دانلود رایگان

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب - دانلود رایگاندانلود رایگان کنترل فازی چراغ راهنمایی

دانلود رایگان شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی مربوط به تقاطع ، استفاده از سنسورهای القایی است .
از سنسورهای القایی فقط در جلوی تقاطع استفاده می شود . به همین دلیل در کنار عملکرد مناسب سیستم SCATS در تخصیص زمانبندی صحیح و سازگار با شرایط لحظه ای ترافیک ، یک اشکال به آن وارد است و آن عدم محاسبه مستقیم و دقیق طول صف چراغ قرمز است .


در این پروژه به ارائه روش هاي جدیدي براي استخراج پارامترهاي ترافیکی مربوط به یک تقاطع چراغ دار کمک الگوریتم هاي پردازش تصویر پرداخته می شود.
سیستم کنترل فازي که با دریافت دو پارامتر(طول صف چراغ قرمز و حجم ماشین هاي عبوري از تقاطع در فاز سبز) اقدام به زمانبندی بهینه چراغ راهنمایی می کند . در پایان یک چهارراه دو فازه مشترک در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی می گردد .
از سنسورهای القایی فقط در جلوی تقاطع استفاده می شود . به همین دلیل در کنار عملکرد مناسب سیستم SCATS در تخصیص زمانبندی صحیح و سازگار با شرایط لحظه ای ترافیک ، یک اشکال به آن وارد است و آن عدم محاسبه مستقیم و دقیق طول صف چراغ قرمز است .

پروژه ای کامل برای شبیه سازی کامپیوتری
پروژه شامل فایل عملی در نرم افزار متلب (MATLAB)+مستند کامل


شبیه سازی


متلب


منطق فازی


چراغ راهنمایی


قواعد فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشجویار شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی مربوط به تقاطع ...

پروژه یار شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی در متلب

شبیه سازی تشخیص هوشمند رنگ پیکسل در متلب در این پروژه هدف تشخیص رنگ در
تصویر با استفاده از منطق فازی در نرم افزار متلب می باشد؛که سعی شده با منطق ...

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب - هش تگ

9 جولای 2016 ... امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی ...

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب - فروش ...

17 ا کتبر 2016 ... امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در روی آفاق مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی ...

دانلود شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

دانلود شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب را آماده دانلود
نمودیم.این پروژه با بهترین کیفیت تهیه شده برای دریافت با پرداخت مبلغ ۲۲۹۰۰ ...

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب | کمپ ایران

20 ژوئن 2016 ... امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی ...

استفاده از کنترل کننده منطق فازي براي کنترل زمان ... - متلب سایت

ﺑﻨﺪي ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﻔﺮد ﭼﻨﺪراﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ورودي ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل.
ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ... ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺎزي و ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ. در. دو ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨـﺪه. وﺟﻮد دارد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ. وﺳﺎﯾﻞ. ﻧﻘﻠﯿﻪ ..... ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﯿﺮوي. اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﭘﺮاﺗـﻮر و ﻧﺘﯿﺠﺘـﺎً ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل
ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ.

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب | rahniha

17 سپتامبر 2016 ... امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی ...

پروژه شبیه سازی چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب

19 جولای 2016 ... تحلیل یار شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب tahlileyar.
sellfile.ir/prod-172468-شبیه+سازی+کنترل+هوشمند+چرا

شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما - خانه متلب

20 آگوست 2015 ... شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنماReviewed by متلب on Aug 20Rating: 5.0
شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنماشبیه سازی عملکرد ...

مقاله کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از یک مدل فازی - سیویلیکا

مقاله کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از یک مدل فازی, در چهارمین ... از Fuzzy
Logic Tool Box نرم افزار متلب یک کنترلر هوشمند فازی به منظور بهینه سازی و
کنترل ... نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که کنترلر هوشمند ارائه شده دارای
عملکرد بهتری ... کنترل زمان بندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع منفرد با استفاده از
منطق فازی ...

مقاله کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازی

مقاله کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازی, در دوازدهمین ...
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که ...
در پایان یک چهارراه دو فازه مشترک در محیط نرم افزار MATLAB شبیه سازی می گردد و ...

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق - مقاله و شبیه سازی با متلب

ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ﭼﮑﯿﺪه. : در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. اراﺋﻪ. روش ﻫﺎ.
ي ﺟﺪﯾﺪي. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﺮ. اغ دار. ( signalized ...

کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک منطق فازی + مستند و پاورپینت ...

21 مارس 2015 ... کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک منطق فازی + مستند و پاورپینت کامل (شبیه
سازی کامپیوتری با متلب). نشرشده توسط:محسن ۱۳۹۴-۰۱-۰۱ نظری ...

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب – Stu.0f0 ...

26 ا کتبر 2016 ... امروزه تقاطع های چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .
یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری پارامترهای ترافیکی ...

درس شبيه سازي – دانلود مستقیم

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی در متلب با موضوع پروژه شبیه سازی با نرم
افزار متلب,شبیه سازی,شبیه سازی کامپیوتری,متلب,منطق فازی,قواعد فازی,پروژه ...

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب - دانشجویار

شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب امروزه تقاطع های
چراغدار زیادی در سطح دنیا مجهز به سیستم کنترل هوشمند می باشند .یکی از
متداولترین ...

پاد: کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازی

کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازی ... در ادامه مقاله يك
سيستم كنترل فازي معرفي مي شود كه با دريافت دو پارامتر ترافيكي ذكر شده ... در
پايان يك چهارراه دو فازه مشترك در محيط نرم افزار MATLAB شبيه سازي مي گردد و
نتايج ...

پروژه آماده ماشین لباسشویی با کنترل فازی | جستجو در وبلاگها ...

پروژه متلب، متلب، شبیه سازیپروژه آماده ماشين لباسشويي با کنترل فازيفایل
پروژه را می ... فهرست مطالب مقدمه چکیدهفصل اول منطق فازي\-سیستم فازي1\-1\-منطق
فازي ... برای دریافت لیست مقالات شبیه سازی شده در زمینه های زیر با ما تماس ... به
ایمیل شما پروژه چراغ راهنما سه جهته پروژه چراغ راهنما دو جهته پروژه ساعت تاریخ با آلارم
...

مطالب قدیمی‌تر - متلبی

برچسب‌ها: شبیه سازی با متلب , پروژه متلب , نحوه سفارش پروژه متلب , سفارش
پروژه متلب , سفارش پروژه مطلب ... شبکه عصبی، پردازش سیگنال، منطق فازی و. ...
شبیه سازی کنترل بار فرکانس با سیمولینک; کنترل هوشمند سرعت يک موتور دي
سي ... فازی; پروژه کنترل چراغ راهنمایی به روش فازی; پروژه تشخیص خودکار مراحل
خواب با ...

شبیه سازی تشخیص هوشمند رنگ پیکسل در متلب – یونی گلد

2 نوامبر 2016 ... در این پروژه هدف تشخیص رنگ در تصویر با استفاده از منطق فازی در نرم افزار متلب
می باشد؛که ... شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی در متلب.

پروژه های پیادسازی و شبیه سازی شده در نرم افزار matlab

23 ژانويه 2015 ... تشخیص رنگ با منطق فازی +مستند و پاورپینت کامل (شبیه سازی کامپیوتری با
متلب) ... در این پروژه از منطق فازی برای ساخت كنترل كننده هوشمند ماشین ... کنترل
هوشمند چراغ راهنمایی به کمک منطق فازی + مستند و پاورپینت کامل ...

دانلود تحقیق در مورد پياده سازي مدارهاي منطق فازي | دانلود تحقیق و مقاله

17 سپتامبر 2016 ... دانلود مستقیم فایل شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب.
آرشیو وبلاگ … مقاله چراغ راهنمایی هوشمند با منطق فازی و درنظر ...

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻘﺎﻃ

و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻟﻘﺎ. ﯽﯾ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ. ﺪ . ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزی. -. ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﺮاﻏﺪار. -. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل. -. ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺷـﺪه. اﺳـﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎ ... ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭼﺮاﻏﺪار. ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ. رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑـﻪ. ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل و
... ﭼـﺮاغ ﺑـﻪ. ﺻﻮرت. 2. ﻓﺎزه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ. ﺷﻮد و اﻟﮕـﻮرﯾﺘ. ﻢ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫـﺮ. 10. ﺛﺎﻧﯿﻪ در زﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﻓﻌﺎل ﻣـﯽ. ﺷـﻮد
.

قسمت اول بانک مقالات شبیه سازی شده برق کنترل - متلبی

24 آگوست 2016 ... مقالات شبیه سازی شده برق کنترل با متلب, ارزان ترین و با کیفیت ... منطق فازی،
کنترل هوشمند، ریزشبکه، تنظیم بهینه، بهینه سازی ازدحام ذره، کنترل فرکانس
ثانویه .... شبیه سازی کنترل کننده فازی برای تقاطع با چراغ راهنمایی.

متلب – برگه 2 – معرفی و دانلود کتاب

فایل شماره 172468 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : شبیه سازی کنترل
هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در متلب موضوع فایل: برنامه نویسی ، سورس ...

منطق فازي در کنترل پروژه

27 سپتامبر 2016 ... SID.ir | ارائه يک سيستم کنترل فازي براي تخمين زمان ختم پروژه در… ... پروژه
ماشین لباس شویی هوشمند(منطق فازی) با matlab,avr - الکترونیکا ... دانشجویار
شبیه سازی کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی در ... 43 . پروژه درس ...

شبیه سازی MATLAB از کنترل کننده ترافیک فازی برای تقاطع جداشده ...

... تقاطع با چراغ راهنمایی چند خطی، شبیه سازی MATLAB کنترل کننده ترافیک
فازی را ... ایم کارایی و بهره وری کنترل کننده هوشمند مبتنی بر سیستم فازی را
تایید کنیم. ... کنترل کننده های ترافیکی نظیر منطق فازی وجد دارند که قادرند با
استفاده از ...

کنترل فازی

موضوع:کنترل فازی چراغ راهنمایی ... استاد راهنما:دکتر شهانقی ... به همین جهت سیستم
های حمل و نقل هوشمند در کشورهای توسعه یافته مورد توجه بسیار قرار گرفته است. ...
مطالعات مربوط به استفاده از منطق فازی در مهندسی حمل و نقل، اولین بار در کنترل
تقاطع ... با توجه به مطالعات صورت گرفته و انجام شبیه سازی با نرم افزار مطلب سه
متغیر ...

مبانی نظري منطق فازي و کاربرد سیستمهاي فازي در کنترل ترافیک ...

2-1- بررسی مطالعات پیشین در زمینه استفاده از منطق فازي در کنترل ترافیک……
…….7 2-1-1- مطالعه .... شکل 6-2- شبیه سازي وضع موجود جهت اعتباریابی نرم افزار ...