دانلود رایگان

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course - دانلود رایگاندانلود رایگان اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course

دانلود رایگان اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course
نرم افزار و فیلم آموزشی ایگور اسمرینوف پکیج شماره 1
شامل یادگیری گام به گام ضروری ترین اصول بازی شطرنج
دوره شطرنج "اسرار استاد بزرگ" ؟
همه بازیکنان شطرنج را یاد می گیرند، اما برخی از بازیکنان بسیار بهتر از دیگران بازی را یاد می گیرند. ؟ این بدان معنی است که یادگیری بسیاری از بازیکنان غیر موثر است. در این درس من شما را از اسرار آموزش استاد بزرگی آگاه می کنم.
اجازه بدهید برخی از ایده های اصلی در مورد بهبود شطرنج را مرور کنیم. اول، باید آموزش های شما به طور عمده بر اساس بهبود سیستم تفکر و نه بر پایه انباشت "بی معنی" دانش باشد .

این موضوع متشکل از مراحل فکر کردن در طول بازی است، اول من در مورد این حرکت فکر می کنم، دوم راجع به حرکت دیگر و به همین ترتیب. در درس "چگونه بازی کنیم" من به شما برخی از اطلاعات اساسی در مورد روش صحیح تفکردادم . اینک زمان تمرین آن است .
به منظور بهبود سیستم تفکر شما بایستی بر روی کیفیت آموزش های خود تمرکز کنید، نه بر کمیت دانش جدید .
من این ایده ها را قبلاَ به شما گفته ام. حال ما کار را با اطلاعات جدید آغاز می کنیم.

روش تفکر درست که باید در طول بازی استفاده می شود، که اجازه می دهد شما را به پیدا کردن بهترین حرکت در هر موقعیت.
راهنمای مطالعه برای تبدیل شدن به یک بازیکن قوی
شما می دانید که چگونه به استفاده از تمام دانش که شما در حال حاضر در نهایت به نتایج ملموس
گزارشی از تجربیات و توصیه های عملی از بسیاری از بازیکنان موفق (استاد بزرگ).
نه تنها توصیه شطرنج، بلکه اسرار بازیکنان حرفه ای (استاد بزرگ) در مورد چگونگی آماده شدن برای مسابقات، چگونگی آماده شدن برای بازی و غیره ...
شما می دانید که چگونه برای یادگیری شطرنج به طور موثر.
اشباهات شما متوقف خواهد شد
شما قادر به محاسبه تغییرات سریع و دقیق خواهد بود.
شما می دانید که چگونه برای ایجاد یک مجموعه باز به درستی.
شما سال ها تلاش صرفه جویی کرده و پیشرفت سریع می باشد.
شما به طور کامل درک عوامل روانی لازم برای موفقیت در شطرنج.
شما اشتباهات معمول در توسعه شطرنج، جلوگیری از اشتباهات در مقابل بازیکنان شطرنج .
شما یک مزیت بزرگ بیش از مخالفان خود را دریافت کنید.
شما اسرار بسیاری از استادان بزرگ "می دانند.
و خیلی چیزهای دیگر ...
البته شطرنج "اسرار استاد بزرگ را" حاوی درس های تصویری:
مقدمه: "بزرگترین اشتباه".
این درس کشف بزرگترین اشتباهات و بزرگترین مشکلاتی است که بسیاری از بازیکنان شطرنج را. این بسیار مهم است که آنها را درک اولیه به طوری که شما ادامه خواهد داد و آنها را در توسعه شطرنج خود را.
این کمک خواهد کرد که سال آموزش نجات و کمک به شما در رسیدن به اهداف خود را به سرعت به جای که وقت خود را در تلاش های بیهوده.صرف کنید
درس-1.1: " (استراتژی)".
درس-1.2: " (تاکتیک)".
این بسیار مهم است برای بهبود روند تفکر فرد به جای دریافت دانش بی معنی جدید تمام وقت.بهبود سیستم تفکر شما اجازه می دهد تا شما را به پیدا کردن بهترین حرکت در هر موقعیت.
در این درس، من خواهد شد شما می گوید که دقیقا چه استاد بزرگ در یک بازی شطرنج فکر می کنم. شما یک سیستم واضح و روشن از فکر کردن شامل چند مرحله آسان است. پس از این آموزش به ارمغان خواهد آورد شما استاد بزرگ نتایج: از شماره!
"چگونه به آماده شدن برای بازی".
در این درس، ما آماده سازی برای دور بعدی در مسابقات هنگامی که حریف بعدی شناخته شده است صحبت میکنیم
با استفاده از این ایده ها، شما قادر خواهید بود برای خنثی آماده سازی حریف خود را و برنده بسیاری از بازی ها با داشتن مزیت های نظری و روانی قبل از بازی حتی شروع می شود!
درس 4: "چگونه شطرنج را یاد بگیرم".
ترجمه فارسی این درس به صورت فایل pdf در پکیج قرار داده شده است
همه بازیکنان شطرنج را یاد می گیرند، اما برخی از بازیکنان بسیار بهتر از دیگران بازی را یاد می گیرند. ؟ این بدان معنی است که یادگیری بسیاری از بازیکنان غیر موثر است. در این درس من شما را از اسرار آموزش استاد بزرگی آگاه می کنم.
اجازه بدهید برخی از ایده های اصلی در مورد بهبود شطرنج را مرور کنیم. اول، باید آموزش های شما به طور عمده بر اساس بهبود سیستم تفکر و نه بر پایه انباشت "بی معنی" دانش باشد .
این موضوع متشکل از مراحل فکر کردن در طول بازی است، اول من در مورد این حرکت فکر می کنم، دوم راجع به حرکت دیگر و به همین ترتیب. در درس "چگونه بازی کنیم" من به شما برخی از اطلاعات اساسی در مورد روش صحیح تفکردادم . اینک زمان تمرین آن است .
به منظور بهبود سیستم تفکر شما بایستی بر روی کیفیت آموزش های خود تمرکز کنید، نه بر کمیت دانش جدید .
من این ایده ها را قبلاَ به شما گفته ام. حال ما کار را با اطلاعات جدید آغاز می کنیم.
"این حدود 15 سال زمان برای من برای تحقق بخشیدن به این چیزها.حالا شما می توانید اسرار موفقیت شطرنج را در چند ثانیه دریافت کنید! "
بازدید در سایت اصلی
hen you are welcome to the Remote Chess Academy, which will help you to improve your skills at least to the International Master’s level (proven by practice!)
I have created my special system of chess education, based on the psychological principles of effective learning and extensive chess practice. The course contains not only my experience but also experiences from a lot of my friends: Grandmasters, trainers and other chess players, who helped me perfect the course! Many thanks to you guys! Now the course contains a lot of recommendations, which were taken only from SUCCESSFUL PRACTICE.
Every chess player wants to improve himself and make progress, however, one of the biggest problems is to understand how to do it.
The usual ways of training give very slow progress and even sometimes these are completely ineffective. Did your RESULTS become better after reading a chess book? The usual (and very sad) answer is “No .
Finding a GOOD chess coach is also a huge problem. How many chess teachers do you know who can say: “I know exactly how to get progress in chess and I can guarantee it to you. ? The most popular answer is “Zero .
“Pointless knowledge , which doesn’t give you any concrete results, is the biggest problem for all the chess players!
During my chess career as a player and as a coach I have thought about an effective way of learning all the time (you can read more about it here: About me).
That’s why I decided to develop a chess course “The Grandmaster’s secrets . With pride I can say that this course will give you only the concrete skills (no more pointless knowledge!).
I have created my special system of chess education, based on the psychological principles of effective learning and extensive chess practice.
The course contains not only my experience but also experiences from a lot of my friends: Grandmasters, trainers and other chess players, who helped me perfect the course! Many thanks to you guys! Now the course contains a lot of recommendations, which were taken only from SUCCESSFUL PRACTICE.
The effectiveness of my teaching system was proven by my own practice and the results of a lot of my pupils.
WHAT WILL YOU GET FROM THE CHESS COURSE “THE GRANDMASTER’S SECRETS ?
CHESS COURSE THE GRANDMASTER’S SECRETS CONTAINS THE FOLLOWING VIDEO LESSONS:Introduction: The biggest mistakes.This lesson discovers the biggest mistakes and biggest problems which most chess players make. It is very important to realize them early so that you won’t continue making them during your chess development.
It will help you save years of training and help you reach your goals quickly rather that waste your time on futile efforts.
LESSON-1.1: HOW TO PLAY THE GAME (STRATEGY)LESSON-1.2: HOW TO PLAY THE GAME (TACTICS)It is much more important to improve one’s thinking process rather than get new pointless knowledge all the time. Improving of your thinking system allows you to find the best move in any position.
In these lessons, I will be telling you exactly how Grandmasters think during a game of chess. You will get a clear system of thinking containing several easy steps. Following this tutorial will bring you Grandmaster results!
Lesson-2: How to prepare for the tournamentIn this lesson we will discuss tournament preparation, specifically, when there are several weeks of pre-tournament preparation time.
Pre-tournament training should be focused on bringing you to your peak of chess condition so that you are able to do your very best in the competition. During the lesson you will learn how the Grandmasters make it.
Lesson-3: How to prepare for the gameIn this lesson, we will discuss preparation for the next round in a tournament when the next opponent is known. During this lesson, I will tell you the grandmaster’s secrets of preparation.
Using these ideas, you will be able to neutralize your opponent’s preparation and win many games by having a theoretical and psychological advantage before the game even begins!
Lesson-4: How to Learn ChessAll chess players learn chess, but some players play much better than others. What does this mean?
It means that many players learning is ineffective. In this lesson I will tell you the secrets of the Grandmaster’s training.
After studying the video lessons in the course “The Grandmaster’s secrets you will receive certain knowledge with which you will be able to achieve real progress. But it is necessary to put the received knowledge into practice. This practical addition to the course will help you with this!
The practical part of the course contains 200 special games and tasks, which will help you put course’s ideas into practice.
You will also get the program for self-trainings. This detailed guide explains what and how you should do to increase your chess power.

The program is designed for several months of training (2-4 depending on how much time you spend on chess per day).
After the completion of all the tasks in the practical part of the course you will really get the practical skills necessary to become a Grandmaster!
“DON’T POSTPONE YOUR SUCCESS! Time is money… Having spent a little money now, you will start to get prizes much faster!
Now the time of boring books goes by. Most likely you have noticed that 80% from them are a collection of a considerable quantity of theoretical information, which does not provide real progress.
Besides, it’s been proven a long time ago that text information is digested much worse than the same information in video-format since people remember only 10% of what they have read, 20% of what they have heard and 70% of what they participated in.
Thus, the video-format involves all channels of perception and provides peak efficiency of training.
Chess is becoming more and more popular. Accordingly, the quantity of strong players has recently increased considerably.
The weak opponent can be beaten, using well-known chess knowledge. For a victory over a strong opponent it is necessary to possess unique and effective skills in addition.
The chess course “The Grandmaster’s secrets contains a unique system of an effective game and training, which will give you a great advantage over the opponents (proven by practice!).
“THE GRANDMASTER’S SECRETS A REMOTE CHESS ACADEMY!روش نصب:
2- اگر برنامه chessbase12 و کامپلیر بر روی رایانه شما نصب است به راحتی میتوانید ویدئو ها را اجرا کنید ،
اگر نصب نیست مراحل زیر را انجام دهید
3 - از اتواران برنامه ایگور اسمرینوف بر روی گزینه programs کلیک کنید باید برنامه های مورد نیاز را نصب کنید مانند تصویر زیر:

4- اول برنامه ،pgn_viewer.exe را نصب کنید دوم برنامه ،video_player.exe یا همان گام پلیر را نصب کنید.
5 - برای دیدن فیلم آموزش نصب در آپارات کلیک کنیداسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course. The graphic menu of the course (screenshot) Fragment of lesson 1.2: ...

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets ...

اسرار استاد بزرگي شطرنج دوره مبتدي Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course ;; نرم افزار و فیلم آموزشی ایگور اسمرینوف پکیج شماره 1 شامل یادگیری گام
...

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - 30570

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster SecretsBeginner Chess
Course. The graphic menu of the course (screenshot) Fragment of lesson 1.2: ....
hen you are welcome to the Remote Chess Academy, which will help you to ...

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets /- Beginner Chess
Course. نتيجه اي براي جستجوي شما پيدا نشد. گروه بندی مطالب. اخبار و رسانه · طنز
...

دانلود Chess: Secrets of the Grandmasters - بازی شطرنج، اسرار استادان

2 مه 2012 ... Chess: Secrets of the Grandmasters یک بازی شطرنج فو. ... ای در این رشته باشید
بلکه به عنوان یک فرد مبتدی می توانید به بازی پرداخته ... شما می توانید از بیش از
3000 مسابقه شطرنج تاریخی موجود در بازی که توسط استادان بزرگی انجام ... Whether
you are a beginner learning the rules or an expert looking for a ...

دوره جامع آموزش شطرنج - جلد 1 Comprehensive Chess Course (Vol. 1)

21 نوامبر 2016 ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course.فیلم فارسی آخربازی شطرنج دوره مبتدی ومتوسطه جلد 1.

وبلاگی های یوز - نوشته های roholla rostami

31 دسامبر 2015 ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course نرم افزار و فیلم اموزشی ایگور اسمرینوف پکیج شماره 1 شامل ...

دانلود پروژه دانشجویی - نرم افزار آماده

نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره
مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course • دانلود نرم افزار ...

آسان خرید 2 - وب سایت

... فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) · اسرار
استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course ...

تخفیف اینترنتی صفحه 6313

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course. اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner ...

با تو - بهترین های روز ایران

دانلود فیلم آموزشی شطرنج رومنز Romans Lab Vol 117 - Encyclopedia of ... اسرار
استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course 0.

فیلم کوتاه رزمی به یاد بروس لی - بهترین های روز ایران

6 جولای 2016 ... ... آزادی به یاد استاد بروس لی با تشکر از استاد سعید باقرزاده فیلم کوتاه رزمی ...
اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets ...

دوره کامل آموزش پیاده سازی وبسایت خبری با ASP.NET MVC5.2

17 آگوست 2016 ... دوره کامل آموزش پیاده سازی وبسایت خبری با ASP. ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره
مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course 0 ...

مذهب | تی وی 28 - صفحه اصلی

30 دسامبر 2016 ... ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · دانلود پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های ...

خرید آنلاین صفحه 6313

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course. اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner ...

آموزش شطرنج از مبتدی تا انتها - رز بلاگ

6 ژوئن 2016 ... شطرنج perfectchesstrainer_1.34.0.win · اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی
Grandmaster Secrets - Beginner Chess Course .

بازی پرطرفدار grand master chess، که می تونه شما را حسابی سرگم کنه!

16 آوريل 2011 ... بازی بسیار زیبا و فکری ، کشف اسرار قتل های پی در پی. بازی بسیار زیبا ...
3,000 تومان, خرید Nancy Drew: Secret of the old Clock, 3,000 تومان ...

افسردگی بعد از زایمان ودرمان آن.....؟ اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره ...

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · دانلود کتاب میراث زرین · حفاظ شاخ گوزنی کدE2024 · حفاظ بوته ای کد
1025 ...

برای kilgharrah | برفی

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · دانلود کتاب میراث زرین · حفاظ شاخ گوزنی کدE2024 · حفاظ بوته ای کد
1025 ...

آخرین مطالب سایت | برفی

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner ...

برفی

اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · دانلود کتاب میراث زرین · حفاظ شاخ گوزنی کدE2024 · حفاظ بوته ای کد
1025 ...

کتاب شطرنج بایگانی - صفحه 2 از 8 - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

29 مه 2016 ... کتاب گشایش های شطرنج برای تمام سطوح Chess Openings For .... بزرگترین ایده
های شروع بازی شطرنج ... شطرنج از مبتدی تا پیروزی Chess Progress From
Beginner to ... دوره کامل شطرنج: ازآغاز تا برد شطرنج The Complete Chess Course:
... از بازی های استادان بزرگ شما را هدایت، می کند و پرده از اسرار مبارزات خود ...

دودی کردن برنج در روستای لیموچاه

23 مه 2016 ... کتاب ها و سخنرانیهای استاد خانجانی · خبر جدید · شرکت تعاونی روستایی اتحاد
نصرآباد ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner
Chess Course · بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک ...

power will which this final work # وبلاگ یاد - صفحه اصلی

23 ژانويه 2017 ... اسرار ... بزرگی شطرنج دوره مبتدی grandmaster secrets - beginner chess course ;;
نرم افزار و ... آموزشی ایگور اسمرینوف پکیج شماره 1 شامل ...

فروشگاه ساز افزونه و امکانات شیرترانیکس sharetronix - وب سایت

... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner Chess
Course · فروشگاه ساز افزونه و امکانات شیرترانیکس sharetronix · جزوه نکات برتر
...

وقت های ارزشمند - mathqom-b

8 جولای 2016 ... کتاب ها و سخنرانیهای استاد خانجانی · خبر جدید · شرکت تعاونی روستایی اتحاد
نصرآباد ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets - Beginner
Chess Course · بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک ...

آموزش شطرنج - خانه شطرنج| آموزش قدم به قدم شطرنج

شطرنج,افسانه های شطرنج,داستان های شطرنج,تخیلات شطرنج,شطرنج تخیلاتی ,
شطرنج خرافات,خرافات شطرنج,آموزش شطرنج.

دانلود کتاب مبانی هنر های تجسمی مقدمه - یوکلوب

دانلود اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster SecretsBeginner
Chess Course. دانلود اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster S..

نرم افزار سرگرمی,بازی ماهیگیری,سورس کامل مالتی مدیا,پروژه چندرسانه ...

28 ژوئن 2016 ... اسرار استاد بزرگی شطرنج دوره مبتدی Grandmaster Secrets .... نرم افزار تمرین
شروع بازی Chess King Training Openings Training Software .... فیلم آموزشی
فارسی شطرنج برای نوآموزان با زیر نویس فارسی Chess for beginners.

تماشای رایگان بازی صبا- سیاه جامگان | مجله خبری راه درست

1 روز پیش ... چگونه سوپر استادان بزرگ را در بلیتس شکست دهیم How to Crush Super GMs in
.... فیلم شطرنج گامبی پذیرفته شده مجموعه ای برای سیاه The Queen’s ... آخر
بازی سیلمانک از مبتدی تا استاد Silman\'s Complete Endgame Course: ... Play
– Attacking Secrets from a World Renowned Chess Coach ...

تثبیت دومی تیم شجاعی در سوپرلیگ یونان | مجله خبری راه درست

1 روز پیش ... چگونه سوپر استادان بزرگ را در بلیتس شکست دهیم How to Crush Super GMs in
.... فیلم شطرنج گامبی پذیرفته شده مجموعه ای برای سیاه The Queen’s ... آخر
بازی سیلمانک از مبتدی تا استاد Silman\'s Complete Endgame Course: ... Play
– Attacking Secrets from a World Renowned Chess Coach ...

اسرار استاد بزرگی - وبلاگ شطرنج سعید یوسفی

1 فوریه 2014 ... در این درس من شما را از اسرار آموزش استاد بزرگی آگاه می کنم. ... به طور معمول مبتدیان
برعکس عمل می کنند و % 90-80 از وقت خود را صرف یادگیری واریانتهای تئوری می
کنند. .... همچنین این آخرین درس از این دوره (رموز استاد بزرگی)است. ... از مبتدی تا
انتها فدراسیون شطرنج ایالات متحده online chess lessons نرم افزار قرعه ...

واقعن دلتون میخواد استاد بزرگ بشین؟؟!! - Chess.com

6 ژانويه 2014 ... در این درس من شما را از اسرار آموزش استاد بزرگی آگاه می کنم. اجازه بدهید برخی از ایده
های اصلی در مورد بهبود شطرنج را مرور کنیم. اول، باید آموزش های شما ...

نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی رشته مدیریت ورزشی

آناتومی تمرینات قدرتی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي

کاربینی تربیت بدنی

مقاله با عنوان: اثرات ورزش بر بیماری های قلبی‎

پاورپوینت خستگی و بازگشت به حالت اولیه (ریکاوری)

تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

فرآیند انتخاب شهرمیزبان بازی های المپیک

دانلود تحقیق ورزش سالمندان

دانلود جدول سوات( SWOT) منطقه 12 شهر تهران

دانلود کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد با تخفیف ویژه

دانلود طرح تفصیلی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 2 تهران

دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح‌های توسعه منطقه 12 تهران

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی- دکتر غلامرضا خاکی

دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 اصفهان

دانلود نقشه شهر جدید اندیشه با رزولوشون بسیار بالا+ نقشه راه های دسترسی شهر جدید اندیشه

دانلود نقشه کامل اتوکد طرح تفصیلی شهر ساری

دانلود خلاصه گزارش طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن

کتاب مسکن حداقل (دکتر محسن حبیب- زهرا اهری)

دانلود پایان نامه دکتری ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدل ها و gis شهری با تخفیف 75 درصدی

دانلود پروژه سمینار شهرسازی با موضوع بکارگیری توسعه رهیافت محلات نو- سنتی(TND ) در سامناندهی اراضی خاکستری

دانلود شیپ فایل GIS محدوده مناطق شهری تهران

دانلود نقشه GIS منطقه 12 تهران

سوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 با پاسخ تشریحی

پاورپوینت طرح هادی روستای قلعه نو(بخش جزینک)

جزوه پستانداران نویسنده هوشنگ ضیایی

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

جزوه درسی سیاست گذاری ( کارشناسی ارشد)