دانلود رایگان

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با تفکیک مکانی و طیفی بالا - دانلود رایگاندانلود رایگان تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با تفکیک مکانی و طیفی بالا

دانلود رایگان مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با تفکیک مکانی و طیفی بالا مقاله به زبان انگلیسی و با عنوان زیر است:
Identification of plant species by using high spatial and spectral resolution thermal
infrared (8.0–13.5μm) imagery
مقاله در ژورنال معتبر و ISI بنام Remote Sensing of Environment به چاپ رسیده است.

نمونه سوالات


مقاله


تحقیق


آموزش


نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با تفکیک
مکانی و طیفی بالا.

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا. مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا. نوامبر 15, 2016 علوم پایه · مقاله با عنوان: تعیین ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

10 نوامبر 2016 ... مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا. www.lono.ir نوامبر 10, 2016 بانک ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

14 ژوئن 2016 ... مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا مقاله به زبان انگلیسی و با عنوان ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون ...

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا. توسط : adminدر: می 26, 2016 در: بدون دیدگاه.

Archive of SID

با قدرت تفکيک مکاني 30 متر و پنج باند سوم که با عنوان تصاوير مادون سرخ. 8/125
-11/65 با ... استر نخستين سنجند ه اي است که داراي باندهاي حرارتي با قدرت تفکيک
طيفي. 60×60 را ... مرجع و طيف هاي استخراج شده از تصاوير ماهواره اي معرفي کردند. ...
تعيين مناطق گرسان شده با به کارگيري روش هاي مختلف پردازش تصوير است.

ابعاد تصاوير ماهواره ها و سنجش از دور حرارتی | فیلم های آموزشی GIS|RS ...

این سنجنده در ۲ باند طیفی تصاویر با قدرت تفکیک اسمی ۲۵۰ متر، در ۴ باند طیفی
... ماهوارهی RapidEye متعلق به شرکت آلمانی RapidEye مجموعه ای از ۵ ماهواره مشابه می
باشد ... سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین ماهواره تجاری با قدرت تفکیک مکانی بالا و ۸ باند
طیفی به ..... اطلاعات بدست آمده از ناحیه مادون قرمز حرارتی، کمک زیادی به مطالعه پدیده
های ...

ارزیابی کار بری داده های ماهواره ای

توليد اطلاعات از داده هاي سنجش از دور به ويژه داده هاي ماهواره اي نسبت به گذشته نه ... خاك
، شناسايي اراضي قابل كشت، تهيه نقشه حرارتي خاكها، مطالعه رطوبت خاكها ... 1-1- جمع
آوری مشخصات سنجنده های مهم با قدرت تفکیک طیفی، مکانی و رادیومتری متفاوت. ...
هاي 1 تا 176 روزه تصوير كاملي از سطح زمين در باند هاي مرئي تا مادون قرمز جمع آوري و ...

تینا پخش : بررسی داده های ماهواره ای - تینا سافت

در اين تحقيق ، بر اساس پردازش داده هاي ماهواره ايETM+ با استفاده از روش كروستا و ...
نشان داد و نيز گاهي تشخيص آن روي زمين مشكل است ، لذا شناسايي اين گونه پديده ها ،
در ... بطور كلي در اجراي عمليا ت اكتشافي، مطالعه تصاوير ماهواره اي يك منطقه قبل از
كار ... متر و با خصوصيات بازتابي و يك باند مادون قرمز حرارتي با قدرت تفكيك
مكاني ...

دانلود تحقیق کامل درمورد حرارت و انرژی الکترومغناطیسی | فروشگاه فایل

6 روز پیش ... تصویر 1-10 منحنی توزیع طیفی انرژی جسم سیاه با دمای بین 300 تا 6000 ... این
گونه لامپ ها نور آبی رنگ کمی از خود خارج می کند و ترتیب طیفی آن ها ... توان
تشعشعی سطح زمین در باندهای حرارتی سنجنده های ماهواره ها دارند. ... با استفاده از
تصاویر حرارتی مادون قرمز با قدرت تفکیک مکانی بالا .... چکیده ای از فلسفه علم.

دانلود تصویر ماهواره لندست 8 (Landsat 8) - سایت تخصصی جی.آی.اس

27 ژوئن 2013 ... اطمینان از این که داده های لندست 8 به اندازه کافی با داده های ماهواره های ... امکان مطالعات
پوشش گیاهی و مطالعات تغییر کاربری اراضی در طول زمان ... این تصویر در رنگ
طبیعی با استفاده از باندهای طیفی 2 (آبی رنگ)، 3 ... باند طیفی, طول موج, قدرت
تفکیک ... سنسور مادون قرمز حرارتی (TIRS) توسط ناسا ساخته شده و امکان ...

تصاویر با قدرت تفکیک بالا ماهواره

هدف از این تحقیق بررسی قابلیت داده¬های ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی ... مقدار
شاخص¬های طیفی گیاهی در محل نقاط نمونه برای هر توده خالص استخراج و مورد تجزیه و
... بدین گونه که اطلاعات مکانی را از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا و اطلاعات ...
ارومیه با استفاده از روش خلوص طیفی باندهای مادون قرمز حرارتی تصاویر ماهواره‌ای.

بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری با انتخاب ویژگی های طیفی و ...

مقاله حاضر، انتخاب ویژگی های طیفی و بافت بهینه با الگوریتم ژنتیک و طبقه
بندی ... شناسایی تغییرات، تصاویر سنجش از دور، ویژگی های مکانی )بافت(،
الگوریتم ... حلی مناسب برای بهبود نتایج طبقه بندی تصاویر ماهواره ای ..... از باندهای
قرمز و مادون قرمز نزدیک برای تشخیص گیاهان ..... تکنیک پیشنهادی از هیچ گونه
پیش فرضی.

ي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ( ) يا از دور ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻨ - اولین همایش بین ...

ﻫﺎ داراي ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪﺳﺖ. MSS .... ﻫﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي دارد، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻨﺠﺶ. ازدور ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑﻪ. ﻋﻨـﻮان ... ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ.
آﻣﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎدون. ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﯽ. 1. (. TIR. ) ﻃﯿـﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﯿﺲ. ﺑﺤﺚ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ... ﮔﯿﺎﻫﯽ واﻗﻌﯽ از
اﺳﺘﺘﺎر، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺠﺶ. ازدور ﺑﺎ. ﻃﻮل. ﻣﻮج. ﻣﺎدون. ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻨـﮓ ...... ﮔﯿﻮي، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻌﯿﯿﻦ.
ﻋﻤﻖ.

اصل مقاله (643 K)

در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ. ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل. و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. ای ﻧﺎم ﺑﺮد . روﺷﯽ
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ..... ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ. اﻧﺮژی ﻃﯿﻒ ﻣﺮﺋﯽ و اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ زﯾﺎد.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي 1394 دي ﻣﺎه - اولین کنفرانس ملی مهندسی ...

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و ژﺋﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در. ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي. ژﺋﻮدزي ..... ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي وارﯾﺎﻧﺲ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﻔﺪري. ﻧﮋاد، ﻣﻬﺪي.

ايﻃﯿﻔﯽ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼ راش ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗ

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻄﺮ در ﺗﻮده. راش. ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼ. ﯾ. ﻢ ﻃﯿﻔﯽ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي ... و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ اول و روش. درون ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. :
ﺳﻨﺠﺶ از دور. ، اﺳﺘﺮ، ﻗﻄﺮ، ﺟﻨﮕﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﺧﺰري ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ .... ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ... 14. ﺑﺎﻧﺪ دارد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي. Nir. 15. ﻣﺘﺮ، swir. 30. ﻣﺘﺮ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ. ي
ﺣﺮارﺗﯽ.

هینکـو | دانلود تصویر ماهواره لندست ۸ (Landsat 8)

این هشتمین ماهواره در برنامه ماهواره های لندست، و هفتمین ماهواره ای است که با موفقیت به
... با بازنشستگی لندست ۵ در اوایل سال ۲۰۱۳، ماهواره لندست ۷ به عنوان تنها ماهواره
موجود از ... سنسور حرارتی مادون قرمز (TIRS: Thermal InfraRed Sensor) تضمین خواهد
کرد . ... تصاویر چندطیفی (multispectral) با رزولوشن متوسط (قدرت تفکیک مکانی
۳۰ ...

سنجش از دور - آب منطقه ای خراسان شمالی

Campbell با سعی در بیان کلّی از سنجش از دور، این مقوله را چنین تعریف می‌کند: ...
داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن،تنوع طیفی، تهیه پوشش های
تکراری و ... 36-توان تفکیک مکانی(Spatial resolution): توانایی یک سیستم
سنجش از دور، شامل .... مادون قرمز حرارتی نیز میتواند برای اندازه گیری کیفیت آب
استفاده شود.

فناوري سنجش از راه دورحرارتی و كاربرد آن در شناسایی پدیده ها

سعی شده است تا پیرامون کاربردهای سنجش از دور مادون قرمز حرارتی در حوزه های
مختلفی ... وقوع زلزله وکاربردهای تصاویر حرارتی در حوزه سالمت، مطالبی ارائه شود
که همه گویای کارامدی این فناوری در جامعه است. ... فناوری سنجش از دور ماهواره ای، با
گسترش دانش هواشناسی توسعه .... در گذش ته محدودیت قدرت تفکیک مکانی ماهواره ها
در شناسایی.

تهيه نقشه پوشش گياهي و پايش تغييرات آن با استفاده از تكنيك هاي ...

7 سپتامبر 2015 ... در اين پژوهش جهت نمايش تغييرات زماني و مکانی پوشش گياهي شهرستان بهبهان از
اطالعات باندهاي ماهواره. برای دو سال ... در بين گونه هاي گياهي و نيز عوامل محيطي همواره
مورد ... تصاویر ماهواره اي و فناوري سنجش از ... NDVI توده و الگوهاي فنولوژیكي پوشش
گياهي به وسيله .... ماهواره لندست که در بخش طیف مرئی و مادون قرمز.

سنجش از دور

سنجش از دور با ابزارهایی که در دست دارد(از قبیل ماهواره ها،سنجنده ها،دوربین های ...
تشخیص نوع خاک منطقه با کمک تصاویر با قدرت تفکیک بالاوقدرت طیفی بالا; 2.
... با کمک این محدوده مادون قرمز حرارتی می توان به خصوصیات جذبی تعداد مواد تشکیل
دهنده در ... ماهواره ای وGIS; 2-ارائه نقشه هایی از تصاویر شهری و در پی آن تعیین مکان های
...

فناوری سنجش از دور و کاربردها - آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

فرانسه در سال 1986 اولین سری ماهواره های spot را با قدرت تفکیک 10 و 20 متر (درسه
باند) و ... تصویر فوق بطور شماتیک فرآیند کلی و عناصر مؤثر در سنجش از دور ... در
انتهای نور قرمز محدوده ‌طیف مرئی، سه نوع امواج مادون قرمز وجود دارد که عبارت هستند از: ...
های 3/0 تا 2/1 میکرون حساسیت دارند؛ سنجنده های اسکن کننده مادون قرمز حرارتی عموماً ...

فناوری سنجش از دور و کاربردها - آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

در سال 1972 اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV ، MSS و TM در
... سری ماهواره های spot را با قدرت تفکیک 10 و 20 متر (درسه باند) و هندوستان سری
ماهواره های ... تصویر فوق بطور شماتیک فرآیند کلی و عناصر مؤثر در سنجش از دور ...
در انتهای نور قرمز محدوده ‌طیف مرئی، سه نوع امواج مادون قرمز وجود دارد که عبارت هستند از
:

تغییرات آب وهوایی - كاربرد سنجش از دور در مطالعات اقليمي مناطق خشك و ...

در اين مقاله سعي شده است تا اهميت و نقش سنجش از دور در بررسي اقليمي مناطق خشك و
... با وجود آن‌كه سكوهاي متنوعي جهت حمل سنجنده ها و تهيه تصاوير در سنجش از دور مورد ...
بالا بودن قدرت تفكيك و گستره ديد وسيع اين ماهواره ها باعث شده است كه به عنوان ...
داده هاي مادون قرمز ماهواره اي امكان تعيين انواع ابرها، درجه حرارت بالاي ابرها و ارتفاع و ...

نقشه برداران TFT - سنجش از راه دور

از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان ... كه
ديگر DEM هاي با قدرت تفكيك بالا از منابع متغيري مثل زوج تصاوير ماهواره اي به
دست مي آيند. ... در اين روش دو تصوير راداري ازدو نقطه با اختلاف مكاني كم گرفته
ميشوند . .... اشعه مادون قرمز انعکاسی در چند سانتی متری از سطح آب جذب می شود و موجب
ظهور ...

تعریف سنجش از دور

در حقيقت امروزه استفاده از عكس هاي هوايي،فضايي و تصاوير ماهواره اي به منظور
مطالعات ... در سال 1371 با مقياسهاي : 40000 : 1 و 70000 : 1 امروزه سنجش از دور به
عنوان علم و ... لذا برای رهايي از اين پديده، سنجنده ها به گونه ای طراحی می گردند تا برای
دريافت .... از دور فقط سه طيف آبي و سبز و قرمز مورد استفاده قرار مي گيرد : مادون قرمز
: محدوده ...

سنجش از دور - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

Campbell با سعی در بیان کلّی از سنجش از دور، این مقوله را چنین تعریف می‌کند:
سنجش ... 8-موزائیک (Mosaic): اجتماعی از تصاویر های همپوشانی کننده که لبه ای آنها
به منظور ... 36-توان تفکیک مکانی(Spatial resolution): توانایی یک سیستم سنجش
از دور، شامل .... مادون قرمز حرارتی نیز میتواند برای اندازه گیری کیفیت آب استفاده
شود.

( در ) ﺗﻌﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺳﺒﺎل ﺑﻨﺪي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳ

اي را ﺑﺮاي ﻫ. ﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ... از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﺗﺒﺨﻴﺮ. -. ﺗﻌﺮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﺒﺨﻴﺮ. -.
ﺗﻌﺮق ﮔﻴﺎه، ﺳﻨﺠﺶ ... ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ از دور در زﻣﻴﻦ. ﻫـﺎي وﺳـﻴﻊ، ﺑـﺴﻴﺎر. ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.
1(. ).3 و. ﺑﺎ ... از ﺳﺒﺎل ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﻳﺮ داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ... ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ، زﻣـﺎﻧﻲ و ﻃﻴﻔـﻲ
وﺿـﻌ.

علوم زمین و توسعه

انجام آنالیزهای پیشرفته برروی منابع آب (به عنوان مثال، تعیین حوزه و .... یکپارچه
ساختن و تحلیل های مکانی اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از سامانه های ... این DEM ها
در ترکیب با تصاویر ماهواره ای رزولوشن بالا، مدل های سه بعدی بسیار .... داده های TIRS
در دو باند مادون قرمز حرارتي و با قدرت تفكيك راديومتريكي ۱۲ بيتي اخذ مي شوند.

دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره ای Terraدر ASTER در نمایشی جزایر ...

29 آگوست 2016 ... دانلود مقاله کاربرد تصاویر ماهواره ای Terraدر ASTER در نمایشی جزایر ... مانند سیل،
طوفان و خشکسالی و همچنین انقراض بسیاری از گونههای جانوری می باشد. ... سطح مناطق
شهری را پوششهای مختلف مانند بتن، آسفالت، گیاه و ; دربر گرفته است. ... مرئی تا
مادون قرمز حرارتی با توان تفکیک رادیومتری، طیفی و مکانی بالا را ...

دریافت فایل

ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از ﺧﺎك ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ... وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻨﮏ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻢ .... ﯿﺮي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﻨﻮع ﻃﯿﻔﯽ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ
از ... ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
..... ﻗﺮﻣﺰ. ﻣﯿﺎﻧﯽ. (. MIR. و). ﻣﺎدون. ﻗﺮﻣﺰ. ﺑﺎ. ﻃﻮل. ﻣﻮج. ﻫﺎي. ﺑﻠﻨﺪ. را. ﻣﯽ. ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. و. در. ﮐﻞ. داﻣﻨﮥ. ﻃﯿﻔﯽ.

ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺗ - مجله جنگل ایران

ﻫـﺎي. ETM+. در. ﺗﻬﻴـﻪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎج. ﭘﻮﺷﺶ و. ﺑﺮآورد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي درﺧﺘ. ﻲ. و درﺧﺘﭽﻪ. اي در. ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ... ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب داده. ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻮاره. اي
ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻛ .... اي ﺑـﻴﻦ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺮآورد. ﺷﺪه از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ. ﺗﻨﻮع ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻄﺢ
ﺗـﺎج .... ETM+. ﺑـﻪ. دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ. ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻲ. 60. ﻣﺘـﺮ. و. ﺣﺮارﺗـﻲ. ﺑـﻮدن ﻃـﻮل ﻣـﻮج آن،. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته
... 11 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده) ... 38 - نگهداری
انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ..... 180
- ثبت و مقایسه تنوع گونه ای گیاهان منطقه خواجه کلات با استفاده از ...

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - كاربرد GIS , RS در علوم مرتع

مکان یابی پروژه طرح های مرتع داری با استفاده از GIS در مدیریت مراتع عوامل ... در این
مطالعه از منابع اطلاعاتی مانند: تصاویر ماهواره ای( 1:100000) عکس های هوایی( ...
بررسی قابلیت شاخص های طیفی سنجنده MODIS در برآورد تولید گیاهی مراتع سمیرم
در .... طول موجهای قرمز و مادون قرمز نزدیک به وسیله تعداد زیادی از دانشمندان برای تخمین
کمی ...

انواع ماهواره‌ها و نقش سنجنده ها در سنجش از راه دور - شرکت عمران آذر نگاشت ...

ماهواره‌هایی با گیرنده‌های راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره‌های سنجش از دور یا
ماهواره‌های ... مرئی و یک طول موج در بخش نزدیک مادون قرمز از طیف الکترو مغناطیسی می
باشد. ... در تصاویر Aster پوشش گیاهی زنده به رنگ قرمز که قرمز روشن یا تیره
نشانگر .... که عکس های ماهواره ای را با قدرت تفکیک بالا در هر نقطه از سطح زمین
مخابره می‌کند.

کاربرد مدل توازن انرژی و داده‌های ماهواره لندست سنجنده TMدرتخمین تبخیر ...

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﻕ. (ET) ... ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ. (.
Sebal. ) ﻭ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ. ﺍﻱ ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ. TM ... ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻩ. ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺮﻕ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. )۷( . ۹۹. ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﻴـﺎﻩ. ﺻﺮﻑ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﻕ ﻣﻲ ... ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮﺍﺭﺗـﻲ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﺑـﺎ ﺗﺒـﺎﻳﻦ
ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻮﮊﻳﮑﻲ .... ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺼﻮﻳ. ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ. TM. ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻟﻨﺪﺳﺖ. (. ۱۱. ﺧﺮﺩﺍﺩ. ۱۳۸۸. ﺑﺎ). ۷. ﺑﺎﻧﺪ ﻃﻴﻔﻲ. (
. ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ. ).

فایل - سازمان ملی استاندارد

29 دسامبر 2014 ... شرح مقاله، یافته های تحقیق، نتیجه گیری و. فهرست منابع باشد. ... بــا 7 آزمایشــگاه
مرجع،شــیمي ارگانیك وغیــر ارگانیك،الکتــرو ... مقـدار جریـان گرمایی و دما تعیین می
شـود و اهمیت به سـزایی در ... بـه گونه ای DSC حفـظ می شـوند، معمـوالًً برنامـه دمایی
تجزیـه ... مؤثـر DSC اندازه گیـری مربـوط بـه تجزیـه حرارتـی و منحنـی.

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

17 ژانويه 2012 ... سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - با سلام خدمت دوستان این وبلاگ ... و در 4
باند الکترومغناطیسی در نواحی مرئی و مادون قرمز تصویربرداری می کرد . ... DEM های
با قدرت تفکیک بالا از منابع متغیری مثل زوج تصاویر ماهواره ای به دست می آیند. .....
مثال ديگري از كاربرد عكس هاي هوايي در مطالعات شهري تعيين مسير ...

سنجنده ها – GIS+ مجله اینترنتی آموزش GIS|RS|GPS

7 ژوئن 2016 ... دقت، تصاوير ماهوارهاي و سامانههاي تعيين موقعيت ميتوانند براي تامين ... سنجنده HRV
در SPOT4 با اضافه شدن يک باند در بخش مادون قرمز کوتاه به HR VIR تغيير نام داد.
SPOT5 نوعي ديگر از اين سنجنده را با قدرت تفکيک مکاني بهتر به نام HRG ...
کسب تصاوير با قدرت تفکيک فضايي بالا از خشکيهاي سطح زمين و ...

روشی ‌سریع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده مودیس: یک مطا

ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. ،اي. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داده. ﻫﺎي. 13. اﻳﺴﺘﮕﺎه. زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا
در ... ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻴﻔﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ دو ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ... اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﭘﻮﺷـﺶ. ﻣﻜﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ. ﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣـﺪل. ﻫـﺎ و ... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻫﻮا. ﺑﺎ ... ﻫﺎي ﺗﺎرﻳـﻚ در ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ .... ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺎك و آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺮﺟـﻊ.

فناوری سنجش از راه دور حرارتی و کاربرد آن - تالار گفتگو GIS و RS

13 ژانويه 2014 ... در این مقاله سعی شده است تا پیرامون کاربردهای سنجش از دور مادون قرمز حرارتی ... که
از راه تحلیل داده ها بوسیله ابزارهایی که در تماس مستقیم با شئ، ناحیه و یا ... رخداده با
توجه به پیوستگی مکانی داده های حرارتی حاصل از تصاویرماهواره ای ... جمله کاربردهای
آن تعیین دمای سطح دریا و مسائل مربوط به رطوبت خاک و گیاه است.

ﺭﻳﺰﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺗﻮ

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ. /. ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ. /. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ . ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. : ﻋﻨﻮﺍﻥ. : ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ...
ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﻲ. ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ. MODIS. أ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻓﺼﻞ اول. : ﺳﻨﺠﺶ از راه دور. 1 .....
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮش آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺎت ... ﻧﻘﺶ داده. ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره. اي. در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. 58. ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره. 1 -4 : زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر داده. ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ..... ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﺣﺮارﺗﻲ.

مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و ...

از دﺳﺖ . رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و. ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸـﻚ. اﺳﺖ . داده. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. در ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي
ﺧﺸﻚ و. ﻧﻴﻤﻪ ... ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳـﻪ. ي ﻃﻴﻔـﻲ،. ﺗﺠﺰﻳﻪ. ي. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. اﺻﻠﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ داده. ي ﺗﺴﻠﺪﻛﭗ،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ... رﻳﺰي ﺗﻮاﺑﻊِ ﺗﺨﻤﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ ﻫﻔﺖ روشِ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﺟﺰﺋـﻲ
.... ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از رﻃﻮﺑﺖ ﻻﻳﻪ. ي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه. ي ﻣﻮدﻳﺲ در
اراﺿﻲ.

( GIS ) و سنجش از دور (RS ) در كشاورزيكاربردهاي سامانه هاي اط

1 ژوئن 2009 ... خدمات تولید و عرضه ورمی کمپوست در کرمان - كاربردهاي سامانه هاي ... در ناحيه مادون قرمز
نزديك خيلي كم مي شود و اگر خشك شدن گياه با تغيير رنگ ... Canada از تصاوير
ماهواره اي براي تعيين وضعيت محصول گندم در كانادا ... اين موضوع ثابت شده است كه
دقت مكاني داده هاي حاصل از سيستم هاي سنجش از دور ماهواره اي براي طيف ...

: ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ داده و ﻓﺮاداده ﺳﻨﺠﺶ از دور در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ﻧ - ayazi.ir

ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ. : ﺑﺎ. روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. ﭼﮑﯿﺪه. زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده. ﻫﺎي ﻣﮑﺎن. ﻣﺮﺟﻊ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﻫﺎي
ﮐﻠﯿﺪي: داده. ، ﻓﺮاداده، ﺳﻨﺠﺶ از دور، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... ﺗﺼﺎوﯾﺮ.
ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺮﯾﻦ داد. ه. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دوري، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑـﻮده و آرﺷـﯿﻮ .... ﺣﺮارﺗـﯽ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﯾـﮏ آﺗﺸﻔﺸـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ از روي ﺗﺼـﺎوﯾﺮ. ﻣﺎدون. ﻗﺮﻣﺰ دوره. اي ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ .... اي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ.

فناوري سنجش از دور و كاربردهاي مختلف آن -قسمت اول - دانشجويان ...

در سال 1972 اولين سري ماهواره هاي لندست با دوربين و سنجنده هاي RBV ، MSS و TM در
چهار ... ماهواره هاي spot را با قدرت تفكيك 10 و 20 متر (درسه باند) و هندوستان سري ماهواره
هاي IRS را ... تصوير فوق بطور شماتيك فرآيند كلي و عناصر مؤثر در سنجش از دور ...
در انتهاي نور قرمز محدوده ‌طيف مرئي، سه نوع امواج مادون قرمز وجود دارد كه عبارت هستند از:

كلمات كليدي

به امر مكانيابي دفن مواد زائد جامد پرداختيم و در ادامه با تعيين محدوده هاي قابل قبول ...
قدرت تفكيك مكاني متوسط وپهناي نوار بالا برخوردار بود (اسكن كننده ي چند طيفي
لندست). ... بسياري از تصاوير ماهواره اي طي دو دهه ي اخير به دست آمدند، تصاويري كه
جلوه ها و ... با گشودگي تركيبي SAR و زاويه هاي اسكن گسترده در اسكن مادون قرمز
حرارتي ...

كاربرد GIS در علوم آب و خاك

شایان ذکر است که تصاویر ماهوارهای همیشه ورودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی را ....
اين ناحيه‌ي مادون قرمز حرارتي، با خصوصيات جذبي1 تعدادي مواد تشكيل‌دهنده در سنگ‌ها،
... اين مقاله با هدف شناساندن نقش سنجش از دور در مطالعات منابع آب تدوين گرديده ....
توان تفکيک فضايي باندهاي اين سنجنده نسبتا کم و توان تفکيک طيفي آن بالا مي
...

معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻮاره. ا. ي و ﺗﻜﻨﻴـﻚ. ﺳـﻨﺠﺶ از دور. ،. ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ... ﻫـﺎي
ﻓﻀـﺎﻳﻲ و ﺳـﻨﺠﺶ از دور و ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه. ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت و داده. ﻫـﺎي. ﻣـﺎﻫﻮاره. اي .... ﻧﺎم
ﻣﺎﻫﻮاره. ﺳﻨﺠﻨﺪه. ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﻃﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﺪ. (. ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ. ) ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻃﻴﻔﻲ. ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ. (. ﻣﺘﺮ. ) اﺑﻌﺎد
ﭘﻮﺷﺶ ..... ﻣﺘﺮدر ﭼﻬﺎر ﺑﺎﻧﺪ آﺑﻲ ، ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻮاره
ﻟﻨﺪﺳﺖ.

مقاله بایگانی - صفحه 408 از 504 - realclick

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا مقاله به زبان انگلیسی و با عنوان زیر است: ...

اصل مقاله (1927 K) - جغرافیا و پایداری محیط

اي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ. آﺛﺎر. ﻣﺘﻔﺎوت. اﺳﺖ . از اﯾـﻦ. رو ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪت و وﺳـﻌﺖ. ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ. از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ .... در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ..... ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره. اي و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: .1. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه. ي. MODIS. ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ... P NIR. ، ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﯾـﮏ و. P R. ، ﺑﺎﻧـﺪ ﻗﺮﻣـﺰ. اﺳـﺖ . ﺷـﺎﺧﺺ. NDVI. ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ.
ﮔﯿـﺎﻫﯽ.

اصل مقاله (1266 K)

27 مه 2012 ... آب و ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ... ﻫﺎي. ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﺑﻪ روش. ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ. اﺳﺖ . ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺳﻨﺠﻨﺪه. Aster. ﭘ. ﺲ از ... درﺻﺪ ﺷﻦ، ﺳﻴﻠﺖ، رس و رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ... اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ ... ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻓﺖ و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻨﺠﺶ از دور ... و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ .... ﻣﺘﺮ
ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻴﻔﻲ. 8. ﺑﻴﺘﻲ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي. 10. ﺗﺎ. 14. آن ﺑﺎ. ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴ. ﻚ. ﻣﻜﺎﻧﻲ.

نقشه برداری و کارتوگرافی

از جمله نقشه های زمین شناسی گوناگون كه با استفاده از داده های ماهواره ای می توان ... كه
دیگر DEM های با قدرت تفكیك بالا از منابع متغیری مثل زوج تصاویر ماهواره ای به
دست می آیند. ... الگو(Pattern) : الگو یا آرایش مکانی بوسیله اشیاء در عکس‌ها قابل
تشخیص هستند. ... استفاده اولیه عکس‌های مادون قرمز رنگی در مطالعه پوشش گیاهی بوده
است.

RS & GIS in Education - سنجش از دور

16 مارس 2016 ... یکی از روشهای مفید و موثر در اخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای، طبقه بندی تصاویر
است. .... کنجکاوی موجب سرسختی در حل مشکلات بوسیله GIS می شود. ... ماهواره لندست
7 نیز در حال حاضر با سنجنده TM (قدرت تفکیک مکانی 30 متر و ... پديده هاي زميني را
در طول موجهايي نظير مادون قرمز نزديك، كوتاه و حرارتي كه توسط ...

و ﻛﺸﺖ اراﺿﻲ در دور از ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي داده از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻴﺸﻜﺮ واﻗ - Rsgg2016 ...

داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﺑﺮآورد. ﺗﺒﺨﻴﺮ. -. ﺗﻌﺮق. واﻗﻌﻲ. ﻧﻴﺸﻜﺮ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. داده. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ. از.
دور. در ... ﺗﻌﺮق ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻛﻢ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ. -. ﺗﻌﺮق ﻛﻤﻲ.

استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور ) مطالعه م

مکانـی و طیفـی بـاال در محـدوده طیفـی مرئـی، مـادون قرمـز و حرارتـی امـکان تجزیـه و ...
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای لندســت8، گســل های منطقــه بــا ...
تــوان تفکیــک بــاال، در تعییــن موقعیــت گســل ها اســتفاده می شــود. ... خطــی بــه
نســبت منحنــی بــه گونــه ای ردیــف شــده اند کــه تفــاوت ... گیاهــی خطــی می باشــند.

اصل مقاله (1002 K) - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع ...

29 مارس 2016 ... ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : دﻣﺎ. ي. ﻣﺰارع. ﻴﻧ. ﺸﻜﺮ. اﻟﮕﻮر. ﺘﻢﻳ. ﭘﻨﺠﺮه. ﻣﺠﺰا. ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. دﻣﺎﺳﻨﺞ. ﻣﺎدون .... در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻠﻢ
ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ... ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ... /5. 11. ) ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ. 100. ﻣﺘﺮ. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺸﮑﺮ .... ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

کاربرد GIS در کشاورزی - وبلاگ دانشجوی زراعت

14 ژانويه 2013 ... مهمترین قابلیت های GIS را باید امکان تحلیل پیچیده داده های مکانی و ... که گیاهان به
رنگ سبز دیده می شوند، در طول موج مادون قرمز نزدیک، به طور ... با استفاده از تصاویر
ماهواره ای مساحت زمین های زراعی را تخمین زده است. ... اطلاعات مربوط به خصوصیات
طیفی آن از انعکاس طیفی با درجه تفکیک طیفی بالا استخراج شدند.

ﺑﺮآورد دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺮف و ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎو

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﻳﺰش و ذوب ﺑﺮف از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑـﺮف ﺑـﺎ ... ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ... ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي. MODIS. ، ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ. ﻫـﺎي ﻛـﺸﻮر اﺗـﺮﻳﺶ را ... اي و ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﭼﻨﺪ ﻃﻴﻔﻲ. –. ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺑﺎﻧـﺪ. ﻫـﺎي. ،2. 3. 4 و. ﺳـﻨﺠﻨﺪه. AVHRR. ﻣﺎﻫﻮاره ... ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ... در ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ
.

6 - سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین - ليست کنفرانس ها

گرایش عمومی ساختارها در این بخش به سوی جنوب است و بیشتر چین های آن با گسله
های ... توده های آذرین موجود در منطقه به عنوان منشاء فلزات و موتور حرارتی و نمک های موجود
.... طیف های کانی های رسی و اکسیدآهن موجود در تصویر ماهواره ای استخراج شده، با طیف
های ... ماهواره ای پرداخته شده و از ترکیب باندهای مرئی ماهواره لندست8 و مادون قرمز سنجنده
...

دانلود پایان نامه در مورد ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ :: دانلود تحقیق و ...

13 مه 2016 ... مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا • سوالات آزمون کارشناسی ... اهمیت ...

دانلود عکس - وبلاگ شخصی سعید جوی زاده - اقلیم شناس - blogfa.com

شما می توانید پس از اینکه تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه خود را در نرم افزار Envi
باز کردید بطور ... -مشاوره مقاله و پایان نامه های مرتبط با سنجش از دور (ENVI) ..... 3-
تصاویر مادون قرمز حرارتی : این تصاویر معمولا با سنجنده های چند طیفی برداشت می
شوند و در محدوده ... قدرت تفکیک مکانی این تصاویر از متوسط تا بسیار زیاد می باشد
.

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی - Symposia.ir

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...
استخراج اتوماتیک راه ها با استفاده از ادغام تصاویر هوایی و لایدار با قدرت تفکیک
بالا ... گیاهی در ابر نقاط حاصل از تصاویر التراکم XPبا استفاده از باند مادون قرمز
به ... استخراج عوارض مکانی با استفاده از آنالیز شی گرای تصاویر ماهواره ای با
تاکید بر ...

پایان نامه ارشد و تز دکتری - نمونه موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ...

طیف سنج های لیزری با دقت بالا برای شبکه های حسگر بی سیم گازی ... فاز شکل دهی
در مادون قرمز توسط سطوح شبه تناوبی مسطح متشکل از عناصر زیر طول موج ... روش مدل
سازی لحظه ای تک لایه از آنتن های پچ مایکرواستریپ با استفاده از شتاب دهنده GPU و
ادغام Quasi- .... بهره برداری از اطلاعات مکانی و طیفی در تصاویر بیش از حد بعدی

نمونه سوالات – برگه 2 – mediate

مقاله با عنوان: تعیین گونه های گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای مادون قرمز حرارتی با
تفکیک مکانی و طیفی بالا مقاله به زبان انگلیسی و با عنوان زیر است: ...

سنجش از دور - شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری

Campbell با سعی در بیان کلّی از سنجش از دور، این مقوله را چنین تعریف می‌کند: ...
طراحی آنها به گونه ای بوده است که هر روز کره زمین را در یک مدار قطبی با ارتفاع حدود
Km ... مرئی و یک طول موج در بخش نزدیک مادون قرمز از طیف الکترو مغناطیسی می باشد
. .... که عکس های ماهواره ای را با قدرت تفکیک بالا در هر نقطه از سطح زمین مخابره
می‌کند.

دانلود با لینک مستقیم

به منظور تعیین میزان تغییرات پوشش گیاهی اقدام به تهیه و استخراج الیه های ... به
عنوان یک تکنیک رایانه ای با استفاده از الیه های اطالعاتی موجود، مدیریت این الیه ها و
تلفیق آنها با ... فن سنجش از دور و بهره گیری از اطالعات ماهواره ای و نیز سامانه های
اطالعات ..... العات از تصاویر مادون قرمز حرارتی، مفسر باید نخست با روش های بارز
سازی و ...

ثبت نام دوره آموزشی استاد بزرگ سنجش از دور و نرم افزار ENVI

۴) آشنایی با مفاهیم هدف تصاویر ماهواره ای و پیکسل ها به عنوان مهمترین مولفه تصویر
...... محدوده مرئی و مادون قرمز طیف استفاده شده است و محدوده های جذبی و بازتابی
گوناگون و متفاوتی ... بر همین اساس مبحث اورتو کردن را برای تصاویر توان
تفکیک مکانی بالا توضیح ... در نرم افزار ENVI دستور آن وجود دارد اما به گونه
مناسبی عمل نمیکند.

چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی ...

چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در برنامه ریزی های شهری ...
تمامی این عارضه های شهری و به عبارتی عارضه های مربوط به انسان با استفاده از
معیارهای ... بدین گونه که ساختمان های مدفون شده در زیر خاک تغییری قابل توجه در
پوشش گیاهی چه از نظر نوع ... در هر صورت نامگذاری یک منطقه به عنوان منطقه مسکونی
یا تجارتی و .

جغرافیای گالیکش1390 - متن جغرافیای پیش دانشگاهی نوبت دوم

استفاده از اينترنت براي جستجوي مقاله ها و كتاب هاي جغرافيايي جديد: ... كارشناسان
تصاوير ماهواره اي ،قادرند با تغيير مقياس اين تصاوير و گزينش اطلاعات ... در طول موج
نورهاي مرئي قرار ندارند بلكه طيف وسيعي از امواج فروسرخ (مادون قرمز) و .... به طور كلي
بكارگيري رايانه ها براي تحليل هاي مكاني جغرافيا توسط جغرافي دانان باعث شد كه :

پایش روند بیابانزایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی ...

22 آگوست 2001 ... های ثبت شده در باندهای حرارتی ماهواره ها، کاربرد فراوانی در بررسی ویژگی های ... طبقه
بندی را می توان به عنوان ... از تصاویر ماهواره ای در نظر گرفت. در این بررسی با بهره
گیری از. داده های ... به دلیل ثبت دامنه طیفی گسترده در طول موج های مادون قرمزحرارتی
.... بشانشدهشای انعکاسشششی بدلیل قدرت تفکیك مکانی پایین،.

هفته چهارم بهمن ۱۳۸۸ - محیط زیست - blogfa.com

نقشه برداري هوايي و تهيه نقشه، امور کشاورزي و منابع طبيعي، رشته هاي مختلف زمين
... و کنترل سيلابها، مطالعه يخچالهاي طبيعي، تعيين مسير ماهواره، تهيه مدلهاي سه
بعدي و. ... اين روش نيز مشابه روش فوق است با اين تفاوت که تفکيک دو تصوير
بوسيله عمل ... استفاده اوليه عکسهاي مادون قرمز رنگي در مطالعه پوشش گياهي بوده است
.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 30, تاثیر تکنولوژی کامپیوتری بر زیباشناسی هنر های معاصر با تاکید بر ... 47,
تحلیلی بر نظام بررسی دوره ای همگانی حقوق بشر به عنوان یک تحول در ..... 136,
ارتقاء درجه تفکیک تصویر عنبیه برداشت شده از فاصله دور با ...... 630, تحليل،
شبيه‌سازي و پياده‌سازي مدارات الکترونيک يک جستجوگر مادون‌قرمز خاص ...

GISوRS - blogfa.com

30 نوامبر 2011 ... از جمله نقشه های زمین شناسی گوناگون که با استفاده از داده های ماهواره ای می توان ... 4
باند الکترومغناطیسی در نواحی مرئی و مادون قرمز تصویربرداری می کرد . ... های با
قدرت تفکیک بالا از منابع متغیری مثل زوج تصاویر ماهواره ای به دست می آیند. ... در
این روش دو تصویر راداری ازدو نقطه با اختلاف مکانی کم گرفته میشوند .

magiran.com: فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران،

24 ا کتبر 2012 ... راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... پهنه بندي آسيب پذيري آب هاي زيرزميني با كمك
الگوريتم هاي فازي ... از تصاوير لندست و داده هاي زمين مغناطيسي در شناسايي خطواره
هاي گسلي و ... تعيين پتانسيل ژئوئيد با استفاده از داده هاي ارتفاع سنجي ماهواره اي و
... هاي فراطيفي (باريك باند) بهينه براي تخمين محتواي آبي گياهان، با در ...

دانلود مقاله فتوگرامتری در فایل ورد (word) - دانلود رایگان

1 سپتامبر 2016 ... در فتوگرامتری متریکی، اندازه گیریهای کمی مطرح است، یعنی با .... هر پروژه
بوسیله مجموعه‌ای از داده‌های مکانی توصیف می‌شود که این داده‌ها ... تصویر طبقه بندی
عوارض شامل عکسبرداری هوایی مادون قرمز، تصاویر ماهواره ای(چند طیفی و فرا طیفی) و
... استفاده اولیه از تصاویر مادون قرمز در تحلیل سلامتی گیاهان و تعیین ...

انواع ماهواره‌ها و نقش سنجنده ها در سنجش از راه دور (مهندس حسن فراهانی)

30 مه 2012 ... طراحي آنها به گونه اي بوده است كه هر روز كره زمين را در يك مدار قطبي با ارتفاع ... در
تصاوير Aster پوشش گياهي زنده به رنگ قرمز که قرمز روشن يا تيره ... ماهواره
ايکونوس اولين ماهواره از نسل جديد ماهواره هاي با قدرت تفکيک بالا مي باشد. ....
تفکيک طيفي تقريبا 10 نانومتر و قدرت تفکيک مکاني 30 متر را در بر مي‌گيرد.

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ...

9 مارس 2016 ... تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی و ماهواره ای در استان ...
3-2-5, تصاویر ماهواره ای پوشش برف سنجنده Modis ... پوشش برف (سطح پوشش برف)
با تفکیک مکانی و زمانی بالا ضروری به نظر می رسد. .... بخشی دیگر از محدوده امواج
مورد استفاده در سنجش از دور مربوط به محدوده طیفی مادون قرمز است.