دانلود رایگان

دانلود تحقیق بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در سال 1381 با عنوان ( بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر ) انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .آیا اکثریت

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر چكيدهاين تحقيق در سال 1381 با عنوان بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر انجام شده است در اين تحقيق سوالات زير مد نظر بوده است .
1ـ آيا اكثريت معلمين هنر قادر به تدريس محتواي كتب درسي هنر
مي باشند .
2ـ آيا بي اهميت بودن درس هنر در مدارس سبب بي تأثير شدن اين درس در روند رشد خلاقيت هاي هنري و علمي دانش آموزان شده است . جامعه آماري اين تحقيق را معلمين هنر مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 1 و 3 كرج تشكيل مي دهند كه تعداد آنها 120 نفر مي باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق بوسيلة پرسشنامه جمع آوري گرديده و با استفاده از روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر آن است كه در تأليف كتب هنر بايد به بهره گيري از نظريات روانشناسان مسائل تربيتي كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنري ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشيد و مباحث كتاب به صورت مستقيم به دانش آموزان ديكته نشود تا قوه خلاقيت دانش آموزان پرورش يابد و از شيوه هاي نوين طراحي فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشي آزاد بيشتر توجه شود .
بر اساس نتايج حاصله پيشنهاد مي شود :
1ـ آموزش كافي به معلمين هنر
2ـ افزايش ساعات تدريس درس هنر
3ـ فراهم آوردن مكانهاي مناسب براي آموزش كارهاي هنري و وسايل و ابزار مورد نياز
هنر از ديدگاه مشاهير
هنر عبارت است از دميدن روح تعهد در انسانها (امام خميني )
مخالفت با هنر مخالفت با خورشيد است ( آيه ا… خامنه اي)
هنر خوب هنري است كه در آفرينش آن دست ، مغز و قلب باهم كار كنند ( جان راسكين نويسنده انگليسي )
تاريخ هنر ، تاريخ تولدهاي دوباره است ( ساموئل باتلر )
هنرمندان بزرگ كشوري ندارند ( آلفرد موسه شاعر فرانسوي)
هنر از زبان شاعران
قدر هنر كسي داند كه هنر نامه ها بسي خواند
( نظامي )...
...
فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول ـ كليات
مقدمه......................................................................... 1
بيان مسئله .................................................................4
اهداف تحقيق ..............................................................6
اهميت و ضرورت تحقيق ................................................7
سوالات تحقيق ..........................................................10
متغيرها و تعريف عملياتي آنها ......................................11
فصل دوم ـ مباني نظري تحقيقادبيات تحقيق ............................................................16
پيشينه تحقيق .........................................................25
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق ...............................................................29
جامعه آماري . حجم نمونه و روش نمونه گيري ...............29
ابزار تحقيق ...............................................................29
روش تجزيه و تحليل داده ها .......................................30
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده ها تجزيه و تحليل داده ها ...............................................32
فصل پنجم ـ بررسي يافته هاي تحقيقنتيجه گيري .............................................................48
محدوديت ها ............................................................50
پيشنهادات ..............................................................51
فصل ششم ـ خلاصه تحقيقخلاصه تحقيق ........................................................53
منابع و مآخذفهرست منابع .........................................................57
ضمائمپرسشنامه ............................................................59

نوع فایل : WORD
تعداد صفحه : 52


دانلود تحقیق


بررسی محتوای کتابهای هنر


دیدگاه معلمین هنر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه