دانلود رایگان

دانلود مقاله بررسی سموم سيانوباكتريايي ، ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله بررسی سموم سیانوباکتریایی , ویژگیهای بیولوژیکی و اثرات مضرآن (word)

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی سموم سيانوباكتريايي ، ويژگيهاي بيولوژيكي و اثرات مضرآن (word) فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه :93
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده

مقدمه

فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها

1-1- تاريخچه

1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها

1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها

1-4- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي

1-5- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري

1-5-1- سيانوباكترهاي رشته‎اي

1-5-2- سيانوباكترهاي كلني

فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي

2-1- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل

2-1-1- نوروتوكسين‎ها

2-1-2- هپاتوتوكسين‎ها

2-1-3- درماتو توكسين‎ها

2-2- انواع سيانوتوكسين‎ها

عنوان
صفحه
2-2-1- نودولارين‎ها

2-2-2- ساكسي توكسين‎ها

2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a

2-2-4- آناتوكسين ‎a (S)

2-2-5- ‎Cylindrospermopsin

2-2-6- ميكروسيس تين

2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها

2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa

2-3- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي

2-3-1- پپتيدهاي حلقوي

2-3-2- آلكالوئيدها

2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك

2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك

2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)

فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها

3-1- آزمايش سلامت انسان

3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن

عنوان
صفحه
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن

3-2- ارزيابي خطر

3-3- اثر بر ماهيان

3-4- اثر بر موجودات آبزي

3-5- توليد تركيبات بيواكتيو

3-6- صدمه از راه تماس تفريحي

3-7- مسموميت حيواني

3-8- اثر بر زئوپلانكتونها

3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي

فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي

4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال

4-2- كلرزني

4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني

4-4- فرآيندهاي غشايي

4-5- دما

4-6- اسيديته ‎(PH)

4-7- كاهش فسفر و ازت

عنوان
صفحه
4-8- سولفات مس

4-9- سيمازين

4-10- ازن‎دار كربن

4-10-1- ميكروسيس‎تينها و نودولارين

4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين

4-11- نور

4-12- كنترل بيولوژيك

4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها

4-12-2- كپور نقره‎اي


فهرست جدول‎ها
عنوان
صفحه
4-1- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي

4-2- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa
چكيده
سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.
سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.
روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.


دانلود مقاله بررسی سموم سیانوباکتریایی


ویژگیهای بیولوژیکی و اثرات مضرآن (word)


دانلود


مقاله


بررسی


سموم


سیانوباکتریایی


ویژگیهای


بیولوژ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه