملکرد گیربکس اتوماتیک AL4 و مقایسه آن با ZF4HP14 ... حجم فایل: ۱.۴
مگابات (فایل این مقاله در ۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) ... خودروهای
مجهز به این نوع سیستم انتقال قدرت ازطرف دیگر انتقال قدرت اتوماتیک را نسبت به
...

جعبه‌دنده خودکار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جعبه‌دنده‌های خودکار (گیربکس‌های اتوماتیک) پس از جعبه‌دنده‌های مکانیکی و در جهت
رفع مشکلات آنها طراحی شدند. ... مسیر که بستگی به وزن، سرعت و موقعیت خودرو دارد
به طور خودکار در مواقع لزوم تعویض دنده‌ها ... ۱ مجموعه دنده خورشیدی یامنظومه‌ای; ۲ واحد
هیدرولیک; ۳ مبدل گشتاور; ۴ منحنی ... ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل
چاپ ...

انتقال قدرت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیربکس یا جعبه دنده اتومبیل دارای 4 یا5 دنده برای حرکت رو به جلو و معمولاً یک دنده
... گیربکس‌های 6 و7 سرعته اتوماتیک و دستی در خودروهای نسل جدید استفاده می‌شود.

گیربکس (Transmission) (ویدئو) :: وان کار

24 فوریه 2014 ... آیا می دانید وقتی دنده خودرو را عوض می کنید، چه اتفاقی می افتد که سرعت و ...
گیربکس اتومات از یه نوع کلاچ هیدرولیکی استفاده میکنه که بسته به ...

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﻮﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻃﺮح : ﭘﺮوژه - شرکت شهرک‌های صنعتی استان ...

ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ. ﭘﺮوژه. : ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺧﻮدرو. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﻮﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻃﺮح.
PouyaPartoTarh Consultant ..... ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺧﻮدرو. –. ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. 34301212. 2-1-.

انواع گیربکس خودرو و بررسی مزایا و معایب انواع سیستم های انتقال نیرو

3 ژانويه 2015 ... گیربکس اتوماتیک چیست؟ |گیربکس دستی چیست؟ | گیربکس دو کلاچه یا DCT
چیست؟ | مقایسه انواع گیربکس | مزایا و معایب انواع گیربکس ...

بلژیک همکار جدید صنعت خودرو ایران - روزنامه گسترش صنعت

8 فوریه 2017 ... عملیات اجرایی تولید گیربکس اتومات در زنجان با همکاری ایدرو و ... ادامه داد: در ابتدای
پروژه، نوع گیربکس مطرح بود که مناسب صنعت خودرو باشد تا در ...

مکانیک خودرو - انتقـــــال قـــــدرت اتوماتیک

مقاله ای جامع درباره ی گیربکس های اتوماتیک را می توانید دانلود کنید. {حجم: 1.65MB
/ فرمت: pdf }. دسته : انتقـــــال قـــــدرت اتوماتیک | بازدید ها : بار ...

معرفی خودروی بسترن B30 محصول جدید گروه بهمن | شبکه

12 جولای 2017 ... این خودرو مجهز به گیربکس 6 سرعته اتوماتیک (AT) کد F21 ساخت کمپانی آیسین (
Aisin) ژاپن (برترین برند گیربکس در دنیا) است و به نقل از ...

アメジストクラスター 紫水晶1519グラム ウルグアイ産 在庫処分 一点 ...

アメジストクラスター 紫水晶1519グラム原石各種 ウルグアイ産【在庫処分】【一点もの
】, アメジストクラスター原石各種 紫水晶1519グラム ウルグアイ産【在庫処分】【一点 ...

بررسی تندر 90 اتومات محصول ایران خودرو

اولین ویژه نامه تخصصی روزانه خودرو کشور را هرروز با روزنامه قدس بخواهید. 3 ...
گیربکس اتوماتیک برروی تندر 90 چه عملکردی دارد؟ ...... است که پروژه جایگزینی
موتور.

مجله ماشين، شماره 410 - Magiran

18 فوریه 2017 ... ... از شادي ص 4 مشاهده متن [PDF 150KB] ... 10 دليل براي انتخاب خودروي شاسي بلند
ص 34 مشاهده متن ... گيربكس اتوماتيك بهتر است يا دستي؟ ص 78

پرسش و پاسخ هایی درباره روغن گیربکس یا واسکازین | یاد بگیر دات ...

و روغن هایی که برای جعبه دنده یا گیربکس اتوماتیک ساخته شده اند که به آنها ATF هم
... GL-5 این نوع روغن برای گیربکس های حلزونی، خودروی های سواری و خودروهای سرعت ...

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭو ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑ - Sid

،ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭو ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮ ... ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ. -. ﻣﻮﺗﻮﺭ. -.
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯی. -. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﺭو. -. ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭو ...... reduction via
multiple speed gearbox and automatic selection for an automotive application.

عرضه رانا و سمند دنده اتوماتیک - همشهری آنلاین

29 ژوئن 2013 ... ... محصولات خود و عرضه خودرو با جعبه دنده اتوماتیک برای مشتریانی که به ... نوین،
به انجام پروژه توسعه، نصب و تولید جعبه دنده خودکار از نوع AMT ...

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - دانلود پروژه و پایان نامه و مقاله مکانیک خودرو - پروژه
و پایان نامه مکانیک ... پروژه جعبه دنده اتوماتيك با كنترل الكترونيكي (BMW)

PDF: پایان نامه تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک | هاردل 3!

13 فوریه 2017 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز در ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ... در ﮐﺸﻮر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 60 درﺻﺪ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮرای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ...

اخبار روز سایپا و جدیدترین خبرهای خودرو داخلی و خارجی را در اخبار صنعت

به گزارش خبر خودرو، مدیر پروژه خودرو H200 از راه اندازی خط. تولید این خودرو در ....
برای هیچ یک از این موتورها گیربکس اتوماتیک ارائه نمی شود. از رقبای این خودرو می
...

پروژه درباره گیربکس اتوماتیک پژو 405 - فروشگاه اینترنتی آی ام ...

توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید گیربکس خودرو : موضوع : تولید
... موتور خطی القایی (LIM ) یک پایان نامه و تعدادی مقاله فرمت: doc word - تعداد کل ...

تعمیر گیربکس اتوماتیک : یزد اتوماتیک

4 نوامبر 2013 ... تعمیر گیربکس اتوماتیک | در اين مقاله سعي شده است بهترين روش استفاده از
گيربكس اتوماتيك بمنظور ... تعمیر گیربکس اتوماتیک را از یزد اتوماتیک
بخواهید ... بنده خودرو مورانو ۲۰۱۰ دارم که گیربکس در هیچ حالتی مشکل نداره.

گیربکس اتوماتیک AMT - تیونینگ تاک - تالارهاي خودرو

در حالت كلي گيربكس خودرو وسيله اي است كه به كمك آن مي توان بين گشتاور و دور ....
این پروژه نگاهی به گیربکس SemiAutomatic اسمارت Fortwo ؛ خودرو کوچک مرسدس
بنز .... zeroshift.com/pdf/Zeroshift%20Automated%20Manual% ...

دانلود مقاله بصورت pdf - مطالب ابر پروژه مقایسه گیربکس اتوماتیک ...

عنوان کامل: مقایسه گیربکس اتوماتیک با گیربکس دستی ... در این پایان نامه سعی
بر این شده است تا مزایای خودرو های با گیر بکس اتوماتیک نسبت به خودرو هایی با ...

دانلود مقاله گيربكس اتوماتيك - نیاز خودرو

11 فوریه 2016 ... دانلود مقاله گيربكس اتوماتيك اساس کار گیربکس ها تغییر سرعت بین موتور و چرخ
ها می باشد. دنده ها برای حرکت اتومبیل لازم هستند. تصور کنید ...

جزئیات آپشن ها و گیربکس ساینا اتوماتیک از زبان مدیر پروژه

28 آگوست 2017 ... به گزارش عصر ایران مهدی پازوکی مدیر پروژه محصول ساینا اتومات با بیان مطلب فوق
اظهار کرد: مقدمات پروژه تولید خودرو ساینا با گیربکس اتوماتیک ...

کتیا طراح برتر

9 سپتامبر 2017 ... دانلود نرم افزار چیدمان اتوماتیک و بهینه سازی ورق جهت برش با پلاسما، CNC، ... به
زبان فارسی، همراه با تصاویر، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است: ..... جهت
دانلود پروژه محاسبات اجزاء گیربکس ساده، بر لینک زیر کلیک نمایید: ... موضوعات
مرتبط: مهندسی خودرو، اجزاء ماشین، نگهداری و تعمیرات، پروژه، ،

PDF: پروژه بررسی گیربکس اتوماتیک خودرو | ناین پروجکت!

ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدرو. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدرو. دﺳﺘﻪ: ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: WORD (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ). ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮوژه: 166.

PDF: پروژه طراحی و تحلیل گیربکس کاهنده ماشین… {یک‌ستاپ}

ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ«… ... اﯾﻢ و در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﺎﻫﻨﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار CATIA و در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ .... ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدرو q.

PDF: بررسی گیربکس اتوماتیک خودرو - پاورپوینت طراحی خطوط ...

«ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدرو» PDF در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ: ... ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ارزان ﺧﻮدرو q.

PDF: پروژه مقایسه گیربکس اتوماتیک با گیربکس دستی | مانودانلود 2

4 فوریه 2017 ... ﺣﺮﻓﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﺳﺘﯽ اﮔﺮ در ... در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ...

PDF: چگونگی کار گیربکس اتوماتیک {QiDL}

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت »ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ« را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ: دﺳﺘﻪ: ﺳﺎﯾﺮ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc
... راﻧﻨﺪﮔﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وزن، ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو دارد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر در. ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪهﻫﺎ ... ﭘﺮوژه ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﺑﺰار (ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)
q.

طرز کار گیربکس اتوماتیک | اِی‌اِم‌پی!

10 آوريل 2016 ... اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید، بنابراین شما دو تفاوت
بزرگ بین گیربکس. ... خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک، مکانیسم … ... دانلود
تحقیق با موضوع طرز کار گیربکس اتوماتیک، ... دسته: مکانیک فرمت فایل: doc
حجم فایل: 165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 گیربکس دستی ...

پاورپوینت تعمیر، نصب و نگهداری ماشین های ابزار، گیربکس اتوماتیک

پاورپوینت تعمیر، نصب و نگهداری ماشین های ابزار، گیربکس اتوماتیک ... تحقیق
گیربکس اتوماتیک; پایان نامه گیربکس اتوماتیک; مقاله گیربکس اتوماتیک ...

پاورپوینت تعمیر، نصب و نگهداری ماشین های ابزار، گیربکس اتوماتیک

تعمیر گیربکس اتوماتیک; نصب گیربکس اتوماتیک; نگهداری گیربکس
اتوماتیک; تعمیر ماشین های ابزار; نصب ماشین های ابزار; نگهداری ماشین های ابزار;
تحقیق ...

پلان معماری ساختمان مسکونی مصالح بنایی کامل با تمام جزئیات ستون ها , کف و ....

جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی خرسند

جزوه درک عمومی معماری طباطبائی

دانلود پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی بخش آی سی یو(مراقبت های ویژه)

دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی رشت (مرحله دوم)

پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) .ppt

دانلود نقشه اتوکد توپوگرافی تهران بزرگ + بلوک بندی

دانلود طرح تفصیلی کرج (کاملترین طرح موجود در اینترنت)

دانلود پاورپوینت مبحث 7هفتم قانون و مقررات ساختمان

جزوه  معماری با طبیعت در گذر زمان_ بهبهانی       

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل مرمت حمام ملکی بابلسر(مازندران)

پاورپوینت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی - 26 اسلاید

پلان اتوکدی خانه امیرنظام تبریز(موزه قاجار)

دیتیل ها و جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)

فایل اتوکد طراحی درب اتوماتیک کشویی

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل کامل بیمارستان آتیه در تهران

آموزش بازرسی جامع CNG , بازرسی دستگاه های CNG

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

قالب وردپرس املاک Real homes – ثبت املاک حرفه ای (فارسی)

پکیج جامع قالب ها و افزونه های پولی وردپرس+هدیه ویژه

آموزش کار با ورد پرس

افزونه Wordpress-importer فارسی

پوسته و قالب وردپرس چند منظوره Sarraty (فارسی)

پوسته وردپرس فارسی DeCode

قالب وردپرس فروشگاه Kuteshop و قالب فروشگاهی ووکامرس حرفه ای و شکیل (فارسی)

فروش قالب enfold با ارزانترین قیمت

دانلود قالب فروشگاهی وردپرس آلوکسو ALOXO

قالب اینفولد وردپرس

قالب اینفولد وردپرس

قالب خبری وردپرس حرفه ای sevenmag سه ستونه