دانلود رایگان

دانلود مقاله مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن - دانلود رایگاندانلود رایگان اتم اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته زمین است و در اتمسفر و آب برای شکل‌های هوازی حیات مورد نیاز می باشد مخزن اکسیژن کره زمین نتیجه ساخته شدن

دانلود رایگان دانلود مقاله مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 66

مولكول و اكسيژن ريشه واكنش هاي آن:
اتم اكسيژن فراوان ترين عنصر در پوسته زمين است و در اتمسفر و آب براي شكل هاي هوازي حيات مورد نياز مي باشد مخزن اكسيژن كره زمين نتيجه ساخته شدن آن از واكنش هايي مانند فتو سنتز است 37 EMOL و 1 EMOL=108 MOLES. فتوسنتز واكنشي است كه در آن دي اكسيژن (2O ) از آب آزاد مي شود دي اكسيژن تقريبا بطور دائمي در تنفس استفاده مي شود و بيشتر از آن جهت استفاده مي شود كه پذيرنده نهايي الكترون است. اتم اكسيژن در آنواع مولكولهاي آلي بوسيله تنوعي از واكنش هاي آنزيمي (مانند اكسيژن ساز ) و غير آنزيمي ثابت مي شود.
موجودات بي هوازي هر چند از عهده اثر مخالف اكسيژن بر مي آيند. در غلظت بالا تر از اكسيژن اتمسفر، دي اكسيژن ممكن است (2O ) بازدارنده يا غير فعال كننده آنزيم معيني باشد و يا اينكه ممكن است با CO2 براي ثابت شدن بوسيله 1، 5 – بيس فسفات كربوكسيلاز اكسيژناز رقابت كند كه اين باعث مي شود كه ارزش انرژيتيك فتوسنتز افزايش يابد. بطور كلي اثر سمي اكسيژن به طور عمده توسط مشتقات واكنشي (واكنش پذير) آن اعمال مي شود، در حاليكه دي اكسيژن در حالت پايدار اتم نسبتا غير قابل واكنش است و مي تواند در حالت آرامش همراه مواد الي وجود داشته باشد اجباراتي جزئي از ساختار آنها گردد. اين ويژگي توسط چرخش هاي موازي دو الكترون جفت نشده دي اكسيژن، كه داراي يك سدانرژي براي واكنش اكسيژن با تركيبات غير راديكال است (ممانعت چرخش ) نشان داده مي شود.
براي اينكه اكسيژن به طور شيميايي واكنش پذير باشد بايد بطور فيزيكي يا شيميايي فعال شود. فعاليت فيزيكي بطور عمده توسط انتقال انرژي تحريك از يك رنگيزه فعال شده با نور همانند كلروفيل تحريك شده به اكسيژن اتفاق مي افتد با جذب انرژي كافي چرخش يك الكترون معكوس مي شود. اولين حالت منفرد از اكسيژن (به صورت O2 يا 2 نشان داده مي شود ) يك نوع واكنش پذير متداول است. اين حالت اكسيژن قابليت انتشار زيادي دارد و قادر به واكنش با ملكولهاي الي است (كه الكترونها معمولا جفت شده هستند ) و به غشاهاي فتوسنتزي آسيب مي رسانند.
فعاليت شيميايي مكانيزم ديگري براي ممانعت چرخش الكترون و فعال كردن است. اين عمل توسط احيا يوني والنت (يك ظرفيتي )دي اكسيژن با افزايش الكترونهاي يكي توسط ديگري آنجام مي گيرد. چهار الكترون و چهار پروتون براي احيا كامل اكسيژن به آب نياز است. همه سه حد واسط احيا يك ظرفيتي(univatent ) مثلا سوپر اكسيد O2o. پراكسيد هيدروژن (H2o2) راديكال هيدروكسيل OHo از نظر شيميايي فعالند و از نظر فيزيولوژيكي سمي هستند اين سميت به وسيله نيمه عمرها ي كوتاه آنها قبل از واكنش با تركيبات سلولي و در مقايسه با نيمه عمر دي اكسيژن انعكاس داده مي شود، (بيشتر از 100 ثانيه جدول 1 ) نوع اكسيژن واكنشي كه با يك ملكول الي برخورد مي كند يك الكترون را از آن خارج مي كند و در يك واكنش زنجيره اي به صورت راديكالهاي پراكسيل (Rooo) و آلكوكسيل (Roo) درآيد.
سوپر اكسيد اولين توليد احيا شده از حالت بنيادي اكسيژن است كه اين توانايي را دارد هم از اكسيد شدن و هم از احيا شدن ايجاد شود اين ماده با چند ماده توليدي از واكنش هاي ديگر ممكن است واكنش دهد كه اين عمل بطور خود به خود و يا بوسيله آنزيم هاي جهش نيافته منجر به توليد H2o2 مي شود.
پراكسيد هيدروژن يك راديكال آزاد نبوده اما بعنوان اكسيد كننده و عامل احيا كننده در تعدادي از واكنش هاي درون سلولي شركت مي كند بر خلاف سوپر اكسيد، H2o2 انتشار بيشتري از ميان غشاها و بخش هاي كرده بندي شده سلول داشته و ممكن است مستقيما آنزيم هاي حساس را در غلظت كم غير فعال كند مانند سوپر اكسيد، H2o2 پايداري بيشتري دارد. بنابراين از ديگر آنواع آن اكسيژن هاي واكنش اثر سمي كمتري دارد تهديد عمده سوپر اكسيد و H2o2 در توانايي آنها به توليد زياد راديكالهاي هيدروكسيل واكنش دار مي باشد.
راديكال هاي هيدروكسيل از آنواع اكسيد كننده قوي در سيستم بيولوژيكي بشمار مي روند. اين راديكال ها بطور غير ويژه اي با هيچ مولكول بيولوژيكي واكنش نمي دهند اين موضوع به انتشار آن بر مي گردد كه انتشار آن در درون سلول به آندازه قطر 2 مولكول از جايگاه توليد آنها انجام مي گيرد.
هيچ نوع تميز كننده اي كه بتواند OHo را جمع آوري كند شناخته نشده است. اگر چه پيشنهاد شده است كه چندين متابوليت همانند اوره يا گلوكز در سيستم هاي جانوري جمع كننده OHo هستند جديدا هم نقشي براي OHo در متابوليسم پلي ساكاريدهاي ديواره سلولي پيشنهاد شده است نوع واكنش هاي مختلفي كه در بالا شرح داده شده است به سبب تغييرات: 1- جلوگيري از آنزيم هاي حساس 2- كاهش كلروفيل يا بي رنگ شدن 3- پراكيداسيون ليپيدها مي باشد: به دليل يورش راديكال هاي آزاد، H2o2 و اكسيژن منفرد به اسيدهاي چرب غير اشباع ليپيدهاي هيدروپراكسيد توليد مي شود و در حضور مواد كاتاليزي راديكال هاي الكوكسيل (alkoxyl ) و پراكسيل (peroxyl ) به زنجيره واكنش در غشا سلولي انتقال مي يابند و ليپيد هاي ساختاري و غشاهاي سازمان يافته و بي عيب تغيير و تجزيه مي شوند، بعلاوه تعدادي الدئيد و هيدروكربن هاي توليد شده بوسيله پراكيداسيداسيون باعث اثر سمي در سيستم هاي جانوري مي شود
4- حمله ناشي از عدم تشخيص بوسيله راديكال ها به ملكولهاي الي مانند DNA . تغيرات زيادي در اثر حمله OHo به DNA ايجاد مي شود كه شامل شكست رشته ها كه ممكن است دوباره جفت شدن آنها را دچار مشكل كند و يا واكنش هاي متناوب پايه اي باشد. پروتئين هايي كه د ر معرض OHo قرار مي گيرند تغييرات بر جسته اي پيدا مي كنند كه شامل تغيير توالي آمينو اسيدهاي ويژه، كه شامل تغيير متوالي آمينو اسيدهاي ويژه، قطعه قطعه شدن پلي پپتيد، اجتماع و دناتوره شدن پروتئين ها و آمادگي آنها براي تجزيه مي باشد.مولکول


و


اکسیژن


ریشه


واکنش‌های


آنمولکول


و


اکسیژن


ریشه


واکنش‌های


آن


دانلود مقاله مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

105 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان جدید التالیف 1394

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش پنجم

60 نمونه سوال امتحانی اعداد اعشاری و مخلوط فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان - مساحت و محیط

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کتاب ریاضی چهارم دبستان - جدید

108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم- جبر ومعادله

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل Zill - ویرایش نهم

فیزیک هالیدی فارسی جلد سوم

فیزیک هالیدی فارسی جلد اول مکانیک - ویرایش جدید

هلال های متفاوت از ماه

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی نوین جی.جی.ساکورایی

بخش قابل رویت ماه

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

حل مسائل مکانیک آماری هوانگ به زبان اصلی

طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود فیزیک عمومی دیباگران الکتریسیته و مغناطیس

جوشاندن آب بدون گرما

آزمایشی جذاب برای مشاهده و بررسی جریان همرفتی

گزارش کار آزمایش کشش سطحی مایعات

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم دوران دفاع مقدس

گزارش کار تهیه ایزومر ترانس پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کرومات (III)

شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

کتاب حل المسائل کامل شیمی فیزیک 2- حسین آقایی و مهران آقایی

رسوب شناور

فایل های آموزشی نرم افزار Gaussian

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

غذاهای پشتیبان رشد بدن و معرف بیوره

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید