دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تقویت کننده های توان در 105 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تقویت کننده های توان در 105 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تقویت کننده های توان در 105 اسلایددید کلیعمل تقویت کنندگی سیگنال ساده ترین کار در پردازش سیگنال است. چون مبدلها سیگنالهای ضیعفی بدست می دهند که انرژی کمی دارند و دامنه آنها حدود میکروولت یا میلی ولت است، بنابراین به تقویت نیاز دارند. چنین سیگنالهای کوچکی برای پردازش مناسب نیستند، چنانچه دامنه آنها بزرگتر شود، عمل پردازش آنها بسیار آسانتر صورت می گیرد. قسمتی که چنین کاری را انجام می دهد، تقویت کننده سیگنال نامیده می شود.

استفاده از تقویت کننده به مثابه تقویت کننده ولتاژ است. تقویت کننده مقدماتی در دستگاه استریوی خانگی نمونه ای از تقویت کننده ولتاژ است. نوع دیگری از تقویت کننده موسوم به تقویت توان است. تقویت کننده توان در دستگاههای استریوی خانگی یک نمونه از این تقویت کننده ها است و توان لازم برای راه اندازیبلندگو را تهیه می کند.
مدلهای مداری تقویت کننده
تقویت کننده های ولتاژاین مدل که شامل منبع ولتاژ (دارای کنترل) با ضریب بهره Avo است، یک مقاومت ورودی Ri دارد، با توجه به اینکه تقویت کننده یک جریان ورودی از منبع سیگنال دریافت می کند و نیز دارای یک مقاومت خروجی Ro با توجه به تغییر در ولتاژ خروجی است. تقویت کننده جریان خروجی را برای بار تهیه می کند. در مدل تقویت کننده بوسیله منبع ولتاژ سیگنال vs با مقاومت Rs تغذیه شده است و به خروجی با مقاومت بار RL اتصال دارد.
تقویت کننده های جریاناین مبدل یک منبع جریان دارای کنترل جریان با ضریب بهره جریان Ais ، یک مقاومت ورودی Ri و یک مقاومت خروجی Ro را شامل می شود. تقویت کننده جریان توسط یک منبع جریان is با مقاومت Rs تغذیه می شود و یک مقاومت بار RL به خروجی آن متصل شده است. برای جلوگیری از اتلاف بهره در جفت شدن تقویت کننده جریان با مقاومت بار ، تقویت کننده بایستی طوری طراحی شود که مقاومت خروجی اش Ro خیلی بزرگتر از مقاومت بار RL باشد. یک تقویت کننده جریان آرمانی دارای یک مقاومت خروجی نامحدود است.
تقویت کننده ترارساناییاین نوع تقویت کننده با ولتاژ ورودی یک سیگنال راه اندازی می شود و یک جریان خروجی بدست می دهد. شاخصه بهره ، Gm ، نسبت جریان خروجی در اتصال کوتاه مدار به ولتاژ ورودی است. این شاخصه ترارسانایی ، اتصال کوتاه مدار نامیده می شود و واحد آن مهو (mho) با A/V است. یک تقویت کننده ترارسانا دارای مقاومت ورودی بینهایت و مقاومت خروجی بینهایت می باشد.
تقویت کننده ترامقاومتیاین نوع تقویت کننده با جریان ورودی سیگنال بکار می افتد و یک ولتاژ خروجی بدست می دهد. شاخصه ، Rm ، نسبت ولتاژ خروجی مدار باز به جریان ورودی است و ترا مقاومت مدار باز نامیده می شود و واحد آن اهم یا V/A است. یک تقویت کننده ترامقاومت دارای مقاومت ورودی صفر و مقاومت خروجی صفر می باشد.
منابع تغذیه تقویت کنندهچون توانی که تقویت کننده به بار می دهد، بیشتر از توانی است که از منبع سیگنال دریافت داشته است، از اینرو ، این پرسش مطرح می شود که سرچشمه توان اضافی کجاست؟ پاسخ آن زمانی دریافت می شود که در نظر بیاوریم که تقویت کننده ها برای کار خود به منابع ولتاژ dc نیاز دارند. منابع ولتاژ dc ، توان اضافی تحویل شده به بار را تامین می کنند. علاوه بر این ، هر توانی که در مدار داخلی تقویت کننده تلف می شود (نظیر توان تبدیل شده به گرما) بوسیله همین منبع ولتاژ dc تامین می شود. بازدهی توان یکی از مهمترین شاخصه های تقویت کننده هایی که توان زیادی بدست می دهند، چنین تقویت کننده هایی ، تقویت کننده های توان نامیده می شوند.
اشباع تقویت کنندهمشخه انتقال تقویت کننده تنها در محدوده مشخصی از ولتاژهای ورودی و خروجی خطی می ماند. در تقویت کننده ای که با دو منبع تغذیه کار می کند، ولتاژ خروجی نمی تواند از مقدار مثبت معینی بیشتر و از مقدار منفی معینی کمتر شود. بطور مسلم برای پیشگیری از بروز اعوجاج در شکل موج سیگنال خروجی ، نوسان سیگنال ورودی بایستی در محدوده خطی کار تقویت کننده قرار داشته باشد.
پاسخ فرکانسی تقویت کننده هااگر موج سینوسی (Va(ω به ورودی یک تقویت کننده اعمال گردد، خروجی شکل ، موجی سینوسی با همان فرکانس خواهد بود. البته خروجی سینوسی (Vb(ω دارای دامنه و فازی متفاوت با ورودی (Va(ω است. یک موج سینوسی با فرکانس و دامنه معین به ورودی تقویت کننده اعمال می گردد و دامنه و فازی مرتبط با موج سینوسی ورودی اندازه گیری می شود.

از اینرو ، در این فرکانس مشخص ، بزرگی انتقال یا بهره تقویت کننده ، همچنین زاویه فاز بهره تقویت کننده را پیدا می کنیم. در اینصورت فرکانس موج سینوسی ورودی تغییر داده می شود و آزمون تکرار می گردد. نخست به مورد اول یعنی نمودار بزرگی بهره در برابر فرکانس توجه می کنیم. این مورد را پاسخ دامنه یا پاسخ فرکانسی تقویت کننده می نامیم.
دسته بندی تقویت کننده ها بر اساس پاسخ فرکانسظرفیت خازنی داخلی در قطعاتی مثل ترانزیستور سبب افت بهره در فرکانس های بالا می شود. از سوی دیگر ، افت بهره در فرکانس های پائین معمولا توسط خازن های انتقال صورت می گیرد که برای متصل کردن یک طبقه تقویت کننده به طبقه تقویت کننده دیگر از آن استفاده می شود. از این روش برای ساده کردن فرآیند طراحی طبقات مختلف استفاده می شود. خازن های انتقال را با ظرفیت کاملا بزرگ انتخاب می کنند تا امپدانس آنها در فرکانس مورد نظر کوچک باشد.

کاربردهای زیادی وجود دارد که در آنها مهم است که بهره تقویت کننده در فرکانس های پائین کم باشد. علاوه بر این ، تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع (IC) ، ساختن خازن های انتقال بزرگ مجاز نیست. از اینرو ، تقویت کننده های IC معمولا به عنوان تقویت کننده های dc یا تقویت کننده های با اتصال مستقیم طراحی می شوند.
قویت کننده RF (به انگلیسی: RF power amplifier) نوعی تقویت کننده الکترونیکی مورد استفاده برای تبدیل سیگنال فرکانس رادیویی کم قدرت به سیگنال با دامنه ای با اندازه قابل توجهی بزرگتر، معمولا جهت ارسال آن بر آنتن فرستنده، می باشد.


تقسیم بندی تقویت کننده های توان:

فهرست مطالب:
تقابل بین توان خروجی و سویینگ ولتاژ
مثال RF Choke
قرار دادن شبکه تطبیق
مثالی از طبقه سورس مشترک با بار سلفی
اثر جریان های بزرگ
مثال پارازیت های بسته بندی
بازده
خطسانی
تبدیل AM/AM و تبدیل AM/PM و مدل رپ
تقویت کننده های توان تک سر
تقویت کننده های تفاضلی
مثالی از بازده و تلفات در طرح دو به تک سر
طبقه بندی تقویت کننده های توان
تقویت کننده توان کلاس A
مثال
بازده در حالت های مختلف مقیاس دهی
مثالی از طبقه خروجی با منبع تغذیه ولتاژ متغیر
تقویت کننده توان کلاس B
مثال
سویینگ ولتاژ تقویت کننده های کلاس B و کلاس AB
محاسبه بازده تقویت کننده توان کلاس B
تقویت کننده توان کلاس C
بازده تقویت کننده های توان کلاس E
مثال محاسبه هارمونیک طبقه کلاس C
تقویت کننده های توان با بازده بالا
تقویت کننده کلاس A با بهبود هارمونیک
طبقه کلاس E:طبقه خروجی با ترانزیستور کلید زنی شده
مقابله با زمان های گذار محدود در ورودی و خروجی
سه شرط برای Vx
مثال طبقه کلاس E
تقویت کننده های توان کلاس F
مثال
طبقات خروجی دوش سوار
مثال
خطسانی طبقات دوش سوار
مثال پایداری طبقات دوش سوار
تطبیق امپدانس سیگنال بزرگ
اندازه گیری کشش بار
و...


تقویت کننده توان


کلاس A


کلاس B


کلاس E


دوهرتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ضریب فیلترها

تحقیق درباره جوش آرگون

مقاله درباره اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

معدن چغارت و اسفوردی

تحقیق درباره اینترنت

طراحی شهری خیابان کارگر

دانلود فایل پاورپوینت در مورد الگویابی

نرم افزار اندروید متضاد و مترادف ها

تحقیق در مورد خصوصيات حسابداري شهـرداري ها (word)

دانلود پاورپوینت آتش سوزی - 48 اسلاید

تحقیق درمورد تاریخچه افسران نظمیه

پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران

مقاله درمورد: آلبرت انیشتین

طرح توجیهی طرح ظروف یکبار مصرف 14 ص

ماهيت حقوقي خسارت 29ص

تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 32 ص

دانلود پاورپوینت تکانه زاویه ای - 41 اسلاید

پاورپوینت مجتمع مسکونی شار -نمونه مشابه مسکونی-14 اسلاید

آموزش ابتدایی 21 ص

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی

دانلود فایل گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو .

تحقیق در مورد آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن

مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص

آموزش گام به گام تمام اصول و قواعد کسب درآمد از تلگرام

رام فارسی سامسونگ c5000 بدون مشکل گوگل پلی و wifiودیتای اینترنت

تحقیق در مورد مناجات منت

کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 27 ص

قارچ مزرعه سروش

نیروگاه توس