دانلود رایگان

مقاله ای درمورد: اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن در آیات فراوانی از قرآن مجید تقوی به عنوان کلید بهشت شناخته شده و می دانیم تقوی به معنی خویشتن داری و پرهیز

دانلود رایگان مقاله ای درمورد: اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
.اين تعبير يا شبيه آن در آيات بسيارى وارد شده است كه تكرار آن بيانگر اهميت موضوع و توجه خاص قرآن نسبت به آن مى باشد.به اين ترتيب قرآن پردههاى اوهام گروهى از اهل كتاب و مقلدين آنها را در ميان اقوام و ملل ديگر, كه تصور مى كردند مسأله نجات و ورود در بهشت براساس يك سلسله روابط, يا ضوابطى غير از ايمان و عمل صالح است , پاره مى كند, و انسانها را براى ساختن خويش در دو بعد عقيده و عمل بسيج مى نمايد, و اتفاقاًآيهء مورد بحث به دنبال آياتى درباره قوم يهود است كه خود را قوم برگزيده خداوند مى دانستند, و گاهى فرزندان خدا خطاب مى كردند وحى گفتند: <اگر هم نگاه كرده باشيم جز چند روزى آتش دوزخ به ما نخواهدرسيد> گوئى عهد و پيمانى با خدا بستد بودند.2- تقوى و خدا ترسىعامل ديگر, تقوى و پرهيزگارى است ; كه در آيات فراوانى از قرآن مجيد نيز روى آن تكيه شده است , ازجمله در سورهء مريم بعد از اشاره به جنات عدن و باغهاى جاودانهء بهشت , و بخشى , از نعمتهاى آن مى فرمايد: <اين همان بهشتى است كه ما به ارث به بندگان پرهيزگار خود مى بخشيم > (تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقياً) (مريم 63.در آيات فراوانى از قرآن مجيد, تقوى به عنوان كليد بهشت شناخته شده , و مى دانيم تقوى به معنى خويشتن دارى , و پرهيز از گناهان , و هرگونه تخلف در برابر فرمان خدا و حق و عدالت است , يا به تعبيرديگر آن حالت خدا ترسى باطنى و كنترل درونى است كه انسان را از هرگونه آلودگى باز مى دارد, يعنى چنان مفهوم جامعى دارد كه انجام همهء وظائف الهى اخلاقى انسانى را فرا مى گيرد.تعبير به <تلك > در آغاز آيه كه اشاره به دور است در واقع اشاره اى است به عظمت مقام بهشت , گوئى آنچنان والا است كه از دسترسى فكر و انديشهء ما فراتر است .3- احسان و نيكوكارىعامل ديگرى كه از اسباب مهم ورود در اين كانون بزرگ نعمت الهى است مسأله احسان و نيكو كارى باآن مفهوم وسيع و گسترده است كه در آيات متعددى به آن اشاره شده از جمله در آيهء 85سورهء مائده : (فاتابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين منها و ذلك جزاء المحسنين ). خدا بدليل آنچه گفتندبهشتى را كه در زير آن رودهايى جارى است به آنان پاداش داد و اين پاداش نيكوكاران است >.4- جهاد و شهادتهركس مختصر آشنايى با منطق قرآن و اسلام داشته باشد مى داند مقام مجاهدان و شهيدان در اسلام فوق العاده والا است , قرآن با صراحت وعده بهشت را به اين گروه ايثارگر داده است . از جمله در آيه 11وبه مى فرمايد: <ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والا نجيل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفورالعظيم (توبه 111). <خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خريدارى مى كند كه (در برابرش )بهشت براى آنان باشد (به اين گفته كه ) در راه خدا پيكار مى كنند مى كشند و كشته مى شوند, اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن آمده , و چه كسى نسبت به عهدش از خدا وفادارتر است , حال كه چنين است بشارت باد بر شما به خاطر معامله اى كه با خدا كرده ايد, و اين پيروزى بزرگى است >.از آيه فوق استفاده مى شود كه نه تنها شهيدان راه خدا, بلكه پيروز مندان در جهاد نيز مشمول چنين معامله اى با خدا هستند, همين قدر كه جان خود را در طبق اخلاص گذارده و به ميدان جهاد مى آورندمصداق معامله با خدا است , و اينكه <يقتلون > (دشمن را مى كشند) مقدم بر <يقتلون > (خود آنها شهيدمى شوند) شده است , دليل بر اين است كه هدف اصلى در هم كوبيدن دشمن است نه شهادت ! بنابراين شهادت مقام والائى است كه در اين مسير عائد گروهى از سعادتمندان مى شود, اما هرگز جهاد به منظور نيل به شهادت انجام نمى شود, يا به تعبير روشنتر شهادت هدف نيست , بلكه گذر گاهى است در راه هدف .5- ترك هواپرستى ديگر از امورى كه به عنوان اسباب ورود به بهشت معرفى شده <ترس از خداوند و مبارزه با هواى نفس >است , در آيه 45و 41نازعات مى فرمايد: <و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى > (اما آنكس كه از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز دارد بهشت جايگاه او است >.بدون شك رابطهء نزديكى ميان <خوف از خدا> و <نهى نفس از هوى پرستى > است كه يكى به منزله درخت و ديگرى ميوه است , هنگامى كه خوف حق در اعماق روح انسان ريشه دار شد, ستيزى از درون دربرابر هوى نفس آغاز مى گردد, و مى دانيم سرچشمه تمام مفاسد و گناهانى كه در روى زمين است همان <هوى پرستى است و پس خود خدا سرچشمه همه اصلاحات است .-6- تقدم در كارهاى خير و ايمانپيدايش هر آئين جديد الهى با سنت شكنيهائى همراه است , مخصوصاً آئينى همچون اسلام كه درمحيط بسيار خرافى وآلوده به انواع مفاسد, و مملو از ارزشهاى كاذب و غلط ظاهر گشت . بديهى است پيشگام شدن در ايمان به چنين پيامبرى كارى بسيار مشكل است و نياز به شجاعت فراوان دارد, زيرا هميشه پيشگامان در ايمان مورد هجوم جاهلان متعصب قرار دارند و چون در اقليتند جان و مال وحيثيتشان در خطاست .بعلاوه آنها <اسوه اى > براى ديگران محسوب مى شوند و سببى براى پيشرفت آئين حق در دنيا روى اين جهات چهارگانه پيشگامان امتياز بزرگى دارند و اينجاست كه قرآن مجيد وعده قطعى بهشت را به آنها داده ودر آيه 10سوره واقعه مى فرمايد: <و السابقون السابقون اولئك المقربون فى جنات النعيم > (و پيشگامان پيشگام , آنها مقربانند, و در باغهاى پرنعمت بهشت جاى دارند>.اين در صورتى است كه <سابقون > را به معنى سابقون در ايمان تفسير كنيم , ولى بعضى از مفسران آن را به سبقت در طاعة الله (اطاعت فرمان خدا) يا سقبت در نمازهاى پنجگانه , يا جهاد, يا هجرت , يا توبه , تفسيركرده اند, در اين صورت نيز مى تواند شاهدى براى مقصود باشد, چرا كه پيشگامان در اين اعمال خير نيزاسوه ديگر انند, و هم مردمانى ايثارگر و با شهامت و متوكل بر خدا, شايسته بهره مند شدن از جنات نعيمند.7- هجرتهجرت به معنى <دورى از كانون كفر و شركت و ظلم و گناه > در بسيارى از موارد تنها راه حل مشكلات مؤمنان و نيكان است , آنها با دور شدن از چنين محيطى خود را مى سازند, و جمعيت خويش را آماده مى كنند و جذب نيرو مى نمايند, تا براى جهاد و هجوم بر سردمداران شركت و ظلم آماده تر گردند.اين همان كارى بود كه مسلمانان دوبار آن را انجام دادند: <هجرت خصوصى > گروهى از مسلمين از مكه به حبشه , و هجرت عمومى مسلمانان از مكه به مدينه سر فصل جديدى در تاريخ اسلام شد.بديهى است ترك خانه و كاشانه و بستگان و دوستان , وطن مورد علاقه , كار بسيار مشكلى است , ومشكل ديگر آماده شدن براى جهاد و هجوم بر كانون كفر و فساد, ولذا قرآن مجيد مهاجران را با صراحت به نعمتهاى جاودان بهشتى بشارت داده است در آيات 25تا 22توبه مى فرمايد: <الذين آمنوا وهاجرو اوجاهدوا فى سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عندالله و اولئك هم الفائذون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم > (آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند, و در راه خدا با اموال واسباب


ورود


به


بهشت


از


نگاه


قرآناسباب


ورود


به


بهشت


از


نگاه


قرآنمقاله ای درمورد اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت انسان در اسلام

تحقیق شناخت نوجوان

پاورپوینت پیروزی فرهنگ بر شمشیر

دانلود کارآموزی حسابداری بانک کشاورزی..

تحقیق در مورد مکانيک(خودرو) 14 ص

تحقیق در مورد ارزشيابي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي 27 ص

طرح درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1

پاستوریزه سازی

تحقیق در مورد سيره پيامبر اكرم در بيت المال

پاورپوینت درباره فناوری نانو

تحقیق در مورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125

پاورپوینت آشنایی با امنیت وب -42 اسلاید

تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن

پروژه بررسي رابطه ترس وعملكردتحصيلي دانش آموزان مقطعه راهنمايي

تحقیق درمورد گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني 95 ص

تحقیق در مورد روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

اپلیکیشن ؛ نرم افزار فال حافظ همراه با تفسیر صوتی

پاور پوینت در مورد دزانفكتانها و نحوه انتخاب آن درمحيطهاي آزمايشگاهي

پاورپوینت در مورد اسب آموزش مدیریت قاضی

دانلود پاورپوینت اصول کسب اعتماد بنفس - 45 اسلاید

توماس رابرت 16 ص

پاورپوینت در مورد آشنايي با چرخه بهره وری

دانلود تاریخچه سنگنوردی

حجاب و امنیت اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت، کارخانه لاستیک کهرنگ .

جرم 92 ص

طرح کسب و کار داروهای دامپزشکی (سال 96)

دانلود پاورپوینت کاربری مسکونی 30 اسلاید

تحقیق درباره آموزشهاي مهارت های زندگي ارتباط موثر (word)

پروژه بررسی همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي