دانلود رایگان

تحلیل سه دشوارۀ تودرتو در تاریخ تئوریک ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان هرچیزی ارجینالش خوبه

دانلود رایگان تحلیل سه دشوارۀ تودرتو در تاریخ تئوریک ایران تحلیل سه دشوارۀ تودرتو در تاریخ تئوریک ایران
فایل pdf
تعداد صفحه 7
زبان : فارسی
داستان شرقیان از سنت بریده در نوع خود غم نامه ایست؛ آن ها از آیین اجدادی در پی هوس آزادی و عشق جدا شده اند، ولی بی اربابی را دوام نمی آورند، پیوسته از ایسمی به ایسمی دیگر درمی غلتند و هر بار ارباب را اشتباه گرفته و تنها دربه دری و رنج نصیب آن ها می شود. آخر ایسم های فلسفی از تئوریا آمده اند، آن ها برای پرستش ساخته نشده اند ولی این آوارگان با میل و تعصبی شدید آن ها را می پرستند؛ به همین دلیل است که اینان را به درستی غرب زده نام نهاده اند. روزی این مکتب، روزی آن مکتب، روزی این فیلسوف و روز دیگر آن فیلسوف نقش خدا را برای اینان بازی می کند. دقیقاً به همین دلیل سنت نظری یا تئوریک در شرق هرگز پا نگرفت، چراکه روشنفکران در فلسفه ها و مکتب های شرقی به دنبال یک کیش می گشتند، آن ها باور نداشتند که مارکس یا هایدگر ممکن است اشتباه کنند. مگر می شود خدایان اشتباه کنند؟ همه پیامدهای اشتباه این نظریه پردازان به گردن پیروان منحرف آن ها انداخته می شد. مگر می شود از فلسفۀ مارکس انسان دوست به گولاک برسیم؟! مگر می شود هایدگر با این شعاع بلند اندیشه که بر تارک هستی می درخشد به پشتیبانی از نازی ها برخیزد؟!


تحلیل سه دشوارۀ تودرتو در تاریخ تئوریک ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه