دانلود رایگان

دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق

دانلود رایگان دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق مستندات سيستم مديريت كيفيت مطابق الزامات استاندارد ISO9001:2000
روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق 3صفحهفهرست مندرجات

فهرست
صفحه
1 – تعاريف
2
2- هدف
2
3 – دامنه كاربرد
2
4 – روش اجراي فعاليت
2
5- مسئوليت و اختيارات
3
6- مدارک ذيربط
3
7-پيوست
4


محصول نامنطبق : محصولي كه نيازمنديهاي تعيين شده را برآورده ننمايد .

هدف از تدوين اين روش اجرايي ، تشريح نحوه كنترل محصولات نامنطبق ميباشد . اين كنترل شناسايي ، مستندسازي ، جداسازي ، تعيين تكليف و بازرسي مجدد محصولات بازكاري شده را دربرميگيرد.اين روش در راستاي برآوردن الزامات بند 8 – 3 از استاندارد ISO9001:2000 تهيه شده است .

دامنه كاربرد اين روش اجرايي فعاليتهاي واحدهاي توليد ، كنترل كيفيت ، خدمات پس از فروش و انبار ، در ارتباط با كنترل محصولات نامنطبق را دربر ميگيرد .


دانلود روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق


روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق


درباره روش اجرائی کنترل محصول نامنطبق


فایل روش اجرائی کنترل محصول نا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول مديريت جامع كيفيت

پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی

تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي استان تهران