دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 17

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران
عنوان : اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 17 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز 4
ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی 5
بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن 6
تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد 7
تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح 8
ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه 8
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 9
رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی 11
نتیجه 12
منابع 13
پی نوشت 15
مراجع 16چکیده :
قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.
مقدمه :
اقتصاد یکی از مهم­ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می­شود. دولت­ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازه­ای به خود می­گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش می­کنند. اقتصاد اسلامی که مبنای تدوین بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است تبلوری از اصول اقتصادی اسلامی است، موید این ادعا بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می­دارد: «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمم بودجه». پر واضح است که نابرابری اقتصادی کشورها همواره مروج دو نوع نظام سلطه­گر و سلطه­پذیر است؛ در این وضعیت کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در برابر کشورهای توسعه یافته و سلطه­گر دارای موقعیت اقتصادی مطلوبی نبوده و مجبور به پذیرش خواسته­های کشورهای توسعه یافته می­شوند. اگرچه علل برتری اینگونه کشورها را باید در تربیت نیروی انسانی مستعد، تحقیقات علمی، ذخایر و استعدادهای سرزمینی دانست اما هدف، بررسی علل و تفاوت دو نظام فوق نیست.
منابع :

1- ابراهیمی، سیدنصرالله (1392)، میزگرد هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، جلد دوم، چاپ اول، موسسه ارتباط گستران انرژی.
2- ابراهیمی، سیدنصرالله و محمد شیریجیان (1392)، «قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، سال سوم، شماره 10.
3- ابراهیمی، سیدنصرالله، صادقی مقدم، محمدحسن و سراج، نرگس (1391) ، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ های آن»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 4.
4- ابراهیمی، سید نصرالله؛ و تاجیک، مهرزاد (1392)، «مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل»، فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40.
5- اسعدی، فریدون (1390)، «بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران؛ وضعیت کنونی و
چشم­انداز 1404»، مجله مجلس و پژوهش، فصلنامه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، سال هجدهم، شماره 66.
6- اسکویی­نژاد، محمدمهدی (1384)، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ بیست و یکم.
7- ایرانپور، فرهاد (1386)، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 3.
8- درخشان، مسعود (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12.
9- میزگرد روح قانون حداکثر، واگذاری مسئولیت پروژه ها به کارآفرینان ایرانی است، فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 64-63، شهریور و مهر 1383
10- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، انتشارات میزان، چاپ اول.
11- شیروی، عبدالحسین (1385)، مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 3.
12- شیروی، عبدالحسین و علیرضا پور اسماعیلی (1390)، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 74.
13- صادقی بنیس، محمدرضا و منجینی، غزاله (1390)، قوانین و مقررات HSE، انتشارات فن آوران، تهران.
14- کیس، الکساندر، پیتر اچ سند و وین فراید لانگ، ترجمه حبیبی، محمد حسن (1379)، حقوق محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، بهار.
15- مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ویژه نامه نوروز، 1390
16- مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 579، دوره جدید، 9 بهمن 1390
17- منتظر، مهدی و سیدنصرالله ابراهیمی (1391)، «دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و نهم، شماره 47.
18- منتظر، مهدی، سید نصرالله ابراهیمی (1392)، «جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 49، پاییز- زمستان.
19- نوراحمدی، مهدی، «صیانت از تولید صیانتی»، فراساحل اروند، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شماره 52.
20- هاشمی، سید محمد (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، پاییز.
21- هاشمی، سید محمد (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، تابستان.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه