دانلود رایگان

بررسی رابطه کامیابی فراخود و عملکرد کارکنان شهرداری - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه کامیابی فراخود و عملکرد کارکنان

دانلود رایگان بررسی رابطه کامیابی فراخود و عملکرد کارکنان شهرداری هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کامیابی فراخود و عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز بود. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی بود که با رویکرد توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز بود. نمونه آماری به صورت تصادفی و به کمک فرمول کوکران برابر با 121 نفر محاسبه شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های کامیابی فراخود و عملکرد بود. نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که این ابزار ها از پایایی مناسبی برخوردار اند. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پیرسون بود. نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که بین کامیابی فراخود با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز رابطه معنادار وجود دارد. بین محیط با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز رابطه معنادار وجود دارد. بین داده با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز رابطه معنادار وجود دارد. بین ستاده با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز رابطه معنادار وجود دارد. بین بازخورد با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 3 شیراز رابطه معنادار وجود دارد.


کامیابی فراخود


عملکرد


داده


ستاده


محیط


بازخورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اتونومی براساس نگرش اسلام

قلب مصنوعي

تحقیق در مورد پيامدهاي جنگ احد (word با فرمت)

تحقیق درباره ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی

نقشه زمین شناسی 100000 عشق آباد

انرژی الکتریکی

تحقیق درمورد پیشرفت ژاپن

بيماری های طيور

ریاضیات یونان و ریاضیات اسلام

کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول 50 ص

پاورپوینت در مورد تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

طرح کارآفرینی درباره گالري هنر شرق

تحقیق درباره درسهاي آموختني ازبحران اقتصادي جهاني

جدایی واقعی 32ص

دانلود چرخه عمر صنايع روشنايي (نور)

پاورپوینت در مورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

تحقیق: انواع مكتب ها و نظريه هاي هنري

تحقیق. جلوه هایی از سیره اخلاقی پیامبر

دانلود فایل کارورزی 3 (راهنمایی و مشاوره).

تحقیق در مورد معلم

خط تولید کارخانجات صنایع غذایی Food Industry Design

دانلود فایل پاورپوینت تدریس ریاضی پایه اوّل (جمع)

نقشه زمین شناسی 100000 شاهین دژ

تحقیق درمورد رجعت

تحقیق در مورد دیوار برشی

تحقیق زندگینامه و آثار خاقانی 7ص

دانلود فایل تحلیل محتوای علوم پنجم .

تربیت دینی کودکان در خانواده 40 ص

دانلود پاورپوینت آنالیز اسمش بدمینتون - 38 اسلاید

پلان ونمای لوازم بدن سازی به صورت اتوکد