دانلود رایگان

بررسی کاتالیستهای به کار رفته در واکنش فیشر تروپش - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی کاتالیستهای به کار رفته در واکنش فیشر تروپش

دانلود رایگان بررسی کاتالیستهای به کار رفته در واکنش فیشر تروپش چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:معرفی کلی فرآیند سنتزفیشر – تروپش
1-1 مقدمه 4
1-2 تاریخچه سنتز فیشر – تروپش 5
1-3 معرفی و بررسی کلی سنتز فیشر – تروپش 6
1-4 مزایای تکنولوژی 8
1-5 گاز سنتزو بررسی روش های مختلفن 10
1-5-1 گاز سنتز 10
1-5-2 منابع تولید گاز سنتز 11
1-5-3 روشهای تولید گاز سنتز 12
رفرمینگ اتوترمال ( ATR ) 14
1-5-4 مقایسه روشهای تولید گاز سنتز 16
1-6 تأثیر شرایط عملیاتی و ترکیب گاز سنتز بر واکنش ها 18
1– 7: معرفی شرکت های فعال در زمینه سنتز فیشر – تروپش 19
1-7-1: ساسول ( SaSol ) 19
1-7-2 شل ( Shell ) 20
1-7-3 شرکت رنتک Rentech 21
1-7-4 شرکت اکسونExxon 21
1-7-5 شرکت استات اویل Statoil 22
1-7-6 شرکت سینترولئوم Syntroleum 22
1-7-7 شرکت Chevron 23
1-7-8 شرکت انرژی اینترنشنال Energy International 23
فصل دوم:بررسی ترموسینتیکی واکنش های فیشر – تروپش
2-1: مقدمه 25
2-2: معرفی واکنش های سنتز فیشر – تروپش 25
2-3: ترمودینامیک سنتز فیشر – تروپش 25
2-4- نتیجه گیری از بررسی ترمودینامیک واکنش های سنتز فیشر – تروپش 27
2-5 بررسی سینتیکی سنتز فیشر – تروپش 28
2-5-1 توزیع محصولات سنتز فیشر – تروپش 29
2-5-2: معادلات سرعت بر اساس كاتاليزور آهن 30
2-5-3 معادلات سرعت براساس كاتاليزور كبالت 31
2-6: معادلات سرعت برای واكنش هاي سنتز فيشر - تروپش 32
2-7 سینتيك واكنش شيفت آب – گاز 32
2-8: بررسي پديده نفوذ به عنوان يك عامل محدود كننده واكنش 33
2-8-1: بررسي اثر محدوديت هاي نفوذي بر عملكرد كاتاليزور كبالت در راكتورهاي بستر ثابت 34
2-8-1-1: محدوديت نفوذ محصولات به بيرون از كاتاليزور 34
2-8-1-2: محدوديت نفوذ واكنش گرها درون كاتاليزور 34
2-8-2: اثر اندازه ذرات بر روي سرعت و گزينش پذيري 35
2-8-3: محدوديت هاي نفوذي در راكتورهاي دوغابي 35
فصل سوم:كاتاليزورهاي مورد استفاده در فرآيند سنتز فيشر – تروپش
3-1: بررسي كلي كاتاليزورهاي متداول 37
محصولاتي با عدد اكتان بالا مي شوند. 38
3-2: خصوصيات كاتاليزورهاي سنتز فيشر – تروپش، 38
3-2-1: فعاليت 38
3-2-2: گزينش پذيري 38
3-2-3 پايداري 39
3-3: سايت هاي فعال در كاتاليزورها 39
3-4-1: كبالت 39
3-4-2: اجزاء مهم كاتاليزور كبالت در سنتز فيشر - تروپش 40
3-4-2-1 فاز فعال 40
3-4-2-2: پايه كاتاليزور 40
3-4- 2- 3: تقويت كننده ها ( Promoter) 41
3-5-1 كاتاليزور آهن 42
3-5-2: اجزاي كاتاليزور آهن 43
3-5-2-1: تسريع كننده ها 43
3-5-2-2: تقويت كننده ها 43
3-6: مقايسه كاتاليزورهاي آهن و كبالت 44
3-7: كاهش فعاليت كاتاليزور 44
3-7-1: كلوخه اي شدن 45
3-7-2 مسموم شدن 45
3-7-3- رسوب کربن 46
3-8 غیر فعال شدن کاتالیزور آهن 46
3-9 غیر فعال شدن کاتالیزور کبالت 47
فصل چهارم:بررسی گزینش پذیری و راکتورهای مورد استفاده در سنتز
فیشر – تروپش 49
4-1: مقدمه 50
4-2: معرفی محصولات سنتز فیشر – تروپش 50
4-3: گزینش پذیری 51
4-3-1: نوع کاتالیزور 51
4-3-2: دما 51
4-3-3: فشار 52
4-3-4: نسبت ، 52
4-3-5: زمان اقامت 52
کاهش در اثر افزایش عامل 54
4-4 : راکتورها در سنتز فیشر – تروپش 54
4-4-1: راکتورهای بستر ثابت لوله ای 54
4-4-2 راکتورهای بستر سیال ( Fluidized Bed Reactor ) 56
4-4-3: راکتورهای دوغابی 57
4-5 : راکتورهای شرکت ساسول 58
4-5-1: راکتورهای بستر ثابت ( آرگ Arge) 58
4-5-2 راکتورهای بستر سیال سینتول ( Synthol ) 60
4-5-3: راکتورهای سینتول پیشرفته 60
منابع و ماخذ
فرمت: ورد


بررسی کاتالیستهای به کار رفته در واکنش فیشر تروپش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات پایه اول