دانلود رایگان

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM تاریخچه‌ پیدایش و تکامل مدیریت ارتباط با مشتری اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون چرخه فرآیند CRM (

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM چکیده
رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم مديريت ارتباط با مشتري اين اصل قديمي است كه هميشه حق با مشتري است . در چند سال اخير، افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه در گير شده اند و مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش بالاتر به مشتري است را توسعه داده اند .
سازمان ها و تشخيص داده اند كه مشتريان مهم ترين داراييشان هستند و به روابط با مشتريان به عنوان مبادلاتي سودمند و متقابل ونيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارد، مي نگرند.مدیریت ارتباط بامشتری راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای مشتری می پردازد . با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها مشتری داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی CRM است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن مشتری تنها مشتری سازمان است.
دررقابت شدید عرصه بانکداری بانکی که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریانش را با توجه به آرمانهای CRMکه همانا پیشروی در ارضا نیازهای مشتریان است اقدام نماید ممیتواند رضایت و وفاداری مشتریان را بدست آورد.امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که بتوانند مشتریان وفادار بیشتری راجذب وحفظ نمایند.
اهداف تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از بررسی میزان افزایش کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان درصورت استقرار فرایند CRM در یک سازمان از دید تحلیلی و تحقیقی می باشد . هدف از اینکار ارائه پیشنهاد موثر جهت ارتقا مدیریت ارتباط با مشتری بوده که باعث افزایش سودآوری و قدرت بیشتر در بین رقبا خواهد شد.
همچنین سعی بر آن شده تعریف و نگرش کاملی برای موضوع مدیریت ارتباط با مشتری ارایه گردد و تا جای ممکن مباحث مرتبط با CRM بیان و توضیح داده شود
ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اينکه شرکت ها و سازمان ها در ايران رويکرد خود رااز محصول به سمت مشتري تغيير داده اند، ايجاد سازوکارهايي که بتواند اين رويکرد را پشتيباني نمايد، ضروري به نظر مي رسيد. يکي از مهم ترين ابزارها CRM مي باشد . CRM ريسک هاي خاص خودش را دارد که چنانچه سازمان براي مواجهه با آن آماده نگردد، پروژه با شکست مواجه مي شود و در صورت اجراي مؤفق CRM رضايت مشتري افزايش يافته و فوايد بسياري براي سازمان دارد. بعضي از اين ريسک ها در زمينه هاي زير هستند: کاربران سيستم، فرآيندهاي مورد استفاده، سرعت تغيير، اعتماد بيش از حد به متدولوژي هاي امتحان نشده، بودجه ناکافي و غيره. .
قبل از اجرای دقیق موارد یاد شده نکته ای که باید به آن توجه شود این مورد است که سازمان دقیقا به چه دلیل سعی در اجرای این سیستم با این حجم ریسک دارد و آیا هزینه های گزاف اجرای چنین سیستمی از لحاظ هزینه قابل توجیه است ؟ ما در این تحقیق بدنبال این موضوع هستیم که آیا اجرای چنین سیستمی تا چه اندازه میتواند مفید باشد و سازمان را به اهدافش نزدیک نماید.
دراین پژوهش ما به بررسی میزان ارتباط CRMبا متغیرهایی نظیر کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان نسبت به سازمان خواهیم پرداخت . که آیا این فرایند تا چه حد میتواند به پیشبرد اهداف این یک سازمان یاری رساند.


تعداد صفحات 220 word

فهرست مطالب
فصل اول، مقدمه
1-1 مقدمه 2
1-2 مروری بر پیشینه تحقیق،تاریخچه تفکر و ایده CRM.. 2
1-3 مسأله اصلي تحقيق. 5
1-4 تشريح و بيان موضوع. 6
1-5 ضرورت انجام تحقيق. 6
1-6-مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری( 7
1-7 اهداف تحقيق. 7
1-8 قلمرو انجام تحقيق. 7
1-9 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي. 8
1-10 ساختار تحقیق. 9
فصل دوم ،ادبیات موضوع
2-1 مقدمه 11
بخش اول ،تعریف مدیریت ارتباط با مشتری. 12
2-2 تاریخچه پیدایش و تكامل مديريت ارتباط با مشتري. 12
2-3 تعاريف CRM.. 12
2-4 اهداف CRM.. 15
2-4-1 اهداف CRM از دیدگاه بارنت.. 15
2-4-2 اهداف CRM از نقطه نظر نول. 15
2-4-3 اهداف CRM از نظر سویفت.. 15
2-4-4 اهداف CRM از دیدگاه گالبریث و را جرز 16
2-4-5 اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون. 16
2-5 اصول CRM.. 16
2-5-1 مولفه هاي CRM.. 17
2-5-1-1 مشتري.. 17
2-5-1-2 روابط.. 17
2-5-1-3 مديريت... 18
2-5-2 فوايد مديريت ارتباط با مشتري. 18
2-5-3 فرايندهاي اصلي CRM.. 19
2-5-4 چرخه فرآيند CRM ( مدل يكپارچگي تاكتيكي فرآيندهاي CRM ) 21
2-5-4-1 كشف دانستني ها 22
2-3-4-2 تعامل با مشتري.. 23
2-3-4-3 برنامه ريزي بازار. 23
2-3-4-4 تجزيه و تحليل و پالايش... 23
2-3-5 ارزيابي آمادگي سازمان ها براي اجراي CRM.. 24
2-3-6 گام هاي طراحي موفق سيستم مديريت ارتباط با مشتري. 25
2-3-7 ساختار سازمان براي مديريت ارتباط با مشتري. 25
2-3-7-1 مدير بازاريابي CRM... 26
2-3-7-2 بخش تحليل بازاريابي.. 26
2-3-7-3 مديريت عملياتي.. 26
2-3-7-4 مديريت بخش بندي و تفكيك... 27
2-3-7-5 مديرت كانال هاي ارتباطي.. 27
2-3-7-6 كاركنان. 28
2-3-8 فن آوري CRM.. 29
2-3-9 راه حل تلفيقي CRM.. 32
2-3-10 وضعيت موجود CRM.. 32
2-3-11 فرآيندهاي جمع آوري داده بر مبناي محصول. 33
2-3-11-1 فرآيندهاي مشتري محور. 33
2-3-11-2 ارتباط چهره به چهره 33
2-3-12 CRM عملياتي. 34
2-7-12-1 اهداف CRM عملياتي.. 34
2-3-12-2 مزاياي CRM عملياتي.. 34
2-3-12-3 شاخه هاي CRM عملياتي.. 34
2-3-12-3-1 خودكار سازي كادر فروش... 34
2-3-12-3-2 پشتيباني و خدمات مشتري.. 35
2-3-12-3 خودكار سازي بخش بازاريابي سازمان. 35
2-3-13 CRM تحليلي. 35
2-3-13-1 ويژگي هاي CRM تحليلي.. 36
2-3-13-2 مزاياي CRM تحليلي.. 37
2-3-14 CRM مشاركتي. 37
2-3-14-1 مزاياي CRM مشاركتي.. 37
2-3-14-2 چرخه حيات مشتري.. 38
2-3-15 CRM در بانكداري. 39
بخش دوم ،تعیین فاکتورهای موثربر CRM.. 41
2-4 تعاريف بازاريابي. 41
2-4-1بازاریابی بر مبنای رضایت مشتری. 41
2-4-2 شناخت نیاز مشتری، رکن بازاریابی مدرن. 42
2-5 ارزش مشتري. 43
2-5-1 ارزش از نگاه مشتری. 43
2-5-2 ارزش.. 46
2-5-3 ارزش از دیدگاه مشتری. 46
2-5-4 گروههای ارزش.. 46
2-5-5 مدل های ارزش از دید مشتری. 47
2-6 مدل مؤلفه های ارزش.. 48
2-6-1 مدل نسبت هزینه- فایده 48
2-6-2 مدل وسیله- نتیجه 50
2-6-3 مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری. 51
2-6-4 پيش نيازهاي مدل ارزشي. 52
2-6-5 نظام ارزش.. 52
2-7 انواع مشتري از نظر رفتاري. 52
2-8 انواع مشتري از نظر قدمت.. 53
2-9 تقسيم بندي مشتري از نظر ميزان درآمد و سودآوري. 53
2-9-1 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هرم مشتري. 55
2-10 مشتري وفادار 56
2-10-1 قانون پاره تو يا قانون 20-80. 57
2-10-2 تعريف وفاداري مشتري. 57
2-10-3 عوامل موثر بر وفاداري مشتري. 57
2-10-4 سطوح وفاداري. 57
2-10-5 مفهوم رضايتمندي مشتري. 58
2-10-6 اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتري. 59
2-10-7 وفاداري ابزاري. 59
2-10-8 وفاداري انگيزشي 59
2-10-8-1 تغيير رفتاري.. 59
2-10-8-2 رفتار نامنظم 59
2-10-8-3 رفتار چندگانه. 60
2-10-9 ماتريس وفاداري با رويكرد بخش بندي. 60
2-10-10 اندازه گيري وفاداري مشتري. 60
2-10-11 شبكه سودآوري بالقوه 61
2-10-12 رابطه بين وفاداري و رضايتمندي. 62
2-6-13 وفاداري يك فرد به يك بانك.. 64
2-6-14 انواع وفاداري. 65
2-6-15 فرآيند رويگرداني مشتري. 66
2-7 تعريف خدمات.. 66
2-7-1 تفاوت هاي بين كالا و خدمات.. 66
2-7-2 سازمان هاي خدماتي و CRM.. 67
2-7-3 ويژگي هاي خدمات.. 68
2-7-4 تعريف كيفيت.. 68
2-7-4-1 كيفيت عملياتي يا فرآيند. 71
2-7-4-2 كيفيت ستاره يا فني.. 71
2-7-4-3 كيفيت فيزيكي.. 71
2-7-4-4 كيفيت وارتباط يا تعاملات.. 71
2-7-4-5 كيفيت در سازمان. 71
2-7-5 ابزار اندازه گيري كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري. 71
2-7-5-1 مقياس كيفيت خدمت... 72
2-7-5-1-1اجزاي مقياس كيفيت خدمت... 72
2-8 روش هاي سنجش.. 73
2-8-1 SERVQUAL 75
2-8-2 SERVPERF. 76
2-8-3 SERIMPERF 77
2-8-4 شاخص رضايتمندي مشتري و وفاداري مشتري. 78
2-8-5 بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتری. 78
2-8-5-1 مشتری درون سازمانی.. 78
2-8-5-2 رویکردهای شناخت نیازهای مشتری برون سازمانی.. 78
2-8-5-3 حمایت از مشتری.. 79
2-8-5-3 ایجاد ارزش افزوده از طریق حمایت از مشتری.. 80
2-8-5-5 نقش رقابت در جذب مشتری.. 80
2-8-5-6 روشهای جذب مشتری.. 81
2-8-5-7 ضرورت ایجاد بازخورد از مشتری.. 81
2-8-5-8 انواع برخورد با مشتری.. 82
2-8-5-9 نقش کارکنان در رضایت مشتری.. 82
2-8-6 نقش مديران ارشد در ارتباط با مشتریان. 83
2-8-6-1 نقطه کور مدیریت... 84
2-8-6-2 مدیران ارشد. 85
2-8-6-3 ضرورت فرهنگی.. 86
2-9 داده کاوی در CRM.. 87
2-9-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ. 89
2-9-2 ﻣﺮاﮐﺰ داده 89
2-9-3 ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺎوی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. 90
2-10 نام و برند تجاری در CRM.. 92
2-10-1 رضایت مندی. 93
2-10-2 درک روابط عمومی. 95
2-10-3 ریسک مغایرت.. 95
2-10-4 تاثیرتصویر کشور تولید کننده 97
2-10-5 درگیری. 97
2-10-6 ساختن وفاداری برند. 97
2-10-7 بازاریابی وفاداری برند. 98
2-10-8 برنامه های وفاداری و احساس تعهد. 99
2-11 نحوه و اهمیت مدیریت شکایات مشترکان و راهکارها 100
2-11-1 هشت گام برای برخورد با شکایت های مشتریان. 102
2-11-2 اهداف مدیریت شکایت مشتریان. 102
2-11-3 وظایف مدیریت شکایت مشتریان. 103
2-11-4 ایجاد کانال برای دریافت شکایتها 104
2-11-5 ابزارهای اطلاع رسانی. 104
2-11-6 وظیفه حل مشکلات مشتریان. 104
2-11-7 پاسخگویی به شکایت ها 105
2-11-8 تعیین عکس العمل شرکت در برخورد با شکایت.. 106
2-11-9 کسب بازخور در مورد نتیجه رسیدگی به شکایت از مشتری. 107
2-12بررسی كاربرد تكنولوژي دانش در مديريت ارتباط با مشتري. 109
2-12-2 مديريت ارتباط بامشتري. 111
2-12-3 مديريت دانش.. 112
2-12-3-1 شناسايي وتوليد دانش... 112
2-12-3-2 ذخيره سازي وكد گذاري كردن دانش... 112
2-12-3-3 انتشار دانش... 112
2-12-3-4 بهره برداري از دانش... 113
2-12-4 انواع دانش.. 113
2-12-5 ارائه يك مدل جامع از مديريت دانش.. 114
2-12-4-1 منابع داده 116
2-12-4-2 بخش اكتساب دانش... 116
2-12-4-3 مخازن دانش... 117
2-12-4-4 بخش بهره برداري ازدانش... 118
2-13 نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM) 120
2-13-1روشهای حل مسئله 121
2-13-2 عمده ترین روشهای حل مسئله 121
2-13-2-1جستجو برای الگو. 121
2-13-2-2 رسم شکل.. 121
2-13-2-3 صورتبندی مسئله معادل. 121
2-13-2-4 تغییر مسئله. 122
2-13-2-5 انتخاب نمادهای مناسب... 122
2-13-2-6 استفاده از تقارن. 122
2-13-2-7 تجزیه به حالتهای ساده تر. 122
2-13-2-8 کار عقب رونده 122
2-13-2-9 بررسی نقیض.... 122
2-13-2-10 زوجیت... 122
2-13-2-11بررسی حالتهای حدی.. 123
2-13-2-12 تعمیم. 123
2-13-3 هزینه یک سیستم CRM چقدر است ؟ 124
2-13-4 چگونه یک اجرای CRM قوی داشته باشیم؟ 124
2-14 نتیجه گیری. 126
فصل سوم ، مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری
3-1 مقدمه 128
3-2ریشه اصلی ECRM تعریف و تمایز 128
3-2-1 تعریف ECRM.. 129
3-2-2 تفاوت بین CRM و ECRM.. 129
3-2-3 اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی. 130
3-2-4 انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی. 130
3-3 مديريت روابط مشتري الكترونيكي (ECRM) و مزایای آن. 131
3-3-1 اثرات ECRM بر کیفیت رضایت مشتریان و كاركنان. 134
3-4 چرخه ECRM.. 135
3-5 ECRM انتخاب سازمانهای پیشرو 136
3-6 فناوریهای مورد استفاده در ECRM.. 137
3-6-1مراحل طراحی موفق در ECRM.. 139
3-6-2 پيش نيازهاي فرم نرم افزار CRM براي مشتريان. 139
3-6-3 عوامل موفقیت ECRM.. 141
3-6-4 مثالهایی از ECRM.. 142
3-7 نقش اینترنت در ECRM.. 143
3-7 -1 تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی ECRM.. 144
3-7 -2 مراحل پیاده سازی ECRM.. 145
3-7 -3 منافع اقتصادی حاصل از کاربرد ECRM.. 145
3-7 -4 چالشهای موجود در مسیر ECRM.. 147
3-8 جامعه الکترونیکی و شاخص های آن. 148
3-9 نمونه ای کاربردی در استفاده موفق از ECRM.. 149
3-9-1 اجرای ECRM در وب سایت Amazon.com.


پایان نامه مدیریت‌ ارتباط با مشتریCRM


مدیریت‌ ارتباط با مشتری در فضای مجازی ECRM


مشتری


اهداف CRM


مدیریت ارتباط با مشتری CRM


ECRM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه درباره مدیریت‌ ارتباط با مشتری 182 صفحه | مرجع دانلود ...

مطالب این پست : پایان نامه درباره مدیریت‌ ارتباط با مشتری 182 صفحه با فرمت ورد
... crm است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط ...

دانلود پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM. جهت اخذ درجه کارشناسی. مدیریت ارتباط با
مشتری. بخشی از فهرست مقاله: فصل اول : مدیریت ارتباط با مشتری CRM ۱-۱مقدمه ...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

26 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM با فرمت ورد و تنظیم شده در ۲۲۰
صفحه (قابل ویرایش و پرینت). چکیده. رابطه قوی با مشتریان ...

پروژه مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM - 20 پـــــــروژه

پایان نامه "مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM "‌یک پروژه کامل و علمی در مورد
CRM‌ و ECRM میباشد که در 5 فصل کامل و علمی تنظیم گردیده است .

فایــل پــروژه پروژه مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM

پایان نامه "مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM " یک پروژه کامل و علمی در مورد
CRM‌ و ECRM میباشد که در 5 فصل کامل و علمی تنظیم گردیده است و به تمام موضوع ...

پایان نامه | انجام پایان نامه - پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، مخفف عبارت Customer Relationship
Management است و به روشی نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که به سازمان کمک می‌کند به
شیوه ای ...

هــوپــاد رایانه پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM تاریخچه‌ پیدایش و تکامل مدیریت ارتباط
با مشتری اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون چرخه فرآیند CRM (

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری crm - نسخه word ...

26 سپتامبر 2016 ... دانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری crm - نسخه word برای دانلود پایان
نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید پایان نامه مدیریت ارتباط با ...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری CRM - خرید و فروش پروژه دانشجویی

21 سپتامبر 2015 ... رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم «
مديريت ارتباط با مشتري»اين اصل قديمي است كه «هميشه حق با ...

مدیریت ارتباط با مشتری CRM » پایان نامه دات کام | Payaname.com

مدیریت ارتباط با مشتری CRM پایان نامه کارشناسی مدیریت پایان نامه مدیریت
ارتباط با مشتری پایان نامه crm سی آر ام.

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری | editexperts پایان نامه | LinkedIn

31 ا کتبر 2015 ... مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، مخفف عبارت Customer Relationship
Management است و به روشی نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که به سازمان کمک ...

دانلود پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) - سایت آموزشی سرنا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) دسته
: مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 جهت…,دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد ...

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان اردبیل.

مدیریت ارتباط با مشتری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تاثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و هوش کسب و کار بر
موفقیت ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی ... بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و قابلیتهای
نوآوری ...

دانلود پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری - پروژه دات کام

17 جولای 2013 ... عنوان پایان نامه : داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری قالب بندی : PDF ... سازمان ها
با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداري ...

نتیجه جستجو - مدیریت ارتباط با مشتری

2, پایان نامه, بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بانک های ایرانی و
... مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM)Key ...

پایان نامه های ثبت شده با موضوع CRM - modir123.ir

۳- مفاهيم بنيادين كسب و كار الكترونيك ؛ CRM يا مديريت ارتباط با مشتريان.
۴- برآورد ميزان موفقيت پروژه هاي CRM در صنعت خودرو سازي. برچسب‌ها: پایان نامه های
...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM - فروشگاه همیار

همیار دانشجو مدیریت ارتباط با مشتری، یک استراتژی در سطح سازمان یا شرکت است
پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM که تمام افراد در سراسر یک سازمان، از ...

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت ارتباط با مشتری crm -کامل و جامع ...

1 نوامبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| پایان نامه کارشناسی مدیریت ارتباط با مشتری crm || روی ...

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

3 فوریه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی
... 2-1-9) مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 17.

بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات | پایان ...

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با ...
مشتری; روابط; مدیریت; فواید مدیریت ارتباط با مشتری; فرایندهای اصلی CRM ...

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

20 مه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش ... همچنین
مدیریت دانش یک مساله مهم در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری است.

موضوعات پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | گروه تحقیقاتی ...

3 سپتامبر 2014 ... این صفحه مرتبط با ارائه موضوعات جدید پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
می باشد.

دانلود فايل ( پايان نامه مديريت ارتباط با مشتري)

7 ساعت قبل ... 3 . فایــل پــروژه پروژه مدیریت ارتباط با مشتری CRM & ECRM پایان نامه مدیریت
ارتباط با مشتری CRM ECRM در5 فصل کامل word است. ... مرکز

دانلود (پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با ...

2 دسامبر 2016 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با
جستجوی ((پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ...

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در ...

اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» این اصل قدیمی است که «همیشه حق با
... crm است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک مشتریان به گونه ای ارتباط ...

برترین فایل پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با ...

29 ا کتبر 2016 ... جهت مشاهده توضیحات کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید. پایان نامه بررسی
برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران.

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده¬سازی مدیریت ارتباط ...

18 جولای 2016 ... مبانی تدوین فرضیههای تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری واژهای است، که به ... عوامل
موفقیت برای CRM را بهعنوان تعداد محدودی از زمینههایی که باید ...

کاملترین پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM - کلوب

22 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM با فرمت ورد و تنظیم شده در ۲۲۰
صفحه (قابل ویرایش و پرینت) چکیده رابطه قوی با مشتریان ...

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در ...

فهرست مطالب فصل اول 5 1-1- مقدمه 5 1-2- مسأله اصلي تحقيق 6 1-3- تشريح و بيان
موضوع 6 1-4- ضرورت انجام تحقيق 7 1-5-مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت ...

دانلود نقشه GIS کامل دشت های ایران

دانلود نقشه GIS دریاچه ها و رودخانه های ایران

پاورپوینت حرکت های زمین

روش رسم منحنی آمبروترمیک در اکسل

طرح درس سالانه جغرافيا دهم

جزوه انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

روش تحقیق در علوم اسلامی - نقیبی - الهیات پیام نور

آموزش نمــازهـای 2 ، 3 و 4 رکعـتــــی بصورت داستانی و انیمیشن

پاورپوینت درس اول دین و زندگی یازدهم

نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

پاورپوینت نردبان آسمان

دانلود منتخب سؤالات امتحانی سال‌های گذشته عربی (قواعد۱، امتحانات جامع و اسما)

پرده‌نگار (پاورپوینت) استاد سوزنچی و دکتر غلامی: مباحث شهید مطهری: هدف زندگی و آزادی بندگی (از منابع امتحان آزمون اسما؛ دکتری)

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی انسان در اسلام

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی تاریخ امامت

ترجمه و شرح بدایة الحکمة

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

دانلود مقاله ادراك موسيقي و موسيقي درماني از ديد ابن سينا

مقاله " علیت از دیدگاه اسپینوزا "

رجوع همزاد

دانلود پاورپوینت کارل یاسپرس

فیلم آموزش قواعد عربی پایه هشتم

پاورپوینت درباره مبانی فکری- فلسفی نظریه های روابط بین الملل

دانلود مقاله ارشد فلسفه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

پژوهش مستندات تجربیات شغلی (1.تجربیات شغلی یک معلم 2.تجربیات شغلی یک معلم فلسفه و منطق)

پاورپوینت خلاصه ی آموزش فلسفه

دانلود علائم کامل راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 2A & 2B ویرایش دوم

در انگلیسی چطور نامه رسمی بنویسیم؟!