دانلود رایگان

دانلود فایل طرح درس سالانه اجتماعی سوم - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود فایل طرح درس سالانه اجتماعی سوم طرح-درس-سالانه-اجتماعی-سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:4

فعالیت های تکلمیلی هدف کلی هر جلسه موضوع و عنوان درس فصلروز و تاریخ جلسه هفته ماه
کاربرگ های آخر کتاب اجتماعیآموزش و معرفی شناسنامه و کاربرد آن در زندگیمن به دنیا آمده امدرس اولجلسه اولهفته اولماه مهر

به صورت شفاهی از متن پرسش شود.کاربرد شناسنامهارزشیابی درس اولمروردرسجلسه دوم
پاسخ جست و جو کنید.
آموزش رشد کردن و انواع تغییراتی که در موجود زنده به وجود می آید.من بزرگ تر شده امدرس دومجلسه سومهفته دوم
به صورت شفاهی سوالات کتاب پرسیده شود.ارزشیابی از انواع تغییرات رشد در موجود زندهارزشیابی درس دوممروردرسجلسه چهارم
به کار ببندیم ص 10 کتاب اجتماعی انجام شود.آموزش شباهت ها و تفاوت های انسان ها با همآیا ما مثل هم هستیم؟درس سومجلسه پنجم
هفته سوم
از متن درس سوالات پرسیده شود.شباهت ها و تفاوت انسان را بگویید.ارزشیابی درس سوممروردرسجلسه ششم
گفت و گو کنید پاسخ دهید. ص 13 کتاب آشنایی با ارزش های و اخلاق هایی که می خواهند نهادینه شونداعضای خانوادهدرس چهارمجلسه هفتمهفته چهارمسوالات از متن کتاب پرسیده شود.بتوانند اعضای خانواده را نام ببرند و اندازه ی خانواده را تعریف کنندارزشیابی درس چهارممروردرسجلسه هشتم
فکر کنید و پاسخ دهید ص 15 کتاب اجتماعیآموزش محبت و مراقبت از یکدیگر در خانوادهخانواده ام را دوست دارمدرس پنجمجلسه نهم
هفته پنجمماه آبان

از متن، سوالات شفاهی شود.ارزشیابی از آموزش محبت و مراقبت در خانوادهارزشیابی درس پنجممروردرسجلسه دهم
فکر کنید و پاسخ دهید. ص17 کتابآموزش انواع تغییراتی که در خانواده ایجاد می شود.تغییر در خانوادهدرس ششمجلسه یازدهم
هفته ششم
از متن کتاب ، سوالات شفاهی پرسیده شود. ارزشیابی از انواع تغییراتی که در خانواده ایجاد می شود.ارزشیابی درس 6مروردرسجلسه دوازدهم
گفت و گو کنید و جست و جو کنیدص21 کتاب درسیآموزش چگونه قدردانی کردن از بزرگ ترهااز بزرگ تر ها قدردانی کنیددرس هفتمجلسه سیزدهم
هفته هفتم

از متن کتاب سوالات طراحی شود و به صورت کتبی جواب دهند.ارزشیابی از آموزش چگونه قدردانی کردن از بزرگ تر هاارزشیابی درس 7مروردرسجلسه چهاردهم


طرح


درس


سالانه


اجتماعی


سوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب جستار هایی از تاریخ نایاب

دانلود سورس بازي منچ ویژوال بیسیک 6

پاورپوینت در مورد طراحي ايستگاه تقليل فشار (2)

پاورپوینت در مورد قواعد طبقه بندی

دانلود پاورپوینت طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير مالي

مقاله درمورد... طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

تحقیق در مورد بزهكاري زنان 11 ص

دانلود مقاله سهام عدالت چیست

دانلود پاورپوینت رياضيات و ژنوم

دانلود تحقیق کامل درمورد بارگذاري سوله

دانلود گزارش کارآموزی حساب سازان جنوب

كارآموزي در شركت مهندسي ساتراپ صنعت

طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 2500 هکتاری

زندگي نامه ويگوتسكي 29 ص

دانلود پاورپوینت ارزیابی در توانبخشی - 97 اسلاید

کتاب 5000 مدار آمپلی فایر

تحقیق در مورد 1 آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 20 ص

تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي 88 ص

زن در جامعه