دانلود رایگان

هوش معنوی (word) 23 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان در این مقاله پس از ارائه تعریف هوش و معنویت, به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی وجود دارند, پرداخته شده است.

دانلود رایگان هوش معنوی (word) 23 ص عنوان :هوش معنوی
محتویات
چکیده
مقدمه
هوش
معنویت
هوش معنوی و مؤلفه­های آن
مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام
رشد هوش معنوی
هوش معنوی و سلامت روانی
مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر
پیشنهادات
نتیجه
منابع و مآخذ
محتویات

هوش معنوی


چکیده:
در این مقاله پس از ارائه تعریف هوش و معنويت، به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی وجود دارند، پرداخته شده است. ابعاد و ویژگی­های هر یک از آنها و پژوهش­های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و سپس این مفهوم از دیدگاه دینی، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين برخی از خصوصیات و روش­های تقویت آن بیان شد. در خاتمه نیز تفاوت­های هوش متعارف و هوش معنوی مطرح گرديد.
واژگان کلیدی: هوش، هوش معنوی، مؤلفه­های هوش معنوي.


مقدمه
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان هوش معنوی جـزو عرصه­هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام­مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی­ها و مؤلفه­های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری­های بسیاری را در راستای تمییز دقیق مؤلفه­ها و ویژگی­های آن بر سر راه محققین ایجاد می­نماید.
با توجه به پژوهش­های اندکی که در مقالات داخل کشور در این زمینه مشاهده می­شود، دور از انتظار نیست که تعاریف و نظریات مربوط به این مقوله را در حال طی کردن مراحل ابتدایی خود بدانیم. هدف اين مقاله تعمق در مورد معانی مطرح شده در حوزه هوش معنوی و نقد و بررسی آنها به منظور دستیابی به مبنای نظری مناسب در راستای ساخت ابزاری جهت اندازه­گیری آن و همچنین تعیین مداخلات مؤثر در افزایش این بعد از هوش در پژوهش­های بعدی می­باشد و در راستای تحقق این امر مقاله حاضر می­تواند جزو قدم­های آغازین راهی طولانی و پرثمر باشد.
همانگونه که بیان خواهد شد، هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می­گردد و همین مسأله پاسخ به سؤالاتی همچون من کیستم؟ ، چرا اینجا هستم؟ و چه چیزی مهم است؟ را برای انسان روشن می­سازد تا فرد در نهایت بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت که به­گونه­ای نهفته در زندگی آشفته و پر استرس روزمره می­باشد، به خود و دیگران کمک نماید. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه­های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب (عناوین غیر از عنوان هوش معنوی) باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است. بدین جهت در بخشی از مقاله حاضر به بیان مؤلفه­های هوش معنوی از دیدگاه متون اسلامی پرداخته و سپس اشاراتی چند بر تبیین و توصیف این مفهوم در پژوهش­های صورت گرفته در کشورهای دیگر خواهیم نمود.
نویسندگان این مقاله بر این عقیده­اند که معنویت، مفهومی دینی است و می­توان اصالت معنویت در کلام وحی را به خوبی دریافت. در این مورد داستان­های نغز قرآن کریم به زیباترین شکل ابعاد مختلف معنویت را در اختیار تشنگان معرفت قرار داده است.
هدف از نوشتار پیش رو، تفحص در مورد معانی مطرح شده در مورد هوش معنوی و نقد و بررسی این معانی به منظور دستیابی به مبنای نظری مي­باشد تا به اين طريق زمينه براي ساخت ابزار اندازه­گیری هوش معنوی و تعیین مداخلات جهت افزایش آن فراهم گردد. بیان مؤلفه­های هوش معنوی راه را برای فهم بیشتر این سازه هموار
می­سازد.

هوش
هوش رفتار حل مسألۀ سازگارانه­اي است که در راستاي تسهيل اهداف کاربردي و رشد سازگارانه جهت­گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می­شوند، کاهش می­دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره­اي است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می­سازد. (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ[1]، 1997؛ به نقل از: نازل، 2004)
گاردنر[2] هوش را مجموعه توانایی­هایی می­داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می­شوند، به کار می­رود. از نظر وی انواع
نه­گانه هوش عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ـ ریاضی، فضایی، بدنی ـ حرکتی، هوش­های فردي (که شامل هوش درون­فردی و بین­فردی مي­شود)، هوش طبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است. (آمرام، 2005)
مفهوم تحلیلی غرب[3] از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات
می­شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق[4] نسبت به هوش، مؤلفه­های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل[5] (یکپارچه) دربرمی­گیرد. (نازل، 2004: 42)
در مجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می­شود و روش­های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می­دهد. همچنین توانایی شناخت مسأله، ارائه راه­حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش­های کارآمد حل مسائل از ویژگی­های افراد باهوش است.

معنویت
معنویت[6] به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می­شود بیلوتا معتقد است معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه­ای شود که فراتر از خودمان است، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه­ای شود که فراتر از خودمان است. (جانسون، 2001، 33)
معنویت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه­های مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد. (وگان، 2002)
ایمونز[7] تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می­تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش­بینی می­کند و قابلیت­هایی را مطرح می­کند که افراد را قادر می­سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. گاردنر ایمونز را مورد انتقاد قرار می­دهد و معتقد است که باید جنبه­هایی از معنویت را که مربوط به تجربه­های پدیدارشناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حالات متعالی) از جنبه­های عقلانی، حــل مسأله و پردازش اطلاعات جدا کرد. (آمرام، 2005: 6) می­توان علت مخالفت بعضی از محققان، همانند گاردنر، در مورد این مسأله که هوش معنوی متضمن انگیزش، تمایل،[8] اخلاق[9] و شخصیت است را به نگاه شناخت­گرایانه آنان از هوش نسبت داد. (نازل، 2004: 47)
وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است:
1ـ بالاترین سطح رشد در زمینه­های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی و بین فردی را در بر می­گیرد.
2ـ یکی از حوزه­های رشدی مجزا می­باشد.
3ـ بیشتر به عنوان نگرش مطرح است. (مانند گشودگی نسبت به عشق)
4ـ شامل تجربه­های اوج می­شود.
معنویت در دیدگاه مؤلفان این مقاله عبارت است از: ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خم­های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان­یافته و جهت­دار الوهی. این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و در نتیجه انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا می­یابد.

هوش معنوی و مؤلفه­های آن
ادواردز[10] معتقد است داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می­کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین­های آنها را هم­ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست؛ هرچند
می­توان گفت برای بهره­مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم مي­باشد.
هر چند که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محیط­های غنی که سؤالات معنوی را بر می­انگیزاند، به تدریج تحول یافته و شکل می­گیرد. به نظر می­رسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگذار باشند. یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پس از 35 سالگی تغییرات عمده­ای در ناخودآگاه صورت می­گیرد که ممکن است در روند معنویت و هوش معنوی تأثیرگذار باشند. همچنین بعضی از محققان، از جمله یونگ، معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از مردان صورت می­گیرد.
براساس تعريف هوش معنویت ممکن است امری شناختی ـ انگیزشی باشد که
مجموعه­ای از مهارت­های سازگاری و منابعی را که حل مساله و دستیابی به هدف را تسهیل می­کنند معرفی می­نماید. (سیسک[11]، 2002؛ ولمن[12]، 2001) هوش معنوی انجام سازگارانه و کاربردی موارد یادشده در موقعیت­های خاص و زندگی روزمره است. (نازل، 2004)
به نظر می­رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می­گردد. این دیدگاه شامل همۀ رویدادها و تجارب فرد می­شود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفته­اند. فرد می­تواند از این هوش برای چارچوب­دهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به­رویدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد. (نازل، 2004)

[1]. Sternberg R.
[2]. Gardner H.
[3]. Western analytic concept
[4]. Eastern synthetic aproach
[5]. Integrative relation
[6].Spirituality
[7]. Emmons
[8]. Intention
[9]. Morality
[10]. Edwards
[11]. Sisk
[12]. Wolman


هوش معنوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ...

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

کافی نت دانشجویان

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط بهزاد

تولدی دوباره

سلام. سلام. سلام به همه دوستانم. با آرزوی شادمانی و توانگری روز افزون برای تک تک شما عزیزان.

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ...

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

کافی نت دانشجویان

نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ توسط بهزاد

تولدی دوباره

سلام. سلام. سلام به همه دوستانم. با آرزوی شادمانی و توانگری روز افزون برای تک تک شما عزیزان.

دانلود تحقیق آماده با موضوع غدیر در انتظار عاشورا - 75 صفحه ورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع غدير خم - 30 صفحه ورد

تحقیق درباره شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو ( راه آهن )

تحقیق در مورد I can answer the question

دانلود تحقیق بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

دانلود فایل فلش فارسی تبلت a7-30tc بدون مشکل برعکس نوشتن اعداد با لینک مستقیم

پاورپوینت درباره آرام بخش - خواب آور

طرح اسکچاپ فرهنگسرا......C7

دانلود تحقیق در مورد تراتزيستور

دانلود پاورپوینت مکتب لیبرالیسم (مبانی لیبرالیسم ونقد آنها - تاریخچه لیبرالیسم در ایران)

تحقیق درمورد خیار

دانلود مقاله بهبود در تصاویر فشرده شده

مقاله درمورد احاديث وفاداري

مجتمع پزشكان 33 ص

کارآفرینی تسمه مغناطیسی 27 ص سال 96(word)

تحقیق در مورد انگیزش در مدیریت

شناخت شهرستان شیروان 92ص

پاورپوینت اندازه گيری جريان (مايعات)

مقاله در مورد بررسي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي

دانلود فایل EFS سالم و تست شده برای SM-G357M

دانلود پروژه کامل راهسازی . عمران

تحقیق در مورد زمین شناسی

تحقیق درمورد شماهاي مدولاسيون با حامل ديجيتال 36 ص

دانلود تحقیق در مورد کمباین ها 22 ص

تحقیق آنتاگونيسم لاكتيكي و افزايش عمر ماندگاري گوشت تازة‌خرد شدة شتر در درجه حرارت محيط بوسيله لاكتوباسيلوس دلبروكي زيرگونة دلبروكي

بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی 180 ص

وکتور کارت تبریک طرح گل رز-وکتور کارت تزئینی -وکتور پاکت -فایل کورل

دانلود مقاله آشنایی کامل با فناوری نانو (نانو تکنولوژی)

دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم..

آيين‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار