دانلود رایگان

375 - بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران و بهبود بخشیدن به آن - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران و بهبود بخشیدن به آن

دانلود رایگان 375 - بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران و بهبود بخشیدن به آن فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 189مقدمه
همانطور كه مي دانيم امروزه اغلب سازمانها در محيطي رقابتي و پويا در حال فعاليت هستند. محيطي كه متغيرهاي داخلي و خارجي آن دائما در حال تغيير بوده و امكان پيش بيني اين تغييرات نيز بسيار سخت و مشكل است. از طرفي سازمانها هزينه هاي فراوان و زمان زيادي را صرف تهيه، تدوين و اجراي استراتژي هايي مي نمايند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهاي سازمان خود دست يابند. بنابر اين آگاهي از اينكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسيدن به اهداف آن بوده است و موقعيت سازمان در محيط پيچيده و پويا امروز كجاست براي مديران و سازمانها اهميت فراوان دارد. لذا ما در اين تحقيق سعي داريم تا با توجه به اهميت خدمات ارائه شده از سوي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و اهداف و ماموريت شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران به بررسي و مطالعه الگوي ارزيابي عملكرد فعلي شركت بپردازيم. بدين منظور چون شالوده و بنيان اصلي هر مدل ارزيابي عملكرد، شاخص هاي آن مدل مي باشد، لذا به بررسي ويژگيهاي شاخص هاي مدل ارزيابي عملكرد اين شركت به منظور كسب اطلاع از اينكه آيا مدل فعلي ارزيابي عملكرد شركت قادر به ارزيابي مناسب همه جنبه هاي عملكردي اين شركت با توجه به اهداف و ماموريت آن مي باشد يا خير پرداخته مي شود.

1-1- بیان مسأله :
در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با توجه به اهمیت نقش شرکتهای آب و فاضلاب شهری در تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با کیفیت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکتها با زندگی روزمره جمعیت شهری تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، کسب رضایت مشتریان ،ارتقاء سطح بهره وری و کاهش اتکاء به کمکهای دولتی از مهمترین اهداف این شرکتها می باشد.
سیستم های ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی سازمان ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است هر الگوی ارزیابی عملکرد دارای شاخصهایی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم است که توانایی و مناسب بودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل تاثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد.
از طرفی مولفه های اصلی هر سیستم ارزیابی عملکرد شاخص ها و معیارهای آن سیستم
می باشد؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرارمیگردد. در واقع مجموعه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل ازآنها تشکیل دهنده یک مدل ارزیابی عملکرد است . ا همیت نقش شاخص ها در ارزیابی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد می بایست اصول و چارچوبهایی را رعایت نمایند . معیارها باید به گونه طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین نمایند. اما در اغلب موارد سازمانها در این مرحله دچار غفلت شده و عموما معیارهایی را انتخاب می نمایند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.
مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محقق بر روی نتایج ارزیابی عملکرد شرکت طی سالهای 82 تا 85 نشان می دهد که شرکت علیرغم سرمایه گذاری های فراوان در ایجاد تأسیسات و تجهیزات تولید آب و افزایش حجم آب تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات بهتر برای مشترکین خود نتوانسته است عملکرد مناسبی را ارائه دهد. نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت طی سالهای فوق که در گزارش سالیانه (صورت های مالی شرکت) به مجمع شرکت ارائه گردیده نشان می دهد که اگر چه فعالیتها و تلاش های مدیریت در جهت بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری بسیار چشم گیر بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبی داشته است امّا نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزیابی فعلی، عملکرد شرکت را بسیار ضعیف نشان می دهد.
اگرچه نتایج حاصل از یک نظر سنجی که در سال 84 از تعدادی از مشترکین و برخی مسئولین محلی صورت گرفت ، نشان دهنده رضایت نسبی آنها از فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتایج ارزیابی عملکرد شرکت در سال مذکور نیز نتایج مثبت و قوی نبود و نتایج ارزیابی ، عملکرد مناسبی را برای شرکت نشان نمی دادند.
گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مدیران عالی شرکت نشان
می دهد که آنها دلایلی را برای پاسخ به این مسئله ارائه می دهند امّا آنچه که همگی آنها بطور متفق القول بر آن تأکید می نمایند و بعنوان پاسخ اصلی بیان می کنند آن است که مدل ارزیابی عملکرد فعلی شرکت و شاخص های تعریف شده برای آن توانایی سنجش صحیح و همه جانبه تمامی فعالیتهای شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزیابی عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده از فعالیتهای ما لی شرکت، ارزیابی جامع و کاملی نیست. آنها دلایلی از قبیل اینکه شاخص های ما لی نمی توانند در همه بخش های مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانایی پیش بینی تهدیدها و فرصتهای آینده را ندارند، کارکنان به نتایج حاصل از آنها اعتماد نداشته و این نتایج را غیرواقعی می دانند، توانایی سنجش برخی ابعاد فعالیت شرکت مثل رضایت مشتریان را ندارد، را ارائه می نمایند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بررسی های بعمل آمده در فضای شرکت بیان مسئله و فرضیات تحقیق به گونه ای طراحی شده است که متناسب با فضای واقعی شرکت باشد. این نکته در بیان مسئله به شرح زیر خود را نشان می دهد و در فرضیات نیز بصورتی بیان شده است که حاکی از عدم برخورداری شاخص ها از ویژگی های لازم باشد.
مسئله ای که این تحقیق در راستای آن طراحی شده آن است که شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوی دیگر، در فضای فعلی شرکت، آیا شاخص ها از ویژگیهای موردنظر برخوردارند؟
2 -1- ضرورت تحقیق
دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای دولتی بعنوان واحدهای صف وستاد برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده اند و با توجه به وظایف ،مسولیتهاومنابع در اختیار ملزم به پاسخگویی میباشند.ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص میکند. در این میان مهم آن است که دستگاههای اجرایی نسبت به این موضوع بسیار مهم شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن زمینه های لازم را برای رصد کردن برنامه های توسعه و همچنین اخذ بازخورهای لازم از اجرای برنامه ها ، اقدام به بهبود عملکردو طی مسیر تعالی ،فراهم نمایند. این موضوع با مطرح شدن بحث چشم انداز بیست ساله کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است (عفتی،2،1386).
باتوجه به گستردگی و اهمیت خدمات شرکتهای آب و فاضلاب شهری که بطور مستقیم در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه شهری دخیل می باشند و با عنایت به حیاتی بودن این خدمات در زندگی روزمره انسانها ، عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب و نحوه خدمات رسانی آنها همواره مورد توجه مسئولان و جمعیت شهری کشور بوده است .
تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت شهری تحت پوشش مهمترین وظیفه شرکتهای آب و فاضلاب شهری است و از نظر اهمیت خدمات شهری مورد نیاز در درجه اول اهمیت پیش از خدماتی مانند برق ، گاز ، تلفن و ... قرار دارد . از این رو نحوه عملکرد این شرکتها در جهت ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان اهمیت فوق العاده ای دارد . افزایش روزافزون جمعیت شهری در سطح استان تهران که بیش از یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است و کاهش منابع آبی قابل دسترسی باعث گردیده است تا همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی ملی و استانی به شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافته تا بتوانند علاوه بر جبران زیان مالی خود اقدام به خدمات رسانی به جمعیت تحت پوشش خود بپردازند .از سوی دیگر نحوه ارزیابی عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب شهری در استان تهران بر اساس مدلهای سنتی و قدیمی که تنها شاخص های مالی را مدنظر قرار می دهند ، انجام می شود که این نحوه ارزیابی مولفه هایی همانند رضایت مشتریان را مورد ارزیابی قرار نمی دهد . بنابراین؛ آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد فعلی شرکتهای آب و فاضلاب و معرفی یک الگوی مناسب از شاخصهای ارزیابی عملکرد میتواند باعث بهبود عملکرد آنها و ارائه خدمات مناسب به مشتریان شود که علاوه بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان باعث افزایش سطح بهره وری و کاهش سطح اتکاء این شرکتها به کمک های دولت گردد .

3- 1- اهداف تحقیق
با توجه به اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:
1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان
2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان
3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها
4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان
5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

4- 1- فرضیه هاي تحقیق
باتوجه به اهداف و ماموریت سازمان مورد مطالعه و موضوع تحقیق، فرضیه های زیر می تواند ما را در دستیابی به نتایج صحیح و دقیق یاری نماید :

فرضيه ها
الف- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارند.
ب شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای ویژگی ابعطاف پذیری نیستند.
ج شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
د- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند.

5- 1- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران صورت می گیرد.
تشکیل شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1373 تأسیس و به شماره 411 مورخ 16/6/73 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت
وظیفه این شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب، همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهرهای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.
مرکز و حوزه عملیات شرکت
مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت 66/86 کیلومتر مربع شامل شهرهای ورامین- قرچک- پیشوا- خیرآباد- جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و شهرهای پاکدشت یبر- خاتون آباد- شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت و شهرک خاور شهر واقع در شهرستان ری می باشد.

سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت معادل 500 میلیون ریال است که به هزار سهم با نام 500000 ریالی به شرح ذیل تقسیم شده است:
- آبفای استان تهران : 980 سهم، جمعاً به مبلغ 490000 هزار ریال
- آبفای شرق استان تهران: 5 سهم، جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
-آبفای شهرها و شهرک های غرب: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
- شرکت سرمایه گذاری صبا: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
- شرکت فاضلاب تهران: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
اهداف و مأموریت های شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستیابی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اهداف و مأموریت های خود را به شرح زیر تعریف نموده است:
مأموریت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی می باشد.

بررسی


شاخص


ها


و


الگوی


ارزیابی


عملکرد


سازمان


آب


و


فاضلاب


جنوبشرقی


استان


تهران


و


بهبود


بخشیدن


به


آنمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


375بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و ...

375بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران و ...

375 - بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و ...

۳۷۵ – بررسی شاخص ها و الگوی ارزیابی عملکرد سازمان آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران و ...

پایان نامه بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب - ویکی پروژه

... سازمان آب و فاضلاب. 0 ... جنوبشرقي استان تهران به ... ارزیابی عملکرد شاخص ها و ...

شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان : پایان نامه و مقاله بررسی ...

... عملکرد استان و بررسی ... (شاخص ها و ارزیابی عملکرد ... بهبود و عملکرد سازمان ...

صفحه اصلی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ... و آئین نامه ها. ... به شرکت آب و فاضلاب استان ...

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان ...

برای انتخاب و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد ... آن سازمان بوجود آمده و ... به شاخص ها و ...

پیشرفت اجرایی طرحها، شاخص ارزیابی ادارات استان - واحد ...

... ادارات استان. شاخص ارزیابی ادارات ... عمده، تاخیر آن ها به ... آب و فاضلاب شهری ...

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت ...

... شرکت آب و فاضلاب استان ... و عمل به آن ها و هم ... دهند و ارزیابی عملکرد ...

مقالات | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تدوین الگوی ارزیابی ... های کلان سازمان ها. ... شرکت آب و فاضلاب استان تهران ...

ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با ...

4-2-1-1-10- وضعیت آب و فاضلاب ... ها 184. 4-3- بررسی و ارزیابی ... تهران: سازمان مطالعه و ...

پیشرفت اجرایی طرحها، شاخص ارزیابی ادارات استان - واحد ...

... ادارات استان. شاخص ارزیابی ادارات ... عمده، تاخیر آن ها به ... آب و فاضلاب شهری ...

مقالات | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تدوین الگوی ارزیابی ... های کلان سازمان ها. ... شرکت آب و فاضلاب استان تهران ...

اولویتهای پژوهشی و دانشجویی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

... فاضلاب تهران. 17. بررسی و ... و ارزیابی عملکرد ... به شرکت آب و فاضلاب استان ...

مدیریت منابع انسانی - بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و ...

... و فاضلاب جنوب شرقی استان ... ارزیابی عملکرد و بررسی ... شاخص ها به اندازه گیری آن ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

... به دانشگاه ها در ارزیابی و ... سازمان آب و فاضلاب ... ها و تاثیر آن بر عملکرد ...

بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور

کلی آن در سازمان ها، به ... ارزیابی عملکرد و بهبود ... تحقق اهداف آن شاخص بررسی و در ...

ارائه یک مدل جهت اندازه گیری، ارزیابی و رتبه‏ بندی عملکرد ...

... سازمان در بین شرکت‌ها و ... نسبت به اصلاح و بهبود ... آب و فاضلاب در ...

ارائه یک مدل ارزیابی رضایت مشتریان برای شرکت های آب ...

... ها، پاسخ‌گویی سازمان و ... نسبت به اصلاح و بهبود ... آب و فاضلاب استان ...

عنوان مقاله: شاخصهای عملکرد مدیران

نظامهای کنترل و ارزیابی عملکرد. ... در بررسی پژوهشهای به عمل ... هزینه ها شده و سازمان ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب . بررسی ... و ارزیابی عملکرد ... و مطالب آن متعلق به ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب - تصفیه فاضلاب, پکیج ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب . بررسی ... آن بر الگوی مصرف آب ... و ارزیابی عملکرد ...

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ...

برای انتخاب و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد ... و کارشناسان آن سازمان ... به شاخص ها و ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب | چربی گیر|سپتیک تانک ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب ... آن بر الگوی مصرف آب ... استان تهران . بررسی ...

نمونه موضوع پایان نامه ارشد مدیریت ـ صنایع | انجام پایان ...

... آب و فاضلاب مشهد ... بر بهبود عملکرد سازمان با ... بررسی و ارزیابی شاخص ها و ...

مدیریت منابع انسانی - بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و ...

... و فاضلاب جنوب شرقی استان ... ارزیابی عملکرد و بررسی ... شاخص ها به اندازه گیری آن ...

پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تحلیل پوششی ...

... بانک صادرات استان ارزیابی ... بررسی تحقق اهداف،بهبود ... به عملکرد سازمان ها و ...

اولویتهای پژوهشی و دانشجویی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

... فاضلاب تهران. 17. بررسی و ... و ارزیابی عملکرد ... به شرکت آب و فاضلاب استان ...

مدیریت - ارزيابي عملكرد براساس مدل: (EFQM)

... بهبود بخشیدن به عملکرد ... ها و بهبود عملکرد سازمان ... استان تهران را ارزیابی ...

بیمارستان پارس - تشریح کاربردی ترین مدل های بهبود کیفیت

... به بهبود عملکرد سازمان ... بررسی ارزیابی عملکرد ... سازمان ها و تلاش مستمر آن ...

شاخص - profdoc.um.ac.ir

... حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها ... آب و فاضلاب ... ارزیابی عملکرد و شاخص ...

پاورپوینت در مورد تعریف و اقسام شر

پاورپوینت تفسير سوره مبارکه بقره

دانلود تحقیق کامل درباره تأسیس حکومت

پاور پوینت آشنایی با شبکه های عصبی زیستی

تحقیق در مورد برخي از ويژگيهاي سازمان خلاق عبارتند از

تحقیق در مورد امنيت غذا و تغذيه 72ص

رتبه بندی شرکت های بیمه ای

مقاله توسعه فرهنگي

پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

كارآموزى مراحل اجراي كار ساختمان

دانلود آموزش ترمیم سریال null/null گوشی نوت 3 مدل Samsung Galaxy Note3 SM-N900 در اندروید 4.4.2 به وسیله باکس spt و دانگل bst با لینک مستقیم

پروژه کامل پايداري شيب (عمران)

مقاله درمورد بیماری غلات

دانلود بررسی حکمت امام علی 67 ص.DOC

تحقیق درباره قانون جاذبه و دافعه علي

دانلود مقاله پيرامون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن

پوسته شرکتی لارکس Larx فارسی نسخه 1.3.1 برای وردپرس نسخه کامل

پاورپوینت درمورد بيماري قند و مشكلات بينايي

تحقیق در مورد نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق دسترسي آزادانه به اطلاعات

شترمرغ 30 ص

منابع نا متعارف نفت و گاز

پاورپوینت کاربینی پست

تحقیق در مورد نمک موجود در نفت خام 42 ص

فردوسی و سلطان محمود 7ص

پاورپوینت درباره تحلیل بهره وری

دانلود پاورپوینت رادارهای پسیو - 31 اسلاید

فایل گزارش کارآموزی موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال بذر كرج.

تجقیق در مورد اصول مدیریت

تحقیق در مورد بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن

دانلود کارورزی